גרסת האתר רגילה גרסת האתר רגילה
הסל נשמר ל 00:00 דקות

קופת !BRAVO

 • לתשלום: 3221* או 072-275-3221
 • א׳-ה׳ 8:00-21:00, ו׳ 8:00-15:00, ש׳ 8:00-21:00
$VAR1 = {
     'Cities' => [
            {
             'Halls' => [
                    {
                     'Hall' => {
                           'Shelter' => 0,
                           'Image2Height' => 0,
                           'He' => {
                                'Info' => '',
                                'Address' => 'השקד 626',
                                'Guide' => '',
                                'Name' => 'היכל התרבות מתנ''ס אופקים'
                               },
                           'Image2Width' => 0,
                           'DoorsAmount' => 0,
                           'ImageHeight' => 0,
                           'Longitude' => '34.61895',
                           'PlanInFlash' => 0,
                           'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05DE%u05EA%u05E0%27%27%u05E1%5Dxx113731x1079684%2C&UserEarthX=113666&UserEarthY=1079731&UserMapZoom=250&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=',
                           'GoogleMapAddress' => '31.308029, 34.618950',
                           'Mazgan' => 2,
                           'Gangways' => 2,
                           'Lift' => 0,
                           'Incline' => 0,
                           'RightToLeft' => 0,
                           'Ramp' => 0,
                           'Cafeteria' => 0,
                           'ID' => 158,
                           'Parking' => 2,
                           'IsPseudoHall' => 0,
                           'Pit' => 0,
                           'Ru' => {
                                'Name' => 'Гехаль а-Тарбут матнас Офаким',
                                'Guide' => '',
                                'Address' => 'ул. а-Шакед, 626',
                                'Info' => ''
                               },
                           'Distance' => 0,
                           'RowsAmount' => 18,
                           'ImageWidth' => 0,
                           'SeatsOnMap' => 1,
                           'Stairs' => 0,
                           'Kasher' => 0,
                           'Plan2InFlash' => 0,
                           'PseudoHallID' => 0,
                           'Latitude' => '31.308029',
                           'CityID' => 31,
                           'Active' => 1,
                           'SeatsAmount' => 535,
                           'MainHallID' => undef
                          },
                     'ShowsQty' => 2,
                     'ID' => 158,
                     'Name' => 'היכל התרבות מתנ''ס אופקים'
                    }
                   ],
             'Name' => 'אופקים',
             'ID' => 31
            },
            {
             'Halls' => [
                    {
                     'ID' => 1688,
                     'ShowsQty' => 9,
                     'Hall' => {
                           'Image2Width' => 0,
                           'DoorsAmount' => 0,
                           'He' => {
                                'Address' => '',
                                'Info' => '',
                                'Name' => 'היכל התרבות ע''ש אלכס מאייר אור עקיבא',
                                'Guide' => ''
                               },
                           'ImageHeight' => 0,
                           'Shelter' => 0,
                           'Image2Height' => 0,
                           'Gangways' => 0,
                           'Lift' => 0,
                           'MapaLink' => '',
                           'PlanInFlash' => 0,
                           'GoogleMapAddress' => ', אור עקיבא',
                           'Mazgan' => 0,
                           'Incline' => 0,
                           'Longitude' => undef,
                           'Ru' => {
                                'Address' => '',
                                'Info' => '',
                                'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Ор-Акива',
                                'Guide' => ''
                               },
                           'Pit' => 0,
                           'RightToLeft' => 0,
                           'Ramp' => 0,
                           'Cafeteria' => 0,
                           'ID' => 1688,
                           'IsPseudoHall' => 1,
                           'Parking' => 0,
                           'Latitude' => undef,
                           'CityID' => 44,
                           'Active' => 1,
                           'PseudoHallID' => 0,
                           'MainHallID' => undef,
                           'SeatsAmount' => 0,
                           'Distance' => 0,
                           'Plan2InFlash' => 0,
                           'RowsAmount' => 0,
                           'ImageWidth' => 0,
                           'Stairs' => 0,
                           'SeatsOnMap' => 0,
                           'Kasher' => 0
                          },
                     'Name' => 'היכל התרבות ע''ש אלכס מאייר אור עקיבא'
                    }
                   ],
             'Name' => 'אור עקיבא',
             'ID' => 44
            },
            {
             'ID' => 193,
             'Halls' => [
                    {
                     'ID' => 1272,
                     'ShowsQty' => 12,
                     'Hall' => {
                           'Image2Height' => 0,
                           'Shelter' => 0,
                           'ImageHeight' => 0,
                           'He' => {
                                'Name' => 'היכל התרבות איירפורט סיטי',
                                'Guide' => '',
                                'Address' => 'רח' הגלבוע 4, קרית שדה התעופה',
                                'Info' => 'לתשומת לבכם, לפי הנחיית האולם המאחרים יופנו למקומות הפנויים בשורות האחרונות באולם ויתפסו את מקומותיהם רק בהפסקה - במידה ויש.
 • לא תתאפשר כניסה עם עגלת תינוק לאולם' }, 'Image2Width' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Longitude' => '34.912942', 'Incline' => 2, 'GoogleMapAddress' => '31.989788, 34.912942', 'PlanInFlash' => 0, 'MapaLink' => '', 'Mazgan' => 2, 'Gangways' => 2, 'Lift' => 0, 'ID' => 1272, 'IsPseudoHall' => 0, 'Parking' => 2, 'RightToLeft' => 0, 'Ramp' => 2, 'Cafeteria' => 0, 'Ru' => { 'Address' => 'ул. Гильбоа 4, Кирьят Сдэ-Тэуфа', 'Info' => 'Обратите внимание, что по правилам зала опоздавших впускают на незанятые места на дальние ряды, а не в соответствии с приобретенными билетами.
 • Запрещается вносить в зал детские коляски и саль каль', 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Аэропорт Сити', 'Guide' => '' }, 'Pit' => 0, 'RowsAmount' => 22, 'ImageWidth' => 0, 'Kasher' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'Stairs' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Distance' => 0, 'SeatsAmount' => 710, 'MainHallID' => undef, 'PseudoHallID' => 0, 'Latitude' => '31.989788', 'Active' => 1, 'CityID' => 193 }, 'Name' => 'היכל התרבות איירפורט סיטי' } ], 'Name' => 'איירפורט סיטי' }, { 'Name' => 'אילת', 'Halls' => [ { 'Name' => 'תיאטראות אילת', 'ShowsQty' => 2, 'Hall' => { 'Image2Height' => 677, 'Shelter' => 0, 'ImageHeight' => 677, 'DoorsAmount' => 0, 'Image2Width' => 600, 'He' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'תיאטראות אילת', 'Info' => '', 'Address' => 'שד' התמרים 1, בקניון הים האדום' }, 'Longitude' => '34.953724', 'Incline' => 2, 'Lift' => 0, 'Gangways' => 0, 'Mazgan' => 2, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x2600x%u05D0%u05D9%u05DC%u05EAx%u05E9%u05D3%u05E8%u05D5%u05EA%20%u05D4%u05EA%u05DE%u05E8%u05D9%u05DDx1%2C&UserEarthX=145168&UserEarthY=885242&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'PlanInFlash' => 1, 'GoogleMapAddress' => '29.555173, 34.953724', 'ID' => 580, 'IsPseudoHall' => 0, 'Parking' => 2, 'Cafeteria' => 2, 'RightToLeft' => 0, 'Ramp' => 0, 'Ru' => { 'Address' => 'пр. а-Тмарим 1, каньон Красного моря', 'Info' => '', 'Name' => 'Театры Эйлата', 'Guide' => '' }, 'Pit' => 0, 'Plan2InFlash' => 1, 'Stairs' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'Kasher' => 0, 'ImageWidth' => 600, 'RowsAmount' => 20, 'Distance' => 0, 'MainHallID' => undef, 'SeatsAmount' => 567, 'CityID' => 32, 'Active' => 1, 'Latitude' => '29.555173', 'PseudoHallID' => 0 }, 'ID' => 580 } ], 'ID' => 32 }, { 'Halls' => [ { 'Name' => 'אשכול הפיס אריאל', 'ID' => 168, 'ShowsQty' => 1, 'Hall' => { 'He' => { 'Info' => '', 'Address' => 'רח' דרך אפרתה 28', 'Guide' => '', 'Name' => 'אשכול הפיס אריאל' }, 'DoorsAmount' => 2, 'Image2Width' => 600, 'ImageHeight' => 403, 'Shelter' => 0, 'Image2Height' => 403, 'Mazgan' => 2, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05D0%u05E9%u05DB%u05D5%u05DC%20%u05E4%u05D9%u05E1%26psik%3B%20%u05D0%u05E8%u05D9%u05D0%u05DC%5Dxx168488x1167937%2C&UserEarthX=168264&UserEarthY=1168077&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'GoogleMapAddress' => 'דרך אפרתה 28, אריאל', 'PlanInFlash' => 1, 'Lift' => 1, 'Gangways' => 0, 'Incline' => 2, 'Longitude' => '35.1933261', 'Pit' => 1, 'Ru' => { 'Address' => 'ул. Дерех Эфрата, 28', 'Info' => '', 'Name' => 'Эшколь а-Пайс Ариэль', 'Guide' => '' }, 'Cafeteria' => 1, 'RightToLeft' => 0, 'Ramp' => 2, 'Parking' => 3, 'ID' => 168, 'IsPseudoHall' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'CityID' => 63, 'Active' => 1, 'Latitude' => '32.1037715', 'SeatsAmount' => 192, 'MainHallID' => undef, 'Distance' => 2, 'Stairs' => 2, 'SeatsOnMap' => 1, 'Kasher' => 0, 'RowsAmount' => 9, 'ImageWidth' => 600, 'Plan2InFlash' => 1 } }, { 'Hall' => { 'Parking' => 3, 'ID' => 2027, 'IsPseudoHall' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Ramp' => 2, 'Cafeteria' => 0, 'Ru' => { 'Address' => 'ул. Мицада, 2, Кантри-клаб Ариэль', 'Info' => 'Часы работы
 • Выходной: воскресенье
 • Понедельник–пятница: 18:00–1:00
 • Суббота: 16:00–1:00
 • Обратите внимание!!! Часы работы могут измениться!', 'Name' => 'Паб а-Маком шель Аба — Ариэль', 'Guide' => '' }, 'Pit' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Kasher' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Stairs' => 0, 'Distance' => 0, 'MainHallID' => undef, 'SeatsAmount' => 120, 'Latitude' => '32.103921', 'CityID' => 63, 'Active' => 1, 'PseudoHallID' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Shelter' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Image2Width' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'He' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'פאב המקום של אבא - אריאל', 'Info' => 'שעות הפעילות
 • ראשון סגור
 • שני-שישי: 18:00-1:00
 • שבת: 16:00-1:00
 • שימו לב!!! ייתכנו שינויים בשעות הפתיחה', 'Address' => 'רח' מדצה 2, קאנטרי קלאב אריאל' }, 'Longitude' => '35.195197', 'Incline' => 0, 'Gangways' => 0, 'Lift' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'MapaLink' => '', 'GoogleMapAddress' => '32.103921, 35.195197', 'Mazgan' => 2 }, 'ShowsQty' => 1, 'ID' => 2027, 'Name' => 'פאב המקום של אבא - אריאל' } ], 'Name' => 'אריאל', 'ID' => 63 }, { 'ID' => 10, 'Halls' => [ { 'Name' => 'בית יד לבנים אשדוד', 'ID' => 136, 'ShowsQty' => 5, 'Hall' => { 'Longitude' => '34.637338', 'Gangways' => 2, 'Lift' => 1, 'GoogleMapAddress' => '31.792616, 34.637338', 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05D1%u05D9%u05EA%20%u05D9%u05D3%20%u05DC%u05D1%u05E0%u05D9%u05DD%26psik%3B%20%u05D0%u05E9%u05D3%u05D5%u05D3%5Dxx115755x1133461%2C&UserEarthX=115637&UserEarthY=1133442&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'PlanInFlash' => 1, 'Mazgan' => 2, 'Incline' => 2, 'Shelter' => 0, 'Image2Height' => 530, 'Image2Width' => 600, 'DoorsAmount' => 3, 'He' => { 'Info' => '', 'Address' => 'רובע הסיטי, רח' הבנים', 'Guide' => '', 'Name' => 'בית יד לבנים אשדוד' }, 'ImageHeight' => 530, 'Distance' => 2, 'Plan2InFlash' => 1, 'ImageWidth' => 600, 'RowsAmount' => 14, 'Kasher' => 0, 'Stairs' => 2, 'SeatsOnMap' => 1, 'Latitude' => '31.792616', 'Active' => 1, 'CityID' => 10, 'PseudoHallID' => 0, 'MainHallID' => undef, 'SeatsAmount' => 399, 'Ramp' => 2, 'RightToLeft' => 0, 'Cafeteria' => 1, 'Parking' => 3, 'IsPseudoHall' => 0, 'ID' => 136, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'Яд ле-Баним Ашдод', 'Info' => '', 'Address' => 'район Сити, ул. а-Баним' }, 'Pit' => 1 } }, { 'Name' => 'המשכן לאמנויות הבמה אשדוד', 'ID' => 876, 'Hall' => { 'Ramp' => 2, 'RightToLeft' => 1, 'Cafeteria' => 2, 'IsPseudoHall' => 0, 'Parking' => 3, 'ID' => 876, 'Ru' => { 'Info' => 'Обратите внимание, что по правилам зала опоздавших впускают на незанятые места только на балконе, на дальние ряды, а не в соответствии с приобретенными билетами). Если есть антракт, во время него можно пересесть на приобретенные места.
 • После закрытия входов в зал опоздавших не впускают.
 • На мероприятия для взрослых дети до 6 лет не допускаются.
 • На детские мероприятия вход с 2 лет.
 • Запрещается вносить в зал детские коляски и саль каль.', 'Address' => 'ул. Дерех а-Арец 1', 'Guide' => '', 'Name' => 'Центр сценических искусств Ашдод' }, 'Pit' => 0, 'Distance' => 2, 'Plan2InFlash' => 1, 'RowsAmount' => 27, 'ImageWidth' => 600, 'Stairs' => 0, 'Kasher' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'Latitude' => '31.79299', 'Active' => 1, 'CityID' => 10, 'PseudoHallID' => 0, 'MainHallID' => undef, 'SeatsAmount' => 931, 'Shelter' => 0, 'Image2Height' => 775, 'Image2Width' => 600, 'DoorsAmount' => 0, 'He' => { 'Name' => 'המשכן לאמנויות הבמה אשדוד', 'Guide' => '', 'Address' => 'דרך ארץ 1', 'Info' => 'לתשומת לבכם, לפי הנחיית האולם המאחרים יופנו ליציע בלבד על בסיס מקום פנוי. אם יש הפסקה הם יוכלו להיכנס למקומות שרכשו.
 • לא תתאפשר כניסה לאולם לאחר סגירת הדלתות.
 • למופעי מבוגרים ילדים עד גיל 6 לא רשאים להיכנס למופע.
 • כניסה להצגות ילדים מגיל שנתיים ומעלה.
 • הכניסה להצגות מגיל שנתיים ומעלה.
