גרסה לגולשים עם מוגבלויות גרסה לגולשים עם מוגבלויות
הסל נשמר ל 00:00 דקות

קופת !BRAVO

 • לתשלום: 3221* או 072-275-3221
 • א׳-ה׳ 8:00-21:00, ו׳ 8:00-15:00, ש׳ 8:00-21:00
$VAR1 = {
     'Cities' => [
            {
             'Name' => 'אופקים',
             'ID' => 31,
             'Halls' => [
                    {
                     'ID' => 158,
                     'Name' => 'היכל התרבות מתנ''ס אופקים',
                     'Hall' => {
                           'Image2Height' => 0,
                           'Pit' => 0,
                           'Longitude' => '34.61895',
                           'Kasher' => 0,
                           'He' => {
                                'Address' => 'השקד 626',
                                'Info' => '',
                                'Guide' => '',
                                'Name' => 'היכל התרבות מתנ''ס אופקים'
                               },
                           'CityID' => 31,
                           'SeatsAmount' => 535,
                           'Image2Width' => 0,
                           'Cafeteria' => 0,
                           'Distance' => 0,
                           'ID' => 158,
                           'Lift' => 0,
                           'Ru' => {
                                'Guide' => '',
                                'Name' => 'Гехаль а-Тарбут матнас Офаким',
                                'Address' => 'ул. а-Шакед, 626',
                                'Info' => ''
                               },
                           'ImageHeight' => 0,
                           'Incline' => 0,
                           'Active' => 1,
                           'Ramp' => 0,
                           'PlanInFlash' => 0,
                           'Mazgan' => 2,
                           'ImageWidth' => 0,
                           'GoogleMapAddress' => '31.308029, 34.618950',
                           'IsPseudoHall' => 0,
                           'Stairs' => 0,
                           'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05DE%u05EA%u05E0%27%27%u05E1%5Dxx113731x1079684%2C&UserEarthX=113666&UserEarthY=1079731&UserMapZoom=250&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=',
                           'SeatsOnMap' => 1,
                           'Parking' => 2,
                           'DoorsAmount' => 0,
                           'PseudoHallID' => 0,
                           'MainHallID' => undef,
                           'Shelter' => 0,
                           'RightToLeft' => 0,
                           'Latitude' => '31.308029',
                           'Gangways' => 2,
                           'RowsAmount' => 18,
                           'Plan2InFlash' => 0
                          },
                     'ShowsQty' => 3
                    }
                   ]
            },
            {
             'ID' => 44,
             'Halls' => [
                    {
                     'Name' => 'היכל התרבות ע''ש אלכס מאייר אור עקיבא',
                     'Hall' => {
                           'DoorsAmount' => 0,
                           'PseudoHallID' => 0,
                           'MainHallID' => undef,
                           'Stairs' => 0,
                           'IsPseudoHall' => 1,
                           'MapaLink' => '',
                           'SeatsOnMap' => 0,
                           'Parking' => 0,
                           'Latitude' => undef,
                           'Gangways' => 0,
                           'RowsAmount' => 0,
                           'Plan2InFlash' => 0,
                           'Shelter' => 0,
                           'RightToLeft' => 0,
                           'SeatsAmount' => 0,
                           'Image2Width' => 0,
                           'Distance' => 0,
                           'Cafeteria' => 0,
                           'ID' => 1688,
                           'Lift' => 0,
                           'Ru' => {
                                'Guide' => '',
                                'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Ор-Акива',
                                'Address' => '',
                                'Info' => ''
                               },
                           'ImageHeight' => 0,
                           'Incline' => 0,
                           'Image2Height' => 0,
                           'Pit' => 0,
                           'Kasher' => 0,
                           'Longitude' => undef,
                           'He' => {
                                'Guide' => '',
                                'Name' => 'היכל התרבות ע''ש אלכס מאייר אור עקיבא',
                                'Info' => '',
                                'Address' => ''
                               },
                           'CityID' => 44,
                           'Active' => 1,
                           'Ramp' => 0,
                           'PlanInFlash' => 0,
                           'Mazgan' => 0,
                           'GoogleMapAddress' => ', אור עקיבא',
                           'ImageWidth' => 0
                          },
                     'ShowsQty' => 11,
                     'ID' => 1688
                    }
                   ],
             'Name' => 'אור עקיבא'
            },
            {
             'Halls' => [
                    {
                     'ID' => 1272,
                     'Name' => 'היכל התרבות איירפורט סיטי',
                     'Hall' => {
                           'Parking' => 2,
                           'Stairs' => 0,
                           'IsPseudoHall' => 0,
                           'MapaLink' => '',
                           'SeatsOnMap' => 1,
                           'PseudoHallID' => 0,
                           'MainHallID' => undef,
                           'DoorsAmount' => 0,
                           'RightToLeft' => 0,
                           'Shelter' => 0,
                           'Gangways' => 2,
                           'RowsAmount' => 22,
                           'Plan2InFlash' => 0,
                           'Latitude' => '31.989788',
                           'Longitude' => '34.912942',
                           'Kasher' => 0,
                           'He' => {
                                'Name' => 'היכל התרבות איירפורט סיטי',
                                'Guide' => '',
                                'Info' => 'לתשומת לבכם, לפי הנחיית האולם המאחרים יופנו למקומות הפנויים בשורות האחרונות באולם ויתפסו את מקומותיהם רק בהפסקה - במידה ויש.
 • לא תתאפשר כניסה עם עגלת תינוק לאולם', 'Address' => 'רח' הגלבוע 4, קרית שדה התעופה' }, 'CityID' => 193, 'Pit' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Lift' => 0, 'ID' => 1272, 'ImageHeight' => 0, 'Incline' => 2, 'Ru' => { 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Аэропорт Сити', 'Guide' => '', 'Address' => 'ул. Гильбоа 4, Кирьят Сдэ-Тэуфа', 'Info' => 'Обратите внимание, что по правилам зала опоздавших впускают на незанятые места на дальние ряды, а не в соответствии с приобретенными билетами.
 • Запрещается вносить в зал детские коляски и саль каль' }, 'SeatsAmount' => 710, 'Cafeteria' => 0, 'Distance' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Mazgan' => 2, 'ImageWidth' => 0, 'GoogleMapAddress' => '31.989788, 34.912942', 'Active' => 1, 'Ramp' => 2, 'PlanInFlash' => 0 }, 'ShowsQty' => 13 } ], 'ID' => 193, 'Name' => 'איירפורט סיטי' }, { 'Name' => 'אילת', 'Halls' => [ { 'ID' => 580, 'ShowsQty' => 5, 'Name' => 'תיאטראות אילת', 'Hall' => { 'Parking' => 2, 'IsPseudoHall' => 0, 'Stairs' => 0, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x2600x%u05D0%u05D9%u05DC%u05EAx%u05E9%u05D3%u05E8%u05D5%u05EA%20%u05D4%u05EA%u05DE%u05E8%u05D9%u05DDx1%2C&UserEarthX=145168&UserEarthY=885242&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'SeatsOnMap' => 1, 'PseudoHallID' => 0, 'MainHallID' => undef, 'DoorsAmount' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Shelter' => 0, 'RowsAmount' => 20, 'Gangways' => 0, 'Plan2InFlash' => 1, 'Latitude' => '29.555173', 'Kasher' => 0, 'Longitude' => '34.953724', 'He' => { 'Info' => '', 'Address' => 'שד' התמרים 1, בקניון הים האדום', 'Guide' => '', 'Name' => 'תיאטראות אילת' }, 'CityID' => 32, 'Pit' => 0, 'Image2Height' => 677, 'Lift' => 0, 'ID' => 580, 'Incline' => 2, 'ImageHeight' => 677, 'Ru' => { 'Address' => 'пр. а-Тмарим 1, каньон Красного моря', 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'Театры Эйлата' }, 'SeatsAmount' => 567, 'Distance' => 0, 'Cafeteria' => 2, 'Image2Width' => 600, 'Mazgan' => 2, 'GoogleMapAddress' => '29.555173, 34.953724', 'ImageWidth' => 600, 'Active' => 1, 'Ramp' => 0, 'PlanInFlash' => 1 } } ], 'ID' => 32 }, { 'Name' => 'אריאל', 'ID' => 63, 'Halls' => [ { 'ID' => 168, 'ShowsQty' => 1, 'Hall' => { 'SeatsOnMap' => 1, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05D0%u05E9%u05DB%u05D5%u05DC%20%u05E4%u05D9%u05E1%26psik%3B%20%u05D0%u05E8%u05D9%u05D0%u05DC%5Dxx168488x1167937%2C&UserEarthX=168264&UserEarthY=1168077&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Stairs' => 2, 'IsPseudoHall' => 0, 'Parking' => 3, 'DoorsAmount' => 2, 'MainHallID' => undef, 'PseudoHallID' => 0, 'Shelter' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Latitude' => '32.1037715', 'Plan2InFlash' => 1, 'RowsAmount' => 9, 'Gangways' => 0, 'Image2Height' => 403, 'Pit' => 1, 'CityID' => 63, 'He' => { 'Name' => 'אשכול הפיס אריאל', 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Address' => 'רח' דרך אפרתה 28' }, 'Kasher' => 0, 'Longitude' => '35.1933261', 'Image2Width' => 600, 'Distance' => 2, 'Cafeteria' => 1, 'SeatsAmount' => 192, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Address' => 'ул. Дерех Эфрата, 28', 'Name' => 'Эшколь а-Пайс Ариэль', 'Guide' => '' }, 'ImageHeight' => 403, 'Incline' => 2, 'ID' => 168, 'Lift' => 1, 'PlanInFlash' => 1, 'Ramp' => 2, 'Active' => 1, 'GoogleMapAddress' => 'דרך אפרתה 28, אריאל', 'ImageWidth' => 600, 'Mazgan' => 2 }, 'Name' => 'אשכול הפיס אריאל' } ] }, { 'Name' => 'אשדוד', 'ID' => 10, 'Halls' => [ { 'Hall' => { 'PseudoHallID' => 0, 'MainHallID' => undef, 'DoorsAmount' => 3, 'Parking' => 3, 'Stairs' => 2, 'IsPseudoHall' => 0, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=%2C1x0070x%u05D0%u05E9%u05D3%u05D5%u05D3x%u05D4%u05E2%u05E6%u05DE%u05D0%u05D5%u05EAx60&UserEarthX=116206&UserEarthY=1133257&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&MinX=115396&MinY=1132597&MaxX=117016&MaxY=1133917&PNGLayers=107', 'SeatsOnMap' => 1, 'RowsAmount' => 0, 'Gangways' => 0, 'Plan2InFlash' => 1, 'Latitude' => '31.7911471', 'RightToLeft' => 0, 'Shelter' => 0, 'ID' => 527, 'Lift' => 1, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'Спортивный зал а-Кирья Ашдод', 'Info' => '', 'Address' => 'район Сити, ул. Ацмаут, 60' }, 'Incline' => 2, 'ImageHeight' => 529, 'SeatsAmount' => 1108, 'Image2Width' => 600, 'Distance' => 0, 'Cafeteria' => 2, 'Kasher' => 0, 'Longitude' => '34.6422237', 'He' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'אולם ספורט הקריה אשדוד', 'Address' => 'רובע סיטי, רחי העצמאות 60', 'Info' => '' }, 'CityID' => 10, 'Image2Height' => 529, 'Pit' => 0, 'Mazgan' => 2, 'GoogleMapAddress' => 'העצמאות 60, אשדוד', 'ImageWidth' => 600, 'Ramp' => 2, 'Active' => 1, 'PlanInFlash' => 1 }, 'Name' => 'אולם ספורט הקריה אשדוד', 'ShowsQty' => 1, 'ID' => 527 }, { 'ID' => 136, 'Name' => 'בית יד לבנים אשדוד', 'Hall' => { 'Active' => 1, 'Ramp' => 2, 'PlanInFlash' => 1, 'Mazgan' => 2, 'ImageWidth' => 600, 'GoogleMapAddress' => '31.792616, 34.637338', 'SeatsAmount' => 399, 'Image2Width' => 600, 'Distance' => 2, 'Cafeteria' => 1, 'ID' => 136, 'Lift' => 1, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Address' => 'район Сити, ул. а-Баним', 'Name' => 'Яд ле-Баним Ашдод', 'Guide' => '' }, 'Incline' => 2, 'ImageHeight' => 530, 'Image2Height' => 530, 'Pit' => 1, 'Longitude' => '34.637338', 'Kasher' => 0, 'CityID' => 10, 'He' => { 'Name' => 'בית יד לבנים אשדוד', 'Guide' => '', 'Address' => 'רובע הסיטי, רח' הבנים', 'Info' => '' }, 'Latitude' => '31.792616', 'Gangways' => 2, 'RowsAmount' => 14, 'Plan2InFlash' => 1, 'Shelter' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'DoorsAmount' => 3, 'PseudoHallID' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Stairs' => 2, 'IsPseudoHall' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05D1%u05D9%u05EA%20%u05D9%u05D3%20%u05DC%u05D1%u05E0%u05D9%u05DD%26psik%3B%20%u05D0%u05E9%u05D3%u05D5%u05D3%5Dxx115755x1133461%2C&UserEarthX=115637&UserEarthY=1133442&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Parking' => 3 }, 'ShowsQty' => 4 }, { 'ShowsQty' => 21, 'Name' => 'המשכן לאמנויות הבמה אשדוד', 'Hall' => { 'Longitude' => '34.636347', 'Kasher' => 0, 'He' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'המשכן לאמנויות הבמה אשדוד', 'Address' => 'דרך ארץ 1', 'Info' => 'לתשומת לבכם, לפי הנחיית האולם המאחרים יופנו ליציע בלבד על בסיס מקום פנוי. אם יש הפסקה הם יוכלו להיכנס למקומות שרכשו.
 • לא תתאפשר כניסה לאולם לאחר סגירת הדלתות.
 • למופעי מבוגרים ילדים עד גיל 6 לא רשאים להיכנס למופע.
 • כניסה להצגות ילדים מגיל שנתיים ומעלה.
 • הכניסה להצגות מגיל שנתיים ומעלה.
 • אין להכניס הגלות ילדים/סל קל לאולם ואין להכניס אוכל.' }, 'CityID' => 10, 'Image2Height' => 775, 'Pit' => 0, 'ID' => 876, 'Lift' => 2, 'Ru' => { 'Address' => 'ул. Дерех а-Арец 1', 'Info' => 'Обратите внимание, что по правилам зала опоздавших впускают на незанятые места только на балконе, на дальние ряды, а не в соответствии с приобретенными билетами). Если есть антракт, во время него можно пересесть на приобретенные места.
 • После закрытия входов в зал опоздавших не впускают.
 • На мероприятия для взрослых дети до 6 лет не допускаются.
 • На детские мероприятия вход с 2 лет.
 • Запрещается вносить в зал детские коляски и саль каль.', 'Guide' => '', 'Name' => 'Центр сценических искусств Ашдод' }, 'ImageHeight' => 775, 'Incline' => 2, 'SeatsAmount' => 931, 'Image2Width' => 600, 'Cafeteria' => 2, 'Distance' => 2, 'Mazgan' => 2, 'GoogleMapAddress' => '31.792990, 34.636347', 'ImageWidth' => 600, 'Active' => 1, 'Ramp' => 2, 'PlanInFlash' => 1, 'Parking' => 3, 'Stairs' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x0070x%u05D0%u05E9%u05D3%u05D5%u05D3x%u05D3%u05E8%u05DA%20%u05D0%u05E8%u05E5x%2C&UserEarthX=115569&UserEarthY=1133424&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'PseudoHallID' => 0, 'MainHallID' => undef, 'DoorsAmount' => 0, 'RightToLeft' => 1, 'Shelter' => 0, 'RowsAmount' => 27, 'Gangways' => 2, 'Plan2InFlash' => 1, 'Latitude' => '31.79299' }, 'ID' => 876 }, { 'ID' => 133, 'ShowsQty' => 3, 'Hall' => { 'Latitude' => '31.791868', 'Plan2InFlash' => 0, 'Gangways' => 1, 'RowsAmount' => 9, 'Shelter' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'DoorsAmount' => 1, 'MainHallID' => undef, 'PseudoHallID' => 0, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05DE%u05D5%u05D6%u05D9%u05D0%u05D5%u05DF%20%u05D5%u05DE%u05E8%u05DB%u05D6%20%u05D0%u05DE%u05E0%u05D5%u05D9%u05D5%u05EA%26psik%3B%20%u05D0%u05E9%u05D3%u05D5%u05D3%5Dxx115739x1133363%2C&UserEarthX=115453&UserEarthY=1133397&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'SeatsOnMap' => 1, 'Stairs' => 2, 'IsPseudoHall' => 0, 'Parking' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Ramp' => 0, 'Active' => 1, 'ImageWidth' => 0, 'GoogleMapAddress' => '31.791868, 34.637185', 'Mazgan' => 2, 'Image2Width' => 0, 'Distance' => 2, 'Cafeteria' => 1, 'SeatsAmount' => 150, 'Ru' => { 'Name' => 'Культурный центр Монарт Ашдод', 'Guide' => '', 'Address' => 'ул. Дерех арец 8', 'Info' => '9-й ряд состоит из приставных стульев.' }, 'ImageHeight' => 0, 'Incline' => 2, 'ID' => 133, 'Lift' => 1, 'Image2Height' => 0, 'Pit' => 1, 'CityID' => 10, 'He' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'מרכז מונארט לאמנויות אשדוד', 'Info' => 'בשורה 9 כסאות רגילים.', 'Address' => 'רח' דרך ארץ 8' }, 'Longitude' => '34.637185', 'Kasher' => 0 }, 'Name' => 'מרכז מונארט לאמנויות אשדוד' }, { 'Name' => 'מתנ''ס דיונה אשדוד', 'Hall' => { 'DoorsAmount' => 3, 'PseudoHallID' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Stairs' => 2, 'IsPseudoHall' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'MapaLink' => '', 'Parking' => 2, 'Latitude' => '31.77819', 'Gangways' => 2, 'RowsAmount' => 15, 'Plan2InFlash' => 1, 'Shelter' => 1, 'RightToLeft' => 1, 'SeatsAmount' => 399, 'Cafeteria' => 1, 'Distance' => 2, 'Image2Width' => 600, 'Lift' => 1, 'ID' => 438, 'Incline' => 2, 'ImageHeight' => 600, 'Ru' => { 'Name' => 'Матнас Дюна-Юд Ашдод', 'Guide' => '', 'Address' => 'ул. Керен Кайемет ле-Исраэль, 90', 'Info' => 'В этом зале нет защищённого пространства и в случае сирены нужно оставаться на своих местах.' }, 'Pit' => 1, 'Image2Height' => 600, 'Kasher' => 0, 'Longitude' => '34.649463', 'He' => { 'Address' => 'רח' קק"ל 90', 'Info' => 'אולם המופעים הזה אינו ממוגן ובעת אזעקה עליכם להישאר במקום מושבכם.', 'Guide' => '', 'Name' => 'מתנ''ס דיונה אשדוד' }, 'CityID' => 10, 'Active' => 1, 'Ramp' => 0, 'PlanInFlash' => 1, 'Mazgan' => 2, 'ImageWidth' => 600, 'GoogleMapAddress' => '31.778190, 34.649463' }, 'ShowsQty' => 6, 'ID' => 438 }, { 'ShowsQty' => 1, 'Name' => 'סינמה סיטי אשדוד', 'Hall' => { 'Mazgan' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', אשדוד', 'Active' => 1, 'Ramp' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Lift' => 0, 'ID' => 2005, 'ImageHeight' => 0, 'Incline' => 0, 'Ru' => { 'Name' => 'Синема-Сити Ашдод', 'Guide' => '', 'Address' => '', 'Info' => '' }, 'SeatsAmount' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Distance' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Kasher' => 0, 'Longitude' => undef, 'CityID' => 10, 'He' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'סינמה סיטי אשדוד', 'Address' => '', 'Info' => '' }, 'Pit' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Gangways' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Latitude' => undef, 'RightToLeft' => 0, 'Shelter' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'MainHallID' => undef, 'DoorsAmount' => 0, 'Parking' => 0, 'Stairs' => 0, 'IsPseudoHall' => 1, 'MapaLink' => '', 'SeatsOnMap' => 0 }, 'ID' => 2005 } ] }, { 'Name' => 'אשקלון', 'ID' => 33, 'Halls' => [ { 'ID' => 92, 'Hall' => { 'MainHallID' => undef, 'PseudoHallID' => 0, 'DoorsAmount' => 6, 'Parking' => 2, 'SeatsOnMap' => 1, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05D4%u05D9%u05DB%u05DC%20%u05D4%u05EA%u05E8%u05D1%u05D5%u05EA%26psik%3B%20%u05D0%u05E9%u05E7%u05DC%u05D5%u05DF%5Dxx108533x1119345%2C&UserEarthX=108284&UserEarthY=1119346&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Stairs' => 2, 'IsPseudoHall' => 0, 'Plan2InFlash' => 1, 'Gangways' => 3, 'RowsAmount' => 26, 'Latitude' => '31.664702', 'RightToLeft' => 0, 'Shelter' => 0, 'Incline' => 2, 'ImageHeight' => 839, 'Ru' => { 'Address' => 'ул. а-Наси, 82', 'Info' => 'Обратите внимание, что по правилам зала опоздавших впускают на незанятые места только в антракте, если он есть.
 • На мероприятия для взрослых дети до 6 лет не допускаются.
 • На детские мероприятия вход с 2 лет. Запрещается вносить в зал детские коляски и саль каль.', 'Guide' => '', 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Ашкелон' }, 'Lift' => 2, 'ID' => 92, 'Cafeteria' => 2, 'Distance' => 2, 'Image2Width' => 600, 'SeatsAmount' => 847, 'He' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'היכל התרבות אשקלון', 'Info' => 'לתשומת לבכם, לפי הנחיית האולם, המאחרים יופנו למקומות הפנויים ויתפסו את מקומותיהם רק בהפסקה - במידה ויש.
 • למופעי מבוגרים, ילדים מתחת לגיל 6 לא רשאים להיכנס.
 • כניסה להצגות ילדים מגיל שנתיים ומעלה. אין להכניס עגלות ילדים/סלקל לאולם', 'Address' => 'רח' הנשיא 82' }, 'CityID' => 33, 'Longitude' => '34.562052', 'Kasher' => 0, 'Pit' => 1, 'Image2Height' => 839, 'ImageWidth' => 600, 'GoogleMapAddress' => '31.664702, 34.562052', 'Mazgan' => 2, 'PlanInFlash' => 1, 'Ramp' => 2, 'Active' => 1 }, 'Name' => 'היכל התרבות אשקלון', 'ShowsQty' => 21 }, { 'ShowsQty' => 4, 'Name' => 'מרכז מופעים וכנסים בינלאומי אשקלון', 'Hall' => { 'Latitude' => undef, 'Plan2InFlash' => 0, 'Gangways' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Shelter' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'MainHallID' => undef, 'PseudoHallID' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'MapaLink' => '', 'IsPseudoHall' => 1, 'Stairs' => 0, 'Parking' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Active' => 1, 'Ramp' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', אשקלון', 'ImageWidth' => 0, 'Mazgan' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Distance' => 0, 'Image2Width' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Incline' => 0, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'Центр Конгрессов Ашкелон', 'Info' => '', 'Address' => '' }, 'Lift' => 0, 'ID' => 1666, 'Pit' => 0, 'Image2Height' => 0, 'He' => { 'Info' => '', 'Address' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'מרכז מופעים וכנסים בינלאומי אשקלון' }, 'CityID' => 33, 'Kasher' => 0, 'Longitude' => undef }, 'ID' => 1666 }, { 'ShowsQty' => 1, 'Name' => 'מתנ''ס וולדנברג אשקלון', 'Hall' => { 'Image2Height' => 0, 'Pit' => 0, 'CityID' => 33, 'He' => { 'Name' => 'מתנ''ס וולדנברג אשקלון', 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Address' => '' }, 'Longitude' => '34.564957', 'Kasher' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Distance' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'Ru' => { 'Name' => 'Матнас Вольденберг Ашкелон', 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Address' => '' }, 'Incline' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'ID' => 1665, 'Lift' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Active' => 1, 'Ramp' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'GoogleMapAddress' => '31.661240, 34.564957', 'Mazgan' => 0, 'MapaLink' => '', 'SeatsOnMap' => 0, 'IsPseudoHall' => 1, 'Stairs' => 0, 'Parking' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'MainHallID' => undef, 'PseudoHallID' => 0, 'Shelter' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Latitude' => '31.66124', 'Plan2InFlash' => 0, 'Gangways' => 0, 'RowsAmount' => 0 }, 'ID' => 1665 } ] }, { 'Name' => 'באר שבע', 'ID' => 34, 'Halls' => [ { 'ShowsQty' => 3, 'Hall' => { 'IsPseudoHall' => 0, 'Stairs' => 2, 'SeatsOnMap' => 1, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05DE%u05E8%u05DB%u05D6%20%u05D4%u05E6%u05E2%u05D9%u05E8%u05D9%u05DD%26psik%3B%20%u05D1%u05D0%u05E8%20%u05E9%u05D1%u05E2%5Dxx129727x1071970%2C&UserEarthX=129714&UserEarthY=1071702&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Parking' => 2, 'DoorsAmount' => 2, 'PseudoHallID' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Shelter' => 0, 'RightToLeft' => 1, 'Latitude' => '31.238539', 'Gangways' => 2, 'RowsAmount' => 14, 'Plan2InFlash' => 1, 'Image2Height' => 520, 'Pit' => 1, 'Longitude' => '34.78716', 'Kasher' => 0, 'CityID' => 34, 'He' => { 'Address' => 'הרצל 12 העיר העתיקה, באר שבע', 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'מרכז צעירים באר שבע' }, 'SeatsAmount' => 408, 'Image2Width' => 600, 'Cafeteria' => 2, 'Distance' => 2, 'ID' => 85, 'Lift' => 0, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'Дворец Молодежи Беэр-Шева', 'Address' => 'ул. Герцль, 12, старый город', 'Info' => '' }, 'Incline' => 1, 'ImageHeight' => 520, 'Active' => 1, 'Ramp' => 1, 'PlanInFlash' => 1, 'Mazgan' => 2, 'ImageWidth' => 600, 'GoogleMapAddress' => '31.238539, 34.787160' }, 'Name' => 'מרכז צעירים באר שבע', 'ID' => 85 }, { 'ID' => 1668, 'ShowsQty' => 33, 'Hall' => { 'DoorsAmount' => 0, 'MainHallID' => undef, 'PseudoHallID' => 0, 'MapaLink' => '', 'SeatsOnMap' => 0, 'Stairs' => 0, 'IsPseudoHall' => 1, 'Parking' => 0, 'Latitude' => undef, 'Plan2InFlash' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Gangways' => 0, 'Shelter' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Distance' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'Центр сценических искусств Беэр-Шева', 'Address' => '', 'Info' => '' }, 'Incline' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'ID' => 1668, 'Lift' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Pit' => 0, 'He' => { 'Info' => '', 'Address' => '', 'Name' => 'משכן אמנויות הבמה באר שבע', 'Guide' => '' }, 'CityID' => 34, 'Longitude' => undef, 'Kasher' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Active' => 1, 'Ramp' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', באר שבע', 'ImageWidth' => 0, 'Mazgan' => 0 }, 'Name' => 'משכן אמנויות הבמה באר שבע' }, { 'Name' => 'סינמה סיטי באר שבע', 'Hall' => { 'RowsAmount' => 0, 'Gangways' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Latitude' => undef, 'RightToLeft' => 0, 'Shelter' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'MainHallID' => undef, 'DoorsAmount' => 0, 'Parking' => 0, 'Stairs' => 0, 'IsPseudoHall' => 1, 'MapaLink' => '', 'SeatsOnMap' => 0, 'Mazgan' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', באר שבע', 'ImageWidth' => 0, 'Ramp' => 0, 'Active' => 1, 'PlanInFlash' => 0, 'Lift' => 0, 'ID' => 1747, 'Incline' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Ru' => { 'Name' => 'Синема-Сити Беэр-Шева', 'Guide' => '', 'Address' => '', 'Info' => '' }, 'SeatsAmount' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Distance' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Longitude' => undef, 'Kasher' => 0, 'CityID' => 34, 'He' => { 'Name' => 'סינמה סיטי באר שבע', 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Address' => '' }, 'Pit' => 0, 'Image2Height' => 0 }, 'ShowsQty' => 8, 'ID' => 1747 }, { 'ID' => 2082, 'ShowsQty' => 1, 'Hall' => { 'Mazgan' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'GoogleMapAddress' => '31.234302, 34.799534', 'Ramp' => 2, 'Active' => 1, 'PlanInFlash' => 0, 'Kasher' => 0, 'Longitude' => '34.799534', 'CityID' => 34, 'He' => { 'Info' => '', 'Address' => 'רח' חיטה 1', 'Name' => 'סינמה סיטי באר שבע - לובי', 'Guide' => '' }, 'Image2Height' => 0, 'Pit' => 0, 'ID' => 2082, 'Lift' => 0, 'Ru' => { 'Name' => 'Синема-Сити Беэр-Шева — Лобби', 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Address' => 'ул. Хита 1' }, 'Incline' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'SeatsAmount' => 100, 'Image2Width' => 0, 'Distance' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Shelter' => 0, 'Gangways' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Latitude' => '31.234302', 'Parking' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'Stairs' => 0, 'MapaLink' => '', 'SeatsOnMap' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'MainHallID' => undef, 'DoorsAmount' => 0 }, 'Name' => 'סינמה סיטי באר שבע - לובי' } ] }, { 'ID' => 64, 'Halls' => [ { 'ShowsQty' => 8, 'Name' => 'היכל הפיס לתרבות בית שמש', 'Hall' => { 'GoogleMapAddress' => '31.748436, 34.993385', 'ImageWidth' => 0, 'Mazgan' => 2, 'PlanInFlash' => 0, 'Ramp' => 2, 'Active' => 1, 'He' => { 'Address' => 'רח' מורדי הגיטאות 13', 'Info' => 'לתשומת לבכם, לפי הנחיית האולם, המאחרים יופנו לשורות העליונות באולם, ולא ישבו במקומות שנבחרו מראש.
 • אין כניסת להיכל עם פעוטות מתחת לגיל שנתיים.
 • אין כניסת להיכל עם עגלות.', 'Name' => 'היכל הפיס לתרבות בית שמש', 'Guide' => '' }, 'CityID' => 64, 'Kasher' => 0, 'Longitude' => '34.993385', 'Pit' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Incline' => 2, 'ImageHeight' => 0, 'Ru' => { 'Info' => 'Обратите внимание, что по правилам зала опоздавших впускают на незанятые места на дальние ряды, а не в соответствии с приобретенными билетами.
 • На мероприятия дети до 2 лет не допускаются.
 • Запрещается вносить в зал детские коляски и саль каль.', 'Address' => 'ул. Мордей а-Гитаот 13', 'Name' => 'Гехаль а-Пайс ле-Тарбут Бейт-Шемеш', 'Guide' => '' }, 'Lift' => 0, 'ID' => 1880, 'Cafeteria' => 0, 'Distance' => 0, 'Image2Width' => 0, 'SeatsAmount' => 537, 'RightToLeft' => 1, 'Shelter' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'RowsAmount' => 17, 'Gangways' => 0, 'Latitude' => '31.748436', 'Parking' => 3, 'SeatsOnMap' => 1, 'MapaLink' => '', 'Stairs' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'MainHallID' => undef, 'PseudoHallID' => 0, 'DoorsAmount' => 0 }, 'ID' => 1880 } ], 'Name' => 'בית שמש' }, { 'Name' => 'בת ים', 'Halls' => [ { 'ID' => 53, 'Hall' => { 'GoogleMapAddress' => 'אופיר 3, בת-ים', 'ImageWidth' => 600, 'Mazgan' => 2, 'PlanInFlash' => 1, 'Active' => 1, 'Ramp' => 2, 'CityID' => 11, 'He' => { 'Address' => 'רח' סמטת אופיר 3, רמת יוסף', 'Info' => 'לתשומת לבכם, לפי הנחיית האולם, לאחר סגירת הדלתות המאחרים יופנו לשורות 13-18.
 • לא יינתן פיצוי בגין איחור.', 'Guide' => '', 'Name' => 'היכל התרבות בת ים' }, 'Longitude' => '34.7572707', 'Kasher' => 0, 'Pit' => 1, 'Image2Height' => 622, 'ImageHeight' => 622, 'Incline' => 2, 'Ru' => { 'Address' => 'ул. Симтат Офир, 3', 'Info' => 'Обратите внимание, что по правилам зала после закрытия дверей, опоздавших впускают на незанятые места только на 13-18 ряды, а не в соответствии с приобретенными билетами.
 • Зал не дает компенсации опоздавшим', 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Бат-Ям', 'Guide' => '' }, 'Lift' => 2, 'ID' => 53, 'Cafeteria' => 2, 'Distance' => 2, 'Image2Width' => 600, 'SeatsAmount' => 575, 'RightToLeft' => 1, 'Shelter' => 0, 'Plan2InFlash' => 1, 'RowsAmount' => 18, 'Gangways' => 0, 'Latitude' => '32.0206112', 'Parking' => 3, 'MapaLink' => 'https://www.google.com/maps/preview#!q=%D7%90%D7%95%D7%A4%D7%99%D7%A8+3%2C+%D7%91%D7%AA-%D7%99%D7%9D&data=!1m4!1m3!1d4356!2d34.7572645!3d32.0206169!4m15!2m14!1m13!1s0x1502b34186982a1b%3A0x352aa4d2d2d80edd!3m8!1m3!1d26081603!2d-95.677068!3d37.0625!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!4m2!3d32.0206112!4d34.7572707', 'SeatsOnMap' => 1, 'Stairs' => 2, 'IsPseudoHall' => 0, 'MainHallID' => undef, 'PseudoHallID' => 0, 'DoorsAmount' => 4 }, 'Name' => 'היכל התרבות בת ים', 'ShowsQty' => 8 } ], 'ID' => 11 }, { 'ID' => 155, 'Halls' => [ { 'Name' => 'אולם התרבות מתנ''ס גבעת שמואל', 'Hall' => { 'PlanInFlash' => 0, 'Active' => 1, 'Ramp' => 2, 'GoogleMapAddress' => '32.079168, 34.848466', 'ImageWidth' => 0, 'Mazgan' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Distance' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'SeatsAmount' => 373, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Address' => 'ул. Нахум 1', 'Name' => 'Концертный зал, матнас Гиват-Шмуэль', 'Guide' => '' }, 'ImageHeight' => 0, 'Incline' => 0, 'ID' => 1540, 'Lift' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Pit' => 0, 'CityID' => 155, 'He' => { 'Name' => 'אולם התרבות מתנ''ס גבעת שמואל', 'Guide' => '', 'Address' => 'רח' נחום 1', 'Info' => '' }, 'Kasher' => 0, 'Longitude' => '34.848466', 'Latitude' => '32.079168', 'Plan2InFlash' => 0, 'Gangways' => 0, 'RowsAmount' => 17, 'Shelter' => 0, 'RightToLeft' => 1, 'DoorsAmount' => 0, 'MainHallID' => undef, 'PseudoHallID' => 0, 'MapaLink' => '', 'SeatsOnMap' => 1, 'IsPseudoHall' => 0, 'Stairs' => 0, 'Parking' => 2 }, 'ShowsQty' => 1, 'ID' => 1540 } ], 'Name' => 'גבעת שמואל' }, { 'ID' => 12, 'Halls' => [ { 'ShowsQty' => 28, 'Hall' => { 'Stairs' => 0, 'IsPseudoHall' => 1, 'MapaLink' => '', 'SeatsOnMap' => 0, 'Parking' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Shelter' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Latitude' => undef, 'Gangways' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Pit' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Longitude' => undef, 'Kasher' => 0, 'He' => { 'Info' => '', 'Address' => '', 'Name' => 'תיאטרון גבעתיים', 'Guide' => '' }, 'CityID' => 12, 'SeatsAmount' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Distance' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Lift' => 0, 'ID' => 1659, 'Incline' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Address' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'Театр Гиватаим' }, 'Active' => 1, 'Ramp' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Mazgan' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', גבעתיים', 'ImageWidth' => 0 }, 'Name' => 'תיאטרון גבעתיים', 'ID' => 1659 } ], 'Name' => 'גבעתיים' }, { 'ID' => 13, 'Halls' => [ { 'ID' => 1669, 'Name' => 'מרכז הבמה גני תקווה', 'Hall' => { 'CityID' => 13, 'He' => { 'Address' => '', 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'מרכז הבמה גני תקווה' }, 'Longitude' => undef, 'Kasher' => 0, 'Pit' => 0, 'Image2Height' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Incline' => 0, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'Мерказ а-Бама Ганей Тиква', 'Info' => '', 'Address' => '' }, 'Lift' => 0, 'ID' => 1669, 'Distance' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Image2Width' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', גני תקווה', 'ImageWidth' => 0, 'Mazgan' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Active' => 1, 'Ramp' => 0, 'Parking' => 0, 'MapaLink' => '', 'SeatsOnMap' => 0, 'IsPseudoHall' => 1, 'Stairs' => 0, 'MainHallID' => undef, 'PseudoHallID' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Shelter' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Gangways' => 0, 'Latitude' => undef }, 'ShowsQty' => 22 } ], 'Name' => 'גני תקווה' }, { 'ID' => 78, 'Halls' => [ { 'ID' => 263, 'Name' => 'בית מקומי לתרבות - הוד השרון', 'Hall' => { 'MainHallID' => undef, 'PseudoHallID' => 0, 'DoorsAmount' => 3, 'Parking' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x9700x%u05D4%u05D5%u05D3%20%u05D4%u05E9%u05E8%u05D5%u05DFx%u05D9%u05D4%u05D5%u05E9%u05E2%20%u05D1%u05DF%20%u05D2%u05DE%u05DC%u05D0x26%2C&UserEarthX=140306&UserEarthY=1173851&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Stairs' => 2, 'IsPseudoHall' => 0, 'Plan2InFlash' => 1, 'RowsAmount' => 15, 'Gangways' => 3, 'Latitude' => '32.157589', 'RightToLeft' => 0, 'Shelter' => 0, 'Ru' => { 'Name' => 'Бейт макоми ле-тарбут — Ход а-Шарон', 'Guide' => '', 'Address' => 'ул. Иешуа Бен Гамла 26 (рядом с почтой)', 'Info' => 'Рядом есть стоянка почты по ул. Раматаим и стоянка по ул. Иехошуа Бен Гамла.' }, 'ImageHeight' => 850, 'Incline' => 2, 'ID' => 263, 'Lift' => 2, 'Image2Width' => 600, 'Distance' => 2, 'Cafeteria' => 2, 'SeatsAmount' => 236, 'CityID' => 78, 'He' => { 'Address' => 'רח' יהושע בן גמלא 26', 'Info' => 'בקרבת מקום יש את חניון הדואר ברחוב רמתיים וחניון ברחוב יהושע בן גמלא.', 'Guide' => '', 'Name' => 'בית מקומי לתרבות - הוד השרון' }, 'Kasher' => 0, 'Longitude' => '34.895859', 'Image2Height' => 850, 'Pit' => 1, 'GoogleMapAddress' => '32.157589, 34.895859', 'ImageWidth' => 600, 'Mazgan' => 2, 'PlanInFlash' => 1, 'Ramp' => 2, 'Active' => 1 }, 'ShowsQty' => 1 }, { 'ID' => 2044, 'ShowsQty' => 9, 'Name' => 'הדוב הירוק - פארק אקולוגי הוד השרון', 'Hall' => { 'Kasher' => 0, 'Longitude' => '34.889934', 'CityID' => 78, 'He' => { 'Info' => 'הופעות חיות מתחת לכיפת השמיים, במקרה של מזג אוויר גשום המופע יידחה למועד אחר.
 • הבילוי משלב מופעי מוסיקה איכותיים, בר מושקע ודוכני מזון של אוכל רחוב מתחלפים.