 • אין להכניס הגלות ילדים/סל קל לאולם ואין להכניס אוכל.' }, 'ImageHeight' => 775, 'Longitude' => '34.636347', 'Gangways' => 2, 'Lift' => 2, 'PlanInFlash' => 1, 'GoogleMapAddress' => '31.792990, 34.636347', 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x0070x%u05D0%u05E9%u05D3%u05D5%u05D3x%u05D3%u05E8%u05DA%20%u05D0%u05E8%u05E5x%2C&UserEarthX=115569&UserEarthY=1133424&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Mazgan' => 2, 'Incline' => 2 }, 'ShowsQty' => 22 }, { 'Name' => 'מרכז מונארט לאמנויות אשדוד', 'ShowsQty' => 4, 'Hall' => { 'Pit' => 1, 'Ru' => { 'Name' => 'Культурный центр Монарт Ашдод', 'Guide' => '', 'Address' => 'ул. Дерех арец 8', 'Info' => '9-й ряд состоит из приставных стульев.' }, 'Cafeteria' => 1, 'RightToLeft' => 0, 'Ramp' => 0, 'ID' => 133, 'Parking' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'CityID' => 10, 'Active' => 1, 'Latitude' => '31.791868', 'SeatsAmount' => 150, 'MainHallID' => undef, 'Distance' => 2, 'Kasher' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'Stairs' => 2, 'ImageWidth' => 0, 'RowsAmount' => 9, 'Plan2InFlash' => 0, 'He' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'מרכז מונארט לאמנויות אשדוד', 'Info' => 'בשורה 9 כסאות רגילים.', 'Address' => 'רח' דרך ארץ 8' }, 'DoorsAmount' => 1, 'Image2Width' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Shelter' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Mazgan' => 2, 'PlanInFlash' => 0, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05DE%u05D5%u05D6%u05D9%u05D0%u05D5%u05DF%20%u05D5%u05DE%u05E8%u05DB%u05D6%20%u05D0%u05DE%u05E0%u05D5%u05D9%u05D5%u05EA%26psik%3B%20%u05D0%u05E9%u05D3%u05D5%u05D3%5Dxx115739x1133363%2C&UserEarthX=115453&UserEarthY=1133397&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'GoogleMapAddress' => '31.791868, 34.637185', 'Lift' => 1, 'Gangways' => 1, 'Incline' => 2, 'Longitude' => '34.637185' }, 'ID' => 133 }, { 'Hall' => { 'Ru' => { 'Info' => 'В этом зале нет защищённого пространства и в случае сирены нужно оставаться на своих местах.', 'Address' => 'ул. Керен Кайемет ле-Исраэль, 90', 'Guide' => '', 'Name' => 'Матнас Дюна-Юд Ашдод' }, 'Pit' => 1, 'Ramp' => 0, 'RightToLeft' => 1, 'Cafeteria' => 1, 'IsPseudoHall' => 0, 'ID' => 438, 'Parking' => 2, 'Latitude' => '31.77819', 'CityID' => 10, 'Active' => 1, 'PseudoHallID' => 0, 'MainHallID' => undef, 'SeatsAmount' => 399, 'Distance' => 2, 'Plan2InFlash' => 1, 'ImageWidth' => 600, 'RowsAmount' => 15, 'SeatsOnMap' => 1, 'Stairs' => 2, 'Kasher' => 0, 'Image2Width' => 600, 'DoorsAmount' => 3, 'He' => { 'Info' => 'אולם המופעים הזה אינו ממוגן ובעת אזעקה עליכם להישאר במקום מושבכם.', 'Address' => 'רח' קק"ל 90', 'Guide' => '', 'Name' => 'מתנ''ס דיונה אשדוד' }, 'ImageHeight' => 600, 'Shelter' => 1, 'Image2Height' => 600, 'Gangways' => 2, 'Lift' => 1, 'MapaLink' => '', 'GoogleMapAddress' => '31.778190, 34.649463', 'PlanInFlash' => 1, 'Mazgan' => 2, 'Incline' => 2, 'Longitude' => '34.649463' }, 'ShowsQty' => 6, 'ID' => 438, 'Name' => 'מתנ''ס דיונה אשדוד' }, { 'Hall' => { 'Image2Height' => 0, 'Shelter' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Image2Width' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'He' => { 'Info' => '', 'Address' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'סינמה סיטי אשדוד' }, 'Longitude' => undef, 'Incline' => 0, 'Gangways' => 0, 'Lift' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', אשדוד', 'MapaLink' => '', 'PlanInFlash' => 0, 'Mazgan' => 0, 'Parking' => 0, 'IsPseudoHall' => 1, 'ID' => 2005, 'Ramp' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Address' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'Синема-Сити Ашдод' }, 'Pit' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Stairs' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Kasher' => 0, 'Distance' => 0, 'MainHallID' => undef, 'SeatsAmount' => 0, 'Latitude' => undef, 'Active' => 1, 'CityID' => 10, 'PseudoHallID' => 0 }, 'ShowsQty' => 1, 'ID' => 2005, 'Name' => 'סינמה סיטי אשדוד' } ], 'Name' => 'אשדוד' }, { 'ID' => 33, 'Name' => 'אשקלון', 'Halls' => [ { 'ID' => 1886, 'ShowsQty' => 1, 'Hall' => { 'ImageHeight' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Image2Width' => 0, 'He' => { 'Info' => '', 'Address' => 'רח' יצחק בן צבי 2, אשקלון', 'Guide' => '', 'Name' => 'אשכול הפיס אשקלון' }, 'Image2Height' => 0, 'Shelter' => 0, 'Incline' => 0, 'Lift' => 0, 'Gangways' => 0, 'Mazgan' => 2, 'GoogleMapAddress' => '31.664977, 34.571887', 'MapaLink' => '', 'PlanInFlash' => 0, 'Longitude' => '34.571887', 'Pit' => 0, 'Ru' => { 'Name' => 'Эшколь а-Пайс Ашкелон', 'Guide' => '', 'Address' => 'ул. Ицхак Бен Цви, 2', 'Info' => '' }, 'ID' => 1886, 'Parking' => 3, 'IsPseudoHall' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Ramp' => 2, 'MainHallID' => undef, 'SeatsAmount' => 197, 'Active' => 1, 'CityID' => 33, 'Latitude' => '31.664977', 'PseudoHallID' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'Stairs' => 0, 'Kasher' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'RowsAmount' => 9, 'Distance' => 0 }, 'Name' => 'אשכול הפיס אשקלון' }, { 'ShowsQty' => 18, 'Hall' => { 'ImageHeight' => 839, 'DoorsAmount' => 6, 'Image2Width' => 600, 'He' => { 'Address' => 'רח' הנשיא 82', 'Info' => 'לתשומת לבכם, לפי הנחיית האולם, המאחרים יופנו למקומות הפנויים ויתפסו את מקומותיהם רק בהפסקה - במידה ויש.
 • למופעי מבוגרים, ילדים מתחת לגיל 6 לא רשאים להיכנס.
 • כניסה להצגות ילדים מגיל שנתיים ומעלה. אין להכניס עגלות ילדים/סלקל לאולם', 'Name' => 'היכל התרבות אשקלון', 'Guide' => '' }, 'Image2Height' => 839, 'Shelter' => 0, 'Incline' => 2, 'Lift' => 2, 'Gangways' => 3, 'Mazgan' => 2, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05D4%u05D9%u05DB%u05DC%20%u05D4%u05EA%u05E8%u05D1%u05D5%u05EA%26psik%3B%20%u05D0%u05E9%u05E7%u05DC%u05D5%u05DF%5Dxx108533x1119345%2C&UserEarthX=108284&UserEarthY=1119346&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'GoogleMapAddress' => '31.664702, 34.562052', 'PlanInFlash' => 1, 'Longitude' => '34.562052', 'Ru' => { 'Info' => 'Обратите внимание, что по правилам зала опоздавших впускают на незанятые места только в антракте, если он есть.
 • На мероприятия для взрослых дети до 6 лет не допускаются.
 • На детские мероприятия вход с 2 лет. Запрещается вносить в зал детские коляски и саль каль.', 'Address' => 'ул. а-Наси, 82', 'Guide' => '', 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Ашкелон' }, 'Pit' => 1, 'ID' => 92, 'IsPseudoHall' => 0, 'Parking' => 2, 'Cafeteria' => 2, 'RightToLeft' => 0, 'Ramp' => 2, 'MainHallID' => undef, 'SeatsAmount' => 847, 'CityID' => 33, 'Active' => 1, 'Latitude' => '31.664702', 'PseudoHallID' => 0, 'Plan2InFlash' => 1, 'Stairs' => 2, 'SeatsOnMap' => 1, 'Kasher' => 0, 'RowsAmount' => 26, 'ImageWidth' => 600, 'Distance' => 2 }, 'ID' => 92, 'Name' => 'היכל התרבות אשקלון' }, { 'ID' => 1666, 'ShowsQty' => 4, 'Hall' => { 'Pit' => 0, 'Ru' => { 'Address' => '', 'Info' => '', 'Name' => 'Центр Конгрессов Ашкелон', 'Guide' => '' }, 'ID' => 1666, 'Parking' => 0, 'IsPseudoHall' => 1, 'Cafeteria' => 0, 'Ramp' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'MainHallID' => undef, 'SeatsAmount' => 0, 'Active' => 1, 'CityID' => 33, 'Latitude' => undef, 'PseudoHallID' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Kasher' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Stairs' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Distance' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Image2Width' => 0, 'He' => { 'Name' => 'מרכז מופעים וכנסים בינלאומי אשקלון', 'Guide' => '', 'Address' => '', 'Info' => '' }, 'Image2Height' => 0, 'Shelter' => 0, 'Incline' => 0, 'Lift' => 0, 'Gangways' => 0, 'Mazgan' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'MapaLink' => '', 'GoogleMapAddress' => ', אשקלון', 'Longitude' => undef }, 'Name' => 'מרכז מופעים וכנסים בינלאומי אשקלון' }, { 'ID' => 1665, 'Hall' => { 'Pit' => 0, 'Ru' => { 'Name' => 'Матнас Вольденберг Ашкелон', 'Guide' => '', 'Address' => '', 'Info' => '' }, 'RightToLeft' => 0, 'Ramp' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Parking' => 0, 'ID' => 1665, 'IsPseudoHall' => 1, 'PseudoHallID' => 0, 'Latitude' => '31.66124', 'Active' => 1, 'CityID' => 33, 'SeatsAmount' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Distance' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Kasher' => 0, 'Stairs' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'He' => { 'Address' => '', 'Info' => '', 'Name' => 'מתנ''ס וולדנברג אשקלון', 'Guide' => '' }, 'Image2Width' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Shelter' => 0, 'Image2Height' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'MapaLink' => '', 'GoogleMapAddress' => '31.661240, 34.564957', 'Mazgan' => 0, 'Gangways' => 0, 'Lift' => 0, 'Incline' => 0, 'Longitude' => '34.564957' }, 'ShowsQty' => 1, 'Name' => 'מתנ''ס וולדנברג אשקלון' } ] }, { 'ID' => 34, 'Name' => 'באר שבע', 'Halls' => [ { 'Name' => 'מרכז צעירים באר שבע', 'ShowsQty' => 1, 'Hall' => { 'Lift' => 0, 'Gangways' => 2, 'Mazgan' => 2, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05DE%u05E8%u05DB%u05D6%20%u05D4%u05E6%u05E2%u05D9%u05E8%u05D9%u05DD%26psik%3B%20%u05D1%u05D0%u05E8%20%u05E9%u05D1%u05E2%5Dxx129727x1071970%2C&UserEarthX=129714&UserEarthY=1071702&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'PlanInFlash' => 1, 'GoogleMapAddress' => '31.238539, 34.787160', 'Incline' => 1, 'Longitude' => '34.78716', 'DoorsAmount' => 2, 'Image2Width' => 600, 'He' => { 'Address' => 'הרצל 12 העיר העתיקה, באר שבע', 'Info' => '', 'Name' => 'מרכז צעירים באר שבע', 'Guide' => '' }, 'ImageHeight' => 520, 'Shelter' => 0, 'Image2Height' => 520, 'Active' => 1, 'CityID' => 34, 'Latitude' => '31.238539', 'PseudoHallID' => 0, 'MainHallID' => undef, 'SeatsAmount' => 408, 'Distance' => 2, 'Plan2InFlash' => 1, 'SeatsOnMap' => 1, 'Kasher' => 0, 'Stairs' => 2, 'RowsAmount' => 14, 'ImageWidth' => 600, 'Pit' => 1, 'Ru' => { 'Name' => 'Дворец Молодежи Беэр-Шева', 'Guide' => '', 'Address' => 'ул. Герцль, 12, старый город', 'Info' => '' }, 'Cafeteria' => 2, 'Ramp' => 1, 'RightToLeft' => 1, 'ID' => 85, 'IsPseudoHall' => 0, 'Parking' => 2 }, 'ID' => 85 }, { 'Name' => 'משכן אמנויות הבמה באר שבע', 'ID' => 1668, 'ShowsQty' => 29, 'Hall' => { 'Ru' => { 'Name' => 'Центр сценических искусств Беэр-Шева', 'Guide' => '', 'Address' => '', 'Info' => '' }, 'Pit' => 0, 'ID' => 1668, 'Parking' => 0, 'IsPseudoHall' => 1, 'Cafeteria' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Ramp' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'MainHallID' => undef, 'PseudoHallID' => 0, 'Active' => 1, 'CityID' => 34, 'Latitude' => undef, 'Kasher' => 0, 'Stairs' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Distance' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'He' => { 'Name' => 'משכן אמנויות הבמה באר שבע', 'Guide' => '', 'Address' => '', 'Info' => '' }, 'DoorsAmount' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Shelter' => 0, 'Incline' => 0, 'Mazgan' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'MapaLink' => '', 'GoogleMapAddress' => ', באר שבע', 'Lift' => 0, 'Gangways' => 0, 'Longitude' => undef } }, { 'ID' => 1747, 'ShowsQty' => 7, 'Hall' => { 'Incline' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', באר שבע', 'MapaLink' => '', 'PlanInFlash' => 0, 'Mazgan' => 0, 'Gangways' => 0, 'Lift' => 0, 'Longitude' => undef, 'ImageHeight' => 0, 'He' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'סינמה סיטי באר שבע', 'Info' => '', 'Address' => '' }, 'Image2Width' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Shelter' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'MainHallID' => undef, 'PseudoHallID' => 0, 'Latitude' => undef, 'Active' => 1, 'CityID' => 34, 'ImageWidth' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Stairs' => 0, 'Kasher' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Distance' => 0, 'Pit' => 0, 'Ru' => { 'Address' => '', 'Info' => '', 'Name' => 'Синема-Сити Беэр-Шева', 'Guide' => '' }, 'Parking' => 0, 'ID' => 1747, 'IsPseudoHall' => 1, 'Ramp' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Cafeteria' => 0 }, 'Name' => 'סינמה סיטי באר שבע' }, { 'ID' => 83, 'ShowsQty' => 1, 'Hall' => { 'MainHallID' => undef, 'SeatsAmount' => 394, 'Latitude' => '31.251339', 'Active' => 1, 'CityID' => 34, 'PseudoHallID' => 0, 'Plan2InFlash' => 1, 'ImageWidth' => 600, 'RowsAmount' => 13, 'SeatsOnMap' => 1, 'Stairs' => 2, 'Kasher' => 0, 'Distance' => 2, 'Pit' => 1, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Address' => 'дерех Мешахрерим, 10', 'Guide' => '', 'Name' => 'Консерватория Беэр-Шева' }, 'IsPseudoHall' => 0, 'Parking' => 2, 'ID' => 83, 'RightToLeft' => 1, 'Ramp' => 2, 'Cafeteria' => 2, 'Incline' => 1, 'Gangways' => 2, 'Lift' => 0, 'PlanInFlash' => 1, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05E7%u05D5%u05E0%u05E1%u05E8%u05D1%u05D8%u05D5%u05E8%u05D9%u05D5%u05DF%26psik%3B%20%u05D1%u05D0%u05E8%20%u05E9%u05D1%u05E2%5Dxx130605x1073429%2C&UserEarthX=130471&UserEarthY=1073440&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'GoogleMapAddress' => '31.251846,34.796609', 'Mazgan' => 2, 'Longitude' => '34.796521', 'ImageHeight' => 395, 'Image2Width' => 600, 'DoorsAmount' => 2, 'He' => { 'Address' => 'דרך המשחררים 10', 'Info' => '', 'Name' => 'קונסרבטוריון באר שבע', 'Guide' => '' }, 'Image2Height' => 395, 'Shelter' => 0 }, 'Name' => 'קונסרבטוריון באר שבע' } ] }, { 'Name' => 'בית שמש', 'Halls' => [ { 'ID' => 1880, 'ShowsQty' => 6, 'Hall' => { 'Longitude' => '34.993385', 'Incline' => 2, 'Lift' => 0, 'Gangways' => 0, 'Mazgan' => 2, 'PlanInFlash' => 0, 'MapaLink' => '', 'GoogleMapAddress' => '31.748436, 34.993385', 'Image2Height' => 0, 'Shelter' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Image2Width' => 0, 'He' => { 'Info' => 'לתשומת לבכם, לפי הנחיית האולם, המאחרים יופנו לשורות העליונות באולם, ולא ישבו במקומות שנבחרו מראש.
 • אין כניסת להיכל עם פעוטות מתחת לגיל שנתיים.
 • אין כניסת להיכל עם עגלות.', 'Address' => 'רח' מורדי הגיטאות 13', 'Guide' => '', 'Name' => 'היכל הפיס לתרבות בית שמש' }, 'Plan2InFlash' => 0, 'Kasher' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'Stairs' => 0, 'RowsAmount' => 17, 'ImageWidth' => 0, 'Distance' => 0, 'MainHallID' => undef, 'SeatsAmount' => 537, 'CityID' => 64, 'Active' => 1, 'Latitude' => '31.748436', 'PseudoHallID' => 0, 'ID' => 1880, 'Parking' => 3, 'IsPseudoHall' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Ramp' => 2, 'RightToLeft' => 1, 'Ru' => { 'Address' => 'ул. Мордей а-Гитаот 13', 'Info' => 'Обратите внимание, что по правилам зала опоздавших впускают на незанятые места на дальние ряды, а не в соответствии с приобретенными билетами.
 • На мероприятия дети до 2 лет не допускаются.
 • Запрещается вносить в зал детские коляски и саль каль.', 'Name' => 'Гехаль а-Пайс ле-Тарбут Бейт-Шемеш', 'Guide' => '' }, 'Pit' => 0 }, 'Name' => 'היכל הפיס לתרבות בית שמש' } ], 'ID' => 64 }, { 'ID' => 11, 'Name' => 'בת ים', 'Halls' => [ { 'ShowsQty' => 12, 'Hall' => { 'ID' => 53, 'Parking' => 3, 'IsPseudoHall' => 0, 'RightToLeft' => 1, 'Ramp' => 2, 'Cafeteria' => 2, 'Pit' => 1, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Бат-Ям', 'Info' => 'Обратите внимание, что по правилам зала после закрытия дверей, опоздавших впускают на незанятые места только на 13-18 ряды, а не в соответствии с приобретенными билетами.
 • Зал не дает компенсации опоздавшим', 'Address' => 'ул. Симтат Офир, 3' }, 'Plan2InFlash' => 1, 'ImageWidth' => 600, 'RowsAmount' => 18, 'Kasher' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'Stairs' => 2, 'Distance' => 2, 'MainHallID' => undef, 'SeatsAmount' => 575, 'Latitude' => '32.0206112', 'CityID' => 11, 'Active' => 1, 'PseudoHallID' => 0, 'Image2Height' => 622, 'Shelter' => 0, 'ImageHeight' => 622, 'Image2Width' => 600, 'DoorsAmount' => 4, 'He' => { 'Name' => 'היכל התרבות בת ים', 'Guide' => '', 'Address' => 'רח' סמטת אופיר 3, רמת יוסף', 'Info' => 'לתשומת לבכם, לפי הנחיית האולם, לאחר סגירת הדלתות המאחרים יופנו לשורות 13-18.
 • לא יינתן פיצוי בגין איחור.' }, 'Longitude' => '34.7572707', 'Incline' => 2, 'Gangways' => 0, 'Lift' => 2, 'MapaLink' => 'https://www.google.com/maps/preview#!q=%D7%90%D7%95%D7%A4%D7%99%D7%A8+3%2C+%D7%91%D7%AA-%D7%99%D7%9D&data=!1m4!1m3!1d4356!2d34.7572645!3d32.0206169!4m15!2m14!1m13!1s0x1502b34186982a1b%3A0x352aa4d2d2d80edd!3m8!1m3!1d26081603!2d-95.677068!3d37.0625!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!4m2!3d32.0206112!4d34.7572707', 'GoogleMapAddress' => 'אופיר 3, בת-ים', 'PlanInFlash' => 1, 'Mazgan' => 2 }, 'ID' => 53, 'Name' => 'היכל התרבות בת ים' } ] }, { 'Name' => 'גבעת שמואל', 'Halls' => [ { 'Name' => 'אולם התרבות מתנ''ס גבעת שמואל', 'ID' => 1540, 'ShowsQty' => 2, 'Hall' => { 'Distance' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'RowsAmount' => 17, 'ImageWidth' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'Kasher' => 0, 'Stairs' => 0, 'Latitude' => '32.079168', 'Active' => 1, 'CityID' => 155, 'PseudoHallID' => 0, 'MainHallID' => undef, 'SeatsAmount' => 373, 'Ramp' => 2, 'RightToLeft' => 1, 'Cafeteria' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'Parking' => 2, 'ID' => 1540, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Address' => 'ул. Нахум 1', 'Guide' => '', 'Name' => 'Концертный зал, матнас Гиват-Шмуэль' }, 'Pit' => 0, 'Longitude' => '34.848466', 'Gangways' => 0, 'Lift' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'MapaLink' => '', 'GoogleMapAddress' => '32.079168, 34.848466', 'Mazgan' => 0, 'Incline' => 0, 'Shelter' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Image2Width' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'He' => { 'Address' => 'רח' נחום 1', 'Info' => '', 'Name' => 'אולם התרבות מתנ''ס גבעת שמואל', 'Guide' => '' }, 'ImageHeight' => 0 } } ], 'ID' => 155 }, { 'Name' => 'גבעתיים', 'Halls' => [ { 'Name' => 'תיאטרון גבעתיים', 'Hall' => { 'PseudoHallID' => 0, 'CityID' => 12, 'Active' => 1, 'Latitude' => undef, 'SeatsAmount' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Distance' => 0, 'Stairs' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Kasher' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'Театр Гиватаим', 'Info' => '', 'Address' => '' }, 'Pit' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Ramp' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'IsPseudoHall' => 1, 'ID' => 1659, 'Parking' => 0, 'Mazgan' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'MapaLink' => '', 'GoogleMapAddress' => ', גבעתיים', 'Lift' => 0, 'Gangways' => 0, 'Incline' => 0, 'Longitude' => undef, 'He' => { 'Address' => '', 'Info' => '', 'Name' => 'תיאטרון גבעתיים', 'Guide' => '' }, 'DoorsAmount' => 0, 'Image2Width' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Shelter' => 0, 'Image2Height' => 0 }, 'ShowsQty' => 24, 'ID' => 1659 } ], 'ID' => 12 }, { 'ID' => 13, 'Name' => 'גני תקווה', 'Halls' => [ { 'Name' => 'מרכז הבמה גני תקווה', 'ShowsQty' => 25, 'Hall' => { 'Image2Width' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'He' => { 'Info' => '', 'Address' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'מרכז הבמה גני תקווה' }, 'ImageHeight' => 0, 'Shelter' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Gangways' => 0, 'Lift' => 0, 'MapaLink' => '', 'PlanInFlash' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', גני תקווה', 'Mazgan' => 0, 'Incline' => 0, 'Longitude' => undef, 'Pit' => 0, 'Ru' => { 'Address' => '', 'Info' => '', 'Name' => 'Мерказ а-Бама Ганей Тиква', 'Guide' => '' }, 'Ramp' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Parking' => 0, 'ID' => 1669, 'IsPseudoHall' => 1, 'Latitude' => undef, 'Active' => 1, 'CityID' => 13, 'PseudoHallID' => 0, 'MainHallID' => undef, 'SeatsAmount' => 0, 'Distance' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Stairs' => 0, 'Kasher' => 0, 'SeatsOnMap' => 0 }, 'ID' => 1669 } ] }, { 'Name' => 'הוד השרון', 'Halls' => [ { 'ShowsQty' => 1, 'Hall' => { 'Shelter' => 0, 'Image2Height' => 850, 'He' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'בית מקומי לתרבות - הוד השרון', 'Info' => 'בקרבת מקום יש את חניון הדואר ברחוב רמתיים וחניון ברחוב יהושע בן גמלא.', 'Address' => 'רח' יהושע בן גמלא 26' }, 'DoorsAmount' => 3, 'Image2Width' => 600, 'ImageHeight' => 850, 'Longitude' => '34.895859', 'Mazgan' => 2, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x9700x%u05D4%u05D5%u05D3%20%u05D4%u05E9%u05E8%u05D5%u05DFx%u05D9%u05D4%u05D5%u05E9%u05E2%20%u05D1%u05DF%20%u05D2%u05DE%u05DC%u05D0x26%2C&UserEarthX=140306&UserEarthY=1173851&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'GoogleMapAddress' => '32.157589, 34.895859', 'PlanInFlash' => 1, 'Lift' => 2, 'Gangways' => 3, 'Incline' => 2, 'Cafeteria' => 2, 'RightToLeft' => 0, 'Ramp' => 2, 'IsPseudoHall' => 0, 'Parking' => 0, 'ID' => 263, 'Pit' => 1, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'Бейт макоми ле-тарбут — Ход а-Шарон', 'Info' => 'Рядом есть стоянка почты по ул. Раматаим и стоянка по ул. Иехошуа Бен Гамла.', 'Address' => 'ул. Иешуа Бен Гамла 26 (рядом с почтой)' }, 'Distance' => 2, 'SeatsOnMap' => 1, 'Kasher' => 0, 'Stairs' => 2, 'RowsAmount' => 15, 'ImageWidth' => 600, 'Plan2InFlash' => 1, 'PseudoHallID' => 0, 'Active' => 1, 'CityID' => 78, 'Latitude' => '32.157589', 'SeatsAmount' => 236, 'MainHallID' => undef }, 'ID' => 263, 'Name' => 'בית מקומי לתרבות - הוד השרון' }, { 'ShowsQty' => 13, 'Hall' => { 'ImageHeight' => 0, 'He' => { 'Address' => 'דרך הים', 'Info' => 'הופעות חיות מתחת לכיפת השמיים, במקרה של מזג אוויר גשום המופע יידחה למועד אחר.
 • הבילוי משלב מופעי מוסיקה איכותיים, בר מושקע ודוכני מזון של אוכל רחוב מתחלפים.
 • חניה חינם צמודה למתחם.', 'Name' => 'הדוב הירוק - פארק אקולוגי הוד השרון', 'Guide' => '' }, 'Image2Width' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Shelter' => 0, 'Incline' => 0, 'MapaLink' => '', 'GoogleMapAddress' => '32.132891, 34.889934', 'PlanInFlash' => 0, 'Mazgan' => 0, 'Gangways' => 0, 'Lift' => 0, 'Longitude' => '34.889934', 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'Экологический парк А-Дов а-ярок', 'Info' => 'Живые выступления под открытым небом, в случае дождливой погоды шоу будет перенесено на другую дату.
 • В парке есть бар и буфеты с фастфудом.
 • Бесплатная парковка рядом с площадкой.', 'Address' => 'Дерех а-Ям' }, 'Pit' => 0, 'Parking' => 3, 'ID' => 2044, 'IsPseudoHall' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Ramp' => 2, 'Cafeteria' => 0, 'SeatsAmount' => 500, 'MainHallID' => undef, 'PseudoHallID' => 0, 'Latitude' => '32.132891', 'CityID' => 78, 'Active' => 1, 'ImageWidth' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Kasher' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Stairs' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Distance' => 0 }, 'ID' => 2044, 'Name' => 'הדוב הירוק - פארק אקולוגי הוד השרון' } ], 'ID' => 78 }, { 'ID' => 5, 'Halls' => [ { 'ID' => 1670, 'ShowsQty' => 26, 'Hall' => { 'ImageHeight' => 0, 'Image2Width' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'He' => { 'Name' => 'היכל אמנויות הבמה הרצליה', 'Guide' => '', 'Address' => '', 'Info' => '' }, 'Image2Height' => 0, 'Shelter' => 0, 'Incline' => 0, 'Gangways' => 0, 'Lift' => 0, 'MapaLink' => '', 'PlanInFlash' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', הרצליה', 'Mazgan' => 0, 'Longitude' => undef, 'Pit' => 0, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Address' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'Центр сценических искусств Герцлия' }, 'ID' => 1670, 'IsPseudoHall' => 1, 'Parking' => 0, 'Ramp' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'MainHallID' => undef, 'SeatsAmount' => 0, 'Latitude' => undef, 'Active' => 1, 'CityID' => 5, 'PseudoHallID' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Stairs' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Kasher' => 0, 'Distance' => 0 }, 'Name' => 'היכל אמנויות הבמה הרצליה' }, { 'Name' => 'היכל בעיר הרצליה', 'ID' => 563, 'Hall' => { 'Longitude' => '34.842952', 'Incline' => 0, 'Gangways' => 0, 'Lift' => 0, 'PlanInFlash' => 1, 'MapaLink' => '', 'GoogleMapAddress' => '32.166208, 34.842952', 'Mazgan' => 2, 'Image2Height' => 845, 'Shelter' => 0, 'ImageHeight' => 845, 'Image2Width' => 600, 'DoorsAmount' => 5, 'He' => { 'Address' => 'רח' בן גוריון 5', 'Info' => 'לתשומת לבכם, המאחרים יורשו להיכנס בהתאם להוראות הסדרן. אין התחייבות למקום המסומן למאחרים.
 • לא ניתן להכניס עגלת תינוקות.', 'Name' => 'היכל בעיר הרצליה', 'Guide' => '' }, 'Plan2InFlash' => 1, 'ImageWidth' => 600, 'RowsAmount' => 19, 'SeatsOnMap' => 1, 'Stairs' => 2, 'Kasher' => 0, 'Distance' => 0, 'MainHallID' => undef, 'SeatsAmount' => 280, 'Latitude' => '32.166208', 'CityID' => 5, 'Active' => 1, 'PseudoHallID' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'ID' => 563, 'Parking' => 3, 'Ramp' => 2, 'RightToLeft' => 1, 'Cafeteria' => 2, 'Pit' => 1, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'Гехал ба-Ир Герцлия', 'Info' => 'Обратите внимание, опоздавшим будет разрешено войти в соответствии с указаниями садрана, а не в соответствии с приобретенными билетами.
 • Запрещается вносить в зал детские коляски.', 'Address' => 'ул. Бен Гурион, 5' } }, 'ShowsQty' => 8 }, { 'Name' => 'מתחם ארנה הרצליה', 'ID' => 1484, 'ShowsQty' => 1, 'Hall' => { 'ImageHeight' => 0, 'He' => { 'Address' => 'רח' השונית 2, קניון ארנה הרצליה', 'Info' => '', 'Name' => 'מתחם ארנה הרצליה', 'Guide' => '' }, 'Image2Width' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Shelter' => 0, 'Incline' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.163649, 34.797003', 'PlanInFlash' => 0, 'MapaLink' => '', 'Mazgan' => 2, 'Gangways' => 0, 'Lift' => 0, 'Longitude' => '34.797003', 'Pit' => 0, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Address' => 'ул. Шонит, 2, торговый центр Арена Герцлия', 'Guide' => '', 'Name' => 'Территория торгового центра Арена Герцлия' }, 'Parking' => 2, 'IsPseudoHall' => 0, 'ID' => 1484, 'RightToLeft' => 0, 'Ramp' => 2, 'Cafeteria' => 2, 'SeatsAmount' => 700, 'MainHallID' => undef, 'PseudoHallID' => 0, 'Latitude' => '32.163649', 'CityID' => 5, 'Active' => 1, 'ImageWidth' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Kasher' => 0, 'Stairs' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Distance' => 0 } }, { 'ID' => 1872, 'Hall' => { 'Ru' => { 'Name' => 'Матнас Яд а-Тейша — Герцлия', 'Guide' => '', 'Address' => 'ул. а-Равивим 14', 'Info' => '' }, 'Pit' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'RightToLeft' => 1, 'Ramp' => 2, 'IsPseudoHall' => 0, 'ID' => 1872, 'Parking' => 3, 'PseudoHallID' => 0, 'Active' => 1, 'CityID' => 5, 'Latitude' => '32.174431', 'SeatsAmount' => 200, 'MainHallID' => undef, 'Distance' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'Kasher' => 0, 'Stairs' => 0, 'RowsAmount' => 10, 'ImageWidth' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'He' => { 'Address' => 'רח' רביבים 14', 'Info' => '', 'Name' => 'מתנ"ס יד התשעה - הרצליה', 'Guide' => '' }, 'DoorsAmount' => 0, 'Image2Width' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Shelter' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Mazgan' => 2, 'PlanInFlash' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.174431, 34.852950', 'MapaLink' => '', 'Lift' => 0, 'Gangways' => 0, 'Incline' => 0, 'Longitude' => '34.85295' }, 'ShowsQty' => 1, 'Name' => 'מתנ"ס יד התשעה - הרצליה' } ], 'Name' => 'הרצליה' }, { 'Name' => 'זכרון יעקב', 'Halls' => [ { 'Name' => 'מוזיאון העלייה הראשונה זכרון יעקוב', 'ID' => 1352, 'ShowsQty' => 1, 'Hall' => { 'Lift' => 2, 'Gangways' => 0, 'Mazgan' => 2, 'GoogleMapAddress' => '32.574091, 34.952441', 'MapaLink' => '', 'PlanInFlash' => 0, 'Incline' => 0, 'Longitude' => '34.952441', 'DoorsAmount' => 0, 'Image2Width' => 0, 'He' => { 'Name' => 'מוזיאון העלייה הראשונה זכרון יעקוב', 'Guide' => '', 'Address' => 'רח' הנדיב 2', 'Info' => '' }, 'ImageHeight' => 0, 'Shelter' => 0, 'Image2Height' => 0, 'CityID' => 42, 'Active' => 1, 'Latitude' => '32.574091', 'PseudoHallID' => 0, 'MainHallID' => undef, 'SeatsAmount' => 78, 'Distance' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Stairs' => 0, 'Kasher' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Pit' => 0, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Address' => 'ул. а-Надив 2', 'Guide' => '', 'Name' => 'Музей а-Алия а-ришона Зихрон-Яков' }, 'Cafeteria' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Ramp' => 2, 'Parking' => 3, 'IsPseudoHall' => 0, 'ID' => 1352 } }, { 'Name' => 'מרכז אמנויות מלון יוקרה אלמא זכרון יעקוב', 'Hall' => { 'ID' => 1671, 'IsPseudoHall' => 1, 'Parking' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Ramp' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Ru' => { 'Address' => '', 'Info' => '', 'Name' => 'Отель Elma Зихрон-Яков', 'Guide' => '' }, 'Pit' => 0, 'Stairs' => 0, 'Kasher' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Distance' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'MainHallID' => undef, 'PseudoHallID' => 0, 'CityID' => 42, 'Active' => 1, 'Latitude' => undef, 'Image2Height' => 0, 'Shelter' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'He' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'מרכז אמנויות מלון יוקרה אלמא זכרון יעקוב', 'Info' => '', 'Address' => '' }, 'DoorsAmount' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Longitude' => undef, 'Incline' => 0, 'Mazgan' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'MapaLink' => '', 'GoogleMapAddress' => ', זכרון יעקב', 'Lift' => 0, 'Gangways' => 0 }, 'ShowsQty' => 1, 'ID' => 1671 } ], 'ID' => 42 }, { 'Name' => 'חדרה', 'Halls' => [ { 'ShowsQty' => 1, 'Hall' => { 'PseudoHallID' => 0, 'Active' => 1, 'CityID' => 43, 'Latitude' => '32.4398601', 'SeatsAmount' => 182, 'MainHallID' => undef, 'Distance' => 1, 'SeatsOnMap' => 1, 'Kasher' => 0, 'Stairs' => 2, 'ImageWidth' => 0, 'RowsAmount' => 10, 'Plan2InFlash' => 0, 'Ru' => { 'Name' => 'Friends Хадера', 'Guide' => '', 'Address' => 'ул. Ротшильд 27 угол А-Наси 47, в здании профсоюза «Гистадрут»', 'Info' => '' }, 'Pit' => 1, 'Cafeteria' => 0, 'RightToLeft' => 1, 'Ramp' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'ID' => 142, 'Parking' => 0, 'Mazgan' => 2, 'GoogleMapAddress' => 'רוטשילד 27, חדרה', 'PlanInFlash' => 0, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x6500x%u05D7%u05D3%u05E8%u05D4x%u05D4%u05E0%u05E9%u05D9%u05D0%20%u05D5%u05D9%u05D9%u05E6%u05DE%u05DFx47%2C&UserEarthX=142735&UserEarthY=1205141&UserMapZoom=250&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Lift' => 0, 'Gangways' => 0, 'Incline' => 2, 'Longitude' => '34.9218965', 'He' => { 'Address' => 'שד' רוטשילד 27, בנין