 • חניה חינם צמודה למתחם.', 'Address' => 'דרך הים', 'Name' => 'הדוב הירוק - פארק אקולוגי הוד השרון', 'Guide' => '' }, 'Image2Height' => 0, 'Pit' => 0, 'ID' => 2044, 'Lift' => 0, 'Ru' => { 'Name' => 'Экологический парк А-Дов а-ярок', 'Guide' => '', 'Address' => 'Дерех а-Ям', 'Info' => 'Живые выступления под открытым небом, в случае дождливой погоды шоу будет перенесено на другую дату.
 • В парке есть бар и буфеты с фастфудом.
 • Бесплатная парковка рядом с площадкой.' }, 'Incline' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'SeatsAmount' => 500, 'Image2Width' => 0, 'Distance' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Mazgan' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.132891, 34.889934', 'ImageWidth' => 0, 'Active' => 1, 'Ramp' => 2, 'PlanInFlash' => 0, 'Parking' => 3, 'IsPseudoHall' => 0, 'Stairs' => 0, 'MapaLink' => '', 'SeatsOnMap' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'MainHallID' => undef, 'DoorsAmount' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Shelter' => 0, 'Gangways' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Latitude' => '32.132891' } } ], 'Name' => 'הוד השרון' }, { 'Name' => 'הרצליה', 'Halls' => [ { 'ID' => 1670, 'ShowsQty' => 24, 'Name' => 'היכל אמנויות הבמה הרצליה', 'Hall' => { 'Shelter' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Latitude' => undef, 'Plan2InFlash' => 0, 'Gangways' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'MapaLink' => '', 'IsPseudoHall' => 1, 'Stairs' => 0, 'Parking' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'MainHallID' => undef, 'PseudoHallID' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Ramp' => 0, 'Active' => 1, 'ImageWidth' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', הרצליה', 'Mazgan' => 0, 'Pit' => 0, 'Image2Height' => 0, 'He' => { 'Address' => '', 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'היכל אמנויות הבמה הרצליה' }, 'CityID' => 5, 'Longitude' => undef, 'Kasher' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Distance' => 0, 'Image2Width' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Incline' => 0, 'Ru' => { 'Address' => '', 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'Центр сценических искусств Герцлия' }, 'Lift' => 0, 'ID' => 1670 } }, { 'Hall' => { 'IsPseudoHall' => 0, 'Stairs' => 2, 'MapaLink' => '', 'SeatsOnMap' => 1, 'Parking' => 3, 'DoorsAmount' => 5, 'PseudoHallID' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Shelter' => 0, 'RightToLeft' => 1, 'Latitude' => '32.166208', 'Gangways' => 0, 'RowsAmount' => 19, 'Plan2InFlash' => 1, 'Pit' => 1, 'Image2Height' => 845, 'Longitude' => '34.842952', 'Kasher' => 0, 'CityID' => 5, 'He' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'היכל בעיר הרצליה', 'Info' => 'לתשומת לבכם, המאחרים יורשו להיכנס בהתאם להוראות הסדרן. אין התחייבות למקום המסומן למאחרים.
 • לא ניתן להכניס עגלת תינוקות.', 'Address' => 'רח' בן גוריון 5' }, 'SeatsAmount' => 280, 'Cafeteria' => 2, 'Distance' => 0, 'Image2Width' => 600, 'Lift' => 0, 'ID' => 563, 'Incline' => 0, 'ImageHeight' => 845, 'Ru' => { 'Name' => 'Гехал ба-Ир Герцлия', 'Guide' => '', 'Info' => 'Обратите внимание, опоздавшим будет разрешено войти в соответствии с указаниями садрана, а не в соответствии с приобретенными билетами.
 • Запрещается вносить в зал детские коляски.', 'Address' => 'ул. Бен Гурион, 5' }, 'Active' => 1, 'Ramp' => 2, 'PlanInFlash' => 1, 'Mazgan' => 2, 'ImageWidth' => 600, 'GoogleMapAddress' => '32.166208, 34.842952' }, 'Name' => 'היכל בעיר הרצליה', 'ShowsQty' => 15, 'ID' => 563 }, { 'ShowsQty' => 1, 'Hall' => { 'IsPseudoHall' => 0, 'Stairs' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'MapaLink' => '', 'Parking' => 2, 'DoorsAmount' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Shelter' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Latitude' => '32.163649', 'Gangways' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Pit' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Longitude' => '34.797003', 'Kasher' => 0, 'CityID' => 5, 'He' => { 'Info' => '', 'Address' => 'רח' השונית 2, קניון ארנה הרצליה', 'Guide' => '', 'Name' => 'מתחם ארנה הרצליה' }, 'SeatsAmount' => 700, 'Cafeteria' => 2, 'Distance' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Lift' => 0, 'ID' => 1484, 'Incline' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Address' => 'ул. Шонит, 2, торговый центр Арена Герцлия', 'Name' => 'Территория торгового центра Арена Герцлия', 'Guide' => '' }, 'Ramp' => 2, 'Active' => 1, 'PlanInFlash' => 0, 'Mazgan' => 2, 'ImageWidth' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.163649, 34.797003' }, 'Name' => 'מתחם ארנה הרצליה', 'ID' => 1484 }, { 'ShowsQty' => 1, 'Name' => 'מתנ"ס יד התשעה - הרצליה', 'Hall' => { 'RowsAmount' => 10, 'Gangways' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Latitude' => '32.174431', 'RightToLeft' => 1, 'Shelter' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'MainHallID' => undef, 'DoorsAmount' => 0, 'Parking' => 3, 'Stairs' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'MapaLink' => '', 'SeatsOnMap' => 1, 'Mazgan' => 2, 'GoogleMapAddress' => '32.174431, 34.852950', 'ImageWidth' => 0, 'Ramp' => 2, 'Active' => 1, 'PlanInFlash' => 0, 'ID' => 1872, 'Lift' => 0, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'Матнас Яд а-Тейша — Герцлия', 'Info' => '', 'Address' => 'ул. а-Равивим 14' }, 'Incline' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'SeatsAmount' => 200, 'Image2Width' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Distance' => 0, 'Kasher' => 0, 'Longitude' => '34.85295', 'CityID' => 5, 'He' => { 'Name' => 'מתנ"ס יד התשעה - הרצליה', 'Guide' => '', 'Address' => 'רח' רביבים 14', 'Info' => '' }, 'Image2Height' => 0, 'Pit' => 0 }, 'ID' => 1872 } ], 'ID' => 5 }, { 'Name' => 'חדרה', 'ID' => 43, 'Halls' => [ { 'Name' => 'Friends חדרה', 'Hall' => { 'Ramp' => 0, 'Active' => 1, 'PlanInFlash' => 0, 'Mazgan' => 2, 'ImageWidth' => 0, 'GoogleMapAddress' => 'רוטשילד 27, חדרה', 'Image2Height' => 0, 'Pit' => 1, 'Longitude' => '34.9218965', 'Kasher' => 0, 'He' => { 'Name' => 'Friends חדרה', 'Guide' => '', 'Address' => 'שד' רוטשילד 27, בנין ההסתדרות', 'Info' => '' }, 'CityID' => 43, 'SeatsAmount' => 182, 'Image2Width' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Distance' => 1, 'ID' => 142, 'Lift' => 0, 'Ru' => { 'Address' => 'ул. Ротшильд 27 угол А-Наси 47, в здании профсоюза «Гистадрут»', 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'Friends Хадера' }, 'Incline' => 2, 'ImageHeight' => 0, 'Shelter' => 0, 'RightToLeft' => 1, 'Latitude' => '32.4398601', 'RowsAmount' => 10, 'Gangways' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Stairs' => 2, 'IsPseudoHall' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x6500x%u05D7%u05D3%u05E8%u05D4x%u05D4%u05E0%u05E9%u05D9%u05D0%20%u05D5%u05D9%u05D9%u05E6%u05DE%u05DFx47%2C&UserEarthX=142735&UserEarthY=1205141&UserMapZoom=250&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Parking' => 0, 'DoorsAmount' => 2, 'PseudoHallID' => 0, 'MainHallID' => undef }, 'ShowsQty' => 1, 'ID' => 142 }, { 'ID' => 143, 'ShowsQty' => 2, 'Name' => 'היכל התרבות חדרה - אולם רנה שני', 'Hall' => { 'Lift' => 0, 'ID' => 143, 'Incline' => 2, 'ImageHeight' => 606, 'Ru' => { 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Хадера — Зал «Рене Шени»', 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Address' => 'ул. Рамбам, 39' }, 'SeatsAmount' => 360, 'Cafeteria' => 0, 'Distance' => 2, 'Image2Width' => 600, 'Longitude' => '34.914142', 'Kasher' => 0, 'He' => { 'Name' => 'היכל התרבות חדרה - אולם רנה שני', 'Guide' => '', 'Address' => 'רח' רמב"ם 39', 'Info' => '' }, 'CityID' => 43, 'Pit' => 1, 'Image2Height' => 606, 'Mazgan' => 2, 'GoogleMapAddress' => '32.439355, 34.914142', 'ImageWidth' => 600, 'Ramp' => 2, 'Active' => 1, 'PlanInFlash' => 1, 'PseudoHallID' => 0, 'MainHallID' => undef, 'DoorsAmount' => 4, 'Parking' => 2, 'IsPseudoHall' => 0, 'Stairs' => 2, 'MapaLink' => '', 'SeatsOnMap' => 1, 'RowsAmount' => 12, 'Gangways' => 2, 'Plan2InFlash' => 1, 'Latitude' => '32.439355', 'RightToLeft' => 0, 'Shelter' => 0 } }, { 'ID' => 2006, 'ShowsQty' => 1, 'Name' => 'סינמה סיטי חדרה - אולם 10', 'Hall' => { 'Mazgan' => 2, 'GoogleMapAddress' => '32.441460, 34.931134', 'ImageWidth' => 0, 'Ramp' => 2, 'Active' => 1, 'PlanInFlash' => 0, 'Lift' => 0, 'ID' => 2006, 'ImageHeight' => 0, 'Incline' => 2, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Address' => 'ул. ЦАХАЛ, 35, торговый центр Микс', 'Name' => 'Синема-Сити Хадера — Зал 10', 'Guide' => '' }, 'SeatsAmount' => 83, 'Cafeteria' => 0, 'Distance' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Longitude' => '34.931134', 'Kasher' => 0, 'CityID' => 43, 'He' => { 'Address' => 'רח' צה"ל 35, מרכז מסחרי מיקס', 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'סינמה סיטי חדרה - אולם 10' }, 'Pit' => 0, 'Image2Height' => 0, 'RowsAmount' => 8, 'Gangways' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Latitude' => '32.44146', 'RightToLeft' => 0, 'Shelter' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'MainHallID' => undef, 'DoorsAmount' => 0, 'Parking' => 2, 'IsPseudoHall' => 0, 'Stairs' => 2, 'MapaLink' => '', 'SeatsOnMap' => 1 } } ] }, { 'Halls' => [ { 'ID' => 551, 'ShowsQty' => 1, 'Name' => 'היכל הספורט קריית שרת חולון', 'Hall' => { 'RightToLeft' => 0, 'Shelter' => 0, 'RowsAmount' => 16, 'Gangways' => 0, 'Plan2InFlash' => 1, 'Latitude' => '32.005944', 'Parking' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'Stairs' => 0, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x6600x%u05D7%u05D5%u05DC%u05D5%u05DFx%u05D2%u05D1%u05E2%u05EA%20%u05D4%u05EA%u05D7%u05DE%u05D5%u05E9%u05EAx27%2C&UserEarthX=130309&UserEarthY=1156977&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'SeatsOnMap' => 1, 'PseudoHallID' => 0, 'MainHallID' => undef, 'DoorsAmount' => 0, 'Mazgan' => 0, 'ImageWidth' => 600, 'GoogleMapAddress' => '32.005944, 34.790814', 'Ramp' => 0, 'Active' => 1, 'PlanInFlash' => 1, 'Kasher' => 0, 'Longitude' => '34.790814', 'He' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'היכל הספורט קריית שרת חולון', 'Info' => '', 'Address' => 'רח' גבעת התחמושת 27' }, 'CityID' => 15, 'Pit' => 0, 'Image2Height' => 365, 'Lift' => 0, 'ID' => 551, 'Incline' => 0, 'ImageHeight' => 365, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'Спортивный центр Кирьят Шарет Холон', 'Address' => 'ул. Гиват а-Тахмошет, 27', 'Info' => '' }, 'SeatsAmount' => 1087, 'Distance' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Image2Width' => 600 } }, { 'ID' => 1727, 'Name' => 'מדיטק חולון', 'Hall' => { 'Shelter' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Latitude' => undef, 'RowsAmount' => 0, 'Gangways' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Stairs' => 0, 'IsPseudoHall' => 1, 'MapaLink' => '', 'SeatsOnMap' => 0, 'Parking' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Ramp' => 0, 'Active' => 1, 'PlanInFlash' => 0, 'Mazgan' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', חולון', 'ImageWidth' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Pit' => 0, 'Longitude' => undef, 'Kasher' => 0, 'CityID' => 15, 'He' => { 'Address' => '', 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'מדיטק חולון' }, 'SeatsAmount' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Distance' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'ID' => 1727, 'Lift' => 0, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'Медиатек Холон', 'Address' => '', 'Info' => '' }, 'Incline' => 0, 'ImageHeight' => 0 }, 'ShowsQty' => 7 }, { 'ShowsQty' => 10, 'Name' => 'מרכז שטיינברג חולון', 'Hall' => { 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05D4%u05DE%u05E9%u05DB%u05DF%20%u05DC%u05EA%u05E8%u05D1%u05D5%u05EA%20%u05D5%u05D0%u05D5%u05DE%u05E0%u05D5%u05EA%20%u05E9%u05D8%u05D9%u05D9%u05E0%u05D1%u05E8%u05D2%26psik%3B%20%u05D7%u05D5%u05DC%u05D5%u05DF%5Dxx130397x1157166%2C&UserEarthX=130218&UserEarthY=1157171&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'SeatsOnMap' => 1, 'IsPseudoHall' => 0, 'Stairs' => 2, 'Parking' => 3, 'DoorsAmount' => 6, 'MainHallID' => undef, 'PseudoHallID' => 0, 'Shelter' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Latitude' => '32.00688', 'Plan2InFlash' => 1, 'RowsAmount' => 19, 'Gangways' => 3, 'Image2Height' => 702, 'Pit' => 1, 'He' => { 'Name' => 'מרכז שטיינברג חולון', 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Address' => 'גבעת התחמושת 21, קרית שרת' }, 'CityID' => 15, 'Longitude' => '34.791006', 'Kasher' => 0, 'Image2Width' => 600, 'Cafeteria' => 2, 'Distance' => 2, 'SeatsAmount' => 570, 'Ru' => { 'Name' => 'Матнас Штейнберг Холон', 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Address' => 'ул. Гиват а-Тахмошет, 21, район Кирьят-Шарет' }, 'Incline' => 2, 'ImageHeight' => 702, 'ID' => 59, 'Lift' => 1, 'PlanInFlash' => 1, 'Ramp' => 0, 'Active' => 1, 'ImageWidth' => 600, 'GoogleMapAddress' => '32.006880, 34.791006', 'Mazgan' => 2 }, 'ID' => 59 }, { 'ID' => 1941, 'Name' => 'מתחם The Cube - חולון', 'Hall' => { 'Shelter' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Latitude' => '32.002645', 'Gangways' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Stairs' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'MapaLink' => '', 'Parking' => 3, 'DoorsAmount' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Ramp' => 2, 'Active' => 1, 'PlanInFlash' => 0, 'Mazgan' => 2, 'GoogleMapAddress' => '32.002645, 34.794325', 'ImageWidth' => 0, 'Pit' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Longitude' => '34.794325', 'Kasher' => 0, 'He' => { 'Name' => 'מתחם The Cube - חולון', 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Address' => 'פארק פרס, רח' מפרץ שלמה 66' }, 'CityID' => 15, 'SeatsAmount' => 500, 'Distance' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Lift' => 0, 'ID' => 1941, 'ImageHeight' => 0, 'Incline' => 0, 'Ru' => { 'Address' => 'Парк Перес, ул. Мифрац Шломо 66', 'Info' => '', 'Name' => 'Территория The Cube — Холон', 'Guide' => '' } }, 'ShowsQty' => 1 }, { 'ShowsQty' => 30, 'Name' => 'תיאטרון חולון', 'Hall' => { 'DoorsAmount' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Stairs' => 0, 'IsPseudoHall' => 1, 'MapaLink' => '', 'SeatsOnMap' => 0, 'Parking' => 0, 'Latitude' => undef, 'Gangways' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Shelter' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Distance' => 0, 'ID' => 1728, 'Lift' => 0, 'Ru' => { 'Name' => 'Театр Холон', 'Guide' => '', 'Address' => '', 'Info' => '' }, 'Incline' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Pit' => 0, 'Longitude' => undef, 'Kasher' => 0, 'CityID' => 15, 'He' => { 'Name' => 'תיאטרון חולון', 'Guide' => '', 'Address' => '', 'Info' => '' }, 'Active' => 1, 'Ramp' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Mazgan' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', חולון' }, 'ID' => 1728 } ], 'ID' => 15, 'Name' => 'חולון' }, { 'ID' => 7, 'Halls' => [ { 'ShowsQty' => 11, 'Hall' => { 'DoorsAmount' => 6, 'PseudoHallID' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Stairs' => 2, 'IsPseudoHall' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x4000x%u05D7%u05D9%u05E4%u05D4x%u05D0%u05D1%u05D0%20%u05D4%u05DC%u05DC%20%u05E1%u05D9%u05DC%u05D1%u05E8x71%2C&UserEarthX=151270&UserEarthY=1244096&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Parking' => 2, 'Latitude' => '32.790971', 'Gangways' => 4, 'RowsAmount' => 21, 'Plan2InFlash' => 1, 'Shelter' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'SeatsAmount' => 501, 'Cafeteria' => 2, 'Distance' => 2, 'Image2Width' => 600, 'Lift' => 2, 'ID' => 215, 'Incline' => 2, 'ImageHeight' => 867, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'Бейт Аба Хуши Хайфа', 'Address' => 'ул. Аба Элель Сильвер, 71', 'Info' => 'Четыре первых ряда зала находятся на одном уровне.' }, 'Pit' => 1, 'Image2Height' => 867, 'Longitude' => '35.010532', 'Kasher' => 0, 'He' => { 'Info' => '4 שורות הראשונות באולם באותו המפלס.', 'Address' => 'רח' אבא הלל סילבר, 71', 'Guide' => '', 'Name' => 'בית אבא חושי חיפה' }, 'CityID' => 7, 'Active' => 1, 'Ramp' => 2, 'PlanInFlash' => 1, 'Mazgan' => 2, 'ImageWidth' => 600, 'GoogleMapAddress' => '32.790971, 35.010532' }, 'Name' => 'בית אבא חושי חיפה', 'ID' => 215 }, { 'ID' => 163, 'Name' => 'בית נגלר חיפה', 'Hall' => { 'SeatsOnMap' => 1, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=3x18208x%u05D1%u05D9%u05EA%20%u05E0%u05D2%u05DC%u05E8%26psik%3B%20%u05D9%u05E6%u05D7%u05E7%20%u05D1%u05DF%20%u05E6%u05D1%u05D9%2014%26psik%3B%20%u05D7%u05D9%u05E4%u05D4%2C&UserEarthX=156283&UserEarthY=1247413&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Stairs' => 2, 'IsPseudoHall' => 0, 'Parking' => 2, 'DoorsAmount' => 4, 'MainHallID' => undef, 'PseudoHallID' => 0, 'Shelter' => 0, 'RightToLeft' => 1, 'Latitude' => '32.81913', 'Plan2InFlash' => 1, 'RowsAmount' => 21, 'Gangways' => 3, 'Pit' => 1, 'Image2Height' => 935, 'CityID' => 7, 'He' => { 'Info' => '', 'Address' => 'שד' בן צבי 14 קריית חיים', 'Name' => 'בית נגלר חיפה', 'Guide' => '' }, 'Kasher' => 0, 'Longitude' => '35.066528', 'Cafeteria' => 2, 'Distance' => 2, 'Image2Width' => 600, 'SeatsAmount' => 505, 'Incline' => 2, 'ImageHeight' => 935, 'Ru' => { 'Address' => 'Кирьят-Хаим, ул. Бен Цви, 14', 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'Бейт-Наглер Хайфа' }, 'Lift' => 0, 'ID' => 163, 'PlanInFlash' => 1, 'Active' => 1, 'Ramp' => 2, 'GoogleMapAddress' => '32.819130, 35.066528', 'ImageWidth' => 600, 'Mazgan' => 2 }, 'ShowsQty' => 2 }, { 'Name' => 'כנסיית יוחנן הקדוש חיפה', 'Hall' => { 'DoorsAmount' => 0, 'MainHallID' => undef, 'PseudoHallID' => 0, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x4000x%u05D7%u05D9%u05E4%u05D4x%u05D7%27%u05D5%u05E8%u05D9x32%2C&UserEarthX=149766&UserEarthY=1247007&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'SeatsOnMap' => 0, 'Stairs' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'Parking' => 0, 'Latitude' => '32.817595', 'Plan2InFlash' => 0, 'Gangways' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Shelter' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Distance' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'Ru' => { 'Address' => 'ул. Хури, 32, Вади Ниснас', 'Info' => '', 'Name' => 'Церковь Святого Иоанна Хайфа', 'Guide' => '' }, 'Incline' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'ID' => 290, 'Lift' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Pit' => 0, 'CityID' => 7, 'He' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'כנסיית יוחנן הקדוש חיפה', 'Address' => 'רח' חורי 32, ואדי ניסנאס', 'Info' => '' }, 'Longitude' => '34.9942105', 'Kasher' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Ramp' => 0, 'Active' => 1, 'ImageWidth' => 0, 'GoogleMapAddress' => 'חורי 32, ואדי ניסנאס, חיפה', 'Mazgan' => 0 }, 'ShowsQty' => 4, 'ID' => 290 }, { 'ID' => 1769, 'Name' => 'מרכז העיר חיפה', 'Hall' => { 'IsPseudoHall' => 0, 'Stairs' => 0, 'MapaLink' => '', 'SeatsOnMap' => 0, 'Parking' => 1, 'DoorsAmount' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Shelter' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Latitude' => '32.809764', 'Gangways' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Pit' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Longitude' => '34.991823', 'Kasher' => 0, 'He' => { 'Info' => '', 'Address' => 'רח' מסדה 36', 'Name' => 'מרכז העיר חיפה', 'Guide' => '' }, 'CityID' => 7, 'SeatsAmount' => 22, 'Cafeteria' => 0, 'Distance' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Lift' => 0, 'ID' => 1769, 'Incline' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Ru' => { 'Address' => 'ул. Масада, 36', 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'Городской театральный центр Хайфа' }, 'Ramp' => 1, 'Active' => 1, 'PlanInFlash' => 0, 'Mazgan' => 2, 'GoogleMapAddress' => '32.809764, 34.991823', 'ImageWidth' => 0 }, 'ShowsQty' => 1 }, { 'ID' => 99, 'ShowsQty' => 4, 'Hall' => { 'Active' => 1, 'Ramp' => 2, 'PlanInFlash' => 1, 'Mazgan' => 2, 'ImageWidth' => 600, 'GoogleMapAddress' => '32.791338, 34.965069', 'SeatsAmount' => 2105, 'Image2Width' => 600, 'Distance' => 2, 'Cafeteria' => 2, 'ID' => 99, 'Lift' => 1, 'Ru' => { 'Address' => 'ул. Кдушей Яси, напротив Каньон Хайфа', 'Info' => 'Существует ограниченная видимость с мест: ряд 2 места 4-12, 45-53, ряд 3 места 2-12, 45-55, ряд 4 места 1-12, 45-56, ряд 5 места 1-10, 47-56, ряд 6 места 1-8, 49-56, ряд 7 места 1-6, 51-56, ряд 8 места 1-4, 53-56, ряд 9 места 1-2, 55-56, ряд 25, 26 - места 27-34.', 'Guide' => '', 'Name' => 'Центр Конгрессов Хайфа — Зал Орен' }, 'Incline' => 2, 'ImageHeight' => 732, 'Image2Height' => 732, 'Pit' => 1, 'Longitude' => '34.965069', 'Kasher' => 0, 'CityID' => 7, 'He' => { 'Address' => 'קדושי יאסי, מול קניון חיפה', 'Info' => 'קיימת ראייה מוגבלת במקומות: שורה 2 כסאות 4-12, 45-53, שורה 3 כסאות 2-12, 45-55, שורה 4 כסאות 1-12, 45-56, שורה 5 כסאות 1-10, 47-56, שורה 6 כסאות 1-8, 49-56, שורה 7 כסאות 1-6, 51-56, שורה 8 כסאות 1-4, 53-56, שורה 9 כסאות 1-2, 55-56, שורה 25 כסאות 27-34, שורה 26 כסאות 27-34.', 'Name' => 'מרכז הקונגרסים חיפה - אולם אורן', 'Guide' => '' }, 'Latitude' => '32.791338', 'Gangways' => 6, 'RowsAmount' => 40, 'Plan2InFlash' => 1, 'Shelter' => 2, 'RightToLeft' => 1, 'DoorsAmount' => 9, 'PseudoHallID' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Stairs' => 2, 'IsPseudoHall' => 0, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05DE%u05E8%u05DB%u05D6%20%u05D4%u05E7%u05D5%u05E0%u05D2%u05E8%u05E1%u05D9%u05DD%20%u05D1%u05D9%u05E0%u05DC%u05D0%u05D5%u05DE%u05D9%20%u05D7%u05D9%u05E4%u05D4%26psik%3B%20%u05D7%u05D9%u05E4%u05D4%5Dxx147067x1244102%2C&UserEarthX=146816&UserEarthY=1244087&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'SeatsOnMap' => 1, 'Parking' => 3 }, 'Name' => 'מרכז הקונגרסים חיפה - אולם אורן' }, { 'Name' => 'מרכז קריגר לאמנויות הבמה חיפה', 'Hall' => { 'Shelter' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Latitude' => '32.8203168', 'Gangways' => 3, 'RowsAmount' => 16, 'Plan2InFlash' => 1, 'Stairs' => 2, 'IsPseudoHall' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05DE%u05E8%u05DB%u05D6%20%u05EA%u05E8%u05D1%u05D5%u05EA%20%u05E6%u05E8%u05E4%u05EA%u05D9%20%u05D2%u05E1%u05D8%u05D5%u05DF%20%u05D3%u05E4%u05E8%26psik%3B%20%u05D7%u05D9%u05E4%u05D4%5Dxx147727x1247301%2C&UserEarthX=148106&UserEarthY=1247347&UserMapZoom=250&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Parking' => 3, 'DoorsAmount' => 4, 'PseudoHallID' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Ramp' => 2, 'Active' => 1, 'PlanInFlash' => 1, 'Mazgan' => 2, 'ImageWidth' => 600, 'GoogleMapAddress' => '32.820244,34.972492', 'Image2Height' => 615, 'Pit' => 1, 'Longitude' => '34.9728262', 'Kasher' => 0, 'He' => { 'Address' => 'רח' אליהו חכים 6, כרמל צרפתי', 'Info' => '', 'Name' => 'מרכז קריגר לאמנויות הבמה חיפה', 'Guide' => '' }, 'CityID' => 7, 'SeatsAmount' => 497, 'Image2Width' => 600, 'Cafeteria' => 2, 'Distance' => 2, 'ID' => 209, 'Lift' => 1, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'Центр сценических искусств Кригер Хайфа', 'Info' => '', 'Address' => 'ул. Элияу Хаким, 6, французский Кармель' }, 'ImageHeight' => 615, 'Incline' => 2 }, 'ShowsQty' => 13, 'ID' => 209 }, { 'ID' => 106, 'ShowsQty' => 12, 'Hall' => { 'Ramp' => 2, 'Active' => 1, 'PlanInFlash' => 1, 'Mazgan' => 2, 'ImageWidth' => 600, 'GoogleMapAddress' => '32.803197, 34.985592', 'Pit' => 1, 'Image2Height' => 528, 'Longitude' => '34.985592', 'Kasher' => 0, 'CityID' => 7, 'He' => { 'Info' => '', 'Address' => 'מרכז הכרמל שד' הנשיא 138', 'Guide' => '', 'Name' => 'מרכז רפפורט - אולם האודיטוריום חיפה' }, 'SeatsAmount' => 1222, 'Cafeteria' => 2, 'Distance' => 2, 'Image2Width' => 600, 'Lift' => 2, 'ID' => 106, 'ImageHeight' => 528, 'Incline' => 2, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'Аудиториум Хайфа', 'Info' => '', 'Address' => 'пр. а-Наси, 138' }, 'Shelter' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Latitude' => '32.803197', 'Gangways' => 8, 'RowsAmount' => 26, 'Plan2InFlash' => 1, 'Stairs' => 2, 'IsPseudoHall' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'MapaLink' => '', 'Parking' => 4, 'DoorsAmount' => 6, 'PseudoHallID' => 0, 'MainHallID' => undef }, 'Name' => 'מרכז רפפורט - אולם האודיטוריום חיפה' }, { 'ID' => 102, 'Hall' => { 'PlanInFlash' => 1, 'Ramp' => 1, 'Active' => 1, 'GoogleMapAddress' => '32.803414, 34.985138', 'ImageWidth' => 600, 'Mazgan' => 2, 'Cafeteria' => 2, 'Distance' => 2, 'Image2Width' => 600, 'SeatsAmount' => 473, 'Incline' => 2, 'ImageHeight' => 687, 'Ru' => { 'Address' => 'пр. а-Наси, 138', 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'Зал Раппопорт Хайфа' }, 'Lift' => 0, 'ID' => 102, 'Pit' => 1, 'Image2Height' => 687, 'He' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'מרכז רפפורט חיפה - אולם רפפורט', 'Info' => '', 'Address' => 'מרכז הכרמל שד' הנשיא 138' }, 'CityID' => 7, 'Longitude' => '34.985138', 'Kasher' => 0, 'Latitude' => '32.803414', 'Plan2InFlash' => 1, 'RowsAmount' => 17, 'Gangways' => 2, 'Shelter' => 0, 'RightToLeft' => 1, 'DoorsAmount' => 4, 'MainHallID' => undef, 'PseudoHallID' => 0, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x4000x%u05D7%u05D9%u05E4%u05D4x%u05E9%u05D3%u05E8%u05D5%u05EA%20%u05D4%u05E0%u05E9%u05D9%u05D0x138%2C&UserEarthX=148941&UserEarthY=1245387&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'SeatsOnMap' => 1, 'Stairs' => 2, 'IsPseudoHall' => 0, 'Parking' => 2 }, 'Name' => 'מרכז רפפורט חיפה - אולם רפפורט', 'ShowsQty' => 7 }, { 'Hall' => { 'PseudoHallID' => 0, 'MainHallID' => undef, 'DoorsAmount' => 0, 'Parking' => 0, 'IsPseudoHall' => 1, 'Stairs' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'MapaLink' => '', 'Gangways' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Latitude' => undef, 'RightToLeft' => 0, 'Shelter' => 0, 'Lift' => 0, 'ID' => 1724, 'ImageHeight' => 0, 'Incline' => 0, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Address' => '', 'Name' => 'Матнас Адар Хайфа — Зал Бейтену', 'Guide' => '' }, 'SeatsAmount' => 0, 'Distance' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Longitude' => undef, 'Kasher' => 0, 'CityID' => 7, 'He' => { 'Address' => '', 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'מתנ''ס הדר חיפה - אולם ביתנו' }, 'Pit' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Mazgan' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', חיפה', 'ImageWidth' => 0, 'Active' => 0, 'Ramp' => 0, 'PlanInFlash' => 0 }, 'Name' => 'מתנ''ס הדר חיפה - אולם ביתנו', 'ShowsQty' => 8, 'ID' => 1724 }, { 'ShowsQty' => 1, 'Name' => 'סינמטק חיפה', 'Hall' => { 'PseudoHallID' => 0, 'MainHallID' => undef, 'DoorsAmount' => 3, 'Parking' => 2, 'Stairs' => 2, 'IsPseudoHall' => 0, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=3x18091x%u05E1%u05D9%u05E0%u05DE%u05D8%u05E7%20%u05D7%u05D9%u05E4%u05D4%26psik%3B%20%u05E9%u05D3%u05E8%u05D5%u05EA%20%u05D4%u05E0%u05E9%u05D9%u05D0%20142%26psik%3B%20%u05D7%u05D9%u05E4%u05D4%2C&UserEarthX=148921&UserEarthY=1245455&UserMapZoom=250&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'SeatsOnMap' => 1, 'Gangways' => 2, 'RowsAmount' => 9, 'Plan2InFlash' => 1, 'Latitude' => '32.80327', 'RightToLeft' => 1, 'Shelter' => 0, 'Lift' => 2, 'ID' => 237, 'ImageHeight' => 500, 'Incline' => 2, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Address' => 'пр. а-Наси, 142', 'Guide' => '', 'Name' => 'Синематека Хайфа' }, 'SeatsAmount' => 159, 'Distance' => 2, 'Cafeteria' => 2, 'Image2Width' => 600, 'Longitude' => '34.9846462', 'Kasher' => 0, 'He' => { 'Address' => 'שד' הנשיא 142', 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'סינמטק חיפה' }, 'CityID' => 7, 'Pit' => 1, 'Image2Height' => 500, 'Mazgan' => 2, 'ImageWidth' => 600, 'GoogleMapAddress' => 'סינמטק חיפה חיפה ישראל', 'Active' => 1, 'Ramp' => 0, 'PlanInFlash' => 1 }, 'ID' => 237 }, { 'ID' => 162, 'Name' => 'תיאטרון הצפון חיפה', 'Hall' => { 'Latitude' => '32.82173', 'RowsAmount' => 29, 'Gangways' => 3, 'Plan2InFlash' => 1, 'Shelter' => 0, 'RightToLeft' => 1, 'DoorsAmount' => 6, 'PseudoHallID' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Stairs' => 2, 'IsPseudoHall' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x4000x%u05D7%u05D9%u05E4%u05D4x%u05DE%u05E9%u05D4%20%u05D1%u05D9%u05D9%u05DC%u05D9%u05E0%u05E1%u05D5%u05DFx41%2C&UserEarthX=157250&UserEarthY=1247496&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Parking' => 2, 'Active' => 1, 'Ramp' => 2, 'PlanInFlash' => 1, 'Mazgan' => 2, 'ImageWidth' => 600, 'GoogleMapAddress' => '32.821730, 35.074321', 'SeatsAmount' => 1099, 'Image2Width' => 600, 'Distance' => 2, 'Cafeteria' => 2, 'ID' => 162, 'Lift' => 2, 'Ru' => { 'Name' => 'Театр а-Цафон Хайфа', 'Guide' => '', 'Address' => 'Кирьят-Хаим, ул. Белинсон, 41', 'Info' => 'Обратите внимание, что по правилам зала опоздавшие будут направлены в холл и займут свои места только во время антракта, а не в соответствии с приобретенными билетами. После закрытия дверей в зал опоздавших не впускают.' }, 'Incline' => 2, 'ImageHeight' => 772, 'Image2Height' => 772, 'Pit' => 1, 'Longitude' => '35.074321', 'Kasher' => 0, 'CityID' => 7, 'He' => { 'Name' => 'תיאטרון הצפון חיפה', 'Guide' => '', 'Address' => 'רח' ביילינסון 41 קריית חיים', 'Info' => 'לתשומת לבכם, לפי הנחיית האולם, המאחרים יופנו לטרקלין וייתפסו את מקומותיהם רק בהפסקה. לא תתאפשר כניסה לאולם לאחר סגירת הדלתות.' } }, 'ShowsQty' => 3 }, { 'ID' => 1725, 'ShowsQty' => 15, 'Hall' => { 'SeatsAmount' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Distance' => 0, 'ID' => 1725, 'Lift' => 0, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'Театр Хайфы', 'Address' => '', 'Info' => '' }, 'Incline' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Pit' => 0, 'Kasher' => 0, 'Longitude' => undef, 'He' => { 'Name' => 'תיאטרון חיפה', 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Address' => '' }, 'CityID' => 7, 'Ramp' => 0, 'Active' => 1, 'PlanInFlash' => 0, 'Mazgan' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', חיפה', 'ImageWidth' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Stairs' => 0, 'IsPseudoHall' => 1, 'MapaLink' => '', 'SeatsOnMap' => 0, 'Parking' => 0, 'Latitude' => undef, 'RowsAmount' => 0, 'Gangways' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Shelter' => 0, 'RightToLeft' => 0 }, 'Name' => 'תיאטרון חיפה' } ], 'Name' => 'חיפה' }, { 'Name' => 'טבריה', 'ID' => 96, 'Halls' => [ { 'ID' => 409, 'ShowsQty' => 5, 'Hall' => { 'Latitude' => '32.796007', 'Plan2InFlash' => 1, 'Gangways' => 2, 'RowsAmount' => 27, 'Shelter' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'MainHallID' => undef, 'PseudoHallID' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'MapaLink' => '', 'IsPseudoHall' => 0, 'Stairs' => 0, 'Parking' => 2, 'PlanInFlash' => 1, 'Active' => 1, 'Ramp' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.796007, 35.529639', 'ImageWidth' => 600, 'Mazgan' => 2, 'Distance' => 0, 'Cafeteria' => 2, 'Image2Width' => 600, 'SeatsAmount' => 747, 'Incline' => 2, 'ImageHeight' => 900, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Яд Шитрит Тверия', 'Address' => 'ул. Бялик, 13', 'Info' => 'Обратите внимание, что по правилам зала опоздавших впускают на незанятые места, а не в соответствии с приобретенными билетами.' }, 'Lift' => 0, 'ID' => 409, 'Pit' => 0, 'Image2Height' => 900, 'He' => { 'Name' => 'היכל התרבות יד שטרית טבריה', 'Guide' => '', 'Info' => 'לתשומת לבכם, לפי הנחיית האולם, לאחר תחילת ההופעה הרוכש יופנה לשבת במקומות הפנויים בלבד!', 'Address' => 'רח' ביאליק 13' }, 'CityID' => 96, 'Kasher' => 0, 'Longitude' => '35.529639' }, 'Name' => 'היכל התרבות יד שטרית טבריה' } ] }, { 'ID' => 16, 'Halls' => [ { 'Name' => 'היכל התרבות יבנה', 'Hall' => { 'GoogleMapAddress' => '31.874438, 34.734810', 'ImageWidth' => 600, 'Mazgan' => 2, 'PlanInFlash' => 1, 'Active' => 1, 'Ramp' => 0, 'CityID' => 16, 'He' => { 'Info' => 'לתשומת לבכם, לפי הנחיית האולם, למאחרים לא מובטחת כניסה, ולא מובטחת ישיבה במקומות המסומנים.', 'Address' => 'שד' דואני, פינת ז'בוטינסקי', 'Name' => 'היכל התרבות יבנה', 'Guide' => '' }, 'Kasher' => 0, 'Longitude' => '34.73481', 'Image2Height' => 496, 'Pit' => 1, 'Ru' => { 'Address' => 'пр. Дуани, угол пр. Жаботински', 'Info' => 'Обратите внимание, что по правилам зала опоздавшим не гарантируется ни вход, ни места.', 'Guide' => '', 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Явне' }, 'Incline' => 0, 'ImageHeight' => 496, 'ID' => 658, 'Lift' => 0, 'Image2Width' => 600, 'Cafeteria' => 0, 'Distance' => 0, 'SeatsAmount' => 509, 'RightToLeft' => 1, 'Shelter' => 0, 'Plan2InFlash' => 1, 'Gangways' => 0, 'RowsAmount' => 18, 'Latitude' => '31.874438', 'Parking' => 2, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05D4%u05D9%u05DB%u05DC%20%u05D4%u05EA%u05E8%u05D1%u05D5%u05EA%20%u05D1%u05D1%u05E0%u05D9%u05D9%u05D4%26psik%3B%20%u05D9%u05D1%u05E0%u05D4%5Dxx125031x1142490%2C&UserEarthX=125201&UserEarthY=1142453&UserMapZoom=250&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'SeatsOnMap' => 1, 'IsPseudoHall' => 0, 'Stairs' => 0, 'MainHallID' => undef, 'PseudoHallID' => 0, 'DoorsAmount' => 0 }, 'ShowsQty' => 25, 'ID' => 658 } ], 'Name' => 'יבנה' }, { 'Name' => 'יהוד', 'ID' => 17, 'Halls' => [ { 'Hall' => { 'SeatsOnMap' => 1, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05D4%u05D9%u05DB%u05DC%20%u05D4%u05EA%u05E8%u05D1%u05D5%u05EA%20%u05DE%u05D5%u05E4%u05EA%26psik%3B%20%u05D9%u05D4%u05D5%u05D3%5Dxx139585x1159750%2C&UserEarthX=139590&UserEarthY=1159757&UserMapZoom=250&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Stairs' => 2, 'IsPseudoHall' => 0, 'Parking' => 2, 'DoorsAmount' => 4, 'MainHallID' => undef, 'PseudoHallID' => 0, 'Shelter' => 0, 'RightToLeft' => 1, 'Latitude' => '32.030568', 'Plan2InFlash' => 0, 'Gangways' => 2, 'RowsAmount' => 17, 'Image2Height' => 0, 'Pit' => 1, 'CityID' => 17, 'He' => { 'Info' => '', 'Address' => 'רח' סעדיה חתוכה 25', 'Guide' => '', 'Name' => 'היכל התרבות מופת יהוד' }, 'Longitude' => '34.888107', 'Kasher' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Distance' => 2, 'SeatsAmount' => 386, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Иегуд', 'Info' => '', 'Address' => 'ул. Саадия Хатука, 25' }, 'ImageHeight' => 0, 'Incline' => 0, 'ID' => 308, 'Lift' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Ramp' => 2, 'Active' => 1, 'ImageWidth' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.030568, 34.888107', 'Mazgan' => 2 }, 'Name' => 'היכל התרבות מופת יהוד', 'ShowsQty' => 10, 'ID' => 308 }, { 'ID' => 1165, 'ShowsQty' => 1, 'Name' => 'מועדון Gray יהוד', 'Hall' => { 'Shelter' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Latitude' => '32.029093', 'Gangways' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Stairs' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'MapaLink' => 'https://www.google.co.il/maps/place/HaHaroshet+2/@32.0313578,34.8949124,15z/data=!4m2!3m1!1s0x151d3506a05b5af9:0x56dcb98e81560dbd?hl=ru', 'Parking' => 2, 'DoorsAmount' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Ramp' => 2, 'Active' => 1, 'PlanInFlash' => 0, 'Mazgan' => 2, 'GoogleMapAddress' => 'החרושת 2, יהוד', 'ImageWidth' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Pit' => 0, 'Longitude' => '34.899322', 'Kasher' => 0, 'CityID' => 17, 'He' => { 'Info' => '', 'Address' => 'רח' החרושת 2', 'Guide' => '', 'Name' => 'מועדון Gray יהוד' }, 'SeatsAmount' => 330, 'Image2Width' => 0, 'Distance' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'ID' => 1165, 'Lift' => 0, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Address' => 'ул. а-Харошет 2', 'Guide' => '', 'Name' => 'Бар Gray Иегуд' }, 'ImageHeight' => 0, 'Incline' => 0 } } ] }, { 'ID' => 222, 'Halls' => [ { 'ShowsQty' => 1, 'Name' => 'אולם עשרת', 'Hall' => { 'Shelter' => 0, 'RightToLeft' => 1, 'Latitude' => '31.825879', 'Gangways' => 2, 'RowsAmount' => 17, 'Plan2InFlash' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'Stairs' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'MapaLink' => '', 'Parking' => 3, 'DoorsAmount' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Active' => 1, 'Ramp' => 2, 'PlanInFlash' => 0, 'Mazgan' => 2, 'GoogleMapAddress' => '31.825879, 34.746866', 'ImageWidth' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Pit' => 0, 'Kasher' => 0, 'Longitude' => '34.746866', 'He' => { 'Info' => '', 'Address' => 'רח' הרימון 8', 'Guide' => '', 'Name' => 'אולם עשרת' }, 'CityID' => 222, 'SeatsAmount' => 293, 'Image2Width' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Distance' => 0, 'ID' => 1741, 'Lift' => 0, 'Ru' => { 'Name' => 'Зал Асерет', 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Address' => 'ул. а-Римон, 8' }, 'ImageHeight' => 0, 'Incline' => 0 }, 'ID' => 1741 } ], 'Name' => 'יישוב עשרת' }, { 'Name' => 'יקנעם', 'ID' => 45, 'Halls' => [ { 'ID' => 184, 'Name' => 'תיאטרון יקנעם', 'Hall' => { 'Lift' => 0, 'ID' => 184, 'ImageHeight' => 0, 'Incline' => 0, 'Ru' => { 'Name' => 'Театр Йокнеама', 'Guide' => '', 'Address' => 'ул. а-Алоним, 11', 'Info' => '' }, 'SeatsAmount' => 484, 'Cafeteria' => 0, 'Distance' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Longitude' => '35.103548', 'Kasher' => 0, 'CityID' => 45, 'He' => { 'Address' => 'רח' האלונים 11', 'Info' => '', 'Name' => 'תיאטרון יקנעם', 'Guide' => '' }, 'Pit' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Mazgan' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.652854, 35.103548', 'Active' => 1, 'Ramp' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'MainHallID' => undef, 'DoorsAmount' => 0, 'Parking' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'Stairs' => 0, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05D1%u05D9%27%27%u05E1%20%u05DE%u05E7%u05D9%u05E3%20%u05D0%u05D5%u05E8%u05D8%20%u05D0%u05DC%u05D5%u05DF%26psik%3B%20%u05D9%u05D5%u05E7%u05E0%u05E2%u05DD%20%u05E2%u05D9%u05DC%u05D9%u05EA%5Dxx160112x1228797%2C&UserEarthX=159965&UserEarthY=1228692&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'SeatsOnMap' => 1, 'Gangways' => 2, 'RowsAmount' => 15, 'Plan2InFlash' => 0, 'Latitude' => '32.652854', 'RightToLeft' => 0, 'Shelter' => 0 }, 'ShowsQty' => 3 } ] }, { 'Halls' => [ { 'ID' => 547, 'Hall' => { 'GoogleMapAddress' => 'דוד רמז 1, ירושלים', 'ImageWidth' => 0, 'Mazgan' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Ramp' => 0, 'Active' => 1, 'He' => { 'Address' => 'רח' דוד רמז 1', 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'הכנסיה הסקוטית ירושלים' }, 'CityID' => 30, 'Kasher' => 0, 'Longitude' => '35.2244455', 'Image2Height' => 0, 'Pit' => 0, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Address' => 'ул. Давид Ремез, 1', 'Name' => 'Шотландская церковь Святого Андрея Иерусалим', 'Guide' => '' }, 'Incline' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'ID' => 547, 'Lift' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Distance' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Shelter' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Gangways' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Latitude' => '31.768976', 'Parking' => 0, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05E1%u05E0%u05D8%20%u05D0%u05E0%u05D3%u05E8%u05D9%u05D5%u05E1%20%u05E1%u05E7%u05D5%u05D8%u05D9%u05EA%26psik%3B%20%u05D9%u05E8%u05D5%u05E9%u05DC%u05D9%u05DD%5Dxx171432x1130699%2C&UserEarthX=171349&UserEarthY=1130684&UserMapZoom=250&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'SeatsOnMap' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'Stairs' => 0, 'MainHallID' => undef, 'PseudoHallID' => 0, 'DoorsAmount' => 0 }, 'Name' => 'הכנסיה הסקוטית ירושלים', 'ShowsQty' => 1 }, { 'Name' => 'הצוללת הצהובה ירושלים', 'Hall' => { 'ImageWidth' => 0, 'GoogleMapAddress' => '31.753725, 35.212556', 'Mazgan' => 2, 'PlanInFlash' => 0, 'Active' => 1, 'Ramp' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Incline' => 0, 'Ru' => { 'Name' => 'Цолелет а-Цеуба Иерусалим', 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Address' => 'а-Рехавим 13' }, 'Lift' => 0, 'ID' => 837, 'Cafeteria' => 0, 'Distance' => 0, 'Image2Width' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'He' => { 'Address' => 'רח' הרכבים 13, א.ת. תלפיות', 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'הצוללת הצהובה ירושלים' }, 'CityID' => 30, 'Kasher' => 0, 'Longitude' => '35.212556', 'Pit' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Gangways' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Latitude' => '31.753725', 'RightToLeft' => 0, 'Shelter' => 0, 'MainHallID' => undef, 'PseudoHallID' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Parking' => 2, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?textsearch=%e4%f6%e5%ec%ec%fa+%e4%f6%e4%e5%e1%e4&first=1&minx=94860.734375&miny=1143653.203125&maxx=163005.265625&maxy=1186836.796875&mapearthx=128933&mapearthy=1165245&mapzoom=15000&currheadertab=&geosearchradius=¢erx=¢ery=&geopoiname=&sourcex=&sourcey=&sourcepoint=&sourceaddinfo=&rsf_viewstate=&filter=&filterpath=&subjectid=&textsearchwhere=%5b%e1%eb%ec+%e4%e0%f8%f5%5d&resultstargetonmap=on&UserEarthX=170243&UserEarthY=1129016.6015625&UserMapZoom=250&LoadUserPosition=1&MapType=map&ImagesOption=&CurrMapTab=1&LoadPOIFromSession=&PNGLayers=', 'SeatsOnMap' => 0, 'Stairs' => 0, 'IsPseudoHall' => 0 }, 'ShowsQty' => 1, 'ID' => 837 }, { 'ID' => 1674, 'ShowsQty' => 2, 'Hall' => { 'DoorsAmount' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Stairs' => 0, 'IsPseudoHall' => 1, 'SeatsOnMap' => 0, 'MapaLink' => '', 'Parking' => 0, 'Latitude' => undef, 'RowsAmount' => 0, 'Gangways' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Shelter' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Distance' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'ID' => 1674, 'Lift' => 0, 'Ru' => { 'Address' => '', 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'ИМКА' }, 'Incline' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Pit' => 0, 'Kasher' => 0, 'Longitude' => undef, 'CityID' => 30, 'He' => { 'Name' => 'ימק"א', 'Guide' => '', 'Address' => '', 'Info' => '' }, 'Active' => 1, 'Ramp' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Mazgan' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', ירושלים' }, 'Name' => 'ימק"א' }, { 'ID' => 1346, 'ShowsQty' => 1, 'Hall' => { 'Mazgan' => 2, 'GoogleMapAddress' => '31.765140, 35.221921', 'ImageWidth' => 0, 'Ramp' => 2, 'Active' => 1, 'PlanInFlash' => 0, 'ID' => 1346, 'Lift' => 1, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'Лев Смадар Иерусалим', 'Info' => '', 'Address' => 'ул. Лойд Джордж, 4, Мошева Германит' }, 'ImageHeight' => 0, 'Incline' => 0, 'SeatsAmount' => 261, 'Image2Width' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Distance' => 0, 'Longitude' => '35.221921', 'Kasher' => 0, 'He' => { 'Name' => 'לב סמדר ירושלים', 'Guide' => '', 'Address' => 'רח' לויד ג'ורג' 4, המושבה הגרמנית', 'Info' => '' }, 'CityID' => 30, 'Image2Height' => 0, 'Pit' => 0, 'RowsAmount' => 15, 'Gangways' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Latitude' => '31.76514', 'RightToLeft' => 1, 'Shelter' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'MainHallID' => undef, 'DoorsAmount' => 0, 'Parking' => 1, 'Stairs' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'MapaLink' => '' }, 'Name' => 'לב סמדר ירושלים' }, { 'ID' => 2014, 'ShowsQty' => 1, 'Hall' => { 'Latitude' => '31.778137', 'Plan2InFlash' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Gangways' => 0, 'Shelter' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'MainHallID' => undef, 'PseudoHallID' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'MapaLink' => '', 'IsPseudoHall' => 0, 'Stairs' => 0, 'Parking' => 2, 'PlanInFlash' => 0, 'Ramp' => 0, 'Active' => 1, 'GoogleMapAddress' => '31.778137, 35.214617', 'ImageWidth' => 0, 'Mazgan' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Distance' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'SeatsAmount' => 120, 'Ru' => { 'Address' => 'Ул. Шмуэль а-Нагид, 26', 'Info' => '', 'Name' => 'Монастырь Ратисбон', 'Guide' => '' }, 'ImageHeight' => 0, 'Incline' => 0, 'ID' => 2014, 'Lift' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Pit' => 0, 'He' => { 'Address' => 'רח' שמואל הנגיד 26', 'Info' => '', 'Name' => 'מנזר רטיסבון', 'Guide' => '' }, 'CityID' => 30, 'Kasher' => 0, 'Longitude' => '35.214617' }, 'Name' => 'מנזר רטיסבון' }, { 'ID' => 2080, 'Hall' => { 'Shelter' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Latitude' => '31.73307', 'Gangways' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'Stairs' => 0, 'MapaLink' => '', 'SeatsOnMap' => 0, 'Parking' => 3, 'DoorsAmount' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Ramp' => 2, 'Active' => 1, 'PlanInFlash' => 0, 'Mazgan' => 2, 'GoogleMapAddress' => '31.733070, 35.183852', 'ImageWidth' => 0, 'Pit' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Longitude' => '35.183852', 'Kasher' => 0, 'He' => { 'Info' => '', 'Address' => 'רח' צביה ויצחק 24', 'Guide' => '', 'Name' => 'מרכז גבהים גילה' }, 'CityID' => 30, 'SeatsAmount' => 240, 'Distance' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Lift' => 2, 'ID' => 2080, 'ImageHeight' => 0, 'Incline' => 0, 'Ru' => { 'Address' => 'ул. Цвия ве-Ицхак, 24', 'Info' => '', 'Name' => 'Мерказ гваим Гило', 'Guide' => '' } }, 'Name' => 'מרכז גבהים גילה', 'ShowsQty' => 1 }, { 'Hall' => { 'Mazgan' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'GoogleMapAddress' => '31.780065, 35.222269', 'Ramp' => 0, 'Active' => 1, 'PlanInFlash' => 0, 'Lift' => 0, 'ID' => 260, 'Incline' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Address' => 'ул. Кореш 1', 'Guide' => '', 'Name' => 'Культурный центр Иерусалим — зал «Гармония»' }, 'SeatsAmount' => 96, 'Cafeteria' => 0, 'Distance' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Longitude' => '35.222269', 'Kasher' => 0, 'He' => { 'Address' => 'רח' כורש 1', 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'מרכז התרבויות ירושלים - אולם הרמוניה' }, 'CityID' => 30, 'Pit' => 0, 'Image2Height' => 0, 'RowsAmount' => 8, 'Gangways' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Latitude' => '31.780065', 'RightToLeft' => 0, 'Shelter' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'MainHallID' => undef, 'DoorsAmount' => 0, 'Parking' => 0, 'Stairs' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x3000x%u05D9%u05E8%u05D5%u05E9%u05DC%u05D9%u05DDx%u05D4%u05DC%u05DCx27%2C&UserEarthX=170841&UserEarthY=1131923&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=' }, 'Name' => 'מרכז התרבויות ירושלים - אולם הרמוניה', 'ShowsQty' => 8, 'ID' => 260 }, { 'ID' => 1681, 'Hall' => { 'CityID' => 30, 'He' => { 'Info' => '', 'Address' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'מרכז ז'ראר בכר ירושלים' }, 'Kasher' => 0, 'Longitude' => undef, 'Image2Height' => 0, 'Pit' => 0, 'Ru' => { 'Address' => '', 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'Центр Жерар Бахар Иерусалим' }, 'ImageHeight' => 0, 'Incline' => 0, 'ID' => 1681, 'Lift' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Distance' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', ירושלים', 'ImageWidth' => 0, 'Mazgan' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Ramp' => 0, 'Active' => 1, 'Parking' => 0, 'MapaLink' => '', 'SeatsOnMap' => 0, 'IsPseudoHall' => 1, 'Stairs' => 0, 'MainHallID' => undef, 'PseudoHallID' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Shelter' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Gangways' => 0, 'Latitude' => undef }, 'Name' => 'מרכז ז'ראר בכר ירושלים', 'ShowsQty' => 3 }, { 'Name' => 'תיאטרון ירושלים לאמנויות הבמה', 'Hall' => { 'Pit' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Kasher' => 0, 'Longitude' => undef, 'He' => { 'Info' => '', 'Address' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'תיאטרון ירושלים לאמנויות הבמה' }, 'CityID' => 30, 'SeatsAmount' => 0, 'Distance' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Lift' => 0, 'ID' => 1679, 'Incline' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Ru' => { 'Name' => 'Театр Иерушалаим', 'Guide' => '', 'Address' => '', 'Info' => '' }, 'Active' => 1, 'Ramp' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Mazgan' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', ירושלים', 'Stairs' => 0, 'IsPseudoHall' => 1, 'MapaLink' => '', 'SeatsOnMap' => 0, 'Parking' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Shelter' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Latitude' => undef, 'Gangways' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Plan2InFlash' => 0 }, 'ShowsQty' => 24, 'ID' => 1679 } ], 'ID' => 30, 'Name' => 'ירושלים' }, { 'Halls' => [ { 'ShowsQty' => 29, 'Name' => 'היכל התרבות כפר סבא', 'Hall' => { 'ImageHeight' => 0, 'Incline' => 0, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Address' => 'ул. Иерушалаим, 33', 'Guide' => '', 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Кфар-Саба' }, 'Lift' => 0, 'ID' => 1648, 'Distance' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Image2Width' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'CityID' => 18, 'He' => { 'Address' => 'רח' ירושלים 33', 'Info' => '', 'Name' => 'היכל התרבות כפר סבא', 'Guide' => '' }, 'Longitude' => undef, 'Kasher' => 0, 'Pit' => 0, 'Image2Height' => 0, 'GoogleMapAddress' => 'ירושלים 33, כפר סבא', 'ImageWidth' => 0, 'Mazgan' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Active' => 1, 'Ramp' => 0, 'MainHallID' => undef, 'PseudoHallID' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Parking' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'MapaLink' => '', 'Stairs' => 0, 'IsPseudoHall' => 1, 'Plan2InFlash' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Gangways' => 0, 'Latitude' => undef, 'RightToLeft' => 0, 'Shelter' => 0 }, 'ID' => 1648 }, { 'ID' => 1354, 'Hall' => { 'Mazgan' => 2, 'GoogleMapAddress' => '32.172790, 34.929335', 'ImageWidth' => 0, 'Active' => 1, 'Ramp' => 2, 'PlanInFlash' => 0, 'ID' => 1354, 'Lift' => 0, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'Синема-Сити Кфар-Саба — Зал 1', 'Info' => '', 'Address' => 'ул. Вайцман 207, территория G, над магазином Шуперсаль' }, 'ImageHeight' => 0, 'Incline' => 0, 'SeatsAmount' => 332, 'Image2Width' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Distance' => 0, 'Kasher' => 0, 'Longitude' => '34.929335', 'CityID' => 18, 'He' => { 'Name' => 'סינמה סיטי כפר סבא - אולם 1', 'Guide' => '', 'Address' => 'רח' ויצמן 207, מתחם G מעל לשופרסל דיל', 'Info' => '' }, 'Image2Height' => 0, 'Pit' => 0, 'RowsAmount' => 13, 'Gangways' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Latitude' => '32.17279', 'RightToLeft' => 0, 'Shelter' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'MainHallID' => undef, 'DoorsAmount' => 0, 'Parking' => 4, 'IsPseudoHall' => 0, 'Stairs' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'MapaLink' => '' }, 'Name' => 'סינמה סיטי כפר סבא - אולם 1', 'ShowsQty' => 1 } ], 'ID' => 18, 'Name' => 'כפר סבא' }, { 'Name' => 'כרמיאל', 'Halls' => [ { 'ID' => 219, 'ShowsQty' => 1, 'Name' => 'אשכול הפיס כרמיאל', 'Hall' => { 'Shelter' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Latitude' => '32.911346', 'Plan2InFlash' => 1, 'Gangways' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05D0%u05E9%u05DB%u05D5%u05DC%20%u05E4%u05D9%u05E1%26psik%3B%20%u05DB%u05E8%u05DE%u05D9%u05D0%u05DC%5Dxx176593x1257407%2C&UserEarthX=176541&UserEarthY=1257444&UserMapZoom=250&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'SeatsOnMap' => 1, 'Stairs' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'Parking' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'MainHallID' => undef, 'PseudoHallID' => 0, 'PlanInFlash' => 1, 'Active' => 1, 'Ramp' => 0, 'ImageWidth' => 600, 'GoogleMapAddress' => '32.911346, 35.280867', 'Mazgan' => 0, 'Image2Height' => 403, 'Pit' => 0, 'CityID' => 46, 'He' => { 'Name' => 'אשכול הפיס כרמיאל', 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Address' => 'רח' מעלה אורט 15' }, 'Kasher' => 0, 'Longitude' => '35.280867', 'Image2Width' => 600, 'Cafeteria' => 0, 'Distance' => 0, 'SeatsAmount' => 196, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Address' => 'ул. Маале Орт, 15', 'Name' => 'Эшколь а-Пайс Кармиэль', 'Guide' => '' }, 'Incline' => 0, 'ImageHeight' => 403, 'ID' => 219, 'Lift' => 0 } }, { 'ShowsQty' => 29, 'Hall' => { 'ImageWidth' => 600, 'GoogleMapAddress' => '32.914962, 35.302903', 'Mazgan' => 2, 'PlanInFlash' => 1, 'Ramp' => 2, 'Active' => 1, 'ImageHeight' => 629, 'Incline' => 2, 'Ru' => { 'Info' => 'Обратите внимание, что по правилам зала опоздавшим вход и места в соответствии с приобретенными билетами не гарантируются.
 • Зал не дает компенсации опоздавшим
 • Запрещается вносить в зал детские коляски и саль каль', 'Address' => 'пр. Насией Исраэль', 'Guide' => '', 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Кармиэль' }, 'Lift' => 1, 'ID' => 128, 'Distance' => 1, 'Cafeteria' => 2, 'Image2Width' => 600, 'SeatsAmount' => 780, 'He' => { 'Name' => 'היכל התרבות ע''ש נרקן כרמיאל', 'Guide' => '', 'Info' => 'לתשומת לבכם, לפי הנחיית האולם, למאחרים לא מובטחת כניסה, ולא מובטחת ישיבה במקומות המסומנים.
 • אין החזר כספי בגין איחור הגעה למופע
 • לא תותר כניסה עם עגלות מכל סוג שהוא לאולם.', 'Address' => 'נשיאי ישראל' }, 'CityID' => 46, 'Longitude' => '35.302903', 'Kasher' => 0, 'Pit' => 1, 'Image2Height' => 629, 'Plan2InFlash' => 1, 'RowsAmount' => 21, 'Gangways' => 3, 'Latitude' => '32.914962', 'RightToLeft' => 1, 'Shelter' => 0, 'MainHallID' => undef, 'PseudoHallID' => 0, 'DoorsAmount' => 4, 'Parking' => 3, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05DB%u05E8%u05DE%u05D9%u05D0%u05DC%5Dxx178382x1257282%2C0x%5B%u05D4%u05D9%u05DB%u05DC%20%u05D4%u05EA%u05E8%u05D1%u05D5%u05EA%26psik%3B%20%u05DB%u05E8%u05DE%u05D9%u05D0%u05DC%5Dxx178699x1257810&UserEarthX=178256&UserEarthY=1257302&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'SeatsOnMap' => 1, 'Stairs' => 2, 'IsPseudoHall' => 0 }, 'Name' => 'היכל התרבות ע''ש נרקן כרמיאל', 'ID' => 128 } ], 'ID' => 46 }, { 'ID' => 19, 'Halls' => [ { 'ShowsQty' => 1, 'Name' => 'היכל התרבות לוֹד', 'Hall' => { 'Parking' => 2, 'Stairs' => 2, 'IsPseudoHall' => 0, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05D4%u05D9%u05DB%u05DC%20%u05D4%u05EA%u05E8%u05D1%u05D5%u05EA%20%u05D4%u05E2%u05D9%u05E8%u05D5%u05E0%u05D9%20%u05DC%u05D5%u05D3%26psik%3B%20%u05DC%u05D5%u05D3%5Dxx139402x1150057%2C&UserEarthX=139232&UserEarthY=1150074&UserMapZoom=250&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'SeatsOnMap' => 1, 'PseudoHallID' => 0, 'MainHallID' => undef, 'DoorsAmount' => 6, 'RightToLeft' => 1, 'Shelter' => 0, 'Gangways' => 3, 'RowsAmount' => 21, 'Plan2InFlash' => 1, 'CombinedName' => 'הופעות היכל התרבות לוֹד', 'Latitude' => '31.943113', 'Kasher' => 0, 'Longitude' => '34.886925', 'CityID' => 19, 'He' => { 'Name' => 'היכל התרבות לוֹד', 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Address' => 'רח' קפלן 2 פינת רח' ההסתדרות' }, 'Pit' => 1, 'Image2Height' => 791, 'Lift' => 2, 'ID' => 218, 'Incline' => 2, 'ImageHeight' => 791, 'Ru' => { 'Address' => 'ул. Каплан, 2, угол ул. Гистадрут', 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Лод' }, 'SeatsAmount' => 514, 'Distance' => 2, 'Cafeteria' => 2, 'Image2Width' => 600, 'Mazgan' => 2, 'GoogleMapAddress' => '31.943113, 34.886925', 'ImageWidth' => 600, 'Active' => 1, 'Ramp' => 2, 'PlanInFlash' => 1 }, 'ID' => 218 } ], 'Name' => 'לוד' }, { 'Name' => 'לטרון', 'ID' => 126, 'Halls' => [ { 'Hall' => { 'Gangways' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Latitude' => undef, 'RightToLeft' => 0, 'Shelter' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'MainHallID' => undef, 'DoorsAmount' => 0, 'Parking' => 0, 'Stairs' => 0, 'IsPseudoHall' => 1, 'MapaLink' => '', 'SeatsOnMap' => 0, 'Mazgan' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', לטרון', 'ImageWidth' => 0, 'Ramp' => 0, 'Active' => 1, 'PlanInFlash' => 0, 'Lift' => 0, 'ID' => 1686, 'ImageHeight' => 0, 'Incline' => 0, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Address' => '', 'Name' => 'Музей Яд ле-Ширьон Латрун', 'Guide' => '' }, 'SeatsAmount' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Distance' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Longitude' => undef, 'Kasher' => 0, 'He' => { 'Info' => '', 'Address' => '', 'Name' => 'מוזיאון יד לשריון לטרון', 'Guide' => '' }, 'CityID' => 126, 'Pit' => 0, 'Image2Height' => 0 }, 'Name' => 'מוזיאון יד לשריון לטרון', 'ShowsQty' => 6, 'ID' => 1686 } ] }, { 'ID' => 47, 'Halls' => [ { 'ShowsQty' => 1, 'Hall' => { 'IsPseudoHall' => 0, 'Stairs' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05DE%u05EA%u05E0%27%27%u05E1%26psik%3B%20%u05DE%u05D2%u05D3%u05DC%20%u05D4%u05E2%u05DE%u05E7%5Dxx172466x1231176%2C&UserEarthX=172242&UserEarthY=1231220&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Parking' => 2, 'DoorsAmount' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Shelter' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Latitude' => '32.6749051', 'RowsAmount' => 24, 'Gangways' => 0, 'Plan2InFlash' => 1, 'Image2Height' => 690, 'Pit' => 0, 'Longitude' => '35.2365385', 'Kasher' => 0, 'CityID' => 47, 'He' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'מתנ''ס מגדל העמק', 'Info' => '', 'Address' => 'רח' יזרעאל 5' }, 'SeatsAmount' => 661, 'Image2Width' => 600, 'Cafeteria' => 0, 'Distance' => 0, 'ID' => 155, 'Lift' => 0, 'Ru' => { 'Name' => 'Матнас Мигдаль а-Эмек', 'Guide' => '', 'Address' => 'ул. Израэль, 5', 'Info' => '' }, 'Incline' => 0, 'ImageHeight' => 690, 'Ramp' => 2, 'Active' => 1, 'PlanInFlash' => 1, 'Mazgan' => 2, 'ImageWidth' => 600, 'GoogleMapAddress' => 'Matnas (Community Center), מגדל העמק, ישראל' }, 'Name' => 'מתנ''ס מגדל העמק', 'ID' => 155 } ], 'Name' => 'מגדל העמק' }, { 'Name' => 'מודיעין', 'ID' => 20, 'Halls' => [ { 'Name' => 'היכל התרבות מודיעין מכבים רעות', 'Hall' => { 'Latitude' => '31.899119', 'Gangways' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Shelter' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'MainHallID' => undef, 'IsPseudoHall' => 1, 'Stairs' => 0, 'MapaLink' => '', 'SeatsOnMap' => 0, 'Parking' => 0, 'Active' => 1, 'Ramp' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Mazgan' => 0, 'GoogleMapAddress' => '31.899119, 35.014734', 'ImageWidth' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Distance' => 0, 'ID' => 1660, 'Lift' => 0, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Address' => 'ул. Эмек Дотан, 49', 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Модеин Маккабим Реут', 'Guide' => '' }, 'ImageHeight' => 0, 'Incline' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Pit' => 0, 'Kasher' => 0, 'Longitude' => '35.014734', 'He' => { 'Address' => 'רח' עמק דותן 49', 'Info' => '', 'Name' => 'היכל התרבות מודיעין מכבים רעות', 'Guide' => '' }, 'CityID' => 20 }, 'ShowsQty' => 26, 'ID' => 1660 }, { 'ID' => 1891, 'ShowsQty' => 2, 'Hall' => { 'Latitude' => '31.902651', 'Plan2InFlash' => 0, 'Gangways' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Shelter' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'MainHallID' => undef, 'PseudoHallID' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'MapaLink' => '', 'IsPseudoHall' => 0, 'Stairs' => 0, 'Parking' => 4, 'PlanInFlash' => 0, 'Active' => 1, 'Ramp' => 2, 'ImageWidth' => 0, 'GoogleMapAddress' => '31.902651, 35.009150', 'Mazgan' => 2, 'Cafeteria' => 0, 'Distance' => 0, 'Image2Width' => 0, 'SeatsAmount' => 500, 'Incline' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Address' => 'ул. Дам а-Макабим', 'Guide' => '', 'Name' => 'Клуб Gray Модеин' }, 'Lift' => 0, 'ID' => 1891, 'Pit' => 0, 'Image2Height' => 0, 'He' => { 'Name' => 'מועדון הגריי מודיעין', 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Address' => 'רח' דם המכבים 69' }, 'CityID' => 20, 'Longitude' => '35.00915', 'Kasher' => 0 }, 'Name' => 'מועדון הגריי מודיעין' }, { 'Name' => 'סטודיו למשחק ותיאטרון על הבמה מודיעין', 'Hall' => { 'Image2Height' => 0, 'Pit' => 0, 'Longitude' => '35.008266', 'Kasher' => 0, 'CityID' => 20, 'He' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'סטודיו למשחק ותיאטרון על הבמה מודיעין', 'Info' => '', 'Address' => 'רח' לב העיר 2, קניון עזריאלי, קומת כניסה' }, 'SeatsAmount' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Distance' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'ID' => 1657, 'Lift' => 0, 'Ru' => { 'Address' => 'ул. Лев а-Ир, 2, Каньон Азриэли-Модиин, первый этаж', 'Info' => '', 'Name' => 'Театральная студия Аль а-Бама Модиин', 'Guide' => '' }, 'Incline' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Active' => 1, 'Ramp' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Mazgan' => 2, 'GoogleMapAddress' => '31.900120, 35.008266', 'ImageWidth' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'Stairs' => 0, 'MapaLink' => '', 'SeatsOnMap' => 0, 'Parking' => 2, 'DoorsAmount' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Shelter' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Latitude' => '31.90012', 'RowsAmount' => 0, 'Gangways' => 0, 'Plan2InFlash' => 0 }, 'ShowsQty' => 1, 'ID' => 1657 } ] }, { 'Name' => 'מועצה אזורית עמק המעיינות', 'ID' => 41, 'Halls' => [ { 'Hall' => { 'Latitude' => '32.494997', 'Gangways' => 0, 'RowsAmount' => 22, 'Plan2InFlash' => 0, 'Shelter' => 0, 'RightToLeft' => 1, 'DoorsAmount' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'MainHallID' => undef, 'IsPseudoHall' => 0, 'Stairs' => 2, 'SeatsOnMap' => 1, 'MapaLink' => 'http://goo.gl/maps/mXrab', 'Parking' => 3, 'Ramp' => 2, 'Active' => 1, 'PlanInFlash' => 0, 'Mazgan' => 2, 'ImageWidth' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.494997, 35.514720', 'SeatsAmount' => 941, 'Distance' => 0, 'Cafeteria' => 2, 'Image2Width' => 0, 'Lift' => 2, 'ID' => 618, 'Incline' => 2, 'ImageHeight' => 0, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'Зал а-Кимрон', 'Info' => '', 'Address' => 'Районный совет Эмек а-Майанот' }, 'Pit' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Kasher' => 0, 'Longitude' => '35.51472', 'CityID' => 41, 'He' => { 'Address' => 'מועצה אזורית עמק המעיינות', 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'אולם הקימרון' } }, 'Name' => 'אולם הקימרון', 'ShowsQty' => 6, 'ID' => 618 } ] }, { 'Name' => 'מועצה האזורית חוף הכרמל', 'Halls' => [ { 'ID' => 644, 'ShowsQty' => 1, 'Hall' => { 'Latitude' => '32.6466026', 'Plan2InFlash' => 1, 'RowsAmount' => 16, 'Gangways' => 0, 'Shelter' => 0, 'RightToLeft' => 1, 'DoorsAmount' => 0, 'MainHallID' => undef, 'PseudoHallID' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05DE%u05E8%u05DB%u05D6%20%u05E7%u05D4%u05D9%u05DC%u05EA%u05D9%20%u05D7%u05D5%u05E3%20%u05D4%u05DB%u05E8%u05DE%u05DC%5Dxx146999x1228052%2C&UserEarthX=146664&UserEarthY=1227855&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Stairs' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'Parking' => 3, 'PlanInFlash' => 1, 'Active' => 1, 'Ramp' => 2, 'ImageWidth' => 600, 'GoogleMapAddress' => 'מרכז קהילתי חוף הכרמל, מרכז מיר"ב, ישראל', 'Mazgan' => 2, 'Image2Width' => 600, 'Distance' => 2, 'Cafeteria' => 2, 'SeatsAmount' => 520, 'Ru' => { 'Name' => 'Гехаль тарбут Хоф а-Кармель — Зал Муза', 'Guide' => '', 'Address' => 'Неподалеку от районного совета Хоф а-Кармель, первый поворот после Керем Мархаль', 'Info' => '' }, 'ImageHeight' => 630, 'Incline' => 2, 'ID' => 644, 'Lift' => 1, 'Image2Height' => 630, 'Pit' => 0, 'CityID' => 127, 'He' => { 'Address' => 'בקרבת מועצה איזורית חוף הכרמל, הפניה הראשונה אחרי כרם מהר"ל', 'Info' => '', 'Name' => 'היכל התרבות חוף הכרמל - אולם מוזה', 'Guide' => '' }, 'Longitude' => '34.965035', 'Kasher' => 0 }, 'Name' => 'היכל התרבות חוף הכרמל - אולם מוזה' } ], 'ID' => 127 }, { 'Name' => 'מועצה האיזורית דרום השרון', 'Halls' => [ { 'ID' => 2059, 'ShowsQty' => 4, 'Hall' => { 'MapaLink' => '', 'SeatsOnMap' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'Stairs' => 0, 'Parking' => 3, 'DoorsAmount' => 0, 'MainHallID' => undef, 'PseudoHallID' => 0, 'Shelter' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'CombinedName' => 'Концерты Зал D-one', 'Latitude' => '32.133343', 'Plan2InFlash' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Gangways' => 0, 'Pit' => 0, 'Image2Height' => 0, 'CityID' => 248, 'He' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'אולם דיוואן D-one', 'Info' => '', 'Address' => 'כביש 40/5 - מזרחית לצומת ירקון' }, 'Kasher' => 0, 'Longitude' => '34.913311', 'Distance' => 0, 'Cafeteria' => 2, 'Image2Width' => 0, 'SeatsAmount' => 770, 'ImageHeight' => 0, 'Incline' => 0, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'Зал D-one', 'Info' => '', 'Address' => 'Шоссе 40/5 восточнее перекрестка Яркон' }, 'Lift' => 0, 'ID' => 2059, 'PlanInFlash' => 0, 'Ramp' => 0, 'Active' => 1, 'GoogleMapAddress' => '32.133343, 34.913311', 'ImageWidth' => 0, 'Mazgan' => 2 }, 'Name' => 'אולם דיוואן D-one' } ], 'ID' => 248 }, { 'ID' => 86, 'Halls' => [ { 'ShowsQty' => 9, 'Name' => 'היכל התרבות דרום השרון', 'Hall' => { 'Shelter' => 0, 'RightToLeft' => 1, 'Latitude' => '32.13302', 'Plan2InFlash' => 0, 'RowsAmount' => 12, 'Gangways' => 2, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05E0%u05E7%u05D5%u05D3%u05D4%20%u05D1%u05DE%u05E4%u05D4%5Dxx141772x1171093%2C&UserEarthX=141680&UserEarthY=1171162&UserMapZoom=250&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'SeatsOnMap' => 1, 'IsPseudoHall' => 0, 'Stairs' => 1, 'Parking' => 3, 'DoorsAmount' => 4, 'MainHallID' => undef, 'PseudoHallID' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Active' => 1, 'Ramp' => 2, 'GoogleMapAddress' => '32.133020, 34.911249', 'ImageWidth' => 0, 'Mazgan' => 2, 'Pit' => 1, 'Image2Height' => 0, 'He' => { 'Name' => 'היכל התרבות דרום השרון', 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Address' => 'מועצה איזורית דרום, השרון ליד מושב נווה ירק, בין כפר-סבא והוד-השרון' }, 'CityID' => 86, 'Kasher' => 0, 'Longitude' => '34.911249', 'Distance' => 2, 'Cafeteria' => 2, 'Image2Width' => 0, 'SeatsAmount' => 390, 'ImageHeight' => 0, 'Incline' => 1, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Дром а-Шарон', 'Address' => 'районный совет Дром а-Шарон рядом с поселком Неве Ярок, между Кфар-Сабой и Ход-Ашароном', 'Info' => '' }, 'Lift' => 1, 'ID' => 305 }, 'ID' => 305 } ], 'Name' => 'מועצה האיזורית דרום השרון - צומת הירקון' }, { 'ID' => 202, 'Halls' => [ { 'ShowsQty' => 1, 'Name' => 'היכל התרבות תרבותא אורנית', 'Hall' => { 'Longitude' => '34.995384', 'Kasher' => 0, 'He' => { 'Info' => '', 'Address' => 'מבוא אורנית', 'Name' => 'היכל התרבות תרבותא אורנית', 'Guide' => '' }, 'CityID' => 202, 'Pit' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Lift' => 0, 'ID' => 1425, 'ImageHeight' => 0, 'Incline' => 0, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'Гехал а-Тарбут Тарбута Оранит', 'Info' => '', 'Address' => 'Маво Оранит' }, 'SeatsAmount' => 384, 'Distance' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Mazgan' => 2, 'ImageWidth' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.122942, 34.995384', 'Active' => 1, 'Ramp' => 2, 'PlanInFlash' => 0, 'Parking' => 3, 'Stairs' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'MapaLink' => '', 'PseudoHallID' => 0, 'MainHallID' => undef, 'DoorsAmount' => 0, 'RightToLeft' => 1, 'Shelter' => 0, 'RowsAmount' => 18, 'Gangways' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Latitude' => '32.122942' }, 'ID' => 1425 } ], 'Name' => 'מועצה מקומית אורנית' }, { 'Halls' => [ { 'ShowsQty' => 2, 'Name' => 'פאב הפרה שבי ציון', 'Hall' => { 'Cafeteria' => 2, 'Distance' => 0, 'Image2Width' => 0, 'SeatsAmount' => 250, 'ImageHeight' => 0, 'Incline' => 1, 'Ru' => { 'Name' => 'Bar Para Шавей-Цион', 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Address' => 'с лева от ул. Дерех а-Ям' }, 'Lift' => 0, 'ID' => 1455, 'Pit' => 1, 'Image2Height' => 0, 'He' => { 'Info' => '', 'Address' => 'בצד שמאל של רח' דרך הים', 'Name' => 'פאב הפרה שבי ציון', 'Guide' => '' }, 'CityID' => 206, 'Longitude' => '35.08482', 'Kasher' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Ramp' => 2, 'Active' => 1, 'GoogleMapAddress' => '32.981472, 35.084820', 'ImageWidth' => 0, 'Mazgan' => 2, 'DoorsAmount' => 0, 'MainHallID' => undef, 'PseudoHallID' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'MapaLink' => '', 'IsPseudoHall' => 0, 'Stairs' => 0, 'Parking' => 3, 'Latitude' => '32.981472', 'Plan2InFlash' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Gangways' => 0, 'Shelter' => 0, 'RightToLeft' => 0 }, 'ID' => 1455 } ], 'ID' => 206, 'Name' => 'מושב שבי ציון' }, { 'Name' => 'מנזר בית ג'מל', 'Halls' => [ { 'ID' => 502, 'Hall' => { 'Parking' => 3, 'IsPseudoHall' => 0, 'Stairs' => 1, 'SeatsOnMap' => 0, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05E0%u05E7%u05D5%u05D3%u05D4%20%u05D1%u05DE%u05E4%u05D4%5Dxx147919x1125822%2C&UserEarthX=147733&UserEarthY=1126062&UserMapZoom=1000&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'PseudoHallID' => 0, 'MainHallID' => undef, 'DoorsAmount' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Shelter' => 0, 'Gangways' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Latitude' => '31.724542', 'Kasher' => 0, 'Longitude' => '34.976521', 'CityID' => 108, 'He' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'מנזר בית ג'מל', 'Info' => '', 'Address' => 'סמוך לבית שמש' }, 'Image2Height' => 0, 'Pit' => 0, 'ID' => 502, 'Lift' => 0, 'Ru' => { 'Address' => 'Неподалеку от Бейт-Шемеша', 'Info' => '', 'Name' => 'Монастырь Бейт-Джемал', 'Guide' => '' }, 'ImageHeight' => 0, 'Incline' => 0, 'SeatsAmount' => 200, 'Image2Width' => 0, 'Distance' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Mazgan' => 2, 'ImageWidth' => 0, 'GoogleMapAddress' => 'בית ג'מאל', 'Active' => 1, 'Ramp' => 2, 'PlanInFlash' => 0 }, 'Name' => 'מנזר בית ג'מל', 'ShowsQty' => 4 } ], 'ID' => 108 }, { 'Name' => 'מעלה אדומים', 'Halls' => [ { 'Name' => 'אשכול הפיס מעלה אדומים', 'Hall' => { 'Plan2InFlash' => 1, 'RowsAmount' => 9, 'Gangways' => 2, 'Latitude' => '31.773793', 'RightToLeft' => 0, 'Shelter' => 0, 'MainHallID' => undef, 'PseudoHallID' => 0, 'DoorsAmount' => 2, 'Parking' => 3, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05D0%u05E9%u05DB%u05D5%u05DC%20%u05E4%u05D9%u05E1%20%u05DC%u05D0%u05D5%u05DE%u05E0%u05D5%u05D9%u05D5%u05EA%20%u05D5%u05DE%u05D3%u05E2%26psik%3B%20%u05DE%u05E2%u05DC%u05D4%20%u05D0%u05D3%u05D5%u05DE%u05D9%u05DD%5Dxx178157x1131216%2C&UserEarthX=177916&UserEarthY=1131279&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'SeatsOnMap' => 