ההסתדרות', 'Info' => '', 'Name' => 'Friends חדרה', 'Guide' => '' }, 'DoorsAmount' => 2, 'Image2Width' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Shelter' => 0, 'Image2Height' => 0 }, 'ID' => 142, 'Name' => 'Friends חדרה' }, { 'ID' => 143, 'Hall' => { 'Image2Height' => 606, 'Shelter' => 0, 'ImageHeight' => 606, 'He' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'היכל התרבות חדרה - אולם רנה שני', 'Info' => '', 'Address' => 'רח' רמב"ם 39' }, 'Image2Width' => 600, 'DoorsAmount' => 4, 'Longitude' => '34.914142', 'Incline' => 2, 'PlanInFlash' => 1, 'GoogleMapAddress' => '32.439355, 34.914142', 'MapaLink' => '', 'Mazgan' => 2, 'Gangways' => 2, 'Lift' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'Parking' => 2, 'ID' => 143, 'Ramp' => 2, 'RightToLeft' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Pit' => 1, 'Ru' => { 'Address' => 'ул. Рамбам, 39', 'Info' => '', 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Хадера — Зал «Рене Шени»', 'Guide' => '' }, 'ImageWidth' => 600, 'RowsAmount' => 12, 'Stairs' => 2, 'Kasher' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'Plan2InFlash' => 1, 'Distance' => 2, 'SeatsAmount' => 360, 'MainHallID' => undef, 'PseudoHallID' => 0, 'Latitude' => '32.439355', 'CityID' => 43, 'Active' => 1 }, 'ShowsQty' => 1, 'Name' => 'היכל התרבות חדרה - אולם רנה שני' } ], 'ID' => 43 }, { 'ID' => 15, 'Name' => 'חולון', 'Halls' => [ { 'Name' => 'מדיטק חולון', 'Hall' => { 'Cafeteria' => 0, 'Ramp' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'ID' => 1727, 'IsPseudoHall' => 1, 'Parking' => 0, 'Ru' => { 'Address' => '', 'Info' => '', 'Name' => 'Медиатек Холон', 'Guide' => '' }, 'Pit' => 0, 'Distance' => 0, 'Kasher' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Stairs' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Active' => 1, 'CityID' => 15, 'Latitude' => undef, 'SeatsAmount' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Shelter' => 0, 'Image2Height' => 0, 'He' => { 'Address' => '', 'Info' => '', 'Name' => 'מדיטק חולון', 'Guide' => '' }, 'DoorsAmount' => 0, 'Image2Width' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Longitude' => undef, 'Mazgan' => 0, 'MapaLink' => '', 'GoogleMapAddress' => ', חולון', 'PlanInFlash' => 0, 'Lift' => 0, 'Gangways' => 0, 'Incline' => 0 }, 'ShowsQty' => 9, 'ID' => 1727 }, { 'Name' => 'מרכז שטיינברג חולון', 'ID' => 59, 'Hall' => { 'Kasher' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'Stairs' => 2, 'RowsAmount' => 19, 'ImageWidth' => 600, 'Plan2InFlash' => 1, 'Distance' => 2, 'SeatsAmount' => 570, 'MainHallID' => undef, 'PseudoHallID' => 0, 'CityID' => 15, 'Active' => 1, 'Latitude' => '32.00688', 'Parking' => 3, 'ID' => 59, 'IsPseudoHall' => 0, 'Cafeteria' => 2, 'Ramp' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Pit' => 1, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Address' => 'ул. Гиват а-Тахмошет, 21, район Кирьят-Шарет', 'Guide' => '', 'Name' => 'Матнас Штейнберг Холон' }, 'Longitude' => '34.791006', 'Incline' => 2, 'Mazgan' => 2, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05D4%u05DE%u05E9%u05DB%u05DF%20%u05DC%u05EA%u05E8%u05D1%u05D5%u05EA%20%u05D5%u05D0%u05D5%u05DE%u05E0%u05D5%u05EA%20%u05E9%u05D8%u05D9%u05D9%u05E0%u05D1%u05E8%u05D2%26psik%3B%20%u05D7%u05D5%u05DC%u05D5%u05DF%5Dxx130397x1157166%2C&UserEarthX=130218&UserEarthY=1157171&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'PlanInFlash' => 1, 'GoogleMapAddress' => '32.006880, 34.791006', 'Lift' => 1, 'Gangways' => 3, 'Image2Height' => 702, 'Shelter' => 0, 'ImageHeight' => 702, 'He' => { 'Info' => '', 'Address' => 'גבעת התחמושת 21, קרית שרת', 'Guide' => '', 'Name' => 'מרכז שטיינברג חולון' }, 'DoorsAmount' => 6, 'Image2Width' => 600 }, 'ShowsQty' => 13 }, { 'Name' => 'תיאטרון חולון', 'ShowsQty' => 21, 'Hall' => { 'Longitude' => undef, 'Incline' => 0, 'Mazgan' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', חולון', 'PlanInFlash' => 0, 'MapaLink' => '', 'Lift' => 0, 'Gangways' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Shelter' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'He' => { 'Name' => 'תיאטרון חולון', 'Guide' => '', 'Address' => '', 'Info' => '' }, 'DoorsAmount' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Stairs' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Kasher' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Distance' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'MainHallID' => undef, 'PseudoHallID' => 0, 'Active' => 1, 'CityID' => 15, 'Latitude' => undef, 'Parking' => 0, 'IsPseudoHall' => 1, 'ID' => 1728, 'Cafeteria' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Ramp' => 0, 'Pit' => 0, 'Ru' => { 'Address' => '', 'Info' => '', 'Name' => 'Театр Холон', 'Guide' => '' } }, 'ID' => 1728 } ] }, { 'Halls' => [ { 'Name' => 'בית אבא חושי חיפה', 'ID' => 215, 'ShowsQty' => 7, 'Hall' => { 'Shelter' => 0, 'Image2Height' => 867, 'Image2Width' => 600, 'DoorsAmount' => 6, 'He' => { 'Info' => '4 שורות הראשונות באולם באותו המפלס.', 'Address' => 'רח' אבא הלל סילבר, 71', 'Guide' => '', 'Name' => 'בית אבא חושי חיפה' }, 'ImageHeight' => 867, 'Longitude' => '35.010532', 'Gangways' => 4, 'Lift' => 2, 'GoogleMapAddress' => '32.790971, 35.010532', 'PlanInFlash' => 1, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x4000x%u05D7%u05D9%u05E4%u05D4x%u05D0%u05D1%u05D0%20%u05D4%u05DC%u05DC%20%u05E1%u05D9%u05DC%u05D1%u05E8x71%2C&UserEarthX=151270&UserEarthY=1244096&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Mazgan' => 2, 'Incline' => 2, 'Ramp' => 2, 'RightToLeft' => 0, 'Cafeteria' => 2, 'IsPseudoHall' => 0, 'ID' => 215, 'Parking' => 2, 'Pit' => 1, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'Бейт Аба Хуши Хайфа', 'Info' => 'Четыре первых ряда зала находятся на одном уровне.', 'Address' => 'ул. Аба Элель Сильвер, 71' }, 'Distance' => 2, 'Plan2InFlash' => 1, 'ImageWidth' => 600, 'RowsAmount' => 21, 'Stairs' => 2, 'Kasher' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'Latitude' => '32.790971', 'CityID' => 7, 'Active' => 1, 'PseudoHallID' => 0, 'MainHallID' => undef, 'SeatsAmount' => 501 } }, { 'Name' => 'בית הגפן חיפה', 'ID' => 651, 'ShowsQty' => 1, 'Hall' => { 'Longitude' => '34.9925609', 'Incline' => 0, 'Lift' => 1, 'Gangways' => 2, 'Mazgan' => 2, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x4000x%u05D7%u05D9%u05E4%u05D4x%u05E9%u05D3%u05E8%u05D5%u05EA%20%u05D4%u05E6%u05D9%u05D5%u05E0%u05D5%u05EAx33%2C&UserEarthX=149594&UserEarthY=1246822&UserMapZoom=250&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'PlanInFlash' => 1, 'GoogleMapAddress' => 'בית הגפן, חיפה, ישראל', 'Image2Height' => 706, 'Shelter' => 0, 'ImageHeight' => 706, 'DoorsAmount' => 0, 'Image2Width' => 600, 'He' => { 'Address' => 'שד' הציונות 33', 'Info' => '', 'Name' => 'בית הגפן חיפה', 'Guide' => '' }, 'Plan2InFlash' => 1, 'SeatsOnMap' => 1, 'Stairs' => 1, 'Kasher' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'ImageWidth' => 600, 'Distance' => 2, 'MainHallID' => undef, 'SeatsAmount' => 199, 'Active' => 1, 'CityID' => 7, 'Latitude' => '32.8159518', 'PseudoHallID' => 0, 'Parking' => 1, 'IsPseudoHall' => 0, 'ID' => 651, 'Cafeteria' => 2, 'RightToLeft' => 1, 'Ramp' => 2, 'Ru' => { 'Name' => 'Бейт а-Гефен Хайфа', 'Guide' => '', 'Address' => 'Пр. а-Ционут 33', 'Info' => '' }, 'Pit' => 0 } }, { 'ID' => 163, 'Hall' => { 'Cafeteria' => 2, 'RightToLeft' => 1, 'Ramp' => 2, 'Parking' => 2, 'IsPseudoHall' => 0, 'ID' => 163, 'Pit' => 1, 'Ru' => { 'Address' => 'Кирьят-Хаим, ул. Бен Цви, 14', 'Info' => '', 'Name' => 'Бейт-Наглер Хайфа', 'Guide' => '' }, 'Distance' => 2, 'Plan2InFlash' => 1, 'SeatsOnMap' => 1, 'Kasher' => 0, 'Stairs' => 2, 'ImageWidth' => 600, 'RowsAmount' => 21, 'CityID' => 7, 'Active' => 1, 'Latitude' => '32.81913', 'PseudoHallID' => 0, 'MainHallID' => undef, 'SeatsAmount' => 505, 'Shelter' => 0, 'Image2Height' => 935, 'DoorsAmount' => 4, 'Image2Width' => 600, 'He' => { 'Name' => 'בית נגלר חיפה', 'Guide' => '', 'Address' => 'שד' בן צבי 14 קריית חיים', 'Info' => '' }, 'ImageHeight' => 935, 'Longitude' => '35.066528', 'Lift' => 0, 'Gangways' => 3, 'Mazgan' => 2, 'GoogleMapAddress' => '32.819130, 35.066528', 'PlanInFlash' => 1, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=3x18208x%u05D1%u05D9%u05EA%20%u05E0%u05D2%u05DC%u05E8%26psik%3B%20%u05D9%u05E6%u05D7%u05E7%20%u05D1%u05DF%20%u05E6%u05D1%u05D9%2014%26psik%3B%20%u05D7%u05D9%u05E4%u05D4%2C&UserEarthX=156283&UserEarthY=1247413&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Incline' => 2 }, 'ShowsQty' => 4, 'Name' => 'בית נגלר חיפה' }, { 'ID' => 290, 'ShowsQty' => 2, 'Hall' => { 'Shelter' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Image2Width' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'He' => { 'Address' => 'רח' חורי 32, ואדי ניסנאס', 'Info' => '', 'Name' => 'כנסיית יוחנן הקדוש חיפה', 'Guide' => '' }, 'ImageHeight' => 0, 'Longitude' => '34.9942105', 'Gangways' => 0, 'Lift' => 0, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x4000x%u05D7%u05D9%u05E4%u05D4x%u05D7%27%u05D5%u05E8%u05D9x32%2C&UserEarthX=149766&UserEarthY=1247007&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'PlanInFlash' => 0, 'GoogleMapAddress' => 'חורי 32, ואדי ניסנאס, חיפה', 'Mazgan' => 0, 'Incline' => 0, 'Ramp' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'ID' => 290, 'Parking' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'Ru' => { 'Address' => 'ул. Хури, 32, Вади Ниснас', 'Info' => '', 'Name' => 'Церковь Святого Иоанна Хайфа', 'Guide' => '' }, 'Pit' => 0, 'Distance' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Kasher' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Stairs' => 0, 'Latitude' => '32.817595', 'Active' => 1, 'CityID' => 7, 'PseudoHallID' => 0, 'MainHallID' => undef, 'SeatsAmount' => 0 }, 'Name' => 'כנסיית יוחנן הקדוש חיפה' }, { 'ShowsQty' => 1, 'Hall' => { 'Shelter' => 0, 'Image2Height' => 430, 'He' => { 'Name' => 'מוזיאון טיקוטין לאמנות יפנית חיפה - אודיטוריום רפאל', 'Guide' => '', 'Address' => 'שד' הנשיא 89', 'Info' => '' }, 'Image2Width' => 600, 'DoorsAmount' => 1, 'ImageHeight' => 430, 'Longitude' => '34.9852455', 'PlanInFlash' => 1, 'GoogleMapAddress' => 'הנשיא 138, חיפה', 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?textsearch=%ee%e5%e6%e9%e0%e5%ef+%e8%e9%f7%e5%e8%e9%ef+%ec%e0%ee%f0%e5%fa+%e9%f4%f0%e9%fa&first=1&minx=108395.890625&miny=1147989.140625&maxx=149470.109375&maxy=1182500.859375&mapearthx=128933&mapearthy=1165245&mapzoom=15000&currheadertab=&geosearchradius=¢erx=¢ery=&geopoiname=&sourcex=&sourcey=&sourcepoint=&sourceaddinfo=&rsf_viewstate=&filter=&filterpath=&subjectid=&textsearchwhere=%5b%e1%eb%ec+%e4%e0%f8%f5%5d&resultstargetonmap=on&UserEarthX=148423&UserEarthY=1247395.8125&UserMapZoom=2000&LoadUserPosition=1&MapType=map&ImagesOption=&CurrMapTab=1&LoadPOIFromSession=&PNGLayers=', 'Mazgan' => 2, 'Gangways' => 0, 'Lift' => 2, 'Incline' => 0, 'Ramp' => 2, 'RightToLeft' => 1, 'Cafeteria' => 0, 'Parking' => 0, 'ID' => 814, 'IsPseudoHall' => 0, 'Pit' => 1, 'Ru' => { 'Address' => 'пр. а-Наси,89', 'Info' => '', 'Name' => 'Музей Тикотин Хайфа — Аудиториум «Рафель»', 'Guide' => '' }, 'Distance' => 2, 'ImageWidth' => 600, 'RowsAmount' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'Kasher' => 0, 'Stairs' => 0, 'Plan2InFlash' => 1, 'PseudoHallID' => 0, 'Latitude' => '32.8030477', 'Active' => 1, 'CityID' => 7, 'SeatsAmount' => 198, 'MainHallID' => undef }, 'ID' => 814, 'Name' => 'מוזיאון טיקוטין לאמנות יפנית חיפה - אודיטוריום רפאל' }, { 'Hall' => { 'Ru' => { 'Info' => '', 'Address' => 'Дерех Моше Флиман, 4', 'Guide' => '', 'Name' => 'Клуб Заппа Хайфа' }, 'Pit' => 0, 'Ramp' => 2, 'RightToLeft' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Parking' => 4, 'IsPseudoHall' => 0, 'ID' => 1388, 'PseudoHallID' => 0, 'Latitude' => '32.789809', 'Active' => 1, 'CityID' => 7, 'SeatsAmount' => 350, 'MainHallID' => undef, 'Distance' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Kasher' => 0, 'Stairs' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'He' => { 'Info' => '', 'Address' => 'דרך משה פלימן 4', 'Guide' => '', 'Name' => 'מועדון זאפה חיפה' }, 'Image2Width' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Shelter' => 0, 'Image2Height' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.789809, 34.963499', 'PlanInFlash' => 0, 'MapaLink' => '', 'Mazgan' => 2, 'Gangways' => 0, 'Lift' => 0, 'Incline' => 0, 'Longitude' => '34.963499' }, 'ShowsQty' => 1, 'ID' => 1388, 'Name' => 'מועדון זאפה חיפה' }, { 'Name' => 'מרכז הקונגרסים חיפה - אולם אורן', 'Hall' => { 'Shelter' => 2, 'Image2Height' => 732, 'He' => { 'Name' => 'מרכז הקונגרסים חיפה - אולם אורן', 'Guide' => '', 'Address' => 'קדושי יאסי, מול קניון חיפה', 'Info' => 'קיימת ראייה מוגבלת במקומות: שורה 2 כסאות 4-12, 45-53, שורה 3 כסאות 2-12, 45-55, שורה 4 כסאות 1-12, 45-56, שורה 5 כסאות 1-10, 47-56, שורה 6 כסאות 1-8, 49-56, שורה 7 כסאות 1-6, 51-56, שורה 8 כסאות 1-4, 53-56, שורה 9 כסאות 1-2, 55-56, שורה 25 כסאות 27-34, שורה 26 כסאות 27-34.' }, 'DoorsAmount' => 9, 'Image2Width' => 600, 'ImageHeight' => 732, 'Longitude' => '34.965069', 'Mazgan' => 2, 'PlanInFlash' => 1, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05DE%u05E8%u05DB%u05D6%20%u05D4%u05E7%u05D5%u05E0%u05D2%u05E8%u05E1%u05D9%u05DD%20%u05D1%u05D9%u05E0%u05DC%u05D0%u05D5%u05DE%u05D9%20%u05D7%u05D9%u05E4%u05D4%26psik%3B%20%u05D7%u05D9%u05E4%u05D4%5Dxx147067x1244102%2C&UserEarthX=146816&UserEarthY=1244087&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'GoogleMapAddress' => '32.791338, 34.965069', 'Lift' => 1, 'Gangways' => 6, 'Incline' => 2, 'Cafeteria' => 2, 'Ramp' => 2, 'RightToLeft' => 1, 'Parking' => 3, 'ID' => 99, 'IsPseudoHall' => 0, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'Центр Конгрессов Хайфа — Зал Орен', 'Info' => 'Существует ограниченная видимость с мест: ряд 2 места 4-12, 45-53, ряд 3 места 2-12, 45-55, ряд 4 места 1-12, 45-56, ряд 5 места 1-10, 47-56, ряд 6 места 1-8, 49-56, ряд 7 места 1-6, 51-56, ряд 8 места 1-4, 53-56, ряд 9 места 1-2, 55-56, ряд 25, 26 - места 27-34.', 'Address' => 'ул. Кдушей Яси, напротив Каньон Хайфа' }, 'Pit' => 1, 'Distance' => 2, 'Kasher' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'Stairs' => 2, 'RowsAmount' => 40, 'ImageWidth' => 600, 'Plan2InFlash' => 1, 'PseudoHallID' => 0, 'Active' => 1, 'CityID' => 7, 'Latitude' => '32.791338', 'SeatsAmount' => 2105, 'MainHallID' => undef }, 'ShowsQty' => 3, 'ID' => 99 }, { 'Hall' => { 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'Центр сценических искусств Кригер Хайфа', 'Info' => '', 'Address' => 'ул. Элияу Хаким, 