1, 'Stairs' => 2, 'IsPseudoHall' => 0, 'ImageWidth' => 600, 'GoogleMapAddress' => '31.773793, 35.295927', 'Mazgan' => 2, 'PlanInFlash' => 1, 'Active' => 1, 'Ramp' => 0, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'Эшколь а-Пайс Маале-Адумим', 'Info' => '', 'Address' => 'ул. Мидбар Еуда, 5' }, 'ImageHeight' => 403, 'Incline' => 0, 'ID' => 208, 'Lift' => 0, 'Image2Width' => 600, 'Distance' => 2, 'Cafeteria' => 1, 'SeatsAmount' => 215, 'CityID' => 73, 'He' => { 'Info' => '', 'Address' => 'רח' מדבר יהודה 5', 'Guide' => '', 'Name' => 'אשכול הפיס מעלה אדומים' }, 'Kasher' => 0, 'Longitude' => '35.295927', 'Image2Height' => 403, 'Pit' => 1 }, 'ShowsQty' => 1, 'ID' => 208 }, { 'ID' => 1273, 'Name' => 'היכל התרבות מעלה אדומים', 'Hall' => { 'PlanInFlash' => 0, 'Ramp' => 2, 'Active' => 1, 'ImageWidth' => 0, 'GoogleMapAddress' => '31.772918, 35.297363', 'Mazgan' => 2, 'Image2Width' => 0, 'Cafeteria' => 2, 'Distance' => 2, 'SeatsAmount' => 560, 'Ru' => { 'Address' => 'Дерех Мидбар-Иеуда, 8', 'Info' => '', 'Name' => 'Гехал а-Тарбут Маале-Адумим', 'Guide' => '' }, 'ImageHeight' => 0, 'Incline' => 2, 'ID' => 1273, 'Lift' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Pit' => 0, 'CityID' => 73, 'He' => { 'Info' => '', 'Address' => 'דרך מדבר יהודה 8', 'Guide' => '', 'Name' => 'היכל התרבות מעלה אדומים' }, 'Kasher' => 0, 'Longitude' => '35.297363', 'Latitude' => '31.772918', 'Plan2InFlash' => 0, 'Gangways' => 2, 'RowsAmount' => 24, 'Shelter' => 0, 'RightToLeft' => 1, 'DoorsAmount' => 4, 'MainHallID' => undef, 'PseudoHallID' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'MapaLink' => '', 'IsPseudoHall' => 0, 'Stairs' => 0, 'Parking' => 2 }, 'ShowsQty' => 9 } ], 'ID' => 73 }, { 'Halls' => [ { 'ID' => 713, 'ShowsQty' => 7, 'Name' => 'היכל התרבות מעלות תרשיחא', 'Hall' => { 'Shelter' => 0, 'RightToLeft' => 1, 'Latitude' => '33.023184', 'Plan2InFlash' => 0, 'Gangways' => 0, 'RowsAmount' => 19, 'SeatsOnMap' => 1, 'MapaLink' => '', 'IsPseudoHall' => 0, 'Stairs' => 0, 'Parking' => 2, 'DoorsAmount' => 4, 'MainHallID' => undef, 'PseudoHallID' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Active' => 1, 'Ramp' => 2, 'GoogleMapAddress' => '33.023184, 35.271450', 'ImageWidth' => 0, 'Mazgan' => 2, 'Image2Height' => 0, 'Pit' => 0, 'He' => { 'Address' => 'קהילת יהדות צרפת 1', 'Info' => 'לתשומת לבכם, לפי הנחיית האולם, המאחרים ישבו על בסיס מקום פנוי.', 'Guide' => '', 'Name' => 'היכל התרבות מעלות תרשיחא' }, 'CityID' => 49, 'Kasher' => 0, 'Longitude' => '35.27145', 'Image2Width' => 0, 'Distance' => 2, 'Cafeteria' => 2, 'SeatsAmount' => 490, 'Ru' => { 'Info' => 'Обратите внимание, что по правилам зала опоздавших впускают на незанятые места, а не в соответствии с приобретенными билетами', 'Address' => 'Каилат Яадут Царфат 1', 'Guide' => '', 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Маалот Таршиха' }, 'Incline' => 2, 'ImageHeight' => 0, 'ID' => 713, 'Lift' => 2 } } ], 'ID' => 49, 'Name' => 'מעלות' }, { 'Name' => 'נהריה', 'ID' => 50, 'Halls' => [ { 'ID' => 91, 'Hall' => { 'RightToLeft' => 1, 'Shelter' => 0, 'RowsAmount' => 21, 'Gangways' => 2, 'Plan2InFlash' => 1, 'Latitude' => '33.01026', 'Parking' => 3, 'IsPseudoHall' => 0, 'Stairs' => 2, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%u05D4%u05D9%u05DB%u05DC%20%u05EA%u05E8%u05D1%u05D5%u05EA%26psik%3B%20%u05E0%u05D4%u05E8%u05D9%u05D4xx159735x1268365%2C&UserEarthX=159711&UserEarthY=1268237&UserMapZoom=250&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'SeatsOnMap' => 1, 'PseudoHallID' => 0, 'MainHallID' => undef, 'DoorsAmount' => 4, 'Mazgan' => 2, 'GoogleMapAddress' => '33.010260, 35.100347', 'ImageWidth' => 600, 'Active' => 1, 'Ramp' => 2, 'PlanInFlash' => 1, 'Kasher' => 0, 'Longitude' => '35.100347', 'He' => { 'Address' => 'דרך העצמאות 7', 'Info' => '', 'Name' => 'היכל התרבות נהריה', 'Guide' => '' }, 'CityID' => 50, 'Image2Height' => 712, 'Pit' => 1, 'ID' => 91, 'Lift' => 0, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Address' => 'Дерех а-Ацмаут, 7', 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Наария', 'Guide' => '' }, 'Incline' => 2, 'ImageHeight' => 712, 'SeatsAmount' => 585, 'Image2Width' => 600, 'Cafeteria' => 2, 'Distance' => 2 }, 'Name' => 'היכל התרבות נהריה', 'ShowsQty' => 9 } ] }, { 'Name' => 'נוף הגליל (נצרת עילית)', 'ID' => 51, 'Halls' => [ { 'ShowsQty' => 3, 'Hall' => { 'Shelter' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Latitude' => '32.69951', 'Plan2InFlash' => 1, 'RowsAmount' => 19, 'Gangways' => 0, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x1061x%u05E0%u05E6%u05E8%u05EA%20%u05E2%u05D9%u05DC%u05D9%u05EAx%u05D3%u05E8%u05DA%20%u05D4%u05D7%u05D8%u05D9%u05D1%u05D5%u05EAx4%2C&UserEarthX=179638&UserEarthY=1233799&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'SeatsOnMap' => 1, 'Stairs' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'Parking' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'MainHallID' => undef, 'PseudoHallID' => 0, 'PlanInFlash' => 1, 'Active' => 1, 'Ramp' => 0, 'ImageWidth' => 600, 'GoogleMapAddress' => '32.699510, 35.313034', 'Mazgan' => 0, 'Pit' => 0, 'Image2Height' => 442, 'He' => { 'Info' => 'לתשומת לבכם, קיימת הגבלת ראיה בשורות 1, 2.', 'Address' => 'דרך החטיבות 4', 'Name' => 'מרכז התרבות ברקוביץ' נצרת עילית', 'Guide' => '' }, 'CityID' => 51, 'Longitude' => '35.313034', 'Kasher' => 0, 'Distance' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Image2Width' => 600, 'SeatsAmount' => 650, 'Incline' => 0, 'ImageHeight' => 442, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'Культурный центр Беркович Нацерет-Илит', 'Address' => 'дерех а-Хативот, 4', 'Info' => 'К вашему сведению, существует ограниченная видимость с первого и второго рядов.' }, 'Lift' => 0, 'ID' => 333 }, 'Name' => 'מרכז התרבות ברקוביץ' נצרת עילית', 'ID' => 333 }, { 'ID' => 296, 'ShowsQty' => 1, 'Name' => 'מתנ''ס ברקוביץ' נצרת עילית', 'Hall' => { 'Latitude' => '32.699456', 'Plan2InFlash' => 0, 'Gangways' => 0, 'RowsAmount' => 19, 'Shelter' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'MainHallID' => undef, 'PseudoHallID' => 0, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05E0%u05E6%u05E8%u05EA%20%u05E2%u05D9%u05DC%u05D9%u05EA%5Dxx181051x1234621%2C&UserEarthX=180868&UserEarthY=1234665&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'SeatsOnMap' => 1, 'IsPseudoHall' => 0, 'Stairs' => 0, 'Parking' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Ramp' => 0, 'Active' => 1, 'GoogleMapAddress' => '32.699456, 35.313014', 'ImageWidth' => 0, 'Mazgan' => 2, 'Image2Width' => 0, 'Distance' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'SeatsAmount' => 649, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Address' => 'пр. Маале Ицхак, 4, большое здание на площади у старого каньёна', 'Guide' => '', 'Name' => 'Матнас Беркович Нацерет-Илит' }, 'Incline' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'ID' => 296, 'Lift' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Pit' => 0, 'CityID' => 51, 'He' => { 'Info' => '', 'Address' => 'שדרות מעלה יצחק 4, בניין ליד קניון הישן', 'Name' => 'מתנ''ס ברקוביץ' נצרת עילית', 'Guide' => '' }, 'Kasher' => 0, 'Longitude' => '35.313014' } }, { 'Hall' => { 'Mazgan' => 2, 'ImageWidth' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.699456, 35.313014', 'Ramp' => 0, 'Active' => 1, 'PlanInFlash' => 0, 'Longitude' => '35.313014', 'Kasher' => 0, 'CityID' => 51, 'He' => { 'Info' => '', 'Address' => 'שדרות מעלה יצחק 4, בניין ליד קניון הישן', 'Name' => 'מתנ''ס ברקוביץ' נצרת עילית - האולם הקטן', 'Guide' => '' }, 'Image2Height' => 0, 'Pit' => 0, 'ID' => 2050, 'Lift' => 0, 'Ru' => { 'Name' => 'Матнас Беркович Нацерет-Илит — Малый зал', 'Guide' => '', 'Address' => 'пр. Маале Ицхак, 4, большое здание на площади у старого каньона', 'Info' => '' }, 'ImageHeight' => 0, 'Incline' => 0, 'SeatsAmount' => 120, 'Image2Width' => 0, 'Distance' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Shelter' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Gangways' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Latitude' => '32.699456', 'Parking' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'Stairs' => 0, 'MapaLink' => '', 'SeatsOnMap' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'MainHallID' => undef, 'DoorsAmount' => 0 }, 'Name' => 'מתנ''ס ברקוביץ' נצרת עילית - האולם הקטן', 'ShowsQty' => 1, 'ID' => 2050 } ] }, { 'ID' => 21, 'Halls' => [ { 'ID' => 177, 'Hall' => { 'ImageHeight' => 479, 'Incline' => 2, 'Ru' => { 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Нес-Циона', 'Guide' => '', 'Address' => 'ул. а-Ширьон, 1', 'Info' => 'Обратите внимание, что по правилам зала опоздавших впускают на незанятые места только на балконе, на дальние ряды, а не в соответствии с приобретенными билетами.
 • Зал не дает компенсации опоздавшим
 • Есть возможность также припарковаться на бесплатной парковке Эфер рядом с Гехалем.' }, 'Lift' => 0, 'ID' => 177, 'Distance' => 2, 'Cafeteria' => 2, 'Image2Width' => 600, 'SeatsAmount' => 748, 'CityID' => 21, 'He' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'היכל התרבות נס ציונה', 'Info' => 'המאחר יופנה לשבת ביציע או במידת האפשר במקומות הפנויים בלבד!
 • לא תינתן שום אפשרות לזיכוי בגין אי שביעות רצון מהמיקום.
 • למקרה הצורך יש חניון עפר גדול וחינמי קרוב להיכל', 'Address' => 'רח' השיריון 1' }, 'Longitude' => '34.796215', 'Kasher' => 0, 'Pit' => 1, 'Image2Height' => 479, 'GoogleMapAddress' => '31.930777, 34.796215', 'ImageWidth' => 600, 'Mazgan' => 2, 'PlanInFlash' => 1, 'Active' => 1, 'Ramp' => 0, 'MainHallID' => undef, 'PseudoHallID' => 0, 'DoorsAmount' => 6, 'Parking' => 2, 'SeatsOnMap' => 1, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x7200x%u05E0%u05E1%20%u05E6%u05D9%u05D5%u05E0%u05D4x%u05D4%u05E9%u05E8%u05D9%u05D5%u05DFx1%2C&UserEarthX=130672&UserEarthY=1148872&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'IsPseudoHall' => 0, 'Stairs' => 2, 'Plan2InFlash' => 1, 'RowsAmount' => 29, 'Gangways' => 4, 'Latitude' => '31.930777', 'RightToLeft' => 1, 'Shelter' => 0 }, 'Name' => 'היכל התרבות נס ציונה', 'ShowsQty' => 33 }, { 'ID' => 1469, 'Hall' => { 'Gangways' => 1, 'RowsAmount' => 16, 'Plan2InFlash' => 0, 'Latitude' => '31.92931', 'RightToLeft' => 1, 'Shelter' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'MainHallID' => undef, 'DoorsAmount' => 0, 'Parking' => 3, 'IsPseudoHall' => 0, 'Stairs' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'MapaLink' => '', 'Mazgan' => 2, 'GoogleMapAddress' => '31.929310, 34.813248', 'ImageWidth' => 0, 'Ramp' => 2, 'Active' => 1, 'PlanInFlash' => 0, 'Lift' => 1, 'ID' => 1469, 'ImageHeight' => 0, 'Incline' => 0, 'Ru' => { 'Address' => 'ул. Исраэль Шамид, 26', 'Info' => 'Обратите внимание, что по правилам зала опоздавших впускают на незанятые места только на балконе, а не в соответствии с приобретенными билетами.
 • Маленькие дети в зал не допускаются.
 • Запрещается вносить в зал детские коляски.', 'Guide' => '', 'Name' => 'Мишкан а-Пайс Нес-Циона' }, 'SeatsAmount' => 381, 'Cafeteria' => 2, 'Distance' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Longitude' => '34.813248', 'Kasher' => 0, 'He' => { 'Name' => 'משכן הפיס נס ציונה', 'Guide' => '', 'Address' => 'רח' ישראל שמיד 26', 'Info' => 'לתשומת לבכם, לפי הנחיית האולם המאחר יופנה לשבת ביציע או במידת האפשר במקומות הפנויים בלבד.
 • לא תתאפשר כניסת פעוטות.
 • לא תותר כניסה עם עגלות ילדים.' }, 'CityID' => 21, 'Pit' => 0, 'Image2Height' => 0 }, 'Name' => 'משכן הפיס נס ציונה', 'ShowsQty' => 1 } ], 'Name' => 'נס ציונה' }, { 'Halls' => [ { 'ID' => 1564, 'Name' => 'היכל התרבות נתיבות', 'Hall' => { 'Image2Width' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Distance' => 0, 'SeatsAmount' => 545, 'Ru' => { 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Нетивот', 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Address' => 'ул. а-Гефен 1' }, 'Incline' => 2, 'ImageHeight' => 0, 'ID' => 1564, 'Lift' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Pit' => 0, 'CityID' => 37, 'He' => { 'Address' => 'רח' הגפן 1', 'Info' => '', 'Name' => 'היכל התרבות נתיבות', 'Guide' => '' }, 'Kasher' => 0, 'Longitude' => '34.586268', 'PlanInFlash' => 0, 'Active' => 1, 'Ramp' => 2, 'ImageWidth' => 0, 'GoogleMapAddress' => '31.415980, 34.586268', 'Mazgan' => 2, 'DoorsAmount' => 0, 'MainHallID' => undef, 'PseudoHallID' => 0, 'MapaLink' => '', 'SeatsOnMap' => 1, 'IsPseudoHall' => 0, 'Stairs' => 0, 'Parking' => 2, 'Latitude' => '31.41598', 'Plan2InFlash' => 0, 'RowsAmount' => 20, 'Gangways' => 2, 'Shelter' => 0, 'RightToLeft' => 1 }, 'ShowsQty' => 6 } ], 'ID' => 37, 'Name' => 'נתיבות' }, { 'ID' => 22, 'Halls' => [ { 'ID' => 1345, 'ShowsQty' => 1, 'Name' => 'אודיטוריום ע"ש אריק איינשטיין נתניה', 'Hall' => { 'Ramp' => 2, 'Active' => 1, 'PlanInFlash' => 0, 'Mazgan' => 2, 'ImageWidth' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.278535, 34.845944', 'SeatsAmount' => 373, 'Distance' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Lift' => 0, 'ID' => 1345, 'ImageHeight' => 0, 'Incline' => 0, 'Ru' => { 'Address' => 'ул. Бени Бирман 6', 'Info' => '', 'Name' => 'Аудиториум им. Арика Айнштейна Нетания', 'Guide' => '' }, 'Pit' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Kasher' => 0, 'Longitude' => '34.845944', 'CityID' => 22, 'He' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'אודיטוריום ע"ש אריק איינשטיין נתניה', 'Info' => '', 'Address' => 'בני ברמן 6' }, 'Latitude' => '32.278535', 'RowsAmount' => 13, 'Gangways' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Shelter' => 0, 'RightToLeft' => 1, 'DoorsAmount' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Stairs' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'MapaLink' => '', 'SeatsOnMap' => 1, 'Parking' => 3 } }, { 'ShowsQty' => 1, 'Hall' => { 'PlanInFlash' => 0, 'Active' => 1, 'Ramp' => 2, 'GoogleMapAddress' => '32.304928, 34.869838', 'ImageWidth' => 0, 'Mazgan' => 2, 'Image2Height' => 0, 'Pit' => 0, 'He' => { 'Name' => 'אודיטוריום קריית השרון ע''ש ספי ריבלין נתניה', 'Guide' => '', 'Address' => 'רח' טום לנטוס 31', 'Info' => '' }, 'CityID' => 22, 'Kasher' => 0, 'Longitude' => '34.869838', 'Image2Width' => 0, 'Distance' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'SeatsAmount' => 321, 'Ru' => { 'Address' => 'ул. Том Лантос, 31', 'Info' => '', 'Name' => 'Аудиториум Кирьят а-Шарон им. Софи Ривлин Нетания', 'Guide' => '' }, 'Incline' => 2, 'ImageHeight' => 0, 'ID' => 1430, 'Lift' => 0, 'Shelter' => 0, 'RightToLeft' => 1, 'Latitude' => '32.304928', 'Plan2InFlash' => 0, 'RowsAmount' => 13, 'Gangways' => 0, 'MapaLink' => '', 'SeatsOnMap' => 1, 'IsPseudoHall' => 0, 'Stairs' => 0, 'Parking' => 3, 'DoorsAmount' => 0, 'MainHallID' => undef, 'PseudoHallID' => 0 }, 'Name' => 'אודיטוריום קריית השרון ע''ש ספי ריבלין נתניה', 'ID' => 1430 }, { 'ID' => 119, 'Name' => 'אשכול הפיס נתניה', 'Hall' => { 'SeatsAmount' => 201, 'Distance' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Lift' => 0, 'ID' => 119, 'Incline' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Address' => 'пр. Гольда Меир, 101', 'Name' => 'Эшколь а-Пайс Нетания', 'Guide' => '' }, 'Pit' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Kasher' => 0, 'Longitude' => '34.853704', 'He' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'אשכול הפיס נתניה', 'Info' => '', 'Address' => 'שדרות גולדה מאיר, 101' }, 'CityID' => 22, 'Active' => 1, 'Ramp' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Mazgan' => 2, 'ImageWidth' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.278005, 34.853704', 'DoorsAmount' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'MainHallID' => undef, 'IsPseudoHall' => 0, 'Stairs' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'MapaLink' => 'https://www.google.co.il/maps/@32.2777692,34.8527234,18z', 'Parking' => 0, 'Latitude' => '32.278005', 'RowsAmount' => 9, 'Gangways' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Shelter' => 0, 'RightToLeft' => 0 }, 'ShowsQty' => 1 }, { 'ID' => 1687, 'ShowsQty' => 26, 'Hall' => { 'CityID' => 22, 'He' => { 'Info' => '', 'Address' => '', 'Name' => 'היכל התרבות העירוני נתניה', 'Guide' => '' }, 'Kasher' => 0, 'Longitude' => undef, 'Image2Height' => 0, 'Pit' => 0, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Нетания', 'Address' => '', 'Info' => '' }, 'Incline' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'ID' => 1687, 'Lift' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Distance' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', נתניה', 'ImageWidth' => 0, 'Mazgan' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Ramp' => 0, 'Active' => 1, 'Parking' => 0, 'MapaLink' => '', 'SeatsOnMap' => 0, 'IsPseudoHall' => 1, 'Stairs' => 0, 'MainHallID' => undef, 'PseudoHallID' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Shelter' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Gangways' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Latitude' => undef }, 'Name' => 'היכל התרבות העירוני נתניה' } ], 'Name' => 'נתניה' }, { 'Name' => 'סביון', 'ID' => 161, 'Halls' => [ { 'Name' => 'מרכז התרבות סביון', 'Hall' => { 'SeatsOnMap' => 1, 'MapaLink' => '', 'IsPseudoHall' => 0, 'Stairs' => 0, 'Parking' => 3, 'DoorsAmount' => 0, 'MainHallID' => undef, 'PseudoHallID' => 0, 'Shelter' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Latitude' => '32.044517', 'Plan2InFlash' => 0, 'Gangways' => 0, 'RowsAmount' => 18, 'Pit' => 0, 'Image2Height' => 0, 'CityID' => 161, 'He' => { 'Info' => '', 'Address' => 'רח' גן השקמים סביון', 'Guide' => '', 'Name' => 'מרכז התרבות סביון' }, 'Kasher' => 0, 'Longitude' => '34.875716', 'Distance' => 0, 'Cafeteria' => 2, 'Image2Width' => 0, 'SeatsAmount' => 282, 'ImageHeight' => 0, 'Incline' => 0, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Address' => 'ул. Ган а-Шкамим Савьон', 'Name' => 'Мерказ а-тарбут Савьон', 'Guide' => '' }, 'Lift' => 0, 'ID' => 1310, 'PlanInFlash' => 0, 'Ramp' => 2, 'Active' => 1, 'GoogleMapAddress' => '32.044517, 34.875716', 'ImageWidth' => 0, 'Mazgan' => 0 }, 'ShowsQty' => 1, 'ID' => 1310 } ] }, { 'Name' => 'עכו', 'ID' => 53, 'Halls' => [ { 'ID' => 639, 'ShowsQty' => 4, 'Hall' => { 'RightToLeft' => 1, 'Shelter' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'RowsAmount' => 21, 'Gangways' => 2, 'Latitude' => '32.928829', 'Parking' => 3, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05D0%u05D5%u05D3%u05D9%u05D8%u05D5%u05E8%u05D9%u05D5%u05DD%20%u05D0%u05D9%u05D3%u05D9%u05EA%20%u05D5%u05D5%u05DC%u05E4%u05E1%u05D5%u05DF%26psik%3B%20%u05E2%u05DB%u05D5%5Dxx157400x1259349%2C&UserEarthX=157424&UserEarthY=1259310&UserMapZoom=250&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'SeatsOnMap' => 1, 'IsPseudoHall' => 0, 'Stairs' => 0, 'MainHallID' => undef, 'PseudoHallID' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.928829, 35.075580', 'ImageWidth' => 0, 'Mazgan' => 2, 'PlanInFlash' => 0, 'Active' => 1, 'Ramp' => 2, 'CityID' => 53, 'He' => { 'Info' => 'תשומת לבכם, לפי הנחיית האולם, הדלתות האולם ייסגרו עם תחילת האירוע והמאחרים יופנו לשורות האחרונות על פי הנחיות הסדרן ועל בסיס מקום פנוי בלבד.
 • לא יינתן פיצוי בגין איחור לאירוע.', 'Address' => 'רח' גיבורי סיני 24', 'Name' => 'היכל התרבות החדש עכו', 'Guide' => '' }, 'Kasher' => 0, 'Longitude' => '35.07558', 'Pit' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Incline' => 2, 'ImageHeight' => 0, 'Ru' => { 'Info' => 'Обратите внимание, что по правилам зала опоздавших впускают на незанятые места только на дальние ряды, а не в соответствии с приобретенными билетами.
 • Зал не дает компенсации опоздавшим.', 'Address' => 'ул. Гиборей Синай, 24', 'Guide' => '', 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут а-хадаш Акко' }, 'Lift' => 2, 'ID' => 639, 'Cafeteria' => 0, 'Distance' => 0, 'Image2Width' => 0, 'SeatsAmount' => 610 }, 'Name' => 'היכל התרבות החדש עכו' } ] }, { 'Halls' => [ { 'ShowsQty' => 10, 'Name' => 'היכל התרבות עפולה', 'Hall' => { 'Shelter' => 0, 'RightToLeft' => 1, 'Latitude' => '32.613534', 'Gangways' => 3, 'RowsAmount' => 24, 'Plan2InFlash' => 0, 'Stairs' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'MapaLink' => 'https://www.google.com/maps/preview#!q=%D7%97%D7%98%D7%99%D7%91%D7%94+%D7%AA%D7%A9%D7%A2+15%2C+%D7%A2%D7%A4%D7%95%D7%9C%D7%94%2C+%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C&data=!1m4!1m3!1d4328!2d35.2886096!3d32.6134169!4m15!2m14!1m13!1s0x151c53c5af26e2db%3A0xa8abdb4ab669e59d!3m8!1m3!1d26081603!2d-95.677068!3d37.0625!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!4m2!3d32.6134195!4d35.2886009', 'SeatsOnMap' => 1, 'Parking' => 2, 'DoorsAmount' => 4, 'PseudoHallID' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Ramp' => 0, 'Active' => 1, 'PlanInFlash' => 0, 'Mazgan' => 2, 'GoogleMapAddress' => '32.613534, 35.288414', 'ImageWidth' => 0, 'Pit' => 1, 'Image2Height' => 0, 'Kasher' => 0, 'Longitude' => '35.288414', 'He' => { 'Name' => 'היכל התרבות עפולה', 'Guide' => '', 'Info' => 'לתשומת לבכם, לפי הנחיית האולם, מאחרים יופנו ליציע עליון (שורות: 24-26), ללא אפשרות הושבה בלמקומות שרכשו.
 • איחור של 25 דקות ומעלה לא יאפשר כניסה לאולם.', 'Address' => 'רח' חטיבה תשע 15' }, 'CityID' => 54, 'SeatsAmount' => 643, 'Cafeteria' => 2, 'Distance' => 2, 'Image2Width' => 0, 'Lift' => 0, 'ID' => 457, 'Incline' => 2, 'ImageHeight' => 0, 'Ru' => { 'Info' => 'Обратите внимание, что по правилам зала опоздавших впускают на незанятые места на дальние ряды (24-26), а не в соответствии с приобретенными билетами.
 • Опоздавших на 25 минут и более не пустят в зал.', 'Address' => 'ул. Хатива Тейша, 15', 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Афула', 'Guide' => '' } }, 'ID' => 457 } ], 'ID' => 54, 'Name' => 'עפולה' }, { 'Name' => 'פרדס חנה', 'Halls' => [ { 'ID' => 2073, 'Name' => 'הטרקלין - מתחם תרבות פרדס חנה', 'Hall' => { 'Image2Height' => 0, 'Pit' => 0, 'Longitude' => '34.981037', 'Kasher' => 0, 'He' => { 'Name' => 'הטרקלין - מתחם תרבות פרדס חנה', 'Guide' => '', 'Address' => 'רח' דרך פיק"א', 'Info' => '' }, 'CityID' => 55, 'SeatsAmount' => 220, 'Image2Width' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Distance' => 0, 'ID' => 2073, 'Lift' => 0, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'а-Траклин — Митхам тарбут Пардес-Хана', 'Address' => 'Дерех Пика', 'Info' => '' }, 'Incline' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Ramp' => 2, 'Active' => 1, 'PlanInFlash' => 0, 'Mazgan' => 2, 'GoogleMapAddress' => '32.472950, 34.981037', 'ImageWidth' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'Stairs' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'MapaLink' => '', 'Parking' => 3, 'DoorsAmount' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Shelter' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Latitude' => '32.47295', 'RowsAmount' => 0, 'Gangways' => 0, 'Plan2InFlash' => 0 }, 'ShowsQty' => 1 }, { 'ShowsQty' => 2, 'Hall' => { 'PseudoHallID' => 0, 'MainHallID' => undef, 'DoorsAmount' => 0, 'Parking' => 0, 'Stairs' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05DE%u05E8%u05DB%u05D6%20%u05D0%u05D5%u05DE%u05E0%u05D5%u05D9%u05D5%u05EA%20%u05D4%u05D1%u05DE%u05D4%20%u05E2%27%27%u05E9%20%u05DE%u05E9%u05D4%20%u05DE%u05D0%u05D9%u05E8%26psik%3B%20%u05E4%u05E8%u05D3%u05E1%20%u05D7%u05E0%u05D4%20%u05DB%u05E8%u05DB%u05D5%u05E8%5Dxx147409x1208747%2C&UserEarthX=147502&UserEarthY=1208545&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Gangways' => 1, 'RowsAmount' => 14, 'Plan2InFlash' => 0, 'Latitude' => '32.472264', 'RightToLeft' => 0, 'Shelter' => 0, 'Lift' => 0, 'ID' => 588, 'Incline' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Address' => 'ул. а-Ботним 54', 'Name' => 'Центр сценических искусств Пардес-Хана', 'Guide' => '' }, 'SeatsAmount' => 411, 'Distance' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Longitude' => '34.970051', 'Kasher' => 0, 'He' => { 'Name' => 'מרכז אומנויות הבמה פרדס חנה', 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Address' => 'רח' הבוטנים 54' }, 'CityID' => 55, 'Pit' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Mazgan' => 2, 'ImageWidth' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.472264, 34.970051', 'Ramp' => 0, 'Active' => 1, 'PlanInFlash' => 0 }, 'Name' => 'מרכז אומנויות הבמה פרדס חנה', 'ID' => 588 } ], 'ID' => 55 }, { 'ID' => 8, 'Halls' => [ { 'ID' => 1121, 'ShowsQty' => 1, 'Hall' => { 'Kasher' => 0, 'Longitude' => '34.8724555', 'He' => { 'Name' => 'אודיטוריום יד לבנים פתח תקווה', 'Guide' => '', 'Address' => 'רח' חיים ארלוזורוב 30', 'Info' => '' }, 'CityID' => 8, 'Pit' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Lift' => 2, 'ID' => 1121, 'ImageHeight' => 0, 'Incline' => 2, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Address' => 'ул. Хаим Арлозоров, 30', 'Guide' => '', 'Name' => 'Аудиториум Яд ле-Баним Петах-Тиква' }, 'SeatsAmount' => 156, 'Cafeteria' => 1, 'Distance' => 1, 'Image2Width' => 0, 'Mazgan' => 2, 'ImageWidth' => 0, 'GoogleMapAddress' => 'בית יד לבנים, פתח תקווה, ישראל', 'Active' => 1, 'Ramp' => 2, 'PlanInFlash' => 0, 'Parking' => 3, 'Stairs' => 2, 'IsPseudoHall' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'MapaLink' => 'https://maps.google.com/maps?q=%D7%97%D7%99%D7%99%D7%9D+%D7%90%D7%A8%D7%9C%D7%95%D7%96%D7%95%D7%A8%D7%95%D7%91+30,+%D7%A4%D7%AA%D7%97+%D7%AA%D7%A7%D7%95%D7%95%D7%94,+%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C&hl=iw&ie=UTF8&sll=37.0625,-95.677068&sspn=61.928102,135.263672&oq=%D7%97%D7%99%D7%99%D7%9D+%D7%90%D7%A8%D7%9C%D7%95%D7%96%D7%95%D7%A8%D7%95%D7%91+30&hnear=%D7%97%D7%99%D7%99%D7%9D+%D7%90%D7%A8%D7%9C%D7%95%D7%96%D7%95%D7%A8%D7%95%D7%91+30,+%D7%A4%D7%AA%D7%97+%D7%AA%D7%A7%D7%95%D7%95%D7%94,+%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C&t=m&z=17', 'PseudoHallID' => 0, 'MainHallID' => undef, 'DoorsAmount' => 2, 'RightToLeft' => 1, 'Shelter' => 0, 'RowsAmount' => 11, 'Gangways' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Latitude' => '32.0855671' }, 'Name' => 'אודיטוריום יד לבנים פתח תקווה' }, { 'ShowsQty' => 10, 'Name' => 'אולם גולדה פתח תקוה', 'Hall' => { 'Plan2InFlash' => 0, 'RowsAmount' => 14, 'Gangways' => 1, 'Latitude' => '32.103528', 'RightToLeft' => 1, 'Shelter' => 0, 'MainHallID' => undef, 'PseudoHallID' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Parking' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'MapaLink' => '', 'Stairs' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.103528, 34.877104', 'ImageWidth' => 0, 'Mazgan' => 2, 'PlanInFlash' => 0, 'Ramp' => 2, 'Active' => 1, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'Зал Гольда Петах-Тиква', 'Info' => '', 'Address' => 'ул. Арие Браун, 3, на территории тихона Гольда' }, 'ImageHeight' => 0, 'Incline' => 2, 'ID' => 1749, 'Lift' => 2, 'Image2Width' => 0, 'Distance' => 0, 'Cafeteria' => 2, 'SeatsAmount' => 400, 'He' => { 'Name' => 'אולם גולדה פתח תקוה', 'Guide' => '', 'Address' => 'אריה בראון 3, במתחם תיכון גולדה', 'Info' => '' }, 'CityID' => 8, 'Kasher' => 0, 'Longitude' => '34.877104', 'Image2Height' => 0, 'Pit' => 0 }, 'ID' => 1749 }, { 'ID' => 1791, 'Hall' => { 'SeatsAmount' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Distance' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'ID' => 1791, 'Lift' => 0, 'Ru' => { 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Петах-Тиква', 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Address' => '' }, 'Incline' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Pit' => 0, 'Longitude' => undef, 'Kasher' => 0, 'He' => { 'Address' => '', 'Info' => '', 'Name' => 'היכל התרבות פתח תקווה', 'Guide' => '' }, 'CityID' => 8, 'Active' => 1, 'Ramp' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Mazgan' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', פתח תקווה', 'DoorsAmount' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'MainHallID' => undef, 'IsPseudoHall' => 1, 'Stairs' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'MapaLink' => '', 'Parking' => 0, 'Latitude' => undef, 'Gangways' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Shelter' => 0, 'RightToLeft' => 0 }, 'Name' => 'היכל התרבות פתח תקווה', 'ShowsQty' => 33 }, { 'ID' => 2048, 'ShowsQty' => 3, 'Hall' => { 'Parking' => 2, 'Stairs' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'MapaLink' => '', 'SeatsOnMap' => 1, 'PseudoHallID' => 0, 'MainHallID' => undef, 'DoorsAmount' => 0, 'RightToLeft' => 1, 'Shelter' => 0, 'RowsAmount' => 13, 'Gangways' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Latitude' => '32.096741', 'Longitude' => '34.880191', 'Kasher' => 0, 'CityID' => 8, 'He' => { 'Name' => 'תיאטרון המסילה - פתח תקווה', 'Guide' => '', 'Address' => 'רח' האחים בכר 3', 'Info' => '' }, 'Image2Height' => 0, 'Pit' => 0, 'ID' => 2048, 'Lift' => 0, 'Ru' => { 'Address' => 'ул. а-Ахим Бахар, 3', 'Info' => '', 'Name' => 'Театр а-Месиля -Петах-Тиква', 'Guide' => '' }, 'ImageHeight' => 0, 'Incline' => 2, 'SeatsAmount' => 313, 'Image2Width' => 0, 'Distance' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Mazgan' => 2, 'GoogleMapAddress' => '32.096741, 34.880191', 'ImageWidth' => 0, 'Active' => 1, 'Ramp' => 2, 'PlanInFlash' => 0 }, 'Name' => 'תיאטרון המסילה - פתח תקווה' } ], 'Name' => 'פתח תקווה' }, { 'ID' => 23, 'Halls' => [ { 'ShowsQty' => 3, 'Name' => 'היכל התרבות מתנ''ס קדימה‏‎', 'Hall' => { 'Longitude' => '34.911003', 'Kasher' => 0, 'CityID' => 23, 'He' => { 'Info' => '', 'Address' => 'שד' יצחק בן צבי 61', 'Guide' => '', 'Name' => 'היכל התרבות מתנ''ס קדימה‏‎' }, 'Pit' => 0, 'Image2Height' => 449, 'Lift' => 0, 'ID' => 374, 'ImageHeight' => 449, 'Incline' => 2, 'Ru' => { 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Матнас Кадима', 'Guide' => '', 'Address' => 'пр. Ицхак Бен Цви 61', 'Info' => '' }, 'SeatsAmount' => 396, 'Distance' => 2, 'Cafeteria' => 0, 'Image2Width' => 600, 'Mazgan' => 2, 'GoogleMapAddress' => '32.275292, 34.911003', 'ImageWidth' => 600, 'Active' => 1, 'Ramp' => 0, 'PlanInFlash' => 1, 'Parking' => 2, 'IsPseudoHall' => 0, 'Stairs' => 0, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05E7%u05D3%u05D9%u05DE%u05D4%5Dxx141829x1186892%2C&UserEarthX=141851&UserEarthY=1186815&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'SeatsOnMap' => 1, 'PseudoHallID' => 0, 'MainHallID' => undef, 'DoorsAmount' => 4, 'RightToLeft' => 1, 'Shelter' => 0, 'Gangways' => 2, 'RowsAmount' => 15, 'Plan2InFlash' => 1, 'Latitude' => '32.275292' }, 'ID' => 374 } ], 'Name' => 'קדימה' }, { 'Name' => 'קיבוץ גבעת ברנר', 'ID' => 66, 'Halls' => [ { 'ID' => 175, 'Name' => 'אולם המופעים גבעת ברנר', 'Hall' => { 'Ru' => { 'Info' => '', 'Address' => 'киббуц Гиват-Бренер', 'Name' => 'Концертный зал Гиват-Бренер', 'Guide' => '' }, 'ImageHeight' => 542, 'Incline' => 2, 'ID' => 175, 'Lift' => 2, 'Image2Width' => 600, 'Distance' => 2, 'Cafeteria' => 2, 'SeatsAmount' => 664, 'He' => { 'Name' => 'אולם המופעים גבעת ברנר', 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Address' => 'קיבוץ גבעת ברנר' }, 'CityID' => 66, 'Longitude' => '34.801411', 'Kasher' => 0, 'Image2Height' => 542, 'Pit' => 1, 'GoogleMapAddress' => '31.867439, 34.801411', 'ImageWidth' => 600, 'Mazgan' => 2, 'PlanInFlash' => 1, 'Active' => 1, 'Ramp' => 2, 'MainHallID' => undef, 'PseudoHallID' => 0, 'DoorsAmount' => 4, 'Parking' => 3, 'SeatsOnMap' => 1, 'MapaLink' => 'https://www.google.co.il/maps/place/%D7%94%D7%92%D7%91%D7%A2%D7%94+%D7%91%D7%91%D7%A8%D7%A0%D7%A8%E2%80%AD/@31.8708953,34.801949,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x1502b764f6bd7259:0x2dd9e273d003509d!8m2!3d31.8708953!4d34.8041377', 'IsPseudoHall' => 0, 'Stairs' => 2, 'Plan2InFlash' => 1, 'Gangways' => 3, 'RowsAmount' => 20, 'Latitude' => '31.867439', 'RightToLeft' => 1, 'Shelter' => 0 }, 'ShowsQty' => 9 } ] }, { 'Name' => 'קיבוץ גן שמואל', 'Halls' => [ { 'ShowsQty' => 7, 'Name' => 'היכל התרבות מנשה בגן שמואל', 'Hall' => { 'Latitude' => '32.452967', 'RowsAmount' => 28, 'Gangways' => 3, 'Plan2InFlash' => 1, 'Shelter' => 0, 'RightToLeft' => 1, 'DoorsAmount' => 4, 'PseudoHallID' => 0, 'MainHallID' => undef, 'IsPseudoHall' => 0, 'Stairs' => 2, 'SeatsOnMap' => 1, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05D0%u05D5%u05DC%u05DD%20%u05DE%u05D5%u05E4%u05E2%u05D9%u05DD%26psik%3B%20%u05D2%u05DF%20%u05E9%u05DE%u05D5%u05D0%u05DC%5Dxx145737x1206570%2C&UserEarthX=145638&UserEarthY=1206485&UserMapZoom=250&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Parking' => 3, 'Ramp' => 2, 'Active' => 1, 'PlanInFlash' => 1, 'Mazgan' => 2, 'GoogleMapAddress' => '32.452967, 34.952124', 'ImageWidth' => 600, 'SeatsAmount' => 842, 'Image2Width' => 600, 'Distance' => 2, 'Cafeteria' => 2, 'ID' => 312, 'Lift' => 0, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Минаше в Ган-Шмуэль', 'Info' => 'Обратите внимание, что по правилам зала опоздавших впускают на незанятые места в зале, а не в соответствии с приобретенными билетами', 'Address' => 'Д.Н. Хэфер' }, 'Incline' => 2, 'ImageHeight' => 333, 'Image2Height' => 333, 'Pit' => 1, 'Kasher' => 0, 'Longitude' => '34.952124', 'CityID' => 87, 'He' => { 'Info' => 'לתשומת לבכם, לפי הנחיית האולם, המאחרים יופנו למקומות הישיבה הפנויים בהיכל.', 'Address' => 'ד.נ. חפר', 'Guide' => '', 'Name' => 'היכל התרבות מנשה בגן שמואל' } }, 'ID' => 312 } ], 'ID' => 87 }, { 'Name' => 'קיבוץ יגור', 'ID' => 72, 'Halls' => [ { 'ID' => 203, 'ShowsQty' => 15, 'Name' => 'יד למגינים יגור', 'Hall' => { 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'Яд ле-Магиним Ягур', 'Info' => 'Обратите внимание, что по правилам зала опоздавших впускают на крайние незанятые места, а не в соответствии с приобретенными билетами.', 'Address' => 'Киббуц Ягур' }, 'Incline' => 2, 'ImageHeight' => 0, 'ID' => 203, 'Lift' => 1, 'Image2Width' => 0, 'Cafeteria' => 2, 'Distance' => 2, 'SeatsAmount' => 1016, 'He' => { 'Address' => 'קיבוץ יגור', 'Info' => 'לתשומת לבכם, לפי הנחיית האולם המאחרים יופנו למקומות הפנויים בצדדים ואין להקים את היושבים בכדי להגיע למקומם במהלך המופע.', 'Guide' => '', 'Name' => 'יד למגינים יגור' }, 'CityID' => 72, 'Longitude' => '35.07404', 'Kasher' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Pit' => 1, 'GoogleMapAddress' => '32.742992, 35.074040', 'ImageWidth' => 0, 'Mazgan' => 2, 'PlanInFlash' => 0, 'Active' => 1, 'Ramp' => 2, 'MainHallID' => undef, 'PseudoHallID' => 0, 'DoorsAmount' => 4, 'Parking' => 3, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05D1%u05D9%u05EA%20%u05EA%u05E8%u05D1%u05D5%u05EA%20%u05D9%u05D3%20%u05DC%u05DE%u05D2%u05D9%u05E0%u05D9%u05DD%26psik%3B%20%u05D9%u05D2%u05D5%u05E8%5Dxx157217x1238699%2C&UserEarthX=157053&UserEarthY=1238747&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'SeatsOnMap' => 1, 'IsPseudoHall' => 0, 'Stairs' => 1, 'Plan2InFlash' => 0, 'Gangways' => 4, 'RowsAmount' => 19, 'Latitude' => '32.742992', 'RightToLeft' => 1, 'Shelter' => 0 } } ] }, { 'Halls' => [ { 'ID' => 550, 'Name' => 'אולם המופעים יפעת', 'Hall' => { 'Image2Height' => 515, 'Pit' => 0, 'Kasher' => 0, 'Longitude' => '35.223953', 'He' => { 'Name' => 'אולם המופעים יפעת', 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Address' => 'עמק יזרעאל, קיבוץ יפעת' }, 'CityID' => 118, 'SeatsAmount' => 696, 'Image2Width' => 600, 'Distance' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'ID' => 550, 'Lift' => 2, 'Ru' => { 'Name' => 'Концертный зал Ифат', 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Address' => 'Израэльская долина, Киббуц Ифат' }, 'ImageHeight' => 515, 'Incline' => 0, 'Active' => 1, 'Ramp' => 2, 'PlanInFlash' => 1, 'Mazgan' => 2, 'GoogleMapAddress' => '32.675299, 35.223953', 'ImageWidth' => 600, 'Stairs' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x0134x%u05D9%u05E4%u05E2%u05EAxx%2C&UserEarthX=171197&UserEarthY=1231400&UserMapZoom=250&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Parking' => 2, 'DoorsAmount' => 3, 'PseudoHallID' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Shelter' => 0, 'RightToLeft' => 1, 'Latitude' => '32.675299', 'Gangways' => 1, 'RowsAmount' => 19, 'Plan2InFlash' => 1 }, 'ShowsQty' => 6 } ], 'ID' => 118, 'Name' => 'קיבוץ יפעת' }, { 'Name' => 'קיבוץ כינרת', 'Halls' => [ { 'ID' => 739, 'Hall' => { 'Mazgan' => 2, 'GoogleMapAddress' => 'אולם בן ציון - קיבוץ כנרת, כנרת, ישראל', 'ImageWidth' => 600, 'Active' => 1, 'Ramp' => 0, 'PlanInFlash' => 1, 'Kasher' => 0, 'Longitude' => '35.565242', 'CityID' => 142, 'He' => { 'Name' => 'בן-ציון כינרת', 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Address' => 'קיבוץ כינרת' }, 'Pit' => 0, 'Image2Height' => 645, 'Lift' => 0, 'ID' => 739, 'Incline' => 0, 'ImageHeight' => 645, 'Ru' => { 'Address' => 'Киббуц Кинерет', 'Info' => '', 'Name' => 'Бен-Цион Кинерет', 'Guide' => '' }, 'SeatsAmount' => 791, 'Cafeteria' => 0, 'Distance' => 2, 'Image2Width' => 600, 'RightToLeft' => 0, 'Shelter' => 0, 'RowsAmount' => 26, 'Gangways' => 0, 'Plan2InFlash' => 1, 'Latitude' => '32.723787', 'Parking' => 0, 'Stairs' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05D1%u05D9%u05EA%20%u05EA%u05E8%u05D1%u05D5%u05EA%20%u05D1%u05D9%u05EA%20%u05D1%u05DF%20%u05E6%u05D9%u05D5%u05DF%26psik%3B%20%u05DB%u05D9%u05E0%u05E8%u05EA%20%u05E7%u05D1%u05D5%u05E6%u05D4%5Dxx203131x1235479%2C&UserEarthX=203050&UserEarthY=1235577&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'PseudoHallID' => 0, 'MainHallID' => undef, 'DoorsAmount' => 0 }, 'Name' => 'בן-ציון כינרת', 'ShowsQty' => 4 } ], 'ID' => 142 }, { 'Name' => 'קרית אונו', 'Halls' => [ { 'ShowsQty' => 1, 'Name' => 'הספריה העירונית קריית אונו', 'Hall' => { 'ID' => 1092, 'Lift' => 0, 'Ru' => { 'Name' => 'Городская библиотека Кирьят Оно', 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Address' => 'Ул. а-Меясдим 5' }, 'Incline' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'SeatsAmount' => 120, 'Image2Width' => 0, 'Distance' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Kasher' => 0, 'Longitude' => '34.8579287', 'He' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'הספריה העירונית קריית אונו', 'Info' => '', 'Address' => 'רח' המייסדים 5' }, 'CityID' => 69, 'Image2Height' => 0, 'Pit' => 0, 'Mazgan' => 2, 'ImageWidth' => 0, 'GoogleMapAddress' => 'המייסדים 5, קרית אונו', 'Ramp' => 2, 'Active' => 1, 'PlanInFlash' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'MainHallID' => undef, 'DoorsAmount' => 0, 'Parking' => 2, 'Stairs' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'MapaLink' => 'http://goo.gl/maps/xR02w', 'SeatsOnMap' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Gangways' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Latitude' => '32.0563564', 'RightToLeft' => 0, 'Shelter' => 0 }, 'ID' => 1092 }, { 'Name' => 'מרתף אמנותי קרית אונו', 'Hall' => { 'Latitude' => '32.054894', 'Gangways' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Shelter' => 2, 'RightToLeft' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Stairs' => 2, 'IsPseudoHall' => 0, 'MapaLink' => '', 'SeatsOnMap' => 0, 'Parking' => 2, 'Active' => 1, 'Ramp' => 1, 'PlanInFlash' => 0, 'Mazgan' => 2, 'GoogleMapAddress' => '32.054894, 34.862965', 'ImageWidth' => 0, 'SeatsAmount' => 28, 'Distance' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Lift' => 0, 'ID' => 1546, 'Incline' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Address' => 'ул. Шломо а-Мелех, 38', 'Guide' => '', 'Name' => 'Арт-подвал Кирьят-Оно' }, 'Pit' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Kasher' => 0, 'Longitude' => '34.862965', 'CityID' => 69, 'He' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'מרתף אמנותי קרית אונו', 'Info' => '', 'Address' => 'רח' שלומו המלך 38' } }, 'ShowsQty' => 4, 'ID' => 1546 } ], 'ID' => 69 }, { 'Name' => 'קרית גת', 'Halls' => [ { 'ID' => 655, 'ShowsQty' => 10, 'Hall' => { 'Image2Height' => 0, 'Pit' => 0, 'Kasher' => 0, 'Longitude' => '34.775479', 'CityID' => 39, 'He' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'היכל התרבות קרית גת', 'Address' => 'שד' העצמאות 1', 'Info' => '' }, 'SeatsAmount' => 628, 'Image2Width' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Distance' => 0, 'ID' => 655, 'Lift' => 0, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Address' => 'пр. а-Ацмаут 1', 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Кирьят-Гат', 'Guide' => '' }, 'Incline' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Ramp' => 0, 'Active' => 1, 'PlanInFlash' => 0, 'Mazgan' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'GoogleMapAddress' => '31.609598, 34.775479', 'Stairs' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x2630x%u05E7%u05E8%u05D9%u05EA%20%u05D2%u05EAx%u05E9%u05D1%u05D8%u05D9%20%u05D9%u05E9%u05E8%u05D0%u05DCx%2C&UserEarthX=128328&UserEarthY=1113867&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'SeatsOnMap' => 1, 'Parking' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Shelter' => 0, 'RightToLeft' => 1, 'Latitude' => '31.609598', 'RowsAmount' => 21, 'Gangways' => 0, 'Plan2InFlash' => 0 }, 'Name' => 'היכל התרבות קרית גת' }, { 'ShowsQty' => 1, 'Name' => 'המתנ''ס היכל בית אדית קרית גת', 'Hall' => { 'GoogleMapAddress' => '31.609348, 34.770335', 'ImageWidth' => 600, 'Mazgan' => 2, 'PlanInFlash' => 1, 'Active' => 1, 'Ramp' => 0, 'ImageHeight' => 770, 'Incline' => 0, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Address' => 'пр. а-Ацмаут 49', 'Name' => 'Матнас Бейт-Эдит Кирьят-Гат', 'Guide' => '' }, 'Lift' => 0, 'ID' => 144, 'Distance' => 2, 'Cafeteria' => 0, 'Image2Width' => 600, 'SeatsAmount' => 709, 'He' => { 'Name' => 'המתנ''ס היכל בית אדית קרית גת', 'Guide' => '', 'Address' => 'שדרות העצמאות 49', 'Info' => '' }, 'CityID' => 39, 'Kasher' => 0, 'Longitude' => '34.770335', 'Pit' => 0, 'Image2Height' => 770, 'Plan2InFlash' => 1, 'Gangways' => 1, 'RowsAmount' => 21, 'Latitude' => '31.609348', 'RightToLeft' => 0, 'Shelter' => 0, 'MainHallID' => undef, 'PseudoHallID' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Parking' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05DE%u05EA%u05E0%27%27%u05E1%20%u05D1%u05D9%u05EA%20%u05D0%u05D3%u05D9%u05EA%26psik%3B%20%u05E7%u05E8%u05D9%u05EA%20%u05D2%u05EA%5Dxx128697x1113126%2C&UserEarthX=128571&UserEarthY=1113153&UserMapZoom=250&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Stairs' => 0, 'IsPseudoHall' => 0 }, 'ID' => 144 }, { 'ID' => 1396, 'ShowsQty' => 1, 'Name' => 'מתנ''ס כוכב דוד קרית גת', 'Hall' => { 'Pit' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Kasher' => 0, 'Longitude' => '34.759326', 'CityID' => 39, 'He' => { 'Address' => 'שד' מלכי ישראל 183', 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'מתנ''ס כוכב דוד קרית גת' }, 'SeatsAmount' => 180, 'Cafeteria' => 0, 'Distance' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Lift' => 0, 'ID' => 1396, 'ImageHeight' => 0, 'Incline' => 0, 'Ru' => { 'Name' => 'Матнас Кохав Давид Кирьят-Гат', 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Address' => 'ул. Малкей Исраэль 183' }, 'Active' => 1, 'Ramp' => 2, 'PlanInFlash' => 0, 'Mazgan' => 2, 'ImageWidth' => 0, 'GoogleMapAddress' => '31.603753, 34.759326', 'Stairs' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'MapaLink' => '', 'Parking' => 2, 'DoorsAmount' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Shelter' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Latitude' => '31.603753', 'RowsAmount' => 6, 'Gangways' => 0, 'Plan2InFlash' => 0 } } ], 'ID' => 39 }, { 'ID' => 59, 'Halls' => [ { 'ID' => 849, 'Hall' => { 'Distance' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Image2Width' => 600, 'SeatsAmount' => 196, 'Incline' => 0, 'ImageHeight' => 403, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'Эшколь а-Пайс Кирьят-Моцкин', 'Info' => '', 'Address' => 'ул. Дакар 11' }, 'Lift' => 0, 'ID' => 849, 'Pit' => 1, 'Image2Height' => 403, 'He' => { 'Name' => 'אשכול הפיס קריית מוצקין', 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Address' => 'רח' דקר 11' }, 'CityID' => 59, 'Kasher' => 0, 'Longitude' => '35.083536', 'PlanInFlash' => 1, 'Active' => 1, 'Ramp' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.841732, 35.083536', 'ImageWidth' => 600, 'Mazgan' => 2, 'DoorsAmount' => 0, 'MainHallID' => undef, 'PseudoHallID' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x8200x%u05E7%u05E8%u05D9%u05EA%20%u05DE%u05D5%u05E6%u05E7%u05D9%u05DFx%u05D3%u05E7%u05E8x11%2C&UserEarthX=158158&UserEarthY=1249645&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'IsPseudoHall' => 0, 'Stairs' => 0, 'Parking' => 0, 'Latitude' => '32.841732', 'Plan2InFlash' => 1, 'RowsAmount' => 9, 'Gangways' => 0, 'Shelter' => 0, 'RightToLeft' => 1 }, 'Name' => 'אשכול הפיס קריית מוצקין', 'ShowsQty' => 4 }, { 'ShowsQty' => 27, 'Hall' => { 'Parking' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'MapaLink' => '', 'Stairs' => 0, 'IsPseudoHall' => 1, 'MainHallID' => undef, 'PseudoHallID' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Shelter' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Gangways' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Latitude' => undef, 'CityID' => 59, 'He' => { 'Address' => '', 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'היכל התיאטרון קריית מוצקין' }, 'Longitude' => undef, 'Kasher' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Pit' => 0, 'Ru' => { 'Name' => 'Гехаль а-Театрон Кирьят-Моцкин', 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Address' => '' }, 'ImageHeight' => 0, 'Incline' => 0, 'ID' => 1683, 'Lift' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Distance' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', קרית מוצקין', 'ImageWidth' => 0, 'Mazgan' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Active' => 1, 'Ramp' => 0 }, 'Name' => 'היכל התיאטרון קריית מוצקין', 'ID' => 1683 } ], 'Name' => 'קרית מוצקין' }, { 'ID' => 24, 'Halls' => [ { 'Hall' => { 'Pit' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Longitude' => '34.946771', 'Kasher' => 0, 'CityID' => 24, 'He' => { 'Info' => 'לתשומת לבכם, לפי הנחיית האולם, המאחרים יופנו לכניסת מאחרים, הישיבה על בסיס מקום פנוי.
 • לילדים מתחת לגיל שנתיים לא תותר כניסה למופעים.
 • לא תתאפשר כניסה לעגלות.', 'Address' => 'רח' מרבד הקסמים 10', 'Name' => 'היכל התרבות העירוני ראש-העין', 'Guide' => '' }, 'SeatsAmount' => 608, 'Distance' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Lift' => 0, 'ID' => 1854, 'ImageHeight' => 0, 'Incline' => 0, 'Ru' => { 'Address' => 'ул. Мербад а-ксамим 10', 'Info' => 'Обратите внимание, что по правилам зала опоздавших впускают на незанятые места, а не в соответствии с приобретенными билетами
 • Дети младше 2-х лет в зал не допускаются.
 • Запрещается вносить в зал детские коляски.', 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут а-ирони Рош а-Айн', 'Guide' => '' }, 'Ramp' => 2, 'Active' => 1, 'PlanInFlash' => 0, 'Mazgan' => 2, 'ImageWidth' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.097760, 34.946771', 'IsPseudoHall' => 0, 'Stairs' => 0, 'MapaLink' => '', 'SeatsOnMap' => 1, 'Parking' => 2, 'DoorsAmount' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Shelter' => 0, 'RightToLeft' => 1, 'Latitude' => '32.09776', 'RowsAmount' => 19, 'Gangways' => 0, 'Plan2InFlash' => 0 }, 'Name' => 'היכל התרבות העירוני ראש-העין', 'ShowsQty' => 7, 'ID' => 1854 }, { 'ShowsQty' => 1, 'Hall' => { 'MapaLink' => '', 'SeatsOnMap' => 1, 'Stairs' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'Parking' => 3, 'DoorsAmount' => 0, 'MainHallID' => undef, 'PseudoHallID' => 0, 'Shelter' => 0, 'RightToLeft' => 1, 'Latitude' => '32.097891', 'Plan2InFlash' => 0, 'RowsAmount' => 14, 'Gangways' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Pit' => 0, 'CityID' => 24, 'He' => { 'Address' => 'רח' זכריה משה 9', 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'קונסרבטוריון ראש-העין - אולם סימפוניה' }, 'Kasher' => 0, 'Longitude' => '34.9442', 'Image2Width' => 0, 'Distance' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'SeatsAmount' => 207, 'Ru' => { 'Address' => 'ул. Захария Моше 9', 'Info' => '', 'Name' => 'Консерватория Рош а-Айн — Зал Симфония', 'Guide' => '' }, 'Incline' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'ID' => 1975, 'Lift' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Ramp' => 2, 'Active' => 1, 'GoogleMapAddress' => '32.097891, 34.944200', 'ImageWidth' => 0, 'Mazgan' => 2 }, 'Name' => 'קונסרבטוריון ראש-העין - אולם סימפוניה', 'ID' => 1975 } ], 'Name' => 'ראש העין' }, { 'Halls' => [ { 'Name' => 'בית העם ראשון לציון', 'Hall' => { 'Pit' => 0, 'Image2Height' => 0, 'He' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'בית העם ראשון לציון', 'Address' => 'רח' זד"ל 3', 'Info' => '' }, 'CityID' => 4, 'Kasher' => 0, 'Longitude' => '34.8050549', 'Distance' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Image2Width' => 0, 'SeatsAmount' => 100, 'Incline' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Ru' => { 'Address' => 'ул. Задаль, 3', 'Info' => '', 'Name' => 'Бейт а-Ам Ришон ле-Цион', 'Guide' => '' }, 'Lift' => 0, 'ID' => 461, 'PlanInFlash' => 0, 'Ramp' => 0, 'Active' => 1, 'ImageWidth' => 0, 'GoogleMapAddress' => 'זד"ל 3, ראשון לציון', 'Mazgan' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x8300x%u05E8%u05D0%u05E9%u05D5%u05DF%20%u05DC%u05E6%u05D9%u05D5%u05DFx%u05D6%u05D3%27%27%u05DCx3%2C&UserEarthX=131707&UserEarthY=1152353&UserMapZoom=250&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'IsPseudoHall' => 0, 'Stairs' => 0, 'Parking' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'MainHallID' => undef, 'PseudoHallID' => 0, 'Shelter' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Latitude' => '31.9636516', 'Plan2InFlash' => 0, 'Gangways' => 0, 'RowsAmount' => 0 }, 'ShowsQty' => 3, 'ID' => 461 }, { 'Hall' => { 'Ramp' => 0, 'Active' => 1, 'PlanInFlash' => 1, 'Mazgan' => 2, 'ImageWidth' => 600, 'GoogleMapAddress' => 'בית יד לבנים, ראשון לציון, ישראל', 'Image2Height' => 445, 'Pit' => 1, 'Kasher' => 0, 'Longitude' => '34.8073574', 'He' => { 'Info' => '', 'Address' => 'רח' אחד העם 20', 'Guide' => '', 'Name' => 'בית יד לבנים ראשון לציון' }, 'CityID' => 4, 'SeatsAmount' => 249, 'Image2Width' => 600, 'Distance' => 2, 'Cafeteria' => 0, 'ID' => 71, 'Lift' => 0, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'Яд ле-Баним Ришон ле-Цион', 'Info' => '', 'Address' => 'ул. Ахад а-Ам, 20' }, 'Incline' => 0, 'ImageHeight' => 445, 'Shelter' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Latitude' => '31.9618807', 'Gangways' => 2, 'RowsAmount' => 8, 'Plan2InFlash' => 1, 'Stairs' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x8300x%u05E8%u05D0%u05E9%u05D5%u05DF%20%u05DC%u05E6%u05D9%u05D5%u05DFx%u05D0%u05D7%u05D3%20%u05D4%u05E2%u05DDx20%2C&UserEarthX=131936&UserEarthY=1152179&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'SeatsOnMap' => 1, 'Parking' => 0, 'DoorsAmount' => 2, 'PseudoHallID' => 0, 'MainHallID' => undef }, 'Name' => 'בית יד לבנים ראשון לציון', 'ShowsQty' => 3, 'ID' => 71 }, { 'ID' => 1700, 'Hall' => { 'Parking' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'MapaLink' => '', 'Stairs' => 0, 'IsPseudoHall' => 1, 'MainHallID' => undef, 'PseudoHallID' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Shelter' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Gangways' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Latitude' => undef, 'CityID' => 4, 'He' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'היכל מאיר ניצן לתרבות ולאמנות ראשון לציון', 'Info' => '', 'Address' => '' }, 'Longitude' => undef, 'Kasher' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Pit' => 0, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'Гехаль Меир ле-Тарбут Ришон ле-Цион', 'Info' => '', 'Address' => '' }, 'ImageHeight' => 0, 'Incline' => 0, 'ID' => 1700, 'Lift' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Distance' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', ראשון לציון', 'ImageWidth' => 0, 'Mazgan' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Ramp' => 0, 'Active' => 1 }, 'Name' => 'היכל מאיר ניצן לתרבות ולאמנות ראשון לציון', 'ShowsQty' => 49 }, { 'ID' => 68, 'ShowsQty' => 7, 'Name' => 'מופ''ת ראשון לציון', 'Hall' => { 'Mazgan' => 2, 'ImageWidth' => 600, 'GoogleMapAddress' => '31.964426, 34.799322', 'Ramp' => 2, 'Active' => 1, 'PlanInFlash' => 1, 'Lift' => 1, 'ID' => 68, 'Incline' => 2, 'ImageHeight' => 598, 'Ru' => { 'Address' => 'ул. Ротшильд, 60, угол ул. Жаботински', 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'Мофет Ришон ле-Цион' }, 'SeatsAmount' => 362, 'Distance' => 2, 'Cafeteria' => 1, 'Image2Width' => 600, 'Kasher' => 0, 'Longitude' => '34.799322', 'CityID' => 4, 'He' => { 'Name' => 'מופ''ת ראשון לציון', 'Guide' => '', 'Address' => 'רח' רוטשילד 60, פינת ז'בוטינסקי', 'Info' => '' }, 'Pit' => 1, 'Image2Height' => 598, 'RowsAmount' => 16, 'Gangways' => 2, 'Plan2InFlash' => 1, 'Latitude' => '31.964426', 'RightToLeft' => 1, 'Shelter' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'MainHallID' => undef, 'DoorsAmount' => 2, 'Parking' => 2, 'Stairs' => 2, 'IsPseudoHall' => 0, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x8300x%u05E8%u05D0%u05E9%u05D5%u05DF%20%u05DC%u05E6%u05D9%u05D5%u05DFx%u05E8%u05D5%u05D8%u05E9%u05D9%u05DC%u05D3x60%2C&UserEarthX=131190&UserEarthY=1152386&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'SeatsOnMap' => 1 } }, { 'ID' => 1702, 'Name' => 'סינמה סיטי ראשון לציון', 'Hall' => { 'Shelter' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Latitude' => undef, 'RowsAmount' => 0, 'Gangways' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Stairs' => 0, 'IsPseudoHall' => 1, 'MapaLink' => '', 'SeatsOnMap' => 0, 'Parking' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Active' => 1, 'Ramp' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Mazgan' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', ראשון לציון', 'Pit' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Kasher' => 0, 'Longitude' => undef, 'CityID' => 4, 'He' => { 'Address' => '', 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'סינמה סיטי ראשון לציון' }, 'SeatsAmount' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Distance' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Lift' => 0, 'ID' => 1702, 'Incline' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Ru' => { 'Name' => 'Синема-Сити Ришон ле-Цион', 'Guide' => '', 'Address' => '', 'Info' => '' } }, 'ShowsQty' => 1 } ], 'ID' => 4, 'Name' => 'ראשון לציון' }, { 'Name' => 'רחובות', 'Halls' => [ { 'ID' => 1499, 'Hall' => { 'Pit' => 0, 'Image2Height' => 0, 'CityID' => 25, 'He' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'אודיטוריום מרכז מורשת יהדות תימן וקהילות ישראל', 'Info' => '', 'Address' => 'רח' אברבנאל 7' }, 'Longitude' => '34.816013', 'Kasher' => 0, 'Cafeteria' => 1, 'Distance' => 0, 'Image2Width' => 0, 'SeatsAmount' => 248, 'Incline' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'Аудиториум центра еврейского наследия Йемена и общин Израиля', 'Info' => '', 'Address' => 'ул. Абарбанель, 7' }, 'Lift' => 0, 'ID' => 1499, 'PlanInFlash' => 0, 'Active' => 1, 'Ramp' => 2, 'ImageWidth' => 0, 'GoogleMapAddress' => '31.887033, 34.816013', 'Mazgan' => 2, 'MapaLink' => '', 'SeatsOnMap' => 1, 'Stairs' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'Parking' => 3, 'DoorsAmount' => 0, 'MainHallID' => undef, 'PseudoHallID' => 0, 'Shelter' => 2, 'RightToLeft' => 1, 'Latitude' => '31.887033', 'Plan2InFlash' => 0, 'Gangways' => 1, 'RowsAmount' => 8 }, 'Name' => 'אודיטוריום מרכז מורשת יהדות תימן וקהילות ישראל', 'ShowsQty' => 2 }, { 'Name' => 'בית העם רחובות - היכל התרבות רחובות', 'Hall' => { 'MainHallID' => undef, 'PseudoHallID' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Parking' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'MapaLink' => '', 'IsPseudoHall' => 0, 'Stairs' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'RowsAmount' => 23, 'Gangways' => 2, 'Latitude' => '31.896544', 'RightToLeft' => 0, 'Shelter' => 0, 'Ru' => { 'Info' => 'Обратите внимание, что по правилам зала опоздавших впускают на незанятые места на балконе, а не в соответствии с приобретенными билетами.
 • Если есть антракт, во время него можно пересесть на приобретенные места.
 • Дети младше 2-х лет в зал не допускаются.
 • Запрещается вносить в зал детские коляски.', 'Address' => 'ул. Яаков 48', 'Name' => 'Бейт а-ам — Гехаль а-Тарбут Реховот', 'Guide' => '' }, 'Incline' => 2, 'ImageHeight' => 0, 'ID' => 2024, 'Lift' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Distance' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'SeatsAmount' => 781, 'CityID' => 25, 'He' => { 'Name' => 'בית העם רחובות - היכל התרבות רחובות', 'Guide' => '', 'Address' => 'רח' יעקוב 48', 'Info' => 'לתשומת לבכם, לפי הנחיית האולם, המאחרים יופנו ליציע על בסיס מקום פנוי ויתפסו את מקומותיהם רק בהפסקה, במידה ויש.
 • הכניסה להיכל היא מגיל שנתיים ומעלה בלבד!
 • לא ניתן להכניס עגלות.' }, 'Longitude' => '34.816659', 'Kasher' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Pit' => 0, 'GoogleMapAddress' => '31.896544, 34.816659', 'ImageWidth' => 0, 'Mazgan' => 2, 'PlanInFlash' => 0, 'Active' => 1, 'Ramp' => 2 }, 'ShowsQty' => 25, 'ID' => 2024 }, { 'ID' => 1698, 'Hall' => { 'IsPseudoHall' => 1, 'Stairs' => 0, 'MapaLink' => '', 'SeatsOnMap' => 0, 'Parking' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Shelter' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Latitude' => undef, 'RowsAmount' => 0, 'Gangways' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Pit' => 0, 'Longitude' => undef, 'Kasher' => 0, 'CityID' => 25, 'He' => { 'Address' => '', 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'מכון ויצמן למדע רחובות' }, 'SeatsAmount' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Distance' => 0, 'ID' => 1698, 'Lift' => 0, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'Исследовательский центр Вайцман Реховот', 'Info' => '', 'Address' => '' }, 'Incline' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Ramp' => 0, 'Active' => 1, 'PlanInFlash' => 0, 'Mazgan' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', רחובות', 'ImageWidth' => 0 }, 'Name' => 'מכון ויצמן למדע רחובות', 'ShowsQty' => 3 } ], 'ID' => 25 }, { 'Halls' => [ { 'ID' => 582, 'ShowsQty' => 2, 'Hall' => { 'SeatsOnMap' => 1, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05D4%u05D9%u05DB%u05DC%20%u05D4%u05EA%u05E8%u05D1%u05D5%u05EA%26psik%3B%20%u05E8%u05DE%u05DC%u05D4%5Dxx137414x1148472%2C&UserEarthX=137487&UserEarthY=1148619&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'IsPseudoHall' => 0, 'Stairs' => 0, 'Parking' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'MainHallID' => undef, 'PseudoHallID' => 0, 'Shelter' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Latitude' => '31.9300851', 'Plan2InFlash' => 1, 'RowsAmount' => 19, 'Gangways' => 0, 'Image2Height' => 470, 'Pit' => 0, 'He' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'היכל התרבות רמלה', 'Info' => '', 'Address' => 'שד' חיים ויצמן 9' }, 'CityID' => 26, 'Longitude' => '34.8663685', 'Kasher' => 0, 'Image2Width' => 600, 'Distance' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'SeatsAmount' => 625, 'Ru' => { 'Address' => 'Пр. Вайцман, 9', 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Рамле' }, 'ImageHeight' => 470, 'Incline' => 2, 'ID' => 582, 'Lift' => 0, 'PlanInFlash' => 1, 'Active' => 1, 'Ramp' => 0, 'GoogleMapAddress' => 'חיים ויצמן 9, רמלה', 'ImageWidth' => 600, 'Mazgan' => 2 }, 'Name' => 'היכל התרבות רמלה' } ], 'ID' => 26, 'Name' => 'רמלה' }, { 'Halls' => [ { 'ID' => 2051, 'Name' => 'Salon De Tango', 'Hall' => { 'PlanInFlash' => 0, 'Ramp' => 1, 'Active' => 1, 'GoogleMapAddress' => '32.084349, 34.808456', 'ImageWidth' => 0, 'Mazgan' => 2, 'Pit' => 1, 'Image2Height' => 0, 'CityID' => 27, 'He' => { 'Name' => 'Salon De Tango', 'Guide' => '', 'Info' => 'חנייה עירונית בתשלום', 'Address' => 'רח' זאב ז'בוטינסקי 43' }, 'Kasher' => 0, 'Longitude' => '34.808456', 'Distance' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Image2Width' => 0, 'SeatsAmount' => 80, 'Incline' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Ru' => { 'Name' => 'Salon De Tango', 'Guide' => '', 'Address' => 'ул. Жаботински, 43', 'Info' => 'есть платная городская парковка' }, 'Lift' => 0, 'ID' => 2051, 'Shelter' => 2, 'RightToLeft' => 0, 'Latitude' => '32.084349', 'Plan2InFlash' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Gangways' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'MapaLink' => '', 'Stairs' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'Parking' => 1, 'DoorsAmount' => 0, 'MainHallID' => undef, 'PseudoHallID' => 0 }, 'ShowsQty' => 3 }, { 'Hall' => { 'Gangways' => 2, 'RowsAmount' => 16, 'Plan2InFlash' => 1, 'Latitude' => '32.08488', 'RightToLeft' => 1, 'Shelter' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'MainHallID' => undef, 'DoorsAmount' => 6, 'Parking' => 4, 'IsPseudoHall' => 0, 'Stairs' => 2, 'MapaLink' => 'https://maps.google.co.il/maps?q=%D7%AA%D7%99%D7%90%D7%98%D7%A8%D7%95%D7%9F+%D7%94%D7%99%D7%94%D7%9C%D7%95%D7%9D,+%D7%A8%D7%9E%D7%AA+%D7%92%D7%9F&hl=iw&ie=UTF8&ll=32.084111,34.804419&spn=0.007654,0.014259&sll=31.769012,35.215706&sspn=0.00768,0.014259&oq=%D7%AA%D7%99%D7%90%D7%98%D7%A8%D7%95%D7%9F+%D7%94%D7%99%D7%94%D7%9C%D7%95%D7%9D&hq=%D7%AA%D7%99%D7%90%D7%98%D7%A8%D7%95%D7%9F+%D7%94%D7%99%D7%94%D7%9C%D7%95%D7%9D,+%D7%A8%D7%9E%D7%AA+%D7%92%D7%9F&t=m&z=17', 'SeatsOnMap' => 1, 'Mazgan' => 2, 'GoogleMapAddress' => '32.084880, 34.802498', 'ImageWidth' => 600, 'Ramp' => 2, 'Active' => 1, 'PlanInFlash' => 1, 'Lift' => 2, 'ID' => 186, 'ImageHeight' => 536, 'Incline' => 2, 'Ru' => { 'Address' => 'район Биржи, ул. Ецира, 3', 'Info' => 'Обратите внимание, что по правилам зала опоздавших впускают на незанятые места. Места в соответствии с приобретенными билетами за опоздавшими не сохраняются.', 'Name' => 'Театр а-Яалом Рамат-Ган', 'Guide' => '' }, 'SeatsAmount' => 550, 'Cafeteria' => 2, 'Distance' => 2, 'Image2Width' => 600, 'Kasher' => 0, 'Longitude' => '34.802498', 'CityID' => 27, 'He' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'תיאטרון היהלום רמת גן', 'Address' => 'רח' היצירה 3', 'Info' => 'לתשומת לבכם, לפי הנחיית האולם המאחרים יופנו למקומות פנויים, לא יישמרו מקומות לאחר תחילת המופע.' }, 'Pit' => 1, 'Image2Height' => 536 }, 'Name' => 'תיאטרון היהלום רמת גן', 'ShowsQty' => 20, 'ID' => 186 }, { 'ID' => 1695, 'ShowsQty' => 3, 'Hall' => { 'ImageWidth' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', רמת גן', 'Mazgan' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Ramp' => 0, 'Active' => 1, 'CityID' => 27, 'He' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'תיאטרון רמת ג', 'Info' => '', 'Address' => '' }, 'Kasher' => 0, 'Longitude' => undef, 'Pit' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Incline' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Address' => '', 'Name' => 'Театр Рамат-Ган', 'Guide' => '' }, 'Lift' => 0, 'ID' => 1695, 'Cafeteria' => 0, 'Distance' => 0, 'Image2Width' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Shelter' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Gangways' => 0, 'Latitude' => undef, 'Parking' => 0, 'MapaLink' => '', 'SeatsOnMap' => 0, 'IsPseudoHall' => 1, 'Stairs' => 0, 'MainHallID' => undef, 'PseudoHallID' => 0, 'DoorsAmount' => 0 }, 'Name' => 'תיאטרון רמת ג' } ], 'ID' => 27, 'Name' => 'רמת גן' }, { 'ID' => 28, 'Halls' => [ { 'Name' => 'סינמה סיטי גלילות רמת השרון', 'Hall' => { 'Lift' => 0, 'ID' => 1692, 'ImageHeight' => 0, 'Incline' => 0, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Address' => '', 'Name' => 'Синема Сити Глилот Рамат а-Шарон', 'Guide' => '' }, 'SeatsAmount' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Distance' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Kasher' => 0, 'Longitude' => undef, 'He' => { 'Address' => '', 'Info' => '', 'Name' => 'סינמה סיטי גלילות רמת השרון', 'Guide' => '' }, 'CityID' => 28, 'Pit' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Mazgan' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', רמת השרון', 'Ramp' => 0, 'Active' => 1, 'PlanInFlash' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'MainHallID' => undef, 'DoorsAmount' => 0, 'Parking' => 0, 'IsPseudoHall' => 1, 'Stairs' => 0, 'MapaLink' => '', 'SeatsOnMap' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Gangways' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Latitude' => undef, 'RightToLeft' => 0, 'Shelter' => 0 }, 'ShowsQty' => 14, 'ID' => 1692 } ], 'Name' => 'רמת השרון' }, { 'Name' => 'רעננה', 'Halls' => [ { 'ID' => 180, 'ShowsQty' => 10, 'Name' => 'היכל התרבות בית יד לבנים רעננה', 'Hall' => { 'DoorsAmount' => 1, 'MainHallID' => undef, 'PseudoHallID' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x8700x%u05E8%u05E2%u05E0%u05E0%u05D4x%u05D0%u05D7%u05D5%u05D6%u05D4x147%2C&UserEarthX=138055&UserEarthY=1176458&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'IsPseudoHall' => 1, 'Stairs' => 2, 'Parking' => 2, 'Latitude' => undef, 'Plan2InFlash' => 0, 'RowsAmount' => 13, 'Gangways' => 2, 'Shelter' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Distance' => 2, 'Cafeteria' => 2, 'Image2Width' => 0, 'SeatsAmount' => 310, 'Incline' => 2, 'ImageHeight' => 0, 'Ru' => { 'Name' => 'Гехал а-Тарбут Бейт яд ле-Баним Раанана', 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Address' => 'ул. Ахуза, 147' }, 'Lift' => 2, 'ID' => 180, 'Pit' => 0, 'Image2Height' => 0, 'CityID' => 29, 'He' => { 'Name' => 'היכל התרבות בית יד לבנים רעננה', 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Address' => 'רח' אחוזה 147' }, 'Kasher' => 0, 'Longitude' => undef, 'PlanInFlash' => 0, 'Active' => 1, 'Ramp' => 2, 'GoogleMapAddress' => 'אחוזה 147, רעננה', 'ImageWidth' => 0, 'Mazgan' => 2 } }, { 'ShowsQty' => 1, 'Name' => 'המשכן למוסיקה ואמנויות רעננה', 'Hall' => { 'DoorsAmount' => 0, 'MainHallID' => undef, 'PseudoHallID' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'MapaLink' => '', 'Stairs' => 0, 'IsPseudoHall' => 1, 'Parking' => 0, 'Latitude' => undef, 'Plan2InFlash' => 0, 'Gangways' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Shelter' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Distance' => 0, 'Image2Width' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Incline' => 0, 'Ru' => { 'Address' => '', 'Info' => '', 'Name' => 'Центр сценических искусств Раанана', 'Guide' => '' }, 'Lift' => 0, 'ID' => 1691, 'Pit' => 0, 'Image2Height' => 0, 'CityID' => 29, 'He' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'המשכן למוסיקה ואמנויות רעננה', 'Address' => '', 'Info' => '' }, 'Longitude' => undef, 'Kasher' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Ramp' => 0, 'Active' => 1, 'GoogleMapAddress' => ', רעננה', 'ImageWidth' => 0, 'Mazgan' => 0 }, 'ID' => 1691 } ], 'ID' => 29 }, { 'ID' => 71, 'Halls' => [ { 'ID' => 491, 'Name' => 'אודיטוריום שהם', 'Hall' => { 'MainHallID' => undef, 'PseudoHallID' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Parking' => 3, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05DE%u05E8%u05DB%u05D6%20%u05D0%u05D5%u05DE%u05E0%u05D5%u05D9%u05D5%u05EA%20%u05D4%u05D1%u05DE%u05D4%20%u05E2%27%27%u05E9%20%u05E1%u05D9%u05DE%u05D9%20%u05D5%u05D9%u05E6%u05D7%u05E7%20%u05D1%u05DF%20%u05D8%u05D0%u05D8%u05D0%26psik%3B%20%u05E9%u05D5%u05D4%u05DD%5Dxx144993x1156324%2C&UserEarthX=145024&UserEarthY=1156302&UserMapZoom=250&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'SeatsOnMap' => 1, 'Stairs' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'Plan2InFlash' => 1, 'Gangways' => 0, 'RowsAmount' => 21, 'Latitude' => '31.99984', 'RightToLeft' => 0, 'Shelter' => 0, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Address' => 'пр. Эмек Аялон 47, угол ул. а-Хошен', 'Name' => 'Аудиториум Шоам', 'Guide' => '' }, 'Incline' => 0, 'ImageHeight' => 697, 'ID' => 491, 'Lift' => 1, 'Image2Width' => 600, 'Cafeteria' => 2, 'Distance' => 0, 'SeatsAmount' => 511, 'CityID' => 71, 'He' => { 'Address' => 'שד' עמק איילון 47, פינת רח' החושן', 'Info' => '', 'Name' => 'אודיטוריום שהם', 'Guide' => '' }, 'Kasher' => 0, 'Longitude' => '34.945533', 'Image2Height' => 697, 'Pit' => 0, 'ImageWidth' => 600, 'GoogleMapAddress' => '31.999840, 34.945533', 'Mazgan' => 2, 'PlanInFlash' => 1, 'Active' => 1, 'Ramp' => 0 }, 'ShowsQty' => 3 } ], 'Name' => 'שוהם' }, { 'ID' => 1, 'Halls' => [ { 'ID' => 2032, 'Hall' => { 'Ramp' => 2, 'Active' => 1, 'PlanInFlash' => 0, 'Mazgan' => 2, 'GoogleMapAddress' => '32.054515, 34.760062', 'ImageWidth' => 0, 'Pit' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Longitude' => '34.760062', 'Kasher' => 0, 'CityID' => 1, 'He' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'Fun Art Gallery - תל אביב יפו', 'Info' => 'קומת קרקע', 'Address' => 'דרך שלמה 2' }, 'SeatsAmount' => 50, 'Distance' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Lift' => 0, 'ID' => 2032, 'Incline' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Ru' => { 'Info' => 'Первый этаж', 'Address' => 'Дерех Шломо, 2', 'Name' => 'Fun Art Gallery — Тель-Авив-Яффо', 'Guide' => '' }, 'Shelter' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Latitude' => '32.054515', 'RowsAmount' => 0, 'Gangways' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Stairs' => 1, 'IsPseudoHall' => 0, 'MapaLink' => '', 'SeatsOnMap' => 0, 'Parking' => 4, 'DoorsAmount' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'MainHallID' => undef }, 'Name' => 'Fun Art Gallery - תל אביב יפו', 'ShowsQty' => 3 }, { 'ShowsQty' => 1, 'Hall' => { 'DoorsAmount' => 4, 'MainHallID' => undef, 'PseudoHallID' => 0, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x5000x%u05EA%u05DC%20%u05D0%u05D1%u05D9%u05D1%20%u05D9%u05E4%u05D5x%u05D9%u05D7%u05D9%u05D0%u05DC%20%u05D3%u05D1%20%u05D3%u05E8%u05D6%u05E0%u05E8x2%2C&UserEarthX=131821&UserEarthY=1170489&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'SeatsOnMap' => 1, 'Stairs' => 2, 'IsPseudoHall' => 0, 'Parking' => 2, 'Latitude' => '32.1269413', 'Plan2InFlash' => 1, 'Gangways' => 2, 'RowsAmount' => 12, 'Shelter' => 0, 'RightToLeft' => 1, 'Image2Width' => 600, 'Cafeteria' => 2, 'Distance' => 2, 'SeatsAmount' => 364, 'Ru' => { 'Address' => 'ул. Дразнер, 2 «алеф», Рамат Авив Гимель', 'Info' => '', 'Name' => 'Аудиториум Розин Тель-Авив', 'Guide' => '' }, 'ImageHeight' => 405, 'Incline' => 0, 'ID' => 264, 'Lift' => 0, 'Image2Height' => 405, 'Pit' => 1, 'CityID' => 1, 'He' => { 'Info' => '', 'Address' => 'רח' דרזנר 2 א' רמת אביב ג'', 'Guide' => '', 'Name' => 'אודיטוריום רוזין תל אביב' }, 'Longitude' => '34.8039627', 'Kasher' => 0, 'PlanInFlash' => 1, 'Ramp' => 0, 'Active' => 1, 'ImageWidth' => 600, 'GoogleMapAddress' => 'מתנ"ס רוזין, תל אביב יפו, ישראל', 'Mazgan' => 2 }, 'Name' => 'אודיטוריום רוזין תל אביב', 'ID' => 264 }, { 'Hall' => { 'DoorsAmount' => 4, 'PseudoHallID' => 0, 'MainHallID' => undef, 'IsPseudoHall' => 0, 'Stairs' => 2, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05D0%u05D5%u05DC%u05DD%20%u05E1%u05DE%u05D5%u05DC%u05E8%u05E9%26psik%3B%20%u05EA%u05DC%20%u05D0%u05D1%u05D9%u05D1%20%u05D9%u05E4%u05D5%5Dxx131693x1168635%2C&UserEarthX=131630&UserEarthY=1168600&UserMapZoom=250&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'SeatsOnMap' => 1, 'Parking' => 4, 'Latitude' => '32.11062', 'Gangways' => 4, 'RowsAmount' => 29, 'Plan2InFlash' => 1, 'Shelter' => 0, 'RightToLeft' => 1, 'SeatsAmount' => 1161, 'Distance' => 2, 'Cafeteria' => 2, 'Image2Width' => 600, 'Lift' => 2, 'ID' => 471, 'ImageHeight' => 888, 'Incline' => 2, 'Ru' => { 'Address' => 'ул. д-р Джордж Вайс, ворота 4', 'Info' => 'При входе на территорию Тель-Авивского университета необходимо показать документ, удостоверяющий личность.', 'Guide' => '', 'Name' => 'Тель-Авивский университет — Аудиториум «Смоларш»' }, 'Pit' => 1, 'Image2Height' => 888, 'Kasher' => 0, 'Longitude' => '34.803364', 'He' => { 'Address' => 'ד"ר ג'ורג' וייז', 'Info' => 'בכניסה למתחם אוניברסיטת תל אביב חובה להציג תעודה מזהה.', 'Guide' => '', 'Name' => 'אוניברסיטת תל-אביב - אודיטוריום ע''ש סמולרש' }, 'CityID' => 1, 'Ramp' => 2, 'Active' => 1, 'PlanInFlash' => 1, 'Mazgan' => 2, 'ImageWidth' => 600, 'GoogleMapAddress' => '32.110620, 34.803364' }, 'Name' => 'אוניברסיטת תל-אביב - אודיטוריום ע''ש סמולרש', 'ShowsQty' => 4, 'ID' => 471 }, { 'Name' => 'אמפיתאטרון עזריאלי תל אביב', 'Hall' => { 'Plan2InFlash' => 1, 'Gangways' => 2, 'RowsAmount' => 13, 'Latitude' => '32.074643', 'RightToLeft' => 1, 'Shelter' => 0, 'MainHallID' => undef, 'PseudoHallID' => 0, 'DoorsAmount' => 3, 'Parking' => 4, 'MapaLink' => '', 'SeatsOnMap' => 1, 'IsPseudoHall' => 0, 'Stairs' => 2, 'GoogleMapAddress' => '32.074643, 34.791870', 'ImageWidth' => 600, 'Mazgan' => 1, 'PlanInFlash' => 1, 'Active' => 1, 'Ramp' => 2, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'Амфитеатр Мерказ Азриэли Тель-Авив', 'Info' => '', 'Address' => 'Угол дерех Менахем Бегин (Дерех Петах-Тиква) и Гиват а-Тахмошет, торговый центр Азриели' }, 'Incline' => 2, 'ImageHeight' => 495, 'ID' => 51, 'Lift' => 2, 'Image2Width' => 600, 'Distance' => 2, 'Cafeteria' => 2, 'SeatsAmount' => 404, 'He' => { 'Name' => 'אמפיתאטרון עזריאלי תל אביב', 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Address' => 'פינת גבעת התחמושת ודרך מנחם בגין (דרך פתח תקוה)' }, 'CityID' => 1, 'Longitude' => '34.79187', 'Kasher' => 0, 'Image2Height' => 495, 'Pit' => 1 }, 'ShowsQty' => 3, 'ID' => 51 }, { 'ID' => 1608, 'Hall' => { 'Latitude' => '32.069364', 'Gangways' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Shelter' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Stairs' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'MapaLink' => '', 'Parking' => 1, 'Active' => 1, 'Ramp' => 1, 'PlanInFlash' => 0, 'Mazgan' => 2, 'GoogleMapAddress' => '32.069364, 34.788062', 'ImageWidth' => 0, 'SeatsAmount' => 49, 'Image2Width' => 0, 'Distance' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'ID' => 1608, 'Lift' => 0, 'Ru' => { 'Address' => 'ул. Менахем Бегин, 98', 'Info' => '', 'Name' => 'Школа актерского мастерства Анат Бразилай Тель-Авив', 'Guide' => '' }, 'Incline' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Pit' => 0, 'Kasher' => 0, 'Longitude' => '34.788062', 'He' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'ביה"ס למשחק של ענת ברזילאי תל אביב', 'Address' => 'רח' מנחם בגין 98', 'Info' => '' }, 'CityID' => 1 }, 'Name' => 'ביה"ס למשחק של ענת ברזילאי תל אביב', 'ShowsQty' => 1 }, { 'ShowsQty' => 13, 'Hall' => { 'Parking' => 4, 'IsPseudoHall' => 0, 'Stairs' => 2, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x5000x%u05EA%u05DC%20%u05D0%u05D1%u05D9%u05D1%20%u05D9%u05E4%u05D5x%u05D5%u05D9%u05D9%u05E6%u05DE%u05DFx60%2C&UserEarthX=130381&UserEarthY=1166370&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'SeatsOnMap' => 1, 'PseudoHallID' => 0, 'MainHallID' => undef, 'DoorsAmount' => 4, 'RightToLeft' => 0, 'Shelter' => 0, 'Gangways' => 3, 'RowsAmount' => 25, 'Plan2InFlash' => 1, 'Latitude' => '32.090399', 'Longitude' => '34.79083', 'Kasher' => 0, 'He' => { 'Name' => 'בית החייל תל אביב', 'Guide' => '', 'Address' => 'רח' ויצמן 60', 'Info' => 'יש לקחת בחשבון שבמקום קיימת בעית החניה, נא להגיע הרבה יותר מוקדם לפני המופע.