6, французский Кармель' }, 'Pit' => 1, 'Cafeteria' => 2, 'Ramp' => 2, 'RightToLeft' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'Parking' => 3, 'ID' => 209, 'Active' => 1, 'CityID' => 7, 'Latitude' => '32.8203168', 'PseudoHallID' => 0, 'MainHallID' => undef, 'SeatsAmount' => 497, 'Distance' => 2, 'Plan2InFlash' => 1, 'Stairs' => 2, 'Kasher' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'ImageWidth' => 600, 'RowsAmount' => 16, 'DoorsAmount' => 4, 'Image2Width' => 600, 'He' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'מרכז קריגר לאמנויות הבמה חיפה', 'Info' => '', 'Address' => 'רח' אליהו חכים 6, כרמל צרפתי' }, 'ImageHeight' => 615, 'Shelter' => 0, 'Image2Height' => 615, 'Lift' => 1, 'Gangways' => 3, 'Mazgan' => 2, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05DE%u05E8%u05DB%u05D6%20%u05EA%u05E8%u05D1%u05D5%u05EA%20%u05E6%u05E8%u05E4%u05EA%u05D9%20%u05D2%u05E1%u05D8%u05D5%u05DF%20%u05D3%u05E4%u05E8%26psik%3B%20%u05D7%u05D9%u05E4%u05D4%5Dxx147727x1247301%2C&UserEarthX=148106&UserEarthY=1247347&UserMapZoom=250&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'PlanInFlash' => 1, 'GoogleMapAddress' => '32.820244,34.972492', 'Incline' => 2, 'Longitude' => '34.9728262' }, 'ShowsQty' => 12, 'ID' => 209, 'Name' => 'מרכז קריגר לאמנויות הבמה חיפה' }, { 'ID' => 106, 'ShowsQty' => 15, 'Hall' => { 'Cafeteria' => 2, 'Ramp' => 2, 'RightToLeft' => 0, 'Parking' => 4, 'IsPseudoHall' => 0, 'ID' => 106, 'Pit' => 1, 'Ru' => { 'Address' => 'пр. а-Наси, 138', 'Info' => '', 'Name' => 'Аудиториум Хайфа', 'Guide' => '' }, 'Distance' => 2, 'Plan2InFlash' => 1, 'SeatsOnMap' => 1, 'Kasher' => 0, 'Stairs' => 2, 'RowsAmount' => 26, 'ImageWidth' => 600, 'Active' => 1, 'CityID' => 7, 'Latitude' => '32.803197', 'PseudoHallID' => 0, 'MainHallID' => undef, 'SeatsAmount' => 1222, 'Shelter' => 0, 'Image2Height' => 528, 'DoorsAmount' => 6, 'Image2Width' => 600, 'He' => { 'Name' => 'מרכז רפפורט - אולם האודיטוריום חיפה', 'Guide' => '', 'Address' => 'מרכז הכרמל שד' הנשיא 138', 'Info' => '' }, 'ImageHeight' => 528, 'Longitude' => '34.985592', 'Lift' => 2, 'Gangways' => 8, 'Mazgan' => 2, 'GoogleMapAddress' => '32.803197, 34.985592', 'MapaLink' => '', 'PlanInFlash' => 1, 'Incline' => 2 }, 'Name' => 'מרכז רפפורט - אולם האודיטוריום חיפה' }, { 'ID' => 102, 'Hall' => { 'Longitude' => '34.985138', 'Mazgan' => 2, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x4000x%u05D7%u05D9%u05E4%u05D4x%u05E9%u05D3%u05E8%u05D5%u05EA%20%u05D4%u05E0%u05E9%u05D9%u05D0x138%2C&UserEarthX=148941&UserEarthY=1245387&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'GoogleMapAddress' => '32.803414, 34.985138', 'PlanInFlash' => 1, 'Lift' => 0, 'Gangways' => 2, 'Incline' => 2, 'Shelter' => 0, 'Image2Height' => 687, 'He' => { 'Address' => 'מרכז הכרמל שד' הנשיא 138', 'Info' => '', 'Name' => 'מרכז רפפורט חיפה - אולם רפפורט', 'Guide' => '' }, 'DoorsAmount' => 4, 'Image2Width' => 600, 'ImageHeight' => 687, 'Distance' => 2, 'SeatsOnMap' => 1, 'Kasher' => 0, 'Stairs' => 2, 'RowsAmount' => 17, 'ImageWidth' => 600, 'Plan2InFlash' => 1, 'PseudoHallID' => 0, 'Active' => 1, 'CityID' => 7, 'Latitude' => '32.803414', 'SeatsAmount' => 473, 'MainHallID' => undef, 'Cafeteria' => 2, 'Ramp' => 1, 'RightToLeft' => 1, 'Parking' => 2, 'IsPseudoHall' => 0, 'ID' => 102, 'Pit' => 1, 'Ru' => { 'Name' => 'Зал Раппопорт Хайфа', 'Guide' => '', 'Address' => 'пр. а-Наси, 138', 'Info' => '' } }, 'ShowsQty' => 4, 'Name' => 'מרכז רפפורט חיפה - אולם רפפורט' }, { 'Name' => 'מתנ''ס הדר חיפה - אולם ביתנו', 'Hall' => { 'PseudoHallID' => 0, 'CityID' => 7, 'Active' => 0, 'Latitude' => undef, 'SeatsAmount' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Distance' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Stairs' => 0, 'Kasher' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Address' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'Матнас Адар Хайфа — Зал Бейтену' }, 'Pit' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Ramp' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'IsPseudoHall' => 1, 'Parking' => 0, 'ID' => 1724, 'Mazgan' => 0, 'MapaLink' => '', 'GoogleMapAddress' => ', חיפה', 'PlanInFlash' => 0, 'Lift' => 0, 'Gangways' => 0, 'Incline' => 0, 'Longitude' => undef, 'He' => { 'Info' => '', 'Address' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'מתנ''ס הדר חיפה - אולם ביתנו' }, 'DoorsAmount' => 0, 'Image2Width' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Shelter' => 0, 'Image2Height' => 0 }, 'ShowsQty' => 6, 'ID' => 1724 }, { 'Name' => 'סינמטק חיפה', 'Hall' => { 'Shelter' => 0, 'Image2Height' => 500, 'He' => { 'Info' => '', 'Address' => 'שד' הנשיא 142', 'Guide' => '', 'Name' => 'סינמטק חיפה' }, 'DoorsAmount' => 3, 'Image2Width' => 600, 'ImageHeight' => 500, 'Longitude' => '34.9846462', 'Mazgan' => 2, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=3x18091x%u05E1%u05D9%u05E0%u05DE%u05D8%u05E7%20%u05D7%u05D9%u05E4%u05D4%26psik%3B%20%u05E9%u05D3%u05E8%u05D5%u05EA%20%u05D4%u05E0%u05E9%u05D9%u05D0%20142%26psik%3B%20%u05D7%u05D9%u05E4%u05D4%2C&UserEarthX=148921&UserEarthY=1245455&UserMapZoom=250&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'GoogleMapAddress' => 'סינמטק חיפה חיפה ישראל', 'PlanInFlash' => 1, 'Lift' => 2, 'Gangways' => 2, 'Incline' => 2, 'Cafeteria' => 2, 'RightToLeft' => 1, 'Ramp' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'ID' => 237, 'Parking' => 2, 'Pit' => 1, 'Ru' => { 'Name' => 'Синематека Хайфа', 'Guide' => '', 'Address' => 'пр. а-Наси, 142', 'Info' => '' }, 'Distance' => 2, 'Stairs' => 2, 'SeatsOnMap' => 1, 'Kasher' => 0, 'ImageWidth' => 600, 'RowsAmount' => 9, 'Plan2InFlash' => 1, 'PseudoHallID' => 0, 'CityID' => 7, 'Active' => 1, 'Latitude' => '32.80327', 'SeatsAmount' => 159, 'MainHallID' => undef }, 'ShowsQty' => 1, 'ID' => 237 }, { 'Name' => 'תיאטרון הצפון חיפה', 'ID' => 162, 'ShowsQty' => 7, 'Hall' => { 'Pit' => 1, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'Театр а-Цафон Хайфа', 'Info' => 'Обратите внимание, что по правилам зала опоздавшие будут направлены в холл и займут свои места только во время антракта, а не в соответствии с приобретенными билетами. После закрытия дверей в зал опоздавших не впускают.', 'Address' => 'Кирьят-Хаим, ул. Белинсон, 41' }, 'IsPseudoHall' => 0, 'ID' => 162, 'Parking' => 2, 'Cafeteria' => 2, 'Ramp' => 2, 'RightToLeft' => 1, 'MainHallID' => undef, 'SeatsAmount' => 1099, 'Active' => 1, 'CityID' => 7, 'Latitude' => '32.82173', 'PseudoHallID' => 0, 'Plan2InFlash' => 1, 'Stairs' => 2, 'Kasher' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'ImageWidth' => 600, 'RowsAmount' => 29, 'Distance' => 2, 'ImageHeight' => 772, 'DoorsAmount' => 6, 'Image2Width' => 600, 'He' => { 'Info' => 'לתשומת לבכם, לפי הנחיית האולם, המאחרים יופנו לטרקלין וייתפסו את מקומותיהם רק בהפסקה. לא תתאפשר כניסה לאולם לאחר סגירת הדלתות.', 'Address' => 'רח' ביילינסון 41 קריית חיים', 'Guide' => '', 'Name' => 'תיאטרון הצפון חיפה' }, 'Image2Height' => 772, 'Shelter' => 0, 'Incline' => 2, 'Lift' => 2, 'Gangways' => 3, 'Mazgan' => 2, 'GoogleMapAddress' => '32.821730, 35.074321', 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x4000x%u05D7%u05D9%u05E4%u05D4x%u05DE%u05E9%u05D4%20%u05D1%u05D9%u05D9%u05DC%u05D9%u05E0%u05E1%u05D5%u05DFx41%2C&UserEarthX=157250&UserEarthY=1247496&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'PlanInFlash' => 1, 'Longitude' => '35.074321' } }, { 'ID' => 1725, 'Hall' => { 'SeatsOnMap' => 0, 'Stairs' => 0, 'Kasher' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Distance' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'MainHallID' => undef, 'PseudoHallID' => 0, 'CityID' => 7, 'Active' => 1, 'Latitude' => undef, 'Parking' => 0, 'ID' => 1725, 'IsPseudoHall' => 1, 'Cafeteria' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Ramp' => 0, 'Pit' => 0, 'Ru' => { 'Address' => '', 'Info' => '', 'Name' => 'Театр Хайфы', 'Guide' => '' }, 'Longitude' => undef, 'Incline' => 0, 'Mazgan' => 0, 'MapaLink' => '', 'PlanInFlash' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', חיפה', 'Lift' => 0, 'Gangways' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Shelter' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'He' => { 'Address' => '', 'Info' => '', 'Name' => 'תיאטרון חיפה', 'Guide' => '' }, 'DoorsAmount' => 0, 'Image2Width' => 0 }, 'ShowsQty' => 15, 'Name' => 'תיאטרון חיפה' } ], 'Name' => 'חיפה', 'ID' => 7 }, { 'Halls' => [ { 'ShowsQty' => 5, 'Hall' => { 'He' => { 'Info' => 'לתשומת לבכם, לפי הנחיית האולם, לאחר תחילת ההופעה הרוכש יופנה לשבת במקומות הפנויים בלבד!', 'Address' => 'רח' ביאליק 13', 'Guide' => '', 'Name' => 'היכל התרבות יד שטרית טבריה' }, 'Image2Width' => 600, 'DoorsAmount' => 0, 'ImageHeight' => 900, 'Shelter' => 0, 'Image2Height' => 900, 'GoogleMapAddress' => '32.796007, 35.529639', 'MapaLink' => '', 'PlanInFlash' => 1, 'Mazgan' => 2, 'Gangways' => 2, 'Lift' => 0, 'Incline' => 2, 'Longitude' => '35.529639', 'Ru' => { 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Яд Шитрит Тверия', 'Guide' => '', 'Address' => 'ул. Бялик, 13', 'Info' => 'Обратите внимание, что по правилам зала опоздавших впускают на незанятые места, а не в соответствии с приобретенными билетами.' }, 'Pit' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Ramp' => 0, 'Cafeteria' => 2, 'Parking' => 2, 'ID' => 409, 'IsPseudoHall' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Latitude' => '32.796007', 'CityID' => 96, 'Active' => 1, 'SeatsAmount' => 747, 'MainHallID' => undef, 'Distance' => 0, 'RowsAmount' => 27, 'ImageWidth' => 600, 'Kasher' => 0, 'Stairs' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'Plan2InFlash' => 1 }, 'ID' => 409, 'Name' => 'היכל התרבות יד שטרית טבריה' } ], 'Name' => 'טבריה', 'ID' => 96 }, { 'Halls' => [ { 'Hall' => { 'Pit' => 1, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Явне', 'Info' => 'Обратите внимание, что по правилам зала опоздавшим не гарантируется ни вход, ни места.', 'Address' => 'пр. Дуани, угол пр. Жаботински' }, 'RightToLeft' => 1, 'Ramp' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Parking' => 2, 'ID' => 658, 'IsPseudoHall' => 0, 'Latitude' => '31.874438', 'CityID' => 16, 'Active' => 1, 'PseudoHallID' => 0, 'MainHallID' => undef, 'SeatsAmount' => 509, 'Distance' => 0, 'Plan2InFlash' => 1, 'RowsAmount' => 18, 'ImageWidth' => 600, 'Kasher' => 0, 'Stairs' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'Image2Width' => 600, 'DoorsAmount' => 0, 'He' => { 'Info' => 'לתשומת לבכם, לפי הנחיית האולם, למאחרים לא מובטחת כניסה, ולא מובטחת ישיבה במקומות המסומנים.', 'Address' => 'שד' דואני, פינת ז'בוטינסקי', 'Guide' => '', 'Name' => 'היכל התרבות יבנה' }, 'ImageHeight' => 496, 'Shelter' => 0, 'Image2Height' => 496, 'Gangways' => 0, 'Lift' => 0, 'GoogleMapAddress' => '31.874438, 34.734810', 'PlanInFlash' => 1, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05D4%u05D9%u05DB%u05DC%20%u05D4%u05EA%u05E8%u05D1%u05D5%u05EA%20%u05D1%u05D1%u05E0%u05D9%u05D9%u05D4%26psik%3B%20%u05D9%u05D1%u05E0%u05D4%5Dxx125031x1142490%2C&UserEarthX=125201&UserEarthY=1142453&UserMapZoom=250&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Mazgan' => 2, 'Incline' => 0, 'Longitude' => '34.73481' }, 'ShowsQty' => 28, 'ID' => 658, 'Name' => 'היכל התרבות יבנה' } ], 'Name' => 'יבנה', 'ID' => 16 }, { 'ID' => 17, 'Halls' => [ { 'Name' => 'היכל התרבות מופת יהוד', 'ShowsQty' => 10, 'Hall' => { 'Longitude' => '34.888107', 'Incline' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.030568, 34.888107', 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05D4%u05D9%u05DB%u05DC%20%u05D4%u05EA%u05E8%u05D1%u05D5%u05EA%20%u05DE%u05D5%u05E4%u05EA%26psik%3B%20%u05D9%u05D4%u05D5%u05D3%5Dxx139585x1159750%2C&UserEarthX=139590&UserEarthY=1159757&UserMapZoom=250&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'PlanInFlash' => 0, 'Mazgan' => 2, 'Gangways' => 2, 'Lift' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Shelter' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'He' => { 'Address' => 'רח' סעדיה חתוכה 25', 'Info' => '', 'Name' => 'היכל התרבות מופת יהוד', 'Guide' => '' }, 'Image2Width' => 0, 'DoorsAmount' => 4, 'RowsAmount' => 17, 'ImageWidth' => 0, 'Stairs' => 2, 'SeatsOnMap' => 1, 'Kasher' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Distance' => 2, 'SeatsAmount' => 386, 'MainHallID' => undef, 'PseudoHallID' => 0, 'Latitude' => '32.030568', 'CityID' => 17, 'Active' => 1, 'Parking' => 2, 'IsPseudoHall' => 0, 'ID' => 308, 'RightToLeft' => 1, 'Ramp' => 2, 'Cafeteria' => 0, 'Pit' => 1, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Иегуд', 'Info' => '', 'Address' => 'ул. Саадия Хатука, 25' } }, 'ID' => 308 }, { 'ID' => 1165, 'ShowsQty' => 1, 'Hall' => { 'Shelter' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Image2Width' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'He' => { 'Info' => '', 'Address' => 'רח' החרושת 2', 'Guide' => '', 'Name' => 'מועדון Gray יהוד' }, 'ImageHeight' => 0, 'Longitude' => '34.899322', 'Gangways' => 0, 'Lift' => 0, 'MapaLink' => 'https://www.google.co.il/maps/place/HaHaroshet+2/@32.0313578,34.8949124,15z/data=!4m2!3m1!1s0x151d3506a05b5af9:0x56dcb98e81560dbd?hl=ru', 'GoogleMapAddress' => 'החרושת 2, יהוד', 'PlanInFlash' => 0, 'Mazgan' => 2, 'Incline' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Ramp' => 2, 'Cafeteria' => 0, 'ID' => 1165, 'Parking' => 2, 'IsPseudoHall' => 0, 'Ru' => { 'Address' => 'ул. а-Харошет 2', 'Info' => '', 'Name' => 'Бар Gray Иегуд', 'Guide' => '' }, 'Pit' => 0, 'Distance' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Stairs' => 0, 'Kasher' => 0, 'Latitude' => '32.029093', 'Active' => 1, 'CityID' => 17, 'PseudoHallID' => 0, 'MainHallID' => undef, 'SeatsAmount' => 330 }, 'Name' => 'מועדון Gray יהוד' } ], 'Name' => 'יהוד' }, { 'ID' => 45, 'Name' => 'יקנעם', 'Halls' => [ { 'Name' => 'תיאטרון יקנעם', 'ID' => 184, 'ShowsQty' => 2, 'Hall' => { 'DoorsAmount' => 0, 'Image2Width' => 0, 'He' => { 'Info' => '', 'Address' => 'רח' האלונים 11', 'Guide' => '', 'Name' => 'תיאטרון יקנעם' }, 'ImageHeight' => 0, 'Shelter' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Lift' => 0, 'Gangways' => 2, 'Mazgan' => 0, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05D1%u05D9%27%27%u05E1%20%u05DE%u05E7%u05D9%u05E3%20%u05D0%u05D5%u05E8%u05D8%20%u05D0%u05DC%u05D5%u05DF%26psik%3B%20%u05D9%u05D5%u05E7%u05E0%u05E2%u05DD%20%u05E2%u05D9%u05DC%u05D9%u05EA%5Dxx160112x1228797%2C&UserEarthX=159965&UserEarthY=1228692&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'PlanInFlash' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.652854, 35.103548', 'Incline' => 0, 'Longitude' => '35.103548', 'Ru' => { 'Name' => 'Театр Йокнеама', 'Guide' => '', 'Address' => 'ул. а-Алоним, 11', 'Info' => '' }, 'Pit' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Ramp' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'ID' => 184, 'Parking' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'Active' => 1, 'CityID' => 45, 'Latitude' => '32.652854', 'PseudoHallID' => 0, 'MainHallID' => undef, 'SeatsAmount' => 484, 'Distance' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'Stairs' => 0, 'Kasher' => 0, 'RowsAmount' => 15, 'ImageWidth' => 0 } } ] }, { 'ID' => 30, 'Name' => 'ירושלים', 'Halls' => [ { 'ID' => 818, 'ShowsQty' => 1, 'Hall' => { 'ImageHeight' => 435, 'Image2Width' => 600, 'DoorsAmount' => 2, 'He' => { 'Name' => 'המרכז למוסיקה ירושלים', 'Guide' => '', 'Address' => 'שכ' משכנות שאננים', 'Info' => '' }, 'Image2Height' => 435, 'Shelter' => 0, 'Incline' => 0, 'Gangways' => 2, 'Lift' => 0, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?textsearch=%ee%f8%eb%e6+%ec%ee%e5%e6%e9%f7%e4+%e9%f8%e5%f9%ec%e9%ed&first=1&minx=107780.65625&miny=1147373.90625&maxx=150085.34375&maxy=1183116.09375&mapearthx=128933&mapearthy=1165245&mapzoom=15000&currheadertab=&geosearchradius=¢erx=¢ery=&geopoiname=&sourcex=&sourcey=&sourcepoint=&sourceaddinfo=&rsf_viewstate=&filter=&filterpath=&subjectid=&textsearchwhere=%5b%e1%eb%ec+%e4%e0%f8%f5%5d&resultstargetonmap=on&UserEarthX=170437&UserEarthY=1130493.8125&UserMapZoom=2000&LoadUserPosition=1&MapType=map&ImagesOption=&CurrMapTab=1&LoadPOIFromSession=&PNGLayers=', 'PlanInFlash' => 1, 'GoogleMapAddress' => '31.771295, 35.224510', 'Mazgan' => 2, 'Longitude' => '35.22451', 'Pit' => 0, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Address' => 'Район Мишканот шаананим', 'Guide' => '', 'Name' => 'Центр музыки Иерусалим' }, 'IsPseudoHall' => 0, 'ID' => 818, 'Parking' => 2, 'RightToLeft' => 1, 'Ramp' => 2, 'Cafeteria' => 0, 'MainHallID' => undef, 'SeatsAmount' => 141, 'Latitude' => '31.771295', 'Active' => 1, 'CityID' => 30, 'PseudoHallID' => 0, 'Plan2InFlash' => 1, 'ImageWidth' => 600, 'RowsAmount' => 7, 'Kasher' => 0, 'Stairs' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'Distance' => 0 }, 'Name' => 'המרכז למוסיקה ירושלים' }, { 'ID' => 837, 'ShowsQty' => 1, 'Hall' => { 'Plan2InFlash' => 0, 'Kasher' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Stairs' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Distance' => 0, 'MainHallID' => undef, 'SeatsAmount' => 0, 'Active' => 1, 'CityID' => 30, 'Latitude' => '31.753725', 'PseudoHallID' => 0, 'ID' => 837, 'IsPseudoHall' => 0, 'Parking' => 2, 'Cafeteria' => 0, 'Ramp' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Address' => 'а-Рехавим 13', 'Guide' => '', 'Name' => 'Цолелет а-Цеуба Иерусалим' }, 'Pit' => 0, 'Longitude' => '35.212556', 'Incline' => 0, 'Lift' => 0, 'Gangways' => 0, 'Mazgan' => 2, 'PlanInFlash' => 0, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?textsearch=%e4%f6%e5%ec%ec%fa+%e4%f6%e4%e5%e1%e4&first=1&minx=94860.734375&miny=1143653.203125&maxx=163005.265625&maxy=1186836.796875&mapearthx=128933&mapearthy=1165245&mapzoom=15000&currheadertab=&geosearchradius=¢erx=¢ery=&geopoiname=&sourcex=&sourcey=&sourcepoint=&sourceaddinfo=&rsf_viewstate=&filter=&filterpath=&subjectid=&textsearchwhere=%5b%e1%eb%ec+%e4%e0%f8%f5%5d&resultstargetonmap=on&UserEarthX=170243&UserEarthY=1129016.6015625&UserMapZoom=250&LoadUserPosition=1&MapType=map&ImagesOption=&CurrMapTab=1&LoadPOIFromSession=&PNGLayers=', 'GoogleMapAddress' => '31.753725, 35.212556', 'Image2Height' => 0, 'Shelter' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Image2Width' => 0, 'He' => { 'Info' => '', 'Address' => 'רח' הרכבים 13, א.ת. תלפיות', 'Guide' => '', 'Name' => 'הצוללת הצהובה ירושלים' } }, 'Name' => 'הצוללת הצהובה ירושלים' }, { 'Name' => 'לב סמדר ירושלים', 'ID' => 1346, 'Hall' => { 'Image2Height' => 0, 'Shelter' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'He' => { 'Info' => '', 'Address' => 'רח' לויד ג'ורג' 4, המושבה הגרמנית', 'Guide' => '', 'Name' => 'לב סמדר ירושלים' }, 'DoorsAmount' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Longitude' => '35.221921', 'Incline' => 0, 'Mazgan' => 2, 'MapaLink' => '', 'PlanInFlash' => 0, 'GoogleMapAddress' => '31.765140, 35.221921', 'Lift' => 1, 'Gangways' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'ID' => 1346, 'Parking' => 1, 'Cafeteria' => 0, 'RightToLeft' => 1, 'Ramp' => 2, 'Pit' => 0, 'Ru' => { 'Name' => 'Лев Смадар Иерусалим', 'Guide' => '', 'Address' => 'ул. Лойд Джордж, 4, Мошева Германит', 'Info' => '' }, 'SeatsOnMap' => 1, 'Kasher' => 0, 'Stairs' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'RowsAmount' => 15, 'Plan2InFlash' => 0, 'Distance' => 0, 'SeatsAmount' => 261, 'MainHallID' => undef, 'PseudoHallID' => 0, 'Active' => 1, 'CityID' => 30, 'Latitude' => '31.76514' }, 'ShowsQty' => 1 }, { 'ID' => 2014, 'ShowsQty' => 1, 'Hall' => { 'RightToLeft' => 0, 'Ramp' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Parking' => 2, 'IsPseudoHall' => 0, 'ID' => 2014, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'Монастырь Ратисбон', 'Info' => '', 'Address' => 'Ул. Шмуэль а-Нагид, 26' }, 'Pit' => 0, 'Distance' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Kasher' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Stairs' => 0, 'Latitude' => '31.778137', 'CityID' => 30, 'Active' => 1, 'PseudoHallID' => 0, 'MainHallID' => undef, 'SeatsAmount' => 120, 'Shelter' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Image2Width' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'He' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'מנזר רטיסבון', 'Info' => '', 'Address' => 'רח' שמואל הנגיד 26' }, 'ImageHeight' => 0, 'Longitude' => '35.214617', 'Gangways' => 0, 'Lift' => 0, 'MapaLink' => '', 'PlanInFlash' => 0, 'GoogleMapAddress' => '31.778137, 35.214617', 'Mazgan' => 0, 'Incline' => 0 }, 'Name' => 'מנזר רטיסבון' }, { 'ID' => 260, 'Hall' => { 'Gangways' => 0, 'Lift' => 0, 'GoogleMapAddress' => '31.780065, 35.222269', 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x3000x%u05D9%u05E8%u05D5%u05E9%u05DC%u05D9%u05DDx%u05D4%u05DC%u05DCx27%2C&UserEarthX=170841&UserEarthY=1131923&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'PlanInFlash' => 0, 'Mazgan' => 0, 'Incline' => 0, 'Longitude' => '35.222269', 'Image2Width' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'He' => { 'Address' => 'רח' כורש 1', 'Info' => '', 'Name' => 'מרכז התרבויות ירושלים - אולם הרמוניה', 'Guide' => '' }, 'ImageHeight' => 0, 'Shelter' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Latitude' => '31.780065', 'Active' => 1, 'CityID' => 30, 'PseudoHallID' => 0, 'MainHallID' => undef, 'SeatsAmount' => 96, 'Distance' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'RowsAmount' => 8, 'Stairs' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'Kasher' => 0, 'Pit' => 0, 'Ru' => { 'Name' => 'Культурный центр Иерусалим — зал «Гармония»', 'Guide' => '', 'Address' => 'ул. Кореш 1', 'Info' => '' }, 'RightToLeft' => 0, 'Ramp' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Parking' => 0, 'ID' => 260, 'IsPseudoHall' => 0 }, 'ShowsQty' => 5, 'Name' => 'מרכז התרבויות ירושלים - אולם הרמוניה' }, { 'ID' => 1681, 'Hall' => { 'PseudoHallID' => 0, 'CityID' => 30, 'Active' => 1, 'Latitude' => undef, 'SeatsAmount' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Distance' => 0, 'Stairs' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Kasher' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Ru' => { 'Name' => 'Центр Жерар Бахар Иерусалим', 'Guide' => '', 'Address' => '', 'Info' => '' }, 'Pit' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Ramp' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'IsPseudoHall' => 1, 'Parking' => 0, 'ID' => 1681, 'Mazgan' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'MapaLink' => '', 'GoogleMapAddress' => ', ירושלים', 'Lift' => 0, 'Gangways' => 0, 'Incline' => 0, 'Longitude' => undef, 'He' => { 'Address' => '', 'Info' => '', 'Name' => 'מרכז ז'ראר בכר ירושלים', 'Guide' => '' }, 'DoorsAmount' => 0, 'Image2Width' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Shelter' => 0, 'Image2Height' => 0 }, 'ShowsQty' => 4, 'Name' => 'מרכז ז'ראר בכר ירושלים' }, { 'Hall' => { 'Distance' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Stairs' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Kasher' => 0, 'Latitude' => '31.751054', 'CityID' => 30, 'Active' => 1, 'PseudoHallID' => 0, 'MainHallID' => undef, 'SeatsAmount' => 250, 'RightToLeft' => 0, 'Ramp' => 1, 'Cafeteria' => 0, 'Parking' => 1, 'IsPseudoHall' => 0, 'ID' => 2090, 'Ru' => { 'Info' => 'Под открытым небом.', 'Address' => 'ул. а-Оман 26, Тальпиот', 'Guide' => '', 'Name' => 'Artists' Studios — крыша' }, 'Pit' => 0, 'Longitude' => '35.20764', 'Gangways' => 0, 'Lift' => 0, 'MapaLink' => '', 'PlanInFlash' => 0, 'GoogleMapAddress' => '31.751054, 35.207640', 'Mazgan' => 0, 'Incline' => 0, 'Shelter' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Image2Width' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'He' => { 'Address' => 'רח' האומן 26, תלפיות', 'Info' => 'תחת כיפת השמים.', 'Name' => 'סדנאות האמנים - גג', 'Guide' => '' }, 'ImageHeight' => 0 }, 'ShowsQty' => 1, 'ID' => 2090, 'Name' => 'סדנאות האמנים - גג' }, { 'Name' => 'תיאטרון ירושלים לאמנויות הבמה', 'ID' => 1679, 'ShowsQty' => 23, 'Hall' => { 'Cafeteria' => 0, 'Ramp' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'ID' => 1679, 'Parking' => 0, 'IsPseudoHall' => 1, 'Pit' => 0, 'Ru' => { 'Name' => 'Театр Иерушалаим', 'Guide' => '', 'Address' => '', 'Info' => '' }, 'Distance' => 0, 'Stairs' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Kasher' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'CityID' => 30, 'Active' => 1, 'Latitude' => undef, 'SeatsAmount' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Shelter' => 0, 'Image2Height' => 0, 'He' => { 'Info' => '', 'Address' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'תיאטרון ירושלים לאמנויות הבמה' }, 'DoorsAmount' => 0, 'Image2Width' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Longitude' => undef, 'Mazgan' => 0, 'MapaLink' => '', 'GoogleMapAddress' => ', ירושלים', 'PlanInFlash' => 0, 'Lift' => 0, 'Gangways' => 0, 'Incline' => 0 } } ] }, { 'Halls' => [ { 'ID' => 1767, 'ShowsQty' => 2, 'Hall' => { 'Ru' => { 'Address' => 'ул. Атир Йеда, 4, территоря Oshiland', 'Info' => '', 'Name' => 'Хот-Синема Кфар-Саба — Зал 18', 'Guide' => '' }, 'Pit' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Ramp' => 2, 'Cafeteria' => 0, 'ID' => 1767, 'IsPseudoHall' => 0, 'Parking' => 3, 'PseudoHallID' => 0, 'Latitude' => '32.165294', 'Active' => 1, 'CityID' => 18, 'SeatsAmount' => 450, 'MainHallID' => undef, 'Distance' => 0, 'RowsAmount' => 19, 'ImageWidth' => 0, 'Kasher' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'Stairs' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'He' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'הוט סינמה כפר סבא אושילנד - אולם 18', 'Info' => '', 'Address' => 'רח' עתיר ידע 4, מתחם אושילנד' }, 'Image2Width' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Shelter' => 0, 'Image2Height' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'MapaLink' => '', 'GoogleMapAddress' => '32.165294, 34.927775', 'Mazgan' => 2, 'Gangways' => 0, 'Lift' => 0, 'Incline' => 0, 'Longitude' => '34.927775' }, 'Name' => 'הוט סינמה כפר סבא אושילנד - אולם 18' }, { 'Name' => 'היכל התרבות כפר סבא', 'ID' => 1648, 'ShowsQty' => 27, 'Hall' => { 'Longitude' => undef, 'PlanInFlash' => 0, 'MapaLink' => '', 'GoogleMapAddress' => 'ירושלים 33, כפר סבא', 'Mazgan' => 0, 'Gangways' => 0, 'Lift' => 0, 'Incline' => 0, 'Shelter' => 0, 'Image2Height' => 0, 'He' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'היכל התרבות כפר סבא', 'Info' => '', 'Address' => 'רח' ירושלים 33' }, 'Image2Width' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Distance' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Stairs' => 0, 'Kasher' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Latitude' => undef, 'CityID' => 18, 'Active' => 1, 'SeatsAmount' => 0, 'MainHallID' => undef, 'RightToLeft' => 0, 'Ramp' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'IsPseudoHall' => 1, 'ID' => 1648, 'Parking' => 0, 'Pit' => 0, 'Ru' => { 'Address' => 'ул. Иерушалаим, 33', 'Info' => '', 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Кфар-Саба', 'Guide' => '' } } }, { 'ID' => 1354, 'ShowsQty' => 1, 'Hall' => { 'Distance' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'RowsAmount' => 13, 'Stairs' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'Kasher' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Latitude' => '32.17279', 'CityID' => 18, 'Active' => 1, 'SeatsAmount' => 332, 'MainHallID' => undef, 'Ramp' => 2, 'RightToLeft' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'ID' => 1354, 'Parking' => 4, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Address' => 'ул. Вайцман 207, территория G, над магазином Шуперсаль', 'Guide' => '', 'Name' => 'Синема-Сити Кфар-Саба — Зал 1' }, 'Pit' => 0, 'Longitude' => '34.929335', 'GoogleMapAddress' => '32.172790, 34.929335', 'MapaLink' => '', 'PlanInFlash' => 0, 'Mazgan' => 2, 'Gangways' => 0, 'Lift' => 0, 'Incline' => 0, 'Shelter' => 0, 'Image2Height' => 0, 'He' => { 'Address' => 'רח' ויצמן 207, מתחם G מעל לשופרסל דיל', 'Info' => '', 'Name' => 'סינמה סיטי כפר סבא - אולם 1', 'Guide' => '' }, 'Image2Width' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'ImageHeight' => 0 }, 'Name' => 'סינמה סיטי כפר סבא - אולם 1' } ], 'Name' => 'כפר סבא', 'ID' => 18 }, { 'Name' => 'כרמיאל', 'Halls' => [ { 'Hall' => { 'Ru' => { 'Info' => 'Обратите внимание, что по правилам зала опоздавшим вход и места в соответствии с приобретенными билетами не гарантируются.
 • Зал не дает компенсации опоздавшим
 • Запрещается вносить в зал детские коляски и саль каль', 'Address' => 'пр. Насией Исраэль', 'Guide' => '', 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Кармиэль' }, 'Pit' => 1, 'Ramp' => 2, 'RightToLeft' => 1, 'Cafeteria' => 2, 'IsPseudoHall' => 0, 'ID' => 128, 'Parking' => 3, 'Latitude' => '32.914962', 'Active' => 1, 'CityID' => 46, 'PseudoHallID' => 0, 'MainHallID' => undef, 'SeatsAmount' => 780, 'Distance' => 1, 'Plan2InFlash' => 1, 'ImageWidth' => 600, 'RowsAmount' => 21, 'SeatsOnMap' => 1, 'Kasher' => 0, 'Stairs' => 2, 'Image2Width' => 600, 'DoorsAmount' => 4, 'He' => { 'Info' => 'לתשומת לבכם, לפי הנחיית האולם, למאחרים לא מובטחת כניסה, ולא מובטחת ישיבה במקומות המסומנים.