 • אין כניסת מאחרים עד הפסקה במידה וקיימת.' }, 'CityID' => 1, 'Pit' => 1, 'Image2Height' => 670, 'Lift' => 1, 'ID' => 5, 'ImageHeight' => 670, 'Incline' => 2, 'Ru' => { 'Info' => 'Примите во внимание, что на месте существует проблема с парковкой и необходимо прибыть задолго до мероприятия.
 • Опоздавшие в зал не допускаются до антракта, если он есть.', 'Address' => 'ул. Вайцман, 60', 'Guide' => '', 'Name' => 'Бейт а-Хаяль Тель-Авив' }, 'SeatsAmount' => 896, 'Cafeteria' => 2, 'Distance' => 2, 'Image2Width' => 600, 'Mazgan' => 2, 'GoogleMapAddress' => '32.090399, 34.790830', 'ImageWidth' => 600, 'Ramp' => 0, 'Active' => 1, 'PlanInFlash' => 1 }, 'Name' => 'בית החייל תל אביב', 'ID' => 5 }, { 'ShowsQty' => 2, 'Name' => 'בית ניסן נתיב ע"ש אלכסנדר גראס - תל אביב', 'Hall' => { 'RightToLeft' => 1, 'Shelter' => 0, 'Gangways' => 0, 'RowsAmount' => 9, 'Plan2InFlash' => 0, 'Latitude' => '32.051536', 'Parking' => 1, 'IsPseudoHall' => 0, 'Stairs' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'MapaLink' => '', 'PseudoHallID' => 0, 'MainHallID' => undef, 'DoorsAmount' => 0, 'Mazgan' => 2, 'GoogleMapAddress' => '32.051536, 34.757599', 'ImageWidth' => 0, 'Ramp' => 2, 'Active' => 1, 'PlanInFlash' => 0, 'Longitude' => '34.757599', 'Kasher' => 0, 'CityID' => 1, 'He' => { 'Name' => 'בית ניסן נתיב ע"ש אלכסנדר גראס - תל אביב', 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Address' => 'רח' נועם 5' }, 'Image2Height' => 0, 'Pit' => 0, 'ID' => 1364, 'Lift' => 0, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'Бейт Нисан Натив им. Александра Граса Тель-Авив', 'Address' => 'ул. Ноам, 5', 'Info' => '' }, 'ImageHeight' => 0, 'Incline' => 0, 'SeatsAmount' => 167, 'Image2Width' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Distance' => 0 }, 'ID' => 1364 }, { 'ID' => 1706, 'ShowsQty' => 32, 'Hall' => { 'PlanInFlash' => 0, 'Active' => 1, 'Ramp' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', תל אביב-יפו', 'ImageWidth' => 0, 'Mazgan' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Pit' => 0, 'CityID' => 1, 'He' => { 'Info' => '', 'Address' => '', 'Name' => 'בית ציוני אמריקה תל אביב', 'Guide' => '' }, 'Kasher' => 0, 'Longitude' => undef, 'Image2Width' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Distance' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'Бейт-Ционей Америка Тель-Авив', 'Info' => '', 'Address' => '' }, 'Incline' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'ID' => 1706, 'Lift' => 0, 'Shelter' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Latitude' => undef, 'Plan2InFlash' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Gangways' => 0, 'MapaLink' => '', 'SeatsOnMap' => 0, 'Stairs' => 0, 'IsPseudoHall' => 1, 'Parking' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'MainHallID' => undef, 'PseudoHallID' => 0 }, 'Name' => 'בית ציוני אמריקה תל אביב' }, { 'ID' => 270, 'Name' => 'בית שלום עליכם תל אביב-יפו', 'Hall' => { 'SeatsAmount' => 242, 'Cafeteria' => 0, 'Distance' => 0, 'Image2Width' => 600, 'Lift' => 0, 'ID' => 270, 'Incline' => 0, 'ImageHeight' => 651, 'Ru' => { 'Address' => 'ул. Беркович, 4, угол ул. Вайцман', 'Info' => '', 'Name' => 'Бейт Шалом-Алейхем Тель-Авив-Яффо', 'Guide' => '' }, 'Pit' => 0, 'Image2Height' => 651, 'Kasher' => 0, 'Longitude' => '34.7883795', 'He' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'בית שלום עליכם תל אביב-יפו', 'Info' => '', 'Address' => 'רח' ברקוביץ 4, פינת רח' וייצמן' }, 'CityID' => 1, 'Ramp' => 1, 'Active' => 1, 'PlanInFlash' => 1, 'Mazgan' => 2, 'GoogleMapAddress' => 'ברקוביץ 4, פינת וייצמן, תל אביב-יפו', 'ImageWidth' => 600, 'DoorsAmount' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'MainHallID' => undef, 'IsPseudoHall' => 0, 'Stairs' => 2, 'SeatsOnMap' => 1, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x5000x%u05EA%u05DC%20%u05D0%u05D1%u05D9%u05D1%20%u05D9%u05E4%u05D5x%u05D1%u05E8%u05E7%u05D5%u05D1%u05D9%u05E5%27x4%2C&UserEarthX=130009&UserEarthY=1165060&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Parking' => 0, 'Latitude' => '32.0783845', 'Gangways' => 2, 'RowsAmount' => 14, 'Plan2InFlash' => 1, 'Shelter' => 0, 'RightToLeft' => 1 }, 'ShowsQty' => 1 }, { 'ShowsQty' => 1, 'Hall' => { 'Parking' => 2, 'SeatsOnMap' => 0, 'MapaLink' => '', 'IsPseudoHall' => 0, 'Stairs' => 2, 'MainHallID' => undef, 'PseudoHallID' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Shelter' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Gangways' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Latitude' => '32.046187', 'CityID' => 1, 'He' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'בניין מגורים', 'Address' => 'רח' אבן סינא 52', 'Info' => 'חניון ציבורי נמל תל אביב' }, 'Kasher' => 0, 'Longitude' => '34.749189', 'Pit' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Incline' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Ru' => { 'Name' => 'Жилое здание', 'Guide' => '', 'Info' => 'Парковка порта Тель-Авива.', 'Address' => 'ул. Ибн Сина 52' }, 'Lift' => 2, 'ID' => 2063, 'Cafeteria' => 0, 'Distance' => 0, 'Image2Width' => 0, 'SeatsAmount' => 20, 'ImageWidth' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.046187, 34.749189', 'Mazgan' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Ramp' => 1, 'Active' => 1 }, 'Name' => 'בניין מגורים', 'ID' => 2063 }, { 'ShowsQty' => 1, 'Name' => 'בניין מגורים', 'Hall' => { 'PseudoHallID' => 0, 'MainHallID' => undef, 'DoorsAmount' => 0, 'Parking' => 0, 'Stairs' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'MapaLink' => '', 'SeatsOnMap' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Gangways' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Latitude' => '32.067462', 'RightToLeft' => 0, 'Shelter' => 0, 'Lift' => 0, 'ID' => 2085, 'ImageHeight' => 0, 'Incline' => 0, 'Ru' => { 'Address' => 'ул. Бен Авигдор, 2', 'Info' => 'Платная стоянка в окрестностях.', 'Guide' => '', 'Name' => 'Жилое здание' }, 'SeatsAmount' => 20, 'Distance' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Kasher' => 0, 'Longitude' => '34.787315', 'He' => { 'Name' => 'בניין מגורים', 'Guide' => '', 'Info' => 'חניון בתשלום בסביבה.', 'Address' => 'רח' בן אביגדור 2' }, 'CityID' => 1, 'Pit' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Mazgan' => 2, 'GoogleMapAddress' => '32.067462, 34.787315', 'ImageWidth' => 0, 'Active' => 1, 'Ramp' => 1, 'PlanInFlash' => 0 }, 'ID' => 2085 }, { 'ShowsQty' => 1, 'Name' => 'גני התערוכה תל אביב', 'Hall' => { 'ImageWidth' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', תל אביב-יפו', 'Mazgan' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Active' => 1, 'Ramp' => 0, 'Incline' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Ru' => { 'Name' => 'Ганей Тааруха Тель-Авив', 'Guide' => '', 'Address' => '', 'Info' => '' }, 'Lift' => 0, 'ID' => 1707, 'Cafeteria' => 0, 'Distance' => 0, 'Image2Width' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'CityID' => 1, 'He' => { 'Name' => 'גני התערוכה תל אביב', 'Guide' => '', 'Address' => '', 'Info' => '' }, 'Kasher' => 0, 'Longitude' => undef, 'Pit' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Gangways' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Latitude' => undef, 'RightToLeft' => 0, 'Shelter' => 0, 'MainHallID' => undef, 'PseudoHallID' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Parking' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'MapaLink' => '', 'IsPseudoHall' => 1, 'Stairs' => 0 }, 'ID' => 1707 }, { 'ID' => 227, 'ShowsQty' => 1, 'Hall' => { 'RightToLeft' => 1, 'Shelter' => 0, 'Plan2InFlash' => 1, 'Gangways' => 4, 'RowsAmount' => 14, 'Latitude' => '32.099004', 'Parking' => 4, 'MapaLink' => '', 'SeatsOnMap' => 1, 'IsPseudoHall' => 0, 'Stairs' => 2, 'MainHallID' => undef, 'PseudoHallID' => 0, 'DoorsAmount' => 4, 'ImageWidth' => 600, 'GoogleMapAddress' => '32.099004, 34.808187', 'Mazgan' => 1, 'PlanInFlash' => 1, 'Active' => 1, 'Ramp' => 0, 'He' => { 'Name' => 'גני יהושע - אמפיתאטרון וואהל תל אביב', 'Guide' => '', 'Address' => 'שד' רוקח ,גני יהושע, כניסה מש' רוקח מול מרכז הירידים', 'Info' => '' }, 'CityID' => 1, 'Longitude' => '34.808187', 'Kasher' => 0, 'Image2Height' => 370, 'Pit' => 1, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Address' => 'пр. Роках, Ганей Иеошуа, вход со стороны пр. Роках, напротив Мерказ а-Яридим', 'Name' => 'Амфитеатр Воаль Тель-Авив', 'Guide' => '' }, 'ImageHeight' => 370, 'Incline' => 2, 'ID' => 227, 'Lift' => 1, 'Image2Width' => 600, 'Distance' => 4, 'Cafeteria' => 2, 'SeatsAmount' => 941 }, 'Name' => 'גני יהושע - אמפיתאטרון וואהל תל אביב' }, { 'ShowsQty' => 1, 'Hall' => { 'Ramp' => 2, 'Active' => 1, 'PlanInFlash' => 0, 'Mazgan' => 2, 'ImageWidth' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.098361, 34.774334', 'SeatsAmount' => 2146, 'Distance' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Lift' => 2, 'ID' => 2072, 'ImageHeight' => 0, 'Incline' => 0, 'Ru' => { 'Name' => 'Ангар 11', 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Address' => 'ул. Намаль Тель-Авив 35' }, 'Pit' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Kasher' => 0, 'Longitude' => '34.774334', 'He' => { 'Name' => 'האנגר 11', 'Guide' => '', 'Address' => 'רח' נמל תל אביב 35', 'Info' => '' }, 'CityID' => 1, 'Latitude' => '32.098361', 'Gangways' => 2, 'RowsAmount' => 42, 'Plan2InFlash' => 0, 'Shelter' => 0, 'RightToLeft' => 1, 'DoorsAmount' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'MainHallID' => undef, 'IsPseudoHall' => 0, 'Stairs' => 0, 'MapaLink' => '', 'SeatsOnMap' => 1, 'Parking' => 4 }, 'Name' => 'האנגר 11', 'ID' => 2072 }, { 'ShowsQty' => 2, 'Name' => 'האנגר 11 תל אביב', 'Hall' => { 'PseudoHallID' => 0, 'MainHallID' => undef, 'DoorsAmount' => 0, 'Parking' => 4, 'IsPseudoHall' => 0, 'Stairs' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'MapaLink' => 'https://maps.google.co.il/maps?q=%D7%A0%D7%9E%D7%9C+%D7%AA%D7%9C+%D7%90%D7%91%D7%99%D7%91+35,+%D7%AA%D7%9C+%D7%90%D7%91%D7%99%D7%91+%D7%99%D7%A4%D7%95,+%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C&hl=iw&ie=UTF8&sll=31.406252,35.081816&sspn=8.723694,16.907959&oq=%D7%A0%D7%9E%D7%9C+%D7%AA%D7%9C+%D7%90%D7%91%D7%99%D7%91+35,+%D7%AA%D7%9C+%D7%90%D7%91%D7%99%D7%91+%D7%99%D7%A4%D7%95,+%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C&hnear=%D7%A0%D7%9E%D7%9C+%D7%AA%D7%9C+%D7%90%D7%91%D7%99%D7%91+35,+%D7%AA%D7%9C+%D7%90%D7%91%D7%99%D7%91+%D7%99%D7%A4%D7%95&t=m&z=17', 'Gangways' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Latitude' => '32.098361', 'RightToLeft' => 1, 'Shelter' => 0, 'Lift' => 2, 'ID' => 23, 'Incline' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Ru' => { 'Name' => 'Ангар 11 Тель-Авив', 'Guide' => '', 'Address' => 'ул. Намаль Тель-Авив 35', 'Info' => '' }, 'SeatsAmount' => 2590, 'Distance' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Kasher' => 0, 'Longitude' => '34.774334', 'CityID' => 1, 'He' => { 'Name' => 'האנגר 11 תל אביב', 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Address' => 'רח' נמל תל אביב 35' }, 'Pit' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Mazgan' => 2, 'ImageWidth' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.098361, 34.774334', 'Ramp' => 2, 'Active' => 1, 'PlanInFlash' => 0 }, 'ID' => 23 }, { 'ID' => 1705, 'ShowsQty' => 5, 'Name' => 'היכל התרבות תל אביב', 'Hall' => { 'Ramp' => 0, 'Active' => 1, 'PlanInFlash' => 0, 'Mazgan' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', תל אביב-יפו', 'Pit' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Kasher' => 0, 'Longitude' => undef, 'He' => { 'Info' => '', 'Address' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'היכל התרבות תל אביב' }, 'CityID' => 1, 'SeatsAmount' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Distance' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Lift' => 0, 'ID' => 1705, 'ImageHeight' => 0, 'Incline' => 0, 'Ru' => { 'Address' => '', 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Тель-Авив' }, 'Shelter' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Latitude' => undef, 'RowsAmount' => 0, 'Gangways' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'IsPseudoHall' => 1, 'Stairs' => 0, 'MapaLink' => '', 'SeatsOnMap' => 0, 'Parking' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'MainHallID' => undef } }, { 'ShowsQty' => 1, 'Hall' => { 'Latitude' => '32.061269', 'RowsAmount' => 30, 'Gangways' => 7, 'Plan2InFlash' => 0, 'Shelter' => 0, 'RightToLeft' => 1, 'DoorsAmount' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'MainHallID' => undef, 'IsPseudoHall' => 0, 'Stairs' => 2, 'MapaLink' => '', 'SeatsOnMap' => 1, 'Parking' => 2, 'Ramp' => 2, 'Active' => 1, 'PlanInFlash' => 0, 'Mazgan' => 2, 'GoogleMapAddress' => '32.061269, 34.791474', 'ImageWidth' => 0, 'SeatsAmount' => 7637, 'Cafeteria' => 2, 'Distance' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Lift' => 2, 'ID' => 2038, 'ImageHeight' => 0, 'Incline' => 2, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'Дворец спорта Менора Мивтахим', 'Address' => 'ул. Игаль Алон', 'Info' => '' }, 'Pit' => 1, 'Image2Height' => 0, 'Kasher' => 0, 'Longitude' => '34.791474', 'CityID' => 1, 'He' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'היכל ספורט מנורה מבטחים - יד אליהו', 'Address' => 'רח' יגאל אלון', 'Info' => '' } }, 'Name' => 'היכל ספורט מנורה מבטחים - יד אליהו', 'ID' => 2038 }, { 'ShowsQty' => 1, 'Hall' => { 'Image2Width' => 0, 'Distance' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'SeatsAmount' => 160, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Address' => 'ул. Рациф а-Алия а-Шния, 3', 'Guide' => '', 'Name' => 'Армянский монастырь в порту Яффо' }, 'Incline' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'ID' => 579, 'Lift' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Pit' => 0, 'He' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'המנזר הארמני בנמל יפו', 'Address' => 'רציף העלייה השנייה 3', 'Info' => '' }, 'CityID' => 1, 'Longitude' => '34.7519855', 'Kasher' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Active' => 1, 'Ramp' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.055161,34.751979', 'Mazgan' => 2, 'DoorsAmount' => 0, 'MainHallID' => undef, 'PseudoHallID' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05EA%u05DC%20%u05D0%u05D1%u05D9%u05D1%20%u05D9%u05E4%u05D5%5Dxx126710x1162501%2C&UserEarthX=126896&UserEarthY=1162423&UserMapZoom=250&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'IsPseudoHall' => 0, 'Stairs' => 0, 'Parking' => 1, 'Latitude' => '32.0550516', 'Plan2InFlash' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Gangways' => 0, 'Shelter' => 0, 'RightToLeft' => 0 }, 'Name' => 'המנזר הארמני בנמל יפו', 'ID' => 579 }, { 'ID' => 1704, 'Hall' => { 'Pit' => 0, 'Image2Height' => 0, 'He' => { 'Info' => '', 'Address' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'המשכן לאמנויות הבמה תל אביב' }, 'CityID' => 1, 'Longitude' => undef, 'Kasher' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Distance' => 0, 'Image2Width' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Incline' => 0, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'Бейт а-Опера Тель-Авив', 'Address' => '', 'Info' => '' }, 'Lift' => 0, 'ID' => 1704, 'PlanInFlash' => 0, 'Active' => 1, 'Ramp' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', תל אביב-יפו', 'ImageWidth' => 0, 'Mazgan' => 0, 'MapaLink' => '', 'SeatsOnMap' => 0, 'Stairs' => 0, 'IsPseudoHall' => 1, 'Parking' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'MainHallID' => undef, 'PseudoHallID' => 0, 'Shelter' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'CombinedName' => 'הופעות המשכן לאמנויות הבמה תל אביב', 'Latitude' => undef, 'Plan2InFlash' => 0, 'Gangways' => 0, 'RowsAmount' => 0 }, 'Name' => 'המשכן לאמנויות הבמה תל אביב', 'ShowsQty' => 17 }, { 'ShowsQty' => 1, 'Hall' => { 'Parking' => 0, 'Stairs' => 0, 'IsPseudoHall' => 1, 'SeatsOnMap' => 0, 'MapaLink' => '', 'PseudoHallID' => 0, 'MainHallID' => undef, 'DoorsAmount' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Shelter' => 0, 'Gangways' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Latitude' => undef, 'Longitude' => undef, 'Kasher' => 0, 'He' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'הקונסרבטוריון הישראלי למוסיקה תל אביב', 'Address' => '', 'Info' => '' }, 'CityID' => 1, 'Pit' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Lift' => 0, 'ID' => 1742, 'Incline' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Ru' => { 'Address' => '', 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'Консерватория Тель-Авив' }, 'SeatsAmount' => 0, 'Distance' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Mazgan' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', תל אביב-יפו', 'Active' => 1, 'Ramp' => 0, 'PlanInFlash' => 0 }, 'Name' => 'הקונסרבטוריון הישראלי למוסיקה תל אביב', 'ID' => 1742 }, { 'ID' => 1711, 'ShowsQty' => 26, 'Hall' => { 'Stairs' => 0, 'IsPseudoHall' => 1, 'SeatsOnMap' => 0, 'MapaLink' => '', 'Parking' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Shelter' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Latitude' => undef, 'RowsAmount' => 0, 'Gangways' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Pit' => 0, 'Longitude' => undef, 'Kasher' => 0, 'He' => { 'Address' => '', 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'מוזיאון ארץ ישראל תל אביב' }, 'CityID' => 1, 'SeatsAmount' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Distance' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'ID' => 1711, 'Lift' => 0, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'Музей Эрец-Исраэль Тель-Авив', 'Info' => '', 'Address' => '' }, 'ImageHeight' => 0, 'Incline' => 0, 'Ramp' => 0, 'Active' => 1, 'PlanInFlash' => 0, 'Mazgan' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', תל אביב-יפו' }, 'Name' => 'מוזיאון ארץ ישראל תל אביב' }, { 'Hall' => { 'ImageWidth' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', תל אביב-יפו', 'Mazgan' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Ramp' => 0, 'Active' => 1, 'Incline' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'Тель-Авивский музей', 'Info' => '', 'Address' => '' }, 'Lift' => 0, 'ID' => 1721, 'Cafeteria' => 0, 'Distance' => 0, 'Image2Width' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'CityID' => 1, 'He' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'מוזיאון תל-אביב לאמנות', 'Info' => '', 'Address' => '' }, 'Longitude' => undef, 'Kasher' => 0, 'Pit' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Gangways' => 0, 'Latitude' => undef, 'RightToLeft' => 0, 'Shelter' => 0, 'MainHallID' => undef, 'PseudoHallID' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Parking' => 0, 'MapaLink' => '', 'SeatsOnMap' => 0, 'IsPseudoHall' => 1, 'Stairs' => 0 }, 'Name' => 'מוזיאון תל-אביב לאמנות', 'ShowsQty' => 56, 'ID' => 1721 }, { 'ShowsQty' => 3, 'Name' => 'מועדון Gray תל אביב', 'Hall' => { 'PlanInFlash' => 0, 'Active' => 1, 'Ramp' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.075088, 34.782006', 'Mazgan' => 2, 'Image2Width' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Distance' => 0, 'SeatsAmount' => 350, 'Ru' => { 'Info' => 'Обратите внимание, что по правилам зала для опоздавших, вход не гарантируется.
 • Возврат средств и/или компенсация оплаты за билеты не производится.
 • По поводу мест, доступных для инвалидных колясок, обращайтесь в офисы Grey Club.', 'Address' => 'ул. Ибн Гвироль 30 (здание Цавта)', 'Guide' => '', 'Name' => 'Бар Gray Тель-Авив' }, 'ImageHeight' => 0, 'Incline' => 0, 'ID' => 1920, 'Lift' => 2, 'Image2Height' => 0, 'Pit' => 0, 'CityID' => 1, 'He' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'מועדון Gray תל אביב', 'Address' => 'רחוב אבן גבירול 30 (מתחם צוותא בלונדון מיניסטור)', 'Info' => 'לתשומת לבכם, לפי הנחיית האולם, לא מובטחת הכניסה למאחרים.
 • לא יהא החזר כספי ו/או פיצוי בגין התשלום ששולם עבור הכרטיסים היה ולא תתאפשר כניסה למאחרים.
 • למקומות נגישים לכיסאות גלגלים יש ליצור קשר עם המשרדים מועדון Gray.' }, 'Longitude' => '34.782006', 'Kasher' => 0, 'Latitude' => '32.075088', 'Plan2InFlash' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Gangways' => 0, 'Shelter' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'MainHallID' => undef, 'PseudoHallID' => 0, 'MapaLink' => '', 'SeatsOnMap' => 0, 'Stairs' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'Parking' => 4 }, 'ID' => 1920 }, { 'ShowsQty' => 1, 'Name' => 'מועדון Tassa', 'Hall' => { 'Latitude' => '32.05142', 'Plan2InFlash' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Gangways' => 0, 'Shelter' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'MainHallID' => undef, 'PseudoHallID' => 0, 'MapaLink' => '', 'SeatsOnMap' => 0, 'Stairs' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'Parking' => 2, 'PlanInFlash' => 0, 'Active' => 1, 'Ramp' => 2, 'ImageWidth' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.051420, 34.766377', 'Mazgan' => 2, 'Distance' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Image2Width' => 0, 'SeatsAmount' => 80, 'ImageHeight' => 0, 'Incline' => 0, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'Клуб Tassa', 'Info' => '', 'Address' => 'ул. а-Ясод 4' }, 'Lift' => 0, 'ID' => 2061, 'Pit' => 0, 'Image2Height' => 0, 'He' => { 'Info' => '', 'Address' => 'רח' היסוד 4', 'Guide' => '', 'Name' => 'מועדון Tassa' }, 'CityID' => 1, 'Longitude' => '34.766377', 'Kasher' => 0 }, 'ID' => 2061 }, { 'ID' => 771, 'Hall' => { 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x5000x%u05EA%u05DC%20%u05D0%u05D1%u05D9%u05D1%20%u05D9%u05E4%u05D5x%u05D1%u05E8%20%u05D2%u05D9%u05D5%u05E8%u05D0x%2C&UserEarthX=128980&UserEarthY=1164849&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'SeatsOnMap' => 0, 'Stairs' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'Parking' => 4, 'DoorsAmount' => 0, 'MainHallID' => undef, 'PseudoHallID' => 0, 'Shelter' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Latitude' => '32.075088', 'Plan2InFlash' => 0, 'Gangways' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Pit' => 0, 'Image2Height' => 0, 'He' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'מועדון בר גיורא תל אביב', 'Info' => 'לתשומת לבכם, לפי הנחיית האולם, לא מובטחת הכניסה למאחרים למופע.
 • לא יהא החזר כספי ו/או פיצוי בגין התשלום ששולם עבור הכרטיסים היה ולא תתאפשר כניסה למאחרים. הכניסה לבר מגיל 18 ומעלה אלא בליווי ובהשגחת מבוגר. תחילת המופע כ-45 דק' לאחר פתיחת הדלתות.', 'Address' => 'רחוב אבן גבירול 30 (מתחם צוותא בלונדון מיניסטור) קומה מינוס 1' }, 'CityID' => 1, 'Kasher' => 0, 'Longitude' => '34.782006', 'Cafeteria' => 0, 'Distance' => 0, 'Image2Width' => 0, 'SeatsAmount' => 150, 'ImageHeight' => 0, 'Incline' => 0, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'Клуб Бар-Гиора Тель-Авив', 'Address' => 'ул. Ибн Гвироль 30 (здание Цавта), -1 этаж', 'Info' => 'Обратите внимание, что по правилам зала для опоздавших, вход не гарантируется.
 • Возврат средств и/или компенсация оплаты за билеты не производится. Вход с 18 лет и старше или в сопровождении и под наблюдением взрослого. Начало концерта примерно через 45 минут после открытия дверей.' }, 'Lift' => 2, 'ID' => 771, 'PlanInFlash' => 0, 'Ramp' => 2, 'Active' => 1, 'GoogleMapAddress' => '32.075088, 34.782006', 'ImageWidth' => 0, 'Mazgan' => 2 }, 'Name' => 'מועדון בר גיורא תל אביב', 'ShowsQty' => 6 }, { 'Name' => 'מועדון גגרין תל אביב-יפו', 'Hall' => { 'IsPseudoHall' => 1, 'Stairs' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'MapaLink' => '', 'Parking' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Shelter' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Latitude' => undef, 'RowsAmount' => 0, 'Gangways' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Pit' => 0, 'Longitude' => undef, 'Kasher' => 0, 'CityID' => 1, 'He' => { 'Address' => '', 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'מועדון גגרין תל אביב-יפו' }, 'SeatsAmount' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Distance' => 0, 'ID' => 1797, 'Lift' => 0, 'Ru' => { 'Name' => 'Клуб Гагарин Тель-Авив', 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Address' => '' }, 'ImageHeight' => 0, 'Incline' => 0, 'Ramp' => 0, 'Active' => 1, 'PlanInFlash' => 0, 'Mazgan' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', תל אביב-יפו' }, 'ShowsQty' => 1, 'ID' => 1797 }, { 'ShowsQty' => 1, 'Name' => 'מועדון הוואנה מיוזיק קלאב תל אביב-יפו', 'Hall' => { 'DoorsAmount' => 2, 'MainHallID' => undef, 'PseudoHallID' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'MapaLink' => '', 'Stairs' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'Parking' => 4, 'Latitude' => '32.074314', 'Plan2InFlash' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Gangways' => 2, 'Shelter' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Distance' => 2, 'Cafeteria' => 0, 'SeatsAmount' => 120, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Address' => 'ул. Игаль Алон, 126', 'Name' => 'Havana music club Тель-Авив-Яффо', 'Guide' => '' }, 'ImageHeight' => 0, 'Incline' => 0, 'ID' => 1803, 'Lift' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Pit' => 0, 'He' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'מועדון הוואנה מיוזיק קלאב תל אביב-יפו', 'Address' => 'רח' יגאל אלון, 126', 'Info' => '' }, 'CityID' => 1, 'Kasher' => 0, 'Longitude' => '34.795569', 'PlanInFlash' => 0, 'Ramp' => 2, 'Active' => 1, 'ImageWidth' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.074314, 34.795569', 'Mazgan' => 2 }, 'ID' => 1803 }, { 'ShowsQty' => 2, 'Hall' => { 'ImageWidth' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.074314, 34.795569', 'Mazgan' => 2, 'PlanInFlash' => 0, 'Active' => 1, 'Ramp' => 2, 'He' => { 'Name' => 'מועדון הוואנה מיוזיק קלאב תל אביב-יפו', 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Address' => 'רח' יגאל אלון, 126' }, 'CityID' => 1, 'Longitude' => '34.795569', 'Kasher' => 0, 'Pit' => 0, 'Image2Height' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Incline' => 0, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'Havana music club Тель-Авив-Яффо', 'Address' => 'ул. Игаль Алон, 126', 'Info' => '' }, 'Lift' => 0, 'ID' => 598, 'Distance' => 2, 'Cafeteria' => 0, 'Image2Width' => 0, 'SeatsAmount' => 800, 'RightToLeft' => 0, 'Shelter' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Gangways' => 2, 'RowsAmount' => 0, 'Latitude' => '32.074314', 'Parking' => 4, 'SeatsOnMap' => 0, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x5000x%u05EA%u05DC%20%u05D0%u05D1%u05D9%u05D1%20%u05D9%u05E4%u05D5x%u05D9%u05D2%u05D0%u05DC%20%u05D0%u05DC%u05D5%u05DFx126%2C&UserEarthX=130843&UserEarthY=1164641&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Stairs' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'MainHallID' => undef, 'PseudoHallID' => 0, 'DoorsAmount' => 2 }, 'Name' => 'מועדון הוואנה מיוזיק קלאב תל אביב-יפו', 'ID' => 598 }, { 'ID' => 394, 'Name' => 'מועדון זאפה תל אביב-יפו', 'Hall' => { 'Latitude' => '32.076892', 'Plan2InFlash' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Gangways' => 0, 'Shelter' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'MainHallID' => undef, 'PseudoHallID' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x5000x%u05EA%u05DC%20%u05D0%u05D1%u05D9%u05D1%20%u05D9%u05E4%u05D5x%u05E8%u05D0%u05D5%u05DC%20%u05D5%u05DC%u05E0%u05D1%u05E8%u05D2x24%2C&UserEarthX=134961&UserEarthY=1168764&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=1&PNGLayers=', 'Stairs' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'Parking' => 2, 'PlanInFlash' => 0, 'Ramp' => 0, 'Active' => 1, 'ImageWidth' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.076892, 34.792629', 'Mazgan' => 2, 'Image2Width' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Distance' => 0, 'SeatsAmount' => 550, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Address' => 'Дерех Менахем Бегин, 144, территория Мидатон', 'Guide' => '', 'Name' => 'Клуб Заппа Тель-Авив-Яффо' }, 'ImageHeight' => 0, 'Incline' => 0, 'ID' => 394, 'Lift' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Pit' => 0, 'He' => { 'Name' => 'מועדון זאפה תל אביב-יפו', 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Address' => 'רח' דרך מנחם בגין 144, מתחם מידטאון' }, 'CityID' => 1, 'Kasher' => 0, 'Longitude' => '34.792629' }, 'ShowsQty' => 1 }, { 'ShowsQty' => 22, 'Name' => 'מועדון סטנדאפ פקטורי תל אביב', 'Hall' => { 'Ramp' => 2, 'Active' => 1, 'PlanInFlash' => 0, 'Mazgan' => 2, 'GoogleMapAddress' => 'שביל המרץ 5, תל אביב, ישראל', 'ImageWidth' => 0, 'SeatsAmount' => 120, 'Distance' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Lift' => 0, 'ID' => 1217, 'Incline' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'Клуб Стенд-ап Фактори Тель-Авив', 'Info' => 'Места в клубе за столиками и у барной стойки.
 • Рассадка в порядке прибытия на месте в день мероприятия
 • Вход с 18 лет при предъявлении удостоверения личности (или в сопровождении родителя).', 'Address' => 'ул. Швиль а-Мерец 5' }, 'Pit' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Kasher' => 0, 'Longitude' => '34.7724113', 'CityID' => 1, 'He' => { 'Info' => 'הישיבה במועדון היא סביב שולחנות ועל הבר (אין התחייבות לישיבה בשולחן או בשולחן לבד).
 • סידור הישיבה נקבע על ידי צוות המקום ולפי סדר ההגעה.
 • הכניסה מגיל 18 בהצגת תעודה מזהה (או בליווי הורה מלווה).', 'Address' => 'רח' שביל המרץ 5', 'Guide' => '', 'Name' => 'מועדון סטנדאפ פקטורי תל אביב' }, 'Latitude' => '32.0511196', 'RowsAmount' => 0, 'Gangways' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Shelter' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'MainHallID' => undef, 'IsPseudoHall' => 0, 'Stairs' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'MapaLink' => '', 'Parking' => 3 }, 'ID' => 1217 }, { 'Hall' => { 'Mazgan' => 2, 'GoogleMapAddress' => '32.062348, 34.773243', 'ImageWidth' => 0, 'Active' => 1, 'Ramp' => 1, 'PlanInFlash' => 0, 'Kasher' => 0, 'Longitude' => '34.773243', 'CityID' => 1, 'He' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'מועדון קאמל קומדי קלאב תל אביב-יפו', 'Info' => 'הכניסה מגיל 18 בלבד בהצגת תעודה', 'Address' => 'רח' אלנבי 128' }, 'Pit' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Lift' => 0, 'ID' => 920, 'ImageHeight' => 0, 'Incline' => 0, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'Клуб Камель комеди клаб Тель-Авив-Яффо', 'Address' => 'ул. Аленби, 128', 'Info' => 'Вход только для достигших 18 лет по предъявлению удостоверения личности.' }, 'SeatsAmount' => 120, 'Cafeteria' => 2, 'Distance' => 0, 'Image2Width' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Shelter' => 0, 'Gangways' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Latitude' => '32.062348', 'Parking' => 0, 'Stairs' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x5000x%u05EA%u05DC%20%u05D0%u05D1%u05D9%u05D1%20%u05D9%u05E4%u05D5x%u05E0%u05D7%u05DC%u05EA%20%u05D1%u05E0%u05D9%u05DE%u05D9%u05DFx52%2C&UserEarthX=128583&UserEarthY=1163428&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'PseudoHallID' => 0, 'MainHallID' => undef, 'DoorsAmount' => 0 }, 'Name' => 'מועדון קאמל קומדי קלאב תל אביב-יפו', 'ShowsQty' => 8, 'ID' => 920 }, { 'ID' => 1548, 'ShowsQty' => 1, 'Name' => 'מועדון רידינג 3 תל אביב', 'Hall' => { 'SeatsAmount' => 324, 'Image2Width' => 0, 'Distance' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'ID' => 1548, 'Lift' => 0, 'Ru' => { 'Name' => 'Клуб Ридинг 3 Тель-Авив', 'Guide' => '', 'Address' => 'ул. а-Тааруха, 3, северный Тель-авивский порт', 'Info' => '' }, 'Incline' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Pit' => 0, 'Longitude' => '34.776046', 'Kasher' => 0, 'He' => { 'Address' => 'רח' התערוכה 3, צפון הנמל', 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'מועדון רידינג 3 תל אביב' }, 'CityID' => 1, 'Active' => 1, 'Ramp' => 2, 'PlanInFlash' => 0, 'Mazgan' => 2, 'ImageWidth' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.101798, 34.776046', 'DoorsAmount' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'MainHallID' => undef, 'IsPseudoHall' => 0, 'Stairs' => 0, 'MapaLink' => '', 'SeatsOnMap' => 1, 'Parking' => 4, 'Latitude' => '32.101798', 'RowsAmount' => 0, 'Gangways' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Shelter' => 0, 'RightToLeft' => 0 } }, { 'ShowsQty' => 27, 'Name' => 'מועדון שבלול', 'Hall' => { 'DoorsAmount' => 1, 'MainHallID' => undef, 'PseudoHallID' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'MapaLink' => 'https://maps.google.com/maps?q=%D7%A0%D7%9E%D7%9C+%D7%AA%D7%9C+%D7%90%D7%91%D7%99%D7%91+46,+%D7%AA%D7%9C+%D7%90%D7%91%D7%99%D7%91+%D7%99%D7%A4%D7%95,+%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C&ie=UTF8&t=m&hnear=%D7%A0%D7%9E%D7%9C+%D7%AA%D7%9C+%D7%90%D7%91%D7%99%D7%91+46,+%D7%AA%D7%9C+%D7%90%D7%91%D7%99%D7%91+%D7%99%D7%A4%D7%95,+%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C&z=16', 'Stairs' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'Parking' => 4, 'Latitude' => '32.068313', 'Plan2InFlash' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Gangways' => 0, 'Shelter' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Distance' => 0, 'Cafeteria' => 2, 'Image2Width' => 0, 'SeatsAmount' => 120, 'Incline' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Ru' => { 'Address' => 'ул. Карлибах, 23', 'Info' => 'Обратите внимание, что по правилам зала, опоздавшим не гарантируется вход и/или возврат средств.', 'Name' => 'Клуб Шаблюль', 'Guide' => '' }, 'Lift' => 0, 'ID' => 354, 'Pit' => 0, 'Image2Height' => 0, 'He' => { 'Name' => 'מועדון שבלול', 'Guide' => '', 'Address' => 'קרליבך 23', 'Info' => 'לתשומת לבכם, לפי הנחיית האולם, למאחרים לא מובטחת כניסה ו/או החזר כספי.' }, 'CityID' => 1, 'Kasher' => 0, 'Longitude' => '34.782994', 'PlanInFlash' => 0, 'Active' => 1, 'Ramp' => 2, 'ImageWidth' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.068313, 34.782994', 'Mazgan' => 2 }, 'ID' => 354 }, { 'Hall' => { 'Parking' => 2, 'Stairs' => 2, 'IsPseudoHall' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x5000x%u05EA%u05DC%20%u05D0%u05D1%u05D9%u05D1%20%u05D9%u05E4%u05D5x%u05D4%u05EA%u05E7%u05D5%u05D5%u05D4x76%2C&UserEarthX=130271&UserEarthY=1161870&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'PseudoHallID' => 0, 'MainHallID' => undef, 'DoorsAmount' => 5, 'RightToLeft' => 0, 'Shelter' => 0, 'RowsAmount' => 20, 'Gangways' => 3, 'Plan2InFlash' => 1, 'Latitude' => '32.049449', 'Kasher' => 0, 'Longitude' => '34.786784', 'CityID' => 1, 'He' => { 'Info' => '', 'Address' => 'חניון בית דני. לאחר מכן - מרכז דוהל רח' התקווה 76', 'Guide' => '', 'Name' => 'מרכז דוהל' }, 'Image2Height' => 547, 'Pit' => 1, 'ID' => 241, 'Lift' => 2, 'Ru' => { 'Name' => 'Зал «Дуль»', 'Guide' => '', 'Address' => 'Ханьон Бейт Данай. Далее Мерказ Дуль - ул. а-Тиква, 76', 'Info' => '' }, 'ImageHeight' => 547, 'Incline' => 2, 'SeatsAmount' => 620, 'Image2Width' => 600, 'Cafeteria' => 2, 'Distance' => 2, 'Mazgan' => 2, 'ImageWidth' => 600, 'GoogleMapAddress' => '32.049449, 34.786784', 'Active' => 1, 'Ramp' => 2, 'PlanInFlash' => 1 }, 'Name' => 'מרכז דוהל', 'ShowsQty' => 6, 'ID' => 241 }, { 'ID' => 272, 'ShowsQty' => 12, 'Name' => 'מרכז המוסיקה תל-אביב יפו', 'Hall' => { 'MainHallID' => undef, 'PseudoHallID' => 0, 'DoorsAmount' => 4, 'Parking' => 2, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x5000x%u05EA%u05DC%20%u05D0%u05D1%u05D9%u05D1%20%u05D9%u05E4%u05D5x%u05E9%u05D0%u05E8%u05D9%u05EA%20%u05D9%u05E9%u05E8%u05D0%u05DCx10%2C&UserEarthX=127575&UserEarthY=1162249&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'SeatsOnMap' => 1, 'IsPseudoHall' => 0, 'Stairs' => 2, 'Plan2InFlash' => 1, 'RowsAmount' => 13, 'Gangways' => 2, 'Latitude' => '32.051234', 'RightToLeft' => 1, 'Shelter' => 0, 'ImageHeight' => 566, 'Incline' => 2, 'Ru' => { 'Name' => 'Центр музыки Тель-Авив Яффо', 'Guide' => '', 'Address' => 'ул. Шеарит Исраэль, 10, около стадиона Блюмфилд', 'Info' => '' }, 'Lift' => 0, 'ID' => 272, 'Cafeteria' => 0, 'Distance' => 2, 'Image2Width' => 600, 'SeatsAmount' => 394, 'He' => { 'Info' => '', 'Address' => 'רח' שארית ישראל 10', 'Name' => 'מרכז המוסיקה תל-אביב יפו', 'Guide' => '' }, 'CityID' => 1, 'Longitude' => '34.762777', 'Kasher' => 0, 'Pit' => 1, 'Image2Height' => 566, 'ImageWidth' => 600, 'GoogleMapAddress' => '32.051234, 34.762777', 'Mazgan' => 2, 'PlanInFlash' => 1, 'Active' => 1, 'Ramp' => 2 } }, { 'Hall' => { 'ID' => 1722, 'Lift' => 0, 'Ru' => { 'Name' => 'Центр Сюзан Даляль Тель-Авив', 'Guide' => '', 'Address' => '', 'Info' => '' }, 'Incline' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Distance' => 0, 'Longitude' => undef, 'Kasher' => 0, 'He' => { 'Info' => '', 'Address' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'מרכז סוזן דלל תל אביב' }, 'CityID' => 1, 'Image2Height' => 0, 'Pit' => 0, 'Mazgan' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', תל אביב-יפו', 'ImageWidth' => 0, 'Ramp' => 0, 'Active' => 1, 'PlanInFlash' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'MainHallID' => undef, 'DoorsAmount' => 0, 'Parking' => 0, 'IsPseudoHall' => 1, 'Stairs' => 0, 'MapaLink' => '', 'SeatsOnMap' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Gangways' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Latitude' => undef, 'RightToLeft' => 0, 'Shelter' => 0 }, 'Name' => 'מרכז סוזן דלל תל אביב', 'ShowsQty' => 7, 'ID' => 1722 }, { 'Hall' => { 'Plan2InFlash' => 1, 'RowsAmount' => 13, 'Gangways' => 2, 'Latitude' => '32.082174', 'RightToLeft' => 1, 'Shelter' => 0, 'MainHallID' => undef, 'PseudoHallID' => 0, 'DoorsAmount' => 4, 'Parking' => 4, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x5000x%u05EA%u05DC%20%u05D0%u05D1%u05D9%u05D1%20%u05D9%u05E4%u05D5x%u05D0%u05D1%u05DF%20%u05D2%u05D1%u05D9%u05E8%u05D5%u05DCx30%2C&UserEarthX=129545&UserEarthY=1164740&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'SeatsOnMap' => 1, 'IsPseudoHall' => 0, 'Stairs' => 2, 'GoogleMapAddress' => '32.082174, 34.780477', 'ImageWidth' => 600, 'Mazgan' => 2, 'PlanInFlash' => 1, 'Ramp' => 0, 'Active' => 1, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'Культурный центр Эйнав Тель-Авив', 'Info' => '', 'Address' => 'ул. Ибн Гвироль, 71' }, 'ImageHeight' => 539, 'Incline' => 2, 'ID' => 205, 'Lift' => 2, 'Image2Width' => 600, 'Cafeteria' => 2, 'Distance' => 2, 'SeatsAmount' => 314, 'CityID' => 1, 'He' => { 'Info' => '', 'Address' => 'רח' אבן גבירול 71', 'Guide' => '', 'Name' => 'מרכז ענב לתרבות תל אביב' }, 'Longitude' => '34.780477', 'Kasher' => 0, 'Image2Height' => 539, 'Pit' => 1 }, 'Name' => 'מרכז ענב לתרבות תל אביב', 'ShowsQty' => 1, 'ID' => 205 }, { 'ShowsQty' => 1, 'Hall' => { 'Gangways' => 1, 'RowsAmount' => 4, 'Plan2InFlash' => 0, 'Latitude' => '32.069395', 'RightToLeft' => 0, 'Shelter' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'MainHallID' => undef, 'DoorsAmount' => 0, 'Parking' => 1, 'IsPseudoHall' => 0, 'Stairs' => 2, 'SeatsOnMap' => 1, 'MapaLink' => '', 'Mazgan' => 2, 'ImageWidth' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.069395, 34.788050', 'Active' => 1, 'Ramp' => 1, 'PlanInFlash' => 0, 'Lift' => 2, 'ID' => 1513, 'Incline' => 2, 'ImageHeight' => 0, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Address' => 'дерех Менахем Бегин, 98, 3 этаж', 'Name' => 'Театральная Студия Менахем Бегин 98 Тель-Авив', 'Guide' => '' }, 'SeatsAmount' => 58, 'Distance' => 1, 'Cafeteria' => 2, 'Image2Width' => 0, 'Longitude' => '34.78805', 'Kasher' => 0, 'CityID' => 1, 'He' => { 'Info' => '', 'Address' => 'דרך מנחם בגין, 98, קומה 3', 'Guide' => '', 'Name' => 'סטודיו למשחק מנחם בגין 98 תל אביב' }, 'Pit' => 1, 'Image2Height' => 0 }, 'Name' => 'סטודיו למשחק מנחם בגין 98 תל אביב', 'ID' => 1513 }, { 'ID' => 2042, 'Name' => 'פסגות זאפה בפארק גני יהושוע - תל אביב-יפו', 'Hall' => { 'Parking' => 4, 'MapaLink' => '', 'SeatsOnMap' => 1, 'Stairs' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'MainHallID' => undef, 'PseudoHallID' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'RightToLeft' => 1, 'Shelter' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Gangways' => 0, 'RowsAmount' => 35, 'Latitude' => '32.102445', 'He' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'פסגות זאפה בפארק גני יהושוע - תל אביב-יפו', 'Info' => 'תחת כיפת שמים.', 'Address' => 'שד' רוקח 100' }, 'CityID' => 1, 'Kasher' => 0, 'Longitude' => '34.811616', 'Image2Height' => 0, 'Pit' => 0, 'Ru' => { 'Name' => 'Псагот Заппа бэ-Парк Ганей Иехошуа — Тель-Авив-Яффо', 'Guide' => '', 'Address' => 'Пр. Роках, 100', 'Info' => 'Под открытым небом.' }, 'Incline' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'ID' => 2042, 'Lift' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Distance' => 0, 'SeatsAmount' => 1322, 'GoogleMapAddress' => '32.102445, 34.811616', 'ImageWidth' => 0, 'Mazgan' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Active' => 1, 'Ramp' => 2 }, 'ShowsQty' => 1 }, { 'ID' => 2034, 'ShowsQty' => 10, 'Name' => 'קאנטרי גורן גולדשטיין - תל אביב יפו', 'Hall' => { 'CityID' => 1, 'He' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'קאנטרי גורן גולדשטיין - תל אביב יפו', 'Address' => 'רח' 3383', 'Info' => '' }, 'Longitude' => '34.774593', 'Kasher' => 0, 'Pit' => 0, 'Image2Height' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Incline' => 0, 'Ru' => { 'Name' => 'Кантри Горен Голдштейн — Тель-Авив-Яффо', 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Address' => 'ул. 3383' }, 'Lift' => 0, 'ID' => 2034, 'Cafeteria' => 0, 'Distance' => 0, 'Image2Width' => 0, 'SeatsAmount' => 300, 'GoogleMapAddress' => '32.045452, 34.774593', 'ImageWidth' => 0, 'Mazgan' => 2, 'PlanInFlash' => 0, 'Active' => 1, 'Ramp' => 2, 'Parking' => 2, 'MapaLink' => '', 'SeatsOnMap' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'Stairs' => 0, 'MainHallID' => undef, 'PseudoHallID' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Shelter' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Gangways' => 0, 'Latitude' => '32.045452' } }, { 'Hall' => { 'Mazgan' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', תל אביב-יפו', 'Active' => 1, 'Ramp' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Lift' => 0, 'ID' => 1710, 'Incline' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'Кинотеатр Лев Тель-Авив', 'Address' => '', 'Info' => '' }, 'SeatsAmount' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Distance' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Kasher' => 0, 'Longitude' => undef, 'CityID' => 1, 'He' => { 'Info' => '', 'Address' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'קולנוע לב תל אביב' }, 'Pit' => 0, 'Image2Height' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Gangways' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Latitude' => undef, 'RightToLeft' => 0, 'Shelter' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'MainHallID' => undef, 'DoorsAmount' => 0, 'Parking' => 0, 'Stairs' => 0, 'IsPseudoHall' => 1, 'MapaLink' => '', 'SeatsOnMap' => 0 }, 'Name' => 'קולנוע לב תל אביב', 'ShowsQty' => 1, 'ID' => 1710 }, { 'ShowsQty' => 1, 'Hall' => { 'MainHallID' => undef, 'PseudoHallID' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Parking' => 0, 'MapaLink' => '', 'SeatsOnMap' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'Stairs' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Gangways' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Latitude' => '32.055119', 'RightToLeft' => 0, 'Shelter' => 0, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Address' => 'Улица Марзук ве-Эйзер, 2, рядом с часовой башней', 'Name' => 'Улица Марзук ве-Эйзер, 2 — Тель-Авив-Яффо', 'Guide' => '' }, 'ImageHeight' => 0, 'Incline' => 0, 'ID' => 1924, 'Lift' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Distance' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'CityID' => 1, 'He' => { 'Address' => 'רחוב מרזוק ועזר 2 ליד ככר השעון', 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'רחוב מרזוק ועזר 2 - תל אביב יפה' }, 'Kasher' => 0, 'Longitude' => '34.756771', 'Image2Height' => 0, 'Pit' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.055119, 34.756771', 'Mazgan' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Active' => 1, 'Ramp' => 0 }, 'Name' => 'רחוב מרזוק ועזר 2 - תל אביב יפה', 'ID' => 1924 }, { 'Name' => 'תיאטרון אלפא תל אביב', 'Hall' => { 'Parking' => 4, 'MapaLink' => '', 'SeatsOnMap' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'Stairs' => 0, 'MainHallID' => undef, 'PseudoHallID' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Shelter' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Gangways' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Latitude' => '32.065614', 'He' => { 'Address' => 'רח' בית אלפא 13', 'Info' => '', 'Name' => 'תיאטרון אלפא תל אביב', 'Guide' => '' }, 'CityID' => 1, 'Longitude' => '34.789245', 'Kasher' => 0, 'Pit' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Incline' => 2, 'ImageHeight' => 0, 'Ru' => { 'Name' => 'Театр Альфа Тель-Авив', 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Address' => 'ул. Бейт Альфа 13' }, 'Lift' => 0, 'ID' => 1192, 'Distance' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Image2Width' => 0, 'SeatsAmount' => 85, 'GoogleMapAddress' => '32.065614, 34.789245', 'ImageWidth' => 0, 'Mazgan' => 2, 'PlanInFlash' => 0, 'Ramp' => 1, 'Active' => 1 }, 'ShowsQty' => 10, 'ID' => 1192 }, { 'ID' => 1734, 'Hall' => { 'Shelter' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Latitude' => undef, 'RowsAmount' => 0, 'Gangways' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'IsPseudoHall' => 1, 'Stairs' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'MapaLink' => '', 'Parking' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Ramp' => 0, 'Active' => 1, 'PlanInFlash' => 0, 'Mazgan' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', תל אביב-יפו', 'ImageWidth' => 0, 'Pit' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Kasher' => 0, 'Longitude' => undef, 'He' => { 'Name' => 'תיאטרון בית ליסין תל אביב - דיזנגוף', 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Address' => '' }, 'CityID' => 1, 'SeatsAmount' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Distance' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Lift' => 0, 'ID' => 1734, 'Incline' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Ru' => { 'Address' => '', 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'Театр Бейт Лесин Тель-Авив — Дизенгоф' } }, 'Name' => 'תיאטרון בית ליסין תל אביב - דיזנגוף', 'ShowsQty' => 19 }, { 'ID' => 1610, 'Name' => 'תיאטרון גשר תל אביב', 'Hall' => { 'PlanInFlash' => 0, 'Ramp' => 0, 'Active' => 1, 'ImageWidth' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', תל אביב-יפו', 'Mazgan' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Distance' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'Театр Гешер Тель-Авив', 'Info' => '', 'Address' => '' }, 'Incline' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'ID' => 1610, 'Lift' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Pit' => 0, 'CityID' => 1, 'He' => { 'Info' => '', 'Address' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'תיאטרון גשר תל אביב' }, 'Longitude' => undef, 'Kasher' => 0, 'Latitude' => undef, 'CombinedName' => 'Спектакли Театр Гешер Тель-Авив', 'Plan2InFlash' => 0, 'Gangways' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Shelter' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'MainHallID' => undef, 'PseudoHallID' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'MapaLink' => '', 'IsPseudoHall' => 1, 'Stairs' => 0, 'Parking' => 0 }, 'ShowsQty' => 19 }, { 'ShowsQty' => 1, 'Name' => 'תיאטרון גשר תל אביב - אולם האנגר', 'Hall' => { 'Gangways' => 0, 'RowsAmount' => 7, 'Plan2InFlash' => 0, 'Latitude' => '32.057234', 'RightToLeft' => 1, 'Shelter' => 2, 'PseudoHallID' => 0, 'MainHallID' => undef, 'DoorsAmount' => 0, 'Parking' => 1, 'IsPseudoHall' => 0, 'Stairs' => 2, 'SeatsOnMap' => 1, 'MapaLink' => '', 'Mazgan' => 2, 'GoogleMapAddress' => '32.057234, 34.761619', 'ImageWidth' => 0, 'Active' => 1, 'Ramp' => 2, 'PlanInFlash' => 0, 'Lift' => 0, 'ID' => 2074, 'Incline' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Ru' => { 'Info' => 'Стоянка на ул. Дерех Эйлат 19.
 • Для слабослышащих предусмотрены наушники (иврит), которые можно получить под залог удостоверения личности.
 • Опоздавшие зрители в зал не допускаются', 'Address' => 'ул. Эйлат, 11', 'Guide' => '', 'Name' => 'Театр Гешер Тель-Авив — Ангар' }, 'SeatsAmount' => 124, 'Distance' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Kasher' => 0, 'Longitude' => '34.761619', 'CityID' => 1, 'He' => { 'Info' => 'החניה בדרך אילת 19
 • להגברת קול לליקויי שמיעה ניתן לקבל אוזניות תמורת פקדון של תעודה מזהה.
 • לא תותר כניסת מאחרים', 'Address' => 'רח' אילת 11', 'Name' => 'תיאטרון גשר תל אביב - אולם האנגר', 'Guide' => '' }, 'Pit' => 0, 'Image2Height' => 0 }, 'ID' => 2074 }, { 'ID' => 1929, 'ShowsQty' => 1, 'Name' => 'תיאטרון גשר תל אביב - אולם נגה', 'Hall' => { 'Mazgan' => 2, 'GoogleMapAddress' => '32.056123, 34.760122', 'ImageWidth' => 0, 'Active' => 1, 'Ramp' => 2, 'PlanInFlash' => 0, 'Kasher' => 0, 'Longitude' => '34.760122', 'He' => { 'Address' => 'שד' ירושלים 7-9, יפו', 'Info' => 'שימו לב, מאחרים יושבו על בסיס מקום פנוי רק בשורות האחרונות ולא במקומות שרכשו.', 'Guide' => '', 'Name' => 'תיאטרון גשר תל אביב - אולם נגה' }, 'CityID' => 1, 'Pit' => 1, 'Image2Height' => 0, 'Lift' => 1, 'ID' => 1929, 'Incline' => 2, 'ImageHeight' => 0, 'Ru' => { 'Address' => 'пр. Иерушалаим, 7, Яффо', 'Info' => 'Обратите внимание, что по правилам зала опоздавших впускают на незанятые места только на дальние ряды, а не в соответствии с приобретенными билетами.', 'Name' => 'Театр Гешер Тель-Авив — Зал Нога', 'Guide' => '' }, 'SeatsAmount' => 438, 'Distance' => 0, 'Cafeteria' => 2, 'Image2Width' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Shelter' => 2, 'Gangways' => 0, 'RowsAmount' => 12, 'Plan2InFlash' => 0, 'Latitude' => '32.056123', 'Parking' => 2, 'IsPseudoHall' => 0, 'Stairs' => 2, 'SeatsOnMap' => 1, 'MapaLink' => '', 'PseudoHallID' => 0, 'MainHallID' => undef, 'DoorsAmount' => 0 } }, { 'Hall' => { 'ImageHeight' => 0, 'Incline' => 0, 'Ru' => { 'Address' => 'Ул. Францос 12', 'Info' => '', 'Name' => 'Театр Давай', 'Guide' => '' }, 'Lift' => 0, 'ID' => 2069, 'Distance' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Image2Width' => 0, 'SeatsAmount' => 65, 'He' => { 'Address' => 'רח' פראנצויז 12', 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'תיאטרון דוואי' }, 'CityID' => 1, 'Longitude' => '34.763567', 'Kasher' => 0, 'Pit' => 0, 'Image2Height' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.055423, 34.763567', 'ImageWidth' => 0, 'Mazgan' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Ramp' => 1, 'Active' => 1, 'MainHallID' => undef, 'PseudoHallID' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Parking' => 1, 'MapaLink' => '', 'SeatsOnMap' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'Stairs' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Gangways' => 0, 'Latitude' => '32.055423', 'RightToLeft' => 0, 'Shelter' => 0 }, 'Name' => 'תיאטרון דוואי', 'ShowsQty' => 5, 'ID' => 2069 }, { 'ShowsQty' => 16, 'Name' => 'תיאטרון הבימה תל אביב', 'Hall' => { 'PlanInFlash' => 0, 'Ramp' => 0, 'Active' => 1, 'ImageWidth' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', תל אביב-יפו', 'Mazgan' => 0, 'Distance' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Image2Width' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'Incline' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Ru' => { 'Name' => 'Театр Габима Тель-Авив', 'Guide' => '', 'Address' => '', 'Info' => '' }, 'Lift' => 0, 'ID' => 1717, 'Pit' => 0, 'Image2Height' => 0, 'CityID' => 1, 'He' => { 'Address' => '', 'Info' => '', 'Name' => 'תיאטרון הבימה תל אביב', 'Guide' => '' }, 'Kasher' => 0, 'Longitude' => undef, 'Latitude' => undef, 'Plan2InFlash' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Gangways' => 0, 'Shelter' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'MainHallID' => undef, 'PseudoHallID' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'MapaLink' => '', 'IsPseudoHall' => 1, 'Stairs' => 0, 'Parking' => 0 }, 'ID' => 1717 }, { 'ID' => 1862, 'Name' => 'תיאטרון החנות - תל אביב', 'Hall' => { 'SeatsAmount' => 80, 'Cafeteria' => 0, 'Distance' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Lift' => 0, 'ID' => 1862, 'Incline' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Address' => 'ул. Тель-Агиборим, 5', 'Name' => 'Театрон а-Ханут — Тель-Авив-Яффо', 'Guide' => '' }, 'Pit' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Longitude' => '34.770042', 'Kasher' => 0, 'He' => { 'Name' => 'תיאטרון החנות - תל אביב', 'Guide' => '', 'Address' => 'רח' תל גיבורים 5', 'Info' => '' }, 'CityID' => 1, 'Active' => 1, 'Ramp' => 2, 'PlanInFlash' => 0, 'Mazgan' => 2, 'ImageWidth' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.041362, 34.770042', 'DoorsAmount' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Stairs' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'MapaLink' => '', 'SeatsOnMap' => 0, 'Parking' => 4, 'Latitude' => '32.041362', 'RowsAmount' => 0, 'Gangways' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Shelter' => 0, 'RightToLeft' => 0 }, 'ShowsQty' => 1 }, { 'ID' => 414, 'ShowsQty' => 8, 'Hall' => { 'MainHallID' => undef, 'PseudoHallID' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Parking' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'MapaLink' => 'https://maps.google.com/maps?saddr=%D7%9B%D7%91%D7%99%D7%A9+%D7%9C%D7%90+%D7%99%D7%93%D7%95%D7%A2&hl=iw&ie=UTF8&sll=32.100835,34.798111&sspn=0.008234,0.016512&geocode=FbbS6QEdwxsTAg&mra=mr&t=m&z=17', 'Stairs' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'RowsAmount' => 8, 'Gangways' => 0, 'Latitude' => '32.102715', 'RightToLeft' => 0, 'Shelter' => 0, 'Ru' => { 'Address' => 'пр. Роках, Ганей-Иеошуа', 'Info' => 'В Театре а-Парк в случае неблагоприятных погодных условий надувные аттракционы не будут работать.
 • В Театре а-Парк вход на атракции возможен за полчаса до спектакля и полчаса после него.', 'Guide' => '', 'Name' => 'Театр а-Парк — Парк а-Яркон Тель-Авив' }, 'Incline' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'ID' => 414, 'Lift' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Distance' => 0, 'SeatsAmount' => 100, 'He' => { 'Address' => 'שד' רוקח, גני יהושע', 'Info' => 'הכניסה והשימוש במתקני המתחם תתאפשר כחצי שעה לפני המועד ועוד כחצי שעה לאחר סיומו.
 • במידה ומזג האויר לא יאפשר לא יפעלו המתקנים.', 'Name' => 'תיאטרון הפארק - פארק הירקון תל אביב', 'Guide' => '' }, 'CityID' => 1, 'Longitude' => '34.807748', 'Kasher' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Pit' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.102715, 34.807748', 'Mazgan' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Ramp' => 0, 'Active' => 1 }, 'Name' => 'תיאטרון הפארק - פארק הירקון תל אביב' }, { 'Name' => 'תיאטרון הקאמרי תל אביב', 'Hall' => { 'DoorsAmount' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'MainHallID' => undef, 'IsPseudoHall' => 1, 'Stairs' => 0, 'MapaLink' => '', 'SeatsOnMap' => 0, 'Parking' => 0, 'Latitude' => '32.076754', 'RowsAmount' => 0, 'Gangways' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Shelter' => 2, 'RightToLeft' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Distance' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'ID' => 1609, 'Lift' => 0, 'Ru' => { 'Name' => 'Камерный театр Тель-Авив', 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Address' => 'ул. Леонардо Давинчи, 30, угол Шауль а-Мелех' }, 'Incline' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Pit' => 0, 'Kasher' => 0, 'Longitude' => '34.784731', 'He' => { 'Address' => 'רח' ליאונרדו דה וינצ'י 30 פינת שד' שאול המלך 19', 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'תיאטרון הקאמרי תל אביב' }, 'CityID' => 1, 'Active' => 1, 'Ramp' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Mazgan' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.076754, 34.784731' }, 'ShowsQty' => 28, 'ID' => 1609 }, { 'Hall' => { 'Shelter' => 0, 'RightToLeft' => 1, 'Latitude' => '32.064179', 'Plan2InFlash' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Gangways' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'MapaLink' => '', 'Stairs' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'Parking' => 1, 'DoorsAmount' => 0, 'MainHallID' => undef, 'PseudoHallID' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Ramp' => 2, 'Active' => 1, 'GoogleMapAddress' => '32.064179, 34.787100', 'ImageWidth' => 0, 'Mazgan' => 2, 'Image2Height' => 0, 'Pit' => 0, 'CityID' => 1, 'He' => { 'Address' => 'רח' בית עובד 8, קומה קרקע', 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'תיאטרון מלנקי - אולם מולטימדיה ו-VR' }, 'Longitude' => '34.7871', 'Kasher' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Distance' => 0, 'SeatsAmount' => 40, 'Ru' => { 'Address' => 'ул. Бейт-Овед 8, первый этаж', 'Info' => '', 'Name' => 'Театр Маленький — Мультимедийный и VR зал', 'Guide' => '' }, 'Incline' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'ID' => 2040, 'Lift' => 0 }, 'Name' => 'תיאטרון מלנקי - אולם מולטימדיה ו-VR', 'ShowsQty' => 2, 'ID' => 2040 }, { 'ShowsQty' => 6, 'Name' => 'תיאטרון מלנקי תל אביב', 'Hall' => { 'Mazgan' => 2, 'ImageWidth' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.064230, 34.787011', 'Active' => 1, 'Ramp' => 2, 'PlanInFlash' => 0, 'Kasher' => 0, 'Longitude' => '34.787011', 'He' => { 'Address' => 'רח' חומה ומגדל 32, קומת קרקע', 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'תיאטרון מלנקי תל אביב' }, 'CityID' => 1, 'Pit' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Lift' => 0, 'ID' => 1766, 'ImageHeight' => 0, 'Incline' => 0, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'Театр Маленький Тель-Авив', 'Address' => 'ул. Хома ве-Мигдаль, 32, входной этаж', 'Info' => '' }, 'SeatsAmount' => 48, 'Distance' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Image2Width' => 0, 'RightToLeft' => 1, 'Shelter' => 0, 'Gangways' => 0, 'RowsAmount' => 5, 'Plan2InFlash' => 0, 'Latitude' => '32.06423', 'Parking' => 0, 'Stairs' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'MapaLink' => '', 'SeatsOnMap' => 1, 'PseudoHallID' => 0, 'MainHallID' => undef, 'DoorsAmount' => 0 }, 'ID' => 1766 }, { 'ShowsQty' => 5, 'Hall' => { 'Image2Height' => 671, 'Pit' => 0, 'He' => { 'Name' => 'תיאטרון נא לגעת תל אביב', 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Address' => 'רח' רציף העלייה השנייה, ליד בית מיומנה, נמל יפו' }, 'CityID' => 1, 'Kasher' => 0, 'Longitude' => '34.750356', 'Image2Width' => 600, 'Distance' => 0, 'Cafeteria' => 2, 'SeatsAmount' => 330, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'Театр На Лагаат Тель-Авив', 'Address' => 'порт Яффо, ул. Рациф а-Алия а-Шния, рядом с Бейт-Миюмана', 'Info' => '' }, 'Incline' => 2, 'ImageHeight' => 671, 'ID' => 535, 'Lift' => 0, 'PlanInFlash' => 1, 'Active' => 1, 'Ramp' => 2, 'ImageWidth' => 600, 'GoogleMapAddress' => '32.052992, 34.750356', 'Mazgan' => 2, 'SeatsOnMap' => 1, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05DE%u05E8%u05DB%u05D6%20%u05E0%u05D0%20%u05DC%u05D2%u05E2%u05EA%26psik%3B%20%u05EA%u05DC%20%u05D0%u05D1%u05D9%u05D1%20%u05D9%u05E4%u05D5%5Dxx126576x1162298%2C&UserEarthX=126752&UserEarthY=1162276&UserMapZoom=250&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Stairs' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'Parking' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'MainHallID' => undef, 'PseudoHallID' => 0, 'Shelter' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Latitude' => '32.052992', 'Plan2InFlash' => 1, 'Gangways' => 0, 'RowsAmount' => 21 }, 'Name' => 'תיאטרון נא לגעת תל אביב', 'ID' => 535 }, { 'ID' => 1912, 'ShowsQty' => 2, 'Name' => 'תיאטרון נא לגעת תל אביב - מסעדת הבלקאאוט', 'Hall' => { 'Latitude' => '32.052992', 'RowsAmount' => 0, 'Gangways' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Shelter' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Stairs' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'MapaLink' => '', 'SeatsOnMap' => 0, 'Parking' => 0, 'Active' => 1, 'Ramp' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Mazgan' => 2, 'ImageWidth' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.052992, 34.750356', 'SeatsAmount' => 38, 'Cafeteria' => 0, 'Distance' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Lift' => 0, 'ID' => 1912, 'Incline' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Ru' => { 'Address' => 'порт Яффо, ул. Рациф а-Алия а-Шния, рядом с Бейт-Миюмана', 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'Театр На Лагаат Тель-Авив — Ресторан Блэкаут' }, 'Pit' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Kasher' => 0, 'Longitude' => '34.750356', 'CityID' => 1, 'He' => { 'Name' => 'תיאטרון נא לגעת תל אביב - מסעדת הבלקאאוט', 'Guide' => '', 'Address' => 'רח' רציף העלייה השנייה, ליד בית מיומנה, נמל יפו', 'Info' => '' } } }, { 'ID' => 2078, 'Hall' => { 'GoogleMapAddress' => '32.041362, 34.770042', 'ImageWidth' => 0, 'Mazgan' => 2, 'PlanInFlash' => 0, 'Active' => 1, 'Ramp' => 2, 'CityID' => 1, 'He' => { 'Address' => 'רח' תל גיבורים 5', 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'תיאטרון ניקו ניתאי' }, 'Kasher' => 0, 'Longitude' => '34.770042', 'Pit' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Incline' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'Театрон Нико Нитай', 'Address' => 'ул. Тель-Агиборим, 5', 'Info' => '' }, 'Lift' => 0, 'ID' => 2078, 'Distance' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Image2Width' => 0, 'SeatsAmount' => 70, 'RightToLeft' => 0, 'Shelter' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Gangways' => 0, 'Latitude' => '32.041362', 'Parking' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'MapaLink' => '', 'Stairs' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'MainHallID' => undef, 'PseudoHallID' => 0, 'DoorsAmount' => 0 }, 'Name' => 'תיאטרון ניקו ניתאי', 'ShowsQty' => 6 }, { 'Hall' => { 'GoogleMapAddress' => 'אבן גבירול 30, תל אביב-יפו', 'ImageWidth' => 0, 'Mazgan' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Active' => 1, 'Ramp' => 1, 'CityID' => 1, 'He' => { 'Name' => 'תיאטרון צוותא תל אביב - צוותא 2', 'Guide' => '', 'Address' => 'רח' אבן גבירול 30', 'Info' => '' }, 'Longitude' => '34.7817983', 'Kasher' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Pit' => 0, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'Театр Цавта Тель-Авив — Зал Цавта 2', 'Address' => 'ул. Ибн Гвироль, 30', 'Info' => '' }, 'Incline' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'ID' => 389, 'Lift' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Distance' => 0, 'SeatsAmount' => 100, 'RightToLeft' => 0, 'Shelter' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Gangways' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Latitude' => '32.0749745', 'Parking' => 0, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x5000x%u05EA%u05DC%20%u05D0%u05D1%u05D9%u05D1%20%u05D9%u05E4%u05D5x%u05D0%u05D1%u05DF%20%u05D2%u05D1%u05D9%u05E8%u05D5%u05DCx30%2C&UserEarthX=129545&UserEarthY=1164740&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'SeatsOnMap' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'Stairs' => 0, 'MainHallID' => undef, 'PseudoHallID' => 0, 'DoorsAmount' => 0 }, 'Name' => 'תיאטרון צוותא תל אביב - צוותא 2', 'ShowsQty' => 1, 'ID' => 389 }, { 'ID' => 1719, 'ShowsQty' => 9, 'Name' => 'תיאטרון תמונע תל אביב', 'Hall' => { 'Latitude' => undef, 'Gangways' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Shelter' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'MainHallID' => undef, 'IsPseudoHall' => 1, 'Stairs' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'MapaLink' => '', 'Parking' => 0, 'Active' => 1, 'Ramp' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Mazgan' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', תל אביב-יפו', 'ImageWidth' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Distance' => 0, 'ID' => 1719, 'Lift' => 0, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Address' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'Театр Тмуна Тель-Авив' }, 'ImageHeight' => 0, 'Incline' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Pit' => 0, 'Longitude' => undef, 'Kasher' => 0, 'CityID' => 1, 'He' => { 'Info' => '', 'Address' => '', 'Name' => 'תיאטרון תמונע תל אביב', 'Guide' => '' } } } ], 'Name' => 'תל אביב-יפו' }, { 'Name' => 'תל מונד ', 'Halls' => [ { 'Name' => 'היכל התרבות מתנ''ס תל מונד', 'Hall' => { 'Image2Height' => 446, 'Pit' => 0, 'Kasher' => 0, 'Longitude' => '34.917738', 'He' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'היכל התרבות מתנ''ס תל מונד', 'Address' => 'רח' הדקל 30', 'Info' => '' }, 'CityID' => 102, 'SeatsAmount' => 382, 'Image2Width' => 600, 'Cafeteria' => 0, 'Distance' => 0, 'ID' => 451, 'Lift' => 0, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Address' => 'ул. а-Декель, 30', 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут матнас Тель-Монд', 'Guide' => '' }, 'Incline' => 0, 'ImageHeight' => 446, 'Ramp' => 2, 'Active' => 1, 'PlanInFlash' => 1, 'Mazgan' => 2, 'GoogleMapAddress' => '32.249829, 34.917738', 'ImageWidth' => 600, 'IsPseudoHall' => 0, 'Stairs' => 0, 'MapaLink' => '', 'SeatsOnMap' => 1, 'Parking' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Shelter' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Latitude' => '32.249829', 'RowsAmount' => 14, 'Gangways' => 0, 'Plan2InFlash' => 1 }, 'ShowsQty' => 2, 'ID' => 451 } ], 'ID' => 102 } ] };
 • אולמות תיאטרון ואולמות מופעים

  אופקים
  היכל התרבות מתנ''ס אופקים

  השקד 626, אופקים

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  אור עקיבא
  היכל התרבות ע''ש אלכס מאייר אור עקיבא

  כל האירועים באולם

  איירפורט סיטי
  היכל התרבות איירפורט סיטי

  רח' הגלבוע 4, קרית שדה התעופה, איירפורט סיטי

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  אילת
  תיאטראות אילת

  שד' התמרים 1, בקניון הים האדום, אילת

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  אריאל
  אשכול הפיס אריאל

  רח' דרך אפרתה 28, אריאל

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  אשדוד
  אולם ספורט הקריה אשדוד

  רובע סיטי, רחי העצמאות 60, אשדוד

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  בית יד לבנים אשדוד

  רובע הסיטי, רח' הבנים, אשדוד

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  המשכן לאמנויות הבמה אשדוד

  דרך ארץ 1, אשדוד

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מרכז מונארט לאמנויות אשדוד

  רח' דרך ארץ 8, אשדוד

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מתנ''ס דיונה אשדוד

  רח' קק"ל 90, אשדוד

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  סינמה סיטי אשדוד

  כל האירועים באולם

  אשקלון
  היכל התרבות אשקלון

  רח' הנשיא 82, אשקלון

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מרכז מופעים וכנסים בינלאומי אשקלון

  כל האירועים באולם

  מתנ''ס וולדנברג אשקלון

  כל האירועים באולם

  באר שבע
  מרכז צעירים באר שבע

  הרצל 12 העיר העתיקה, באר שבע, באר שבע

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  משכן אמנויות הבמה באר שבע

  כל האירועים באולם

  סינמה סיטי באר שבע

  כל האירועים באולם

  סינמה סיטי באר שבע - לובי

  רח' חיטה 1, באר שבע

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  בית שמש
  היכל הפיס לתרבות בית שמש

  רח' מורדי הגיטאות 13, בית שמש

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  בת ים
  היכל התרבות בת ים

  רח' סמטת אופיר 3, רמת יוסף, בת ים

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  גבעת שמואל
  אולם התרבות מתנ''ס גבעת שמואל

  רח' נחום 1, גבעת שמואל

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  גבעתיים
  תיאטרון גבעתיים

  כל האירועים באולם

  גני תקווה
  מרכז הבמה גני תקווה

  כל האירועים באולם

  הוד השרון
  בית מקומי לתרבות - הוד השרון

  רח' יהושע בן גמלא 26, הוד השרון

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  הדוב הירוק - פארק אקולוגי הוד השרון

  דרך הים, הוד השרון

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  הרצליה
  היכל אמנויות הבמה הרצליה

  כל האירועים באולם

  היכל בעיר הרצליה

  רח' בן גוריון 5, הרצליה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מתחם ארנה הרצליה

  רח' השונית 2, קניון ארנה הרצליה, הרצליה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מתנ"ס יד התשעה - הרצליה

  רח' רביבים 14, הרצליה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  חדרה
  Friends חדרה

  שד' רוטשילד 27, בנין ההסתדרות, חדרה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  היכל התרבות חדרה - אולם רנה שני

  רח' רמב"ם 39, חדרה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  סינמה סיטי חדרה - אולם 10

  רח' צה"ל 35, מרכז מסחרי מיקס, חדרה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  חולון
  היכל הספורט קריית שרת חולון

  רח' גבעת התחמושת 27, חולון

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מדיטק חולון

  כל האירועים באולם

  מרכז שטיינברג חולון

  גבעת התחמושת 21, קרית שרת, חולון

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מתחם The Cube - חולון

  פארק פרס, רח' מפרץ שלמה 66, חולון

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  תיאטרון חולון

  כל האירועים באולם

  חיפה
  בית אבא חושי חיפה

  רח' אבא הלל סילבר, 71, חיפה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  בית נגלר חיפה

  שד' בן צבי 14 קריית חיים, חיפה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מרכז העיר חיפה

  רח' מסדה 36, חיפה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מרכז הקונגרסים חיפה - אולם אורן

  קדושי יאסי, מול קניון חיפה, חיפה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מרכז קריגר לאמנויות הבמה חיפה

  רח' אליהו חכים 6, כרמל צרפתי, חיפה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מרכז רפפורט - אולם האודיטוריום חיפה

  מרכז הכרמל שד' הנשיא 138, חיפה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מרכז רפפורט חיפה - אולם רפפורט

  מרכז הכרמל שד' הנשיא 138, חיפה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מתנ''ס הדר חיפה - אולם ביתנו

  כל האירועים באולם

  סינמטק חיפה

  שד' הנשיא 142, חיפה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  תיאטרון הצפון חיפה

  רח' ביילינסון 41 קריית חיים, חיפה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  תיאטרון חיפה

  כל האירועים באולם

  טבריה
  היכל התרבות יד שטרית טבריה

  רח' ביאליק 13, טבריה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  יבנה
  היכל התרבות יבנה

  שד' דואני, פינת ז'בוטינסקי, יבנה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  יהוד
  היכל התרבות מופת יהוד

  רח' סעדיה חתוכה 25, יהוד

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מועדון Gray יהוד

  רח' החרושת 2, יהוד

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  יישוב עשרת
  אולם עשרת

  רח' הרימון 8, יישוב עשרת

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  יקנעם
  תיאטרון יקנעם

  רח' האלונים 11, יקנעם

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  ירושלים
  לב סמדר ירושלים

  רח' לויד ג'ורג' 4, המושבה הגרמנית, ירושלים

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מנזר רטיסבון

  רח' שמואל הנגיד 26, ירושלים

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מרכז גבהים גילה

  רח' צביה ויצחק 24, ירושלים

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מרכז התרבויות ירושלים - אולם הרמוניה

  רח' כורש 1, ירושלים

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מרכז ז'ראר בכר ירושלים

  כל האירועים באולם

  תיאטרון ירושלים לאמנויות הבמה

  כל האירועים באולם

  כפר סבא
  היכל התרבות כפר סבא

  כל האירועים באולם

  סינמה סיטי כפר סבא - אולם 1

  רח' ויצמן 207, מתחם G מעל לשופרסל דיל, כפר סבא

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  כרמיאל
  אשכול הפיס כרמיאל

  רח' מעלה אורט 15, כרמיאל

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  היכל התרבות ע''ש נרקן כרמיאל

  נשיאי ישראל, כרמיאל

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  לוד
  היכל התרבות לוֹד

  רח' קפלן 2 פינת רח' ההסתדרות, לוד

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  לטרון
  מוזיאון יד לשריון לטרון

  כל האירועים באולם

  מגדל העמק
  מתנ''ס מגדל העמק

  רח' יזרעאל 5, מגדל העמק

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מודיעין
  היכל התרבות מודיעין מכבים רעות

  כל האירועים באולם

  מועדון הגריי מודיעין

  רח' דם המכבים 69, מודיעין

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  סטודיו למשחק ותיאטרון על הבמה מודיעין

  רח' לב העיר 2, קניון עזריאלי, קומת כניסה, מודיעין

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מועצה אזורית עמק המעיינות
  אולם הקימרון

  מועצה אזורית עמק המעיינות, מועצה אזורית עמק המעיינות

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מועצה האזורית חוף הכרמל
  היכל התרבות חוף הכרמל - אולם מוזה

  בקרבת מועצה איזורית חוף הכרמל, הפניה הראשונה אחרי כרם מהר"ל, מועצה האזורית חוף הכרמל

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מועצה האיזורית דרום השרון
  אולם דיוואן D-one

  כביש 40/5 - מזרחית לצומת ירקון, מועצה האיזורית דרום השרון

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מועצה האיזורית דרום השרון - צומת הירקון
  היכל התרבות דרום השרון

  מועצה איזורית דרום, השרון ליד מושב נווה ירק, בין כפר-סבא והוד-השרון, מועצה האיזורית דרום השרון - צומת הירקון

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מועצה מקומית אורנית
  היכל התרבות תרבותא אורנית

  מבוא אורנית, מועצה מקומית אורנית

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מושב שבי ציון
  פאב הפרה שבי ציון

  בצד שמאל של רח' דרך הים, מושב שבי ציון

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מנזר בית ג'מל
  מנזר בית ג'מל

  סמוך לבית שמש, מנזר בית ג'מל

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מעלה אדומים
  אשכול הפיס מעלה אדומים

  רח' מדבר יהודה 5, מעלה אדומים

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  היכל התרבות מעלה אדומים

  דרך מדבר יהודה 8, מעלה אדומים

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מעלות
  היכל התרבות מעלות תרשיחא

  קהילת יהדות צרפת 1, מעלות

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  נהריה
  היכל התרבות נהריה

  דרך העצמאות 7, נהריה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  נוף הגליל (נצרת עילית)
  מרכז התרבות ברקוביץ' נצרת עילית

  דרך החטיבות 4, נוף הגליל (נצרת עילית)

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מתנ''ס ברקוביץ' נצרת עילית

  שדרות מעלה יצחק 4, בניין ליד קניון הישן, נוף הגליל (נצרת עילית)

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מתנ''ס ברקוביץ' נצרת עילית - האולם הקטן

  שדרות מעלה יצחק 4, בניין ליד קניון הישן, נוף הגליל (נצרת עילית)

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  נס ציונה
  היכל התרבות נס ציונה

  רח' השיריון 1, נס ציונה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  משכן הפיס נס ציונה

  רח' ישראל שמיד 26, נס ציונה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  נתיבות
  היכל התרבות נתיבות

  רח' הגפן 1, נתיבות

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  נתניה
  אודיטוריום ע"ש אריק איינשטיין נתניה

  בני ברמן 6, נתניה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  אודיטוריום קריית השרון ע''ש ספי ריבלין נתניה

  רח' טום לנטוס 31, נתניה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  אשכול הפיס נתניה

  שדרות גולדה מאיר, 101, נתניה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  היכל התרבות העירוני נתניה

  כל האירועים באולם

  סביון
  מרכז התרבות סביון

  רח' גן השקמים סביון, סביון

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  עכו
  היכל התרבות החדש עכו

  רח' גיבורי סיני 24, עכו

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  עפולה
  היכל התרבות עפולה

  רח' חטיבה תשע 15, עפולה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  פרדס חנה
  הטרקלין - מתחם תרבות פרדס חנה

  רח' דרך פיק"א, פרדס חנה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מרכז אומנויות הבמה פרדס חנה

  רח' הבוטנים 54, פרדס חנה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  פתח תקווה
  אודיטוריום יד לבנים פתח תקווה

  רח' חיים ארלוזורוב 30, פתח תקווה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  אולם גולדה פתח תקוה

  אריה בראון 3, במתחם תיכון גולדה, פתח תקווה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  היכל התרבות פתח תקווה

  כל האירועים באולם

  תיאטרון המסילה - פתח תקווה

  רח' האחים בכר 3, פתח תקווה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  קדימה
  היכל התרבות מתנ''ס קדימה‏‎

  שד' יצחק בן צבי 61, קדימה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  קיבוץ גבעת ברנר
  אולם המופעים גבעת ברנר

  קיבוץ גבעת ברנר, קיבוץ גבעת ברנר

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  קיבוץ גן שמואל
  היכל התרבות מנשה בגן שמואל

  ד.נ. חפר, קיבוץ גן שמואל

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  קיבוץ יגור
  יד למגינים יגור

  קיבוץ יגור, קיבוץ יגור

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  קיבוץ יפעת
  אולם המופעים יפעת

  עמק יזרעאל, קיבוץ יפעת, קיבוץ יפעת

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  קיבוץ כינרת
  בן-ציון כינרת

  קיבוץ כינרת, קיבוץ כינרת

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  קרית אונו
  הספריה העירונית קריית אונו

  רח' המייסדים 5, קרית אונו

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מרתף אמנותי קרית אונו

  רח' שלומו המלך 38, קרית אונו

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  קרית גת
  היכל התרבות קרית גת

  שד' העצמאות 1, קרית גת

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  המתנ''ס היכל בית אדית קרית גת

  שדרות העצמאות 49, קרית גת

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מתנ''ס כוכב דוד קרית גת

  שד' מלכי ישראל 183, קרית גת

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  קרית מוצקין
  אשכול הפיס קריית מוצקין

  רח' דקר 11, קרית מוצקין

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  היכל התיאטרון קריית מוצקין

  כל האירועים באולם

  ראש העין
  היכל התרבות העירוני ראש-העין

  רח' מרבד הקסמים 10, ראש העין

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  קונסרבטוריון ראש-העין - אולם סימפוניה

  רח' זכריה משה 9, ראש העין

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  ראשון לציון
  בית העם ראשון לציון

  רח' זד"ל 3, ראשון לציון

  כל האירועים באולם תיאור האולם