 • אין החזר כספי בגין איחור הגעה למופע
 • לא תותר כניסה עם עגלות מכל סוג שהוא לאולם.', 'Address' => 'נשיאי ישראל', 'Guide' => '', 'Name' => 'היכל התרבות ע''ש נרקן כרמיאל' }, 'ImageHeight' => 629, 'Shelter' => 0, 'Image2Height' => 629, 'Gangways' => 3, 'Lift' => 1, 'PlanInFlash' => 1, 'GoogleMapAddress' => '32.914962, 35.302903', 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05DB%u05E8%u05DE%u05D9%u05D0%u05DC%5Dxx178382x1257282%2C0x%5B%u05D4%u05D9%u05DB%u05DC%20%u05D4%u05EA%u05E8%u05D1%u05D5%u05EA%26psik%3B%20%u05DB%u05E8%u05DE%u05D9%u05D0%u05DC%5Dxx178699x1257810&UserEarthX=178256&UserEarthY=1257302&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Mazgan' => 2, 'Incline' => 2, 'Longitude' => '35.302903' }, 'ShowsQty' => 22, 'ID' => 128, 'Name' => 'היכל התרבות ע''ש נרקן כרמיאל' } ], 'ID' => 46 }, { 'Halls' => [ { 'ID' => 1686, 'Hall' => { 'Lift' => 0, 'Gangways' => 0, 'Mazgan' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', לטרון', 'PlanInFlash' => 0, 'MapaLink' => '', 'Incline' => 0, 'Longitude' => undef, 'DoorsAmount' => 0, 'Image2Width' => 0, 'He' => { 'Address' => '', 'Info' => '', 'Name' => 'מוזיאון יד לשריון לטרון', 'Guide' => '' }, 'ImageHeight' => 0, 'Shelter' => 0, 'Image2Height' => 0, 'CityID' => 126, 'Active' => 1, 'Latitude' => undef, 'PseudoHallID' => 0, 'MainHallID' => undef, 'SeatsAmount' => 0, 'Distance' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Stairs' => 0, 'Kasher' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Ru' => { 'Name' => 'Музей Яд ле-Ширьон Латрун', 'Guide' => '', 'Address' => '', 'Info' => '' }, 'Pit' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Ramp' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'IsPseudoHall' => 1, 'Parking' => 0, 'ID' => 1686 }, 'ShowsQty' => 7, 'Name' => 'מוזיאון יד לשריון לטרון' } ], 'Name' => 'לטרון', 'ID' => 126 }, { 'Name' => 'מגדל העמק', 'Halls' => [ { 'Name' => 'מתנ''ס מגדל העמק', 'ShowsQty' => 1, 'Hall' => { 'MainHallID' => undef, 'SeatsAmount' => 661, 'Latitude' => '32.6749051', 'CityID' => 47, 'Active' => 1, 'PseudoHallID' => 0, 'Plan2InFlash' => 1, 'RowsAmount' => 24, 'ImageWidth' => 600, 'Stairs' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'Kasher' => 0, 'Distance' => 0, 'Pit' => 0, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'Матнас Мигдаль а-Эмек', 'Info' => '', 'Address' => 'ул. Израэль, 5' }, 'Parking' => 2, 'IsPseudoHall' => 0, 'ID' => 155, 'Ramp' => 2, 'RightToLeft' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Incline' => 0, 'Gangways' => 0, 'Lift' => 0, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05DE%u05EA%u05E0%27%27%u05E1%26psik%3B%20%u05DE%u05D2%u05D3%u05DC%20%u05D4%u05E2%u05DE%u05E7%5Dxx172466x1231176%2C&UserEarthX=172242&UserEarthY=1231220&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'PlanInFlash' => 1, 'GoogleMapAddress' => 'Matnas (Community Center), מגדל העמק, ישראל', 'Mazgan' => 2, 'Longitude' => '35.2365385', 'ImageHeight' => 690, 'Image2Width' => 600, 'DoorsAmount' => 0, 'He' => { 'Info' => '', 'Address' => 'רח' יזרעאל 5', 'Guide' => '', 'Name' => 'מתנ''ס מגדל העמק' }, 'Image2Height' => 690, 'Shelter' => 0 }, 'ID' => 155 } ], 'ID' => 47 }, { 'ID' => 20, 'Name' => 'מודיעין', 'Halls' => [ { 'Name' => 'היכל התרבות מודיעין מכבים רעות', 'ShowsQty' => 24, 'Hall' => { 'Image2Height' => 0, 'Shelter' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'He' => { 'Address' => 'רח' עמק דותן 49', 'Info' => '', 'Name' => 'היכל התרבות מודיעין מכבים רעות', 'Guide' => '' }, 'DoorsAmount' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Longitude' => '35.014734', 'Incline' => 0, 'Mazgan' => 0, 'MapaLink' => '', 'GoogleMapAddress' => '31.899119, 35.014734', 'PlanInFlash' => 0, 'Lift' => 0, 'Gangways' => 0, 'ID' => 1660, 'Parking' => 0, 'IsPseudoHall' => 1, 'Cafeteria' => 0, 'Ramp' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Pit' => 0, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Address' => 'ул. Эмек Дотан, 49', 'Guide' => '', 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Модеин Маккабим Реут' }, 'SeatsOnMap' => 0, 'Kasher' => 0, 'Stairs' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Distance' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'MainHallID' => undef, 'PseudoHallID' => 0, 'Active' => 1, 'CityID' => 20, 'Latitude' => '31.899119' }, 'ID' => 1660 }, { 'Name' => 'מועדון הגריי מודיעין', 'ID' => 1891, 'Hall' => { 'IsPseudoHall' => 0, 'Parking' => 4, 'ID' => 1891, 'Cafeteria' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Ramp' => 2, 'Pit' => 0, 'Ru' => { 'Name' => 'Клуб Gray Модеин', 'Guide' => '', 'Address' => 'ул. Дам а-Макабим', 'Info' => '' }, 'SeatsOnMap' => 0, 'Stairs' => 0, 'Kasher' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Distance' => 0, 'SeatsAmount' => 500, 'MainHallID' => undef, 'PseudoHallID' => 0, 'CityID' => 20, 'Active' => 1, 'Latitude' => '31.902651', 'Image2Height' => 0, 'Shelter' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'He' => { 'Name' => 'מועדון הגריי מודיעין', 'Guide' => '', 'Address' => 'רח' דם המכבים 69', 'Info' => '' }, 'DoorsAmount' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Longitude' => '35.00915', 'Incline' => 0, 'Mazgan' => 2, 'PlanInFlash' => 0, 'MapaLink' => '', 'GoogleMapAddress' => '31.902651, 35.009150', 'Lift' => 0, 'Gangways' => 0 }, 'ShowsQty' => 1 }, { 'ID' => 1657, 'Hall' => { 'Image2Height' => 0, 'Shelter' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Image2Width' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'He' => { 'Address' => 'רח' לב העיר 2, קניון עזריאלי, קומת כניסה', 'Info' => '', 'Name' => 'סטודיו למשחק ותיאטרון על הבמה מודיעין', 'Guide' => '' }, 'Longitude' => '35.008266', 'Incline' => 0, 'Gangways' => 0, 'Lift' => 0, 'GoogleMapAddress' => '31.900120, 35.008266', 'MapaLink' => '', 'PlanInFlash' => 0, 'Mazgan' => 2, 'Parking' => 2, 'IsPseudoHall' => 0, 'ID' => 1657, 'RightToLeft' => 0, 'Ramp' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Pit' => 0, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Address' => 'ул. Лев а-Ир, 2, Каньон Азриэли-Модиин, первый этаж', 'Guide' => '', 'Name' => 'Театральная студия Аль а-Бама Модиин' }, 'Plan2InFlash' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Stairs' => 0, 'Kasher' => 0, 'Distance' => 0, 'MainHallID' => undef, 'SeatsAmount' => 0, 'Latitude' => '31.90012', 'CityID' => 20, 'Active' => 1, 'PseudoHallID' => 0 }, 'ShowsQty' => 1, 'Name' => 'סטודיו למשחק ותיאטרון על הבמה מודיעין' } ] }, { 'Name' => 'מועצה אזורית עמק המעיינות', 'Halls' => [ { 'Name' => 'אולם הקימרון', 'ID' => 618, 'Hall' => { 'Longitude' => '35.51472', 'Lift' => 2, 'Gangways' => 0, 'Mazgan' => 2, 'GoogleMapAddress' => '32.494997, 35.514720', 'PlanInFlash' => 0, 'MapaLink' => 'http://goo.gl/maps/mXrab', 'Incline' => 2, 'Shelter' => 0, 'Image2Height' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Image2Width' => 0, 'He' => { 'Info' => '', 'Address' => 'מועצה אזורית עמק המעיינות', 'Guide' => '', 'Name' => 'אולם הקימרון' }, 'ImageHeight' => 0, 'Distance' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'Stairs' => 2, 'Kasher' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'RowsAmount' => 22, 'CityID' => 41, 'Active' => 1, 'Latitude' => '32.494997', 'PseudoHallID' => 0, 'MainHallID' => undef, 'SeatsAmount' => 941, 'Cafeteria' => 2, 'RightToLeft' => 1, 'Ramp' => 2, 'IsPseudoHall' => 0, 'ID' => 618, 'Parking' => 3, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Address' => 'Районный совет Эмек а-Майанот', 'Guide' => '', 'Name' => 'Зал а-Кимрон' }, 'Pit' => 0 }, 'ShowsQty' => 6 } ], 'ID' => 41 }, { 'Name' => 'מועצה האזורית חוף הכרמל', 'Halls' => [ { 'Name' => 'היכל התרבות חוף הכרמל - אולם מוזה', 'Hall' => { 'Lift' => 1, 'Gangways' => 0, 'Mazgan' => 2, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05DE%u05E8%u05DB%u05D6%20%u05E7%u05D4%u05D9%u05DC%u05EA%u05D9%20%u05D7%u05D5%u05E3%20%u05D4%u05DB%u05E8%u05DE%u05DC%5Dxx146999x1228052%2C&UserEarthX=146664&UserEarthY=1227855&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'GoogleMapAddress' => 'מרכז קהילתי חוף הכרמל, מרכז מיר"ב, ישראל', 'PlanInFlash' => 1, 'Incline' => 2, 'Longitude' => '34.965035', 'DoorsAmount' => 0, 'Image2Width' => 600, 'He' => { 'Name' => 'היכל התרבות חוף הכרמל - אולם מוזה', 'Guide' => '', 'Address' => 'בקרבת מועצה איזורית חוף הכרמל, הפניה הראשונה אחרי כרם מהר"ל', 'Info' => '' }, 'ImageHeight' => 630, 'Shelter' => 0, 'Image2Height' => 630, 'CityID' => 127, 'Active' => 1, 'Latitude' => '32.6466026', 'PseudoHallID' => 0, 'MainHallID' => undef, 'SeatsAmount' => 520, 'Distance' => 2, 'Plan2InFlash' => 1, 'SeatsOnMap' => 1, 'Kasher' => 0, 'Stairs' => 0, 'ImageWidth' => 600, 'RowsAmount' => 16, 'Pit' => 0, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'Гехаль тарбут Хоф а-Кармель — Зал Муза', 'Info' => '', 'Address' => 'Неподалеку от районного совета Хоф а-Кармель, первый поворот после Керем Мархаль' }, 'Cafeteria' => 2, 'Ramp' => 2, 'RightToLeft' => 1, 'ID' => 644, 'Parking' => 3, 'IsPseudoHall' => 0 }, 'ShowsQty' => 2, 'ID' => 644 } ], 'ID' => 127 }, { 'Name' => 'מועצה האיזורית דרום השרון', 'Halls' => [ { 'Name' => 'אולם דיוואן D-one', 'Hall' => { 'PseudoHallID' => 0, 'Active' => 1, 'CityID' => 248, 'Latitude' => '32.133343', 'SeatsAmount' => 770, 'MainHallID' => undef, 'Distance' => 0, 'Stairs' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Kasher' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Ru' => { 'Address' => 'Шоссе 40/5 восточнее перекрестка Яркон', 'Info' => '', 'Name' => 'Зал D-one', 'Guide' => '' }, 'Pit' => 0, 'Cafeteria' => 2, 'Ramp' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'Parking' => 3, 'ID' => 2059, 'Mazgan' => 2, 'GoogleMapAddress' => '32.133343, 34.913311', 'PlanInFlash' => 0, 'MapaLink' => '', 'Lift' => 0, 'Gangways' => 0, 'Incline' => 0, 'Longitude' => '34.913311', 'He' => { 'Info' => '', 'Address' => 'כביש 40/5 - מזרחית לצומת ירקון', 'Guide' => '', 'Name' => 'אולם דיוואן D-one' }, 'DoorsAmount' => 0, 'Image2Width' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Shelter' => 0, 'Image2Height' => 0 }, 'ShowsQty' => 2, 'ID' => 2059 } ], 'ID' => 248 }, { 'ID' => 86, 'Halls' => [ { 'Name' => 'היכל התרבות דרום השרון', 'ID' => 305, 'ShowsQty' => 15, 'Hall' => { 'Longitude' => '34.911249', 'Gangways' => 2, 'Lift' => 1, 'GoogleMapAddress' => '32.133020, 34.911249', 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05E0%u05E7%u05D5%u05D3%u05D4%20%u05D1%u05DE%u05E4%u05D4%5Dxx141772x1171093%2C&UserEarthX=141680&UserEarthY=1171162&UserMapZoom=250&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'PlanInFlash' => 0, 'Mazgan' => 2, 'Incline' => 1, 'Shelter' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Image2Width' => 0, 'DoorsAmount' => 4, 'He' => { 'Info' => '', 'Address' => 'מועצה איזורית דרום, השרון ליד מושב נווה ירק, בין כפר-סבא והוד-השרון', 'Guide' => '', 'Name' => 'היכל התרבות דרום השרון' }, 'ImageHeight' => 0, 'Distance' => 2, 'Plan2InFlash' => 0, 'RowsAmount' => 12, 'ImageWidth' => 0, 'Stairs' => 1, 'SeatsOnMap' => 1, 'Kasher' => 0, 'Latitude' => '32.13302', 'CityID' => 86, 'Active' => 1, 'PseudoHallID' => 0, 'MainHallID' => undef, 'SeatsAmount' => 390, 'Ramp' => 2, 'RightToLeft' => 1, 'Cafeteria' => 2, 'ID' => 305, 'IsPseudoHall' => 0, 'Parking' => 3, 'Pit' => 1, 'Ru' => { 'Address' => 'районный совет Дром а-Шарон рядом с поселком Неве Ярок, между Кфар-Сабой и Ход-Ашароном', 'Info' => '', 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Дром а-Шарон', 'Guide' => '' } } } ], 'Name' => 'מועצה האיזורית דרום השרון - צומת הירקון' }, { 'ID' => 251, 'Name' => 'מועצה מקומית פרדסיה', 'Halls' => [ { 'Name' => 'אולם התרבות הרעות', 'ID' => 2084, 'ShowsQty' => 2, 'Hall' => { 'Distance' => 2, 'RowsAmount' => 17, 'ImageWidth' => 0, 'Stairs' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'Kasher' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Latitude' => '32.310059', 'CityID' => 251, 'Active' => 1, 'SeatsAmount' => 429, 'MainHallID' => undef, 'Ramp' => 2, 'RightToLeft' => 1, 'Cafeteria' => 0, 'ID' => 2084, 'IsPseudoHall' => 0, 'Parking' => 2, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Address' => 'ул. а-Ахва, 1', 'Guide' => '', 'Name' => 'Зал а-Реут' }, 'Pit' => 0, 'Longitude' => '34.908897', 'MapaLink' => '', 'PlanInFlash' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.310059, 34.908897', 'Mazgan' => 2, 'Gangways' => 0, 'Lift' => 0, 'Incline' => 0, 'Shelter' => 0, 'Image2Height' => 0, 'He' => { 'Info' => '', 'Address' => 'רח' האחווה 1', 'Guide' => '', 'Name' => 'אולם התרבות הרעות' }, 'Image2Width' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'ImageHeight' => 0 } } ] }, { 'Name' => 'מושב שבי ציון', 'Halls' => [ { 'Name' => 'פאב הפרה שבי ציון', 'ID' => 1455, 'Hall' => { 'Ramp' => 2, 'RightToLeft' => 0, 'Cafeteria' => 2, 'IsPseudoHall' => 0, 'Parking' => 3, 'ID' => 1455, 'Pit' => 1, 'Ru' => { 'Name' => 'Bar Para Шавей-Цион', 'Guide' => '', 'Address' => 'с лева от ул. Дерех а-Ям', 'Info' => '' }, 'Distance' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Kasher' => 0, 'Stairs' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Latitude' => '32.981472', 'CityID' => 206, 'Active' => 1, 'PseudoHallID' => 0, 'MainHallID' => undef, 'SeatsAmount' => 250, 'Shelter' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Image2Width' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'He' => { 'Name' => 'פאב הפרה שבי ציון', 'Guide' => '', 'Address' => 'בצד שמאל של רח' דרך הים', 'Info' => '' }, 'ImageHeight' => 0, 'Longitude' => '35.08482', 'Gangways' => 0, 'Lift' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.981472, 35.084820', 'MapaLink' => '', 'PlanInFlash' => 0, 'Mazgan' => 2, 'Incline' => 1 }, 'ShowsQty' => 2 } ], 'ID' => 206 }, { 'Halls' => [ { 'Name' => 'מנזר בית ג'מל', 'Hall' => { 'Image2Height' => 0, 'Shelter' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'He' => { 'Address' => 'סמוך לבית שמש', 'Info' => '', 'Name' => 'מנזר בית ג'מל', 'Guide' => '' }, 'Image2Width' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Longitude' => '34.976521', 'Incline' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05E0%u05E7%u05D5%u05D3%u05D4%20%u05D1%u05DE%u05E4%u05D4%5Dxx147919x1125822%2C&UserEarthX=147733&UserEarthY=1126062&UserMapZoom=1000&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'GoogleMapAddress' => 'בית ג'מאל', 'Mazgan' => 2, 'Gangways' => 0, 'Lift' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'ID' => 502, 'Parking' => 3, 'RightToLeft' => 0, 'Ramp' => 2, 'Cafeteria' => 0, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'Монастырь Бейт-Джемал', 'Info' => '', 'Address' => 'Неподалеку от Бейт-Шемеша' }, 'Pit' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Kasher' => 0, 'Stairs' => 1, 'SeatsOnMap' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Distance' => 0, 'SeatsAmount' => 200, 'MainHallID' => undef, 'PseudoHallID' => 0, 'Latitude' => '31.724542', 'CityID' => 108, 'Active' => 1 }, 'ShowsQty' => 2, 'ID' => 502 } ], 'Name' => 'מנזר בית ג'מל', 'ID' => 108 }, { 'Name' => 'מעלה אדומים', 'Halls' => [ { 'ID' => 1273, 'ShowsQty' => 8, 'Hall' => { 'RowsAmount' => 24, 'ImageWidth' => 0, 'Kasher' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'Stairs' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Distance' => 2, 'SeatsAmount' => 560, 'MainHallID' => undef, 'PseudoHallID' => 0, 'Latitude' => '31.772918', 'Active' => 1, 'CityID' => 73, 'ID' => 1273, 'Parking' => 2, 'IsPseudoHall' => 0, 'RightToLeft' => 1, 'Ramp' => 2, 'Cafeteria' => 2, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Address' => 'Дерех Мидбар-Иеуда, 8', 'Guide' => '', 'Name' => 'Гехал а-Тарбут Маале-Адумим' }, 'Pit' => 0, 'Longitude' => '35.297363', 'Incline' => 2, 'MapaLink' => '', 'GoogleMapAddress' => '31.772918, 35.297363', 'PlanInFlash' => 0, 'Mazgan' => 2, 'Gangways' => 2, 'Lift' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Shelter' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'He' => { 'Name' => 'היכל התרבות מעלה אדומים', 'Guide' => '', 'Address' => 'דרך מדבר יהודה 8', 'Info' => '' }, 'Image2Width' => 0, 'DoorsAmount' => 4 }, 'Name' => 'היכל התרבות מעלה אדומים' } ], 'ID' => 73 }, { 'Halls' => [ { 'Hall' => { 'SeatsAmount' => 490, 'MainHallID' => undef, 'PseudoHallID' => 0, 'CityID' => 49, 'Active' => 1, 'Latitude' => '33.023184', 'Kasher' => 0, 'Stairs' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'RowsAmount' => 19, 'ImageWidth' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Distance' => 2, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Маалот Таршиха', 'Info' => 'Обратите внимание, что по правилам зала опоздавших впускают на незанятые места, а не в соответствии с приобретенными билетами', 'Address' => 'Каилат Яадут Царфат 1' }, 'Pit' => 0, 'Parking' => 2, 'IsPseudoHall' => 0, 'ID' => 713, 'Cafeteria' => 2, 'Ramp' => 2, 'RightToLeft' => 1, 'Incline' => 2, 'Mazgan' => 2, 'PlanInFlash' => 0, 'GoogleMapAddress' => '33.023184, 35.271450', 'MapaLink' => '', 'Lift' => 2, 'Gangways' => 0, 'Longitude' => '35.27145', 'ImageHeight' => 0, 'He' => { 'Address' => 'קהילת יהדות צרפת 1', 'Info' => 'לתשומת לבכם, לפי הנחיית האולם, המאחרים ישבו על בסיס מקום פנוי.', 'Name' => 'היכל התרבות מעלות תרשיחא', 'Guide' => '' }, 'DoorsAmount' => 4, 'Image2Width' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Shelter' => 0 }, 'ShowsQty' => 3, 'ID' => 713, 'Name' => 'היכל התרבות מעלות תרשיחא' } ], 'Name' => 'מעלות', 'ID' => 49 }, { 'Name' => 'נהריה', 'Halls' => [ { 'Hall' => { 'Distance' => 2, 'Plan2InFlash' => 1, 'SeatsOnMap' => 1, 'Kasher' => 0, 'Stairs' => 2, 'ImageWidth' => 600, 'RowsAmount' => 21, 'CityID' => 50, 'Active' => 1, 'Latitude' => '33.01026', 'PseudoHallID' => 0, 'MainHallID' => undef, 'SeatsAmount' => 585, 'Cafeteria' => 2, 'RightToLeft' => 1, 'Ramp' => 2, 'ID' => 91, 'IsPseudoHall' => 0, 'Parking' => 3, 'Ru' => { 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Наария', 'Guide' => '', 'Address' => 'Дерех а-Ацмаут, 7', 'Info' => '' }, 'Pit' => 1, 'Longitude' => '35.100347', 'Lift' => 0, 'Gangways' => 2, 'Mazgan' => 2, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%u05D4%u05D9%u05DB%u05DC%20%u05EA%u05E8%u05D1%u05D5%u05EA%26psik%3B%20%u05E0%u05D4%u05E8%u05D9%u05D4xx159735x1268365%2C&UserEarthX=159711&UserEarthY=1268237&UserMapZoom=250&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'PlanInFlash' => 1, 'GoogleMapAddress' => '33.010260, 35.100347', 'Incline' => 2, 'Shelter' => 0, 'Image2Height' => 712, 'DoorsAmount' => 4, 'Image2Width' => 600, 'He' => { 'Address' => 'דרך העצמאות 7', 'Info' => '', 'Name' => 'היכל התרבות נהריה', 'Guide' => '' }, 'ImageHeight' => 712 }, 'ShowsQty' => 11, 'ID' => 91, 'Name' => 'היכל התרבות נהריה' } ], 'ID' => 50 }, { 'Name' => 'נוף הגליל (נצרת עילית)', 'Halls' => [ { 'ID' => 333, 'ShowsQty' => 2, 'Hall' => { 'PseudoHallID' => 0, 'Latitude' => '32.69951', 'CityID' => 51, 'Active' => 1, 'SeatsAmount' => 650, 'MainHallID' => undef, 'Distance' => 0, 'ImageWidth' => 600, 'RowsAmount' => 19, 'Kasher' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'Stairs' => 0, 'Plan2InFlash' => 1, 'Ru' => { 'Info' => 'К вашему сведению, существует ограниченная видимость с первого и второго рядов.', 'Address' => 'дерех а-Хативот, 4', 'Guide' => '', 'Name' => 'Культурный центр Беркович Нацерет-Илит' }, 'Pit' => 0, 'Ramp' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'ID' => 333, 'Parking' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'PlanInFlash' => 1, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x1061x%u05E0%u05E6%u05E8%u05EA%20%u05E2%u05D9%u05DC%u05D9%u05EAx%u05D3%u05E8%u05DA%20%u05D4%u05D7%u05D8%u05D9%u05D1%u05D5%u05EAx4%2C&UserEarthX=179638&UserEarthY=1233799&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'GoogleMapAddress' => '32.699510, 35.313034', 'Mazgan' => 0, 'Gangways' => 0, 'Lift' => 0, 'Incline' => 0, 'Longitude' => '35.313034', 'He' => { 'Info' => 'לתשומת לבכם, קיימת הגבלת ראיה בשורות 1, 2.', 'Address' => 'דרך החטיבות 4', 'Guide' => '', 'Name' => 'מרכז התרבות ברקוביץ' נצרת עילית' }, 'Image2Width' => 600, 'DoorsAmount' => 0, 'ImageHeight' => 442, 'Shelter' => 0, 'Image2Height' => 442 }, 'Name' => 'מרכז התרבות ברקוביץ' נצרת עילית' }, { 'ID' => 296, 'Hall' => { 'Cafeteria' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Ramp' => 0, 'ID' => 296, 'Parking' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'Матнас Беркович Нацерет-Илит', 'Info' => '', 'Address' => 'пр. Маале Ицхак, 4, большое здание на площади у старого каньёна' }, 'Pit' => 0, 'Distance' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'Stairs' => 0, 'Kasher' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'RowsAmount' => 19, 'Plan2InFlash' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Active' => 1, 'CityID' => 51, 'Latitude' => '32.699456', 'SeatsAmount' => 649, 'MainHallID' => undef, 'Shelter' => 0, 'Image2Height' => 0, 'He' => { 'Info' => '', 'Address' => 'שדרות מעלה יצחק 4, בניין ליד קניון הישן', 'Guide' => '', 'Name' => 'מתנ''ס ברקוביץ' נצרת עילית' }, 'DoorsAmount' => 0, 'Image2Width' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Longitude' => '35.313014', 'Mazgan' => 2, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05E0%u05E6%u05E8%u05EA%20%u05E2%u05D9%u05DC%u05D9%u05EA%5Dxx181051x1234621%2C&UserEarthX=180868&UserEarthY=1234665&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'GoogleMapAddress' => '32.699456, 35.313014', 'PlanInFlash' => 0, 'Lift' => 0, 'Gangways' => 0, 'Incline' => 0 }, 'ShowsQty' => 1, 'Name' => 'מתנ''ס ברקוביץ' נצרת עילית' } ], 'ID' => 51 }, { 'ID' => 21, 'Halls' => [ { 'Name' => 'היכל התרבות נס ציונה', 'ID' => 177, 'ShowsQty' => 25, 'Hall' => { 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Нес-Циона', 'Info' => 'Обратите внимание, что по правилам зала опоздавших впускают на незанятые места только на балконе, на дальние ряды, а не в соответствии с приобретенными билетами.
 • Зал не дает компенсации опоздавшим
 • Есть возможность также припарковаться на бесплатной парковке Эфер рядом с Гехалем.', 'Address' => 'ул. а-Ширьон, 1' }, 'Pit' => 1, 'Cafeteria' => 2, 'RightToLeft' => 1, 'Ramp' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'Parking' => 2, 'ID' => 177, 'PseudoHallID' => 0, 'CityID' => 21, 'Active' => 1, 'Latitude' => '31.930777', 'SeatsAmount' => 752, 'MainHallID' => undef, 'Distance' => 2, 'SeatsOnMap' => 1, 'Stairs' => 2, 'Kasher' => 0, 'RowsAmount' => 29, 'ImageWidth' => 600, 'Plan2InFlash' => 1, 'He' => { 'Name' => 'היכל התרבות נס ציונה', 'Guide' => '', 'Address' => 'רח' השיריון 1', 'Info' => 'המאחר יופנה לשבת ביציע או במידת האפשר במקומות הפנויים בלבד!
 • לא תינתן שום אפשרות לזיכוי בגין אי שביעות רצון מהמיקום.
 • למקרה הצורך יש חניון עפר גדול וחינמי קרוב להיכל' }, 'DoorsAmount' => 6, 'Image2Width' => 600, 'ImageHeight' => 479, 'Shelter' => 0, 'Image2Height' => 479, 'Mazgan' => 2, 'PlanInFlash' => 1, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x7200x%u05E0%u05E1%20%u05E6%u05D9%u05D5%u05E0%u05D4x%u05D4%u05E9%u05E8%u05D9%u05D5%u05DFx1%2C&UserEarthX=130672&UserEarthY=1148872&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'GoogleMapAddress' => '31.930777, 34.796215', 'Lift' => 0, 'Gangways' => 4, 'Incline' => 2, 'Longitude' => '34.796215' } }, { 'Name' => 'משכן הפיס נס ציונה', 'ShowsQty' => 1, 'Hall' => { 'Distance' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'RowsAmount' => 16, 'Kasher' => 0, 'Stairs' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'Plan2InFlash' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Latitude' => '31.92931', 'Active' => 1, 'CityID' => 21, 'SeatsAmount' => 381, 'MainHallID' => undef, 'RightToLeft' => 1, 'Ramp' => 2, 'Cafeteria' => 2, 'ID' => 1469, 'IsPseudoHall' => 0, 'Parking' => 3, 'Pit' => 0, 'Ru' => { 'Name' => 'Мишкан а-Пайс Нес-Циона', 'Guide' => '', 'Address' => 'ул. Исраэль Шамид, 26', 'Info' => 'Обратите внимание, что по правилам зала опоздавших впускают на незанятые места только на балконе, а не в соответствии с приобретенными билетами.
 • Маленькие дети в зал не допускаются.
 • Запрещается вносить в зал детские коляски.' }, 'Longitude' => '34.813248', 'PlanInFlash' => 0, 'MapaLink' => '', 'GoogleMapAddress' => '31.929310, 34.813248', 'Mazgan' => 2, 'Gangways' => 1, 'Lift' => 1, 'Incline' => 0, 'Shelter' => 0, 'Image2Height' => 0, 'He' => { 'Info' => 'לתשומת לבכם, לפי הנחיית האולם המאחר יופנה לשבת ביציע או במידת האפשר במקומות הפנויים בלבד.
 • לא תתאפשר כניסת פעוטות.
 • לא תותר כניסה עם עגלות ילדים.', 'Address' => 'רח' ישראל שמיד 26', 'Guide' => '', 'Name' => 'משכן הפיס נס ציונה' }, 'Image2Width' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'ImageHeight' => 0 }, 'ID' => 1469 } ], 'Name' => 'נס ציונה' }, { 'ID' => 37, 'Halls' => [ { 'Name' => 'היכל התרבות נתיבות', 'ID' => 1564, 'ShowsQty' => 5, 'Hall' => { 'Pit' => 0, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Нетивот', 'Info' => '', 'Address' => 'ул. а-Гефен 1' }, 'RightToLeft' => 1, 'Ramp' => 2, 'Cafeteria' => 0, 'ID' => 1564, 'Parking' => 2, 'IsPseudoHall' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Latitude' => '31.41598', 'CityID' => 37, 'Active' => 1, 'SeatsAmount' => 545, 'MainHallID' => undef, 'Distance' => 0, 'RowsAmount' => 20, 'ImageWidth' => 0, 'Kasher' => 0, 'Stairs' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'Plan2InFlash' => 0, 'He' => { 'Info' => '', 'Address' => 'רח' הגפן 1', 'Guide' => '', 'Name' => 'היכל התרבות נתיבות' }, 'Image2Width' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Shelter' => 0, 'Image2Height' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'MapaLink' => '', 'GoogleMapAddress' => '31.415980, 34.586268', 'Mazgan' => 2, 'Gangways' => 2, 'Lift' => 0, 'Incline' => 2, 'Longitude' => '34.586268' } } ], 'Name' => 'נתיבות' }, { 'Name' => 'נתניה', 'Halls' => [ { 'Name' => 'אודיטוריום ע"ש אריק איינשטיין נתניה', 'Hall' => { 'Ru' => { 'Address' => 'ул. Бени Бирман 6', 'Info' => '', 'Name' => 'Аудиториум им. Арика Айнштейна Нетания', 'Guide' => '' }, 'Pit' => 0, 'RightToLeft' => 1, 'Ramp' => 2, 'Cafeteria' => 0, 'Parking' => 3, 'ID' => 1345, 'IsPseudoHall' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Latitude' => '32.278535', 'CityID' => 22, 'Active' => 1, 'SeatsAmount' => 373, 'MainHallID' => undef, 'Distance' => 0, 'RowsAmount' => 13, 'ImageWidth' => 0, 'Stairs' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'Kasher' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'He' => { 'Name' => 'אודיטוריום ע"ש אריק איינשטיין נתניה', 'Guide' => '', 'Address' => 'בני ברמן 6', 'Info' => '' }, 'Image2Width' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Shelter' => 0, 'Image2Height' => 0, 'MapaLink' => '', 'PlanInFlash' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.278535, 34.845944', 'Mazgan' => 2, 'Gangways' => 0, 'Lift' => 0, 'Incline' => 0, 'Longitude' => '34.845944' }, 'ShowsQty' => 2, 'ID' => 1345 }, { 'ShowsQty' => 1, 'Hall' => { 'Active' => 1, 'CityID' => 22, 'Latitude' => '32.304928', 'PseudoHallID' => 0, 'MainHallID' => undef, 'SeatsAmount' => 321, 'Distance' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Kasher' => 0, 'Stairs' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'RowsAmount' => 13, 'ImageWidth' => 0, 'Pit' => 0, 'Ru' => { 'Name' => 'Аудиториум Кирьят а-Шарон им. Софи Ривлин Нетания', 'Guide' => '', 'Address' => 'ул. Том Лантос, 31', 'Info' => '' }, 'Cafeteria' => 0, 'Ramp' => 2, 'RightToLeft' => 1, 'IsPseudoHall' => 0, 'Parking' => 3, 'ID' => 1430, 'Lift' => 0, 'Gangways' => 0, 'Mazgan' => 2, 'PlanInFlash' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.304928, 34.869838', 'MapaLink' => '', 'Incline' => 2, 'Longitude' => '34.869838', 'DoorsAmount' => 0, 'Image2Width' => 0, 'He' => { 'Info' => '', 'Address' => 'רח' טום לנטוס 31', 'Guide' => '', 'Name' => 'אודיטוריום קריית השרון ע''ש ספי ריבלין נתניה' }, 'ImageHeight' => 0, 'Shelter' => 0, 'Image2Height' => 0 }, 'ID' => 1430, 'Name' => 'אודיטוריום קריית השרון ע''ש ספי ריבלין נתניה' }, { 'ID' => 119, 'ShowsQty' => 1, 'Hall' => { 'ImageHeight' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Image2Width' => 0, 'He' => { 'Address' => 'שדרות גולדה מאיר, 101', 'Info' => '', 'Name' => 'אשכול הפיס נתניה', 'Guide' => '' }, 'Image2Height' => 0, 'Shelter' => 0, 'Incline' => 0, 'Lift' => 0, 'Gangways' => 0, 'Mazgan' => 2, 'GoogleMapAddress' => '32.278005, 34.853704', 'MapaLink' => 'https://www.google.co.il/maps/@32.2777692,34.8527234,18z', 'PlanInFlash' => 0, 'Longitude' => '34.853704', 'Pit' => 0, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Address' => 'пр. Гольда Меир, 101', 'Guide' => '', 'Name' => 'Эшколь а-Пайс Нетания' }, 'ID' => 119, 'IsPseudoHall' => 0, 'Parking' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Ramp' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'MainHallID' => undef, 'SeatsAmount' => 201, 'CityID' => 22, 'Active' => 1, 'Latitude' => '32.278005', 'PseudoHallID' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'Kasher' => 0, 'Stairs' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'RowsAmount' => 9, 'Distance' => 0 }, 'Name' => 'אשכול הפיס נתניה' }, { 'Name' => 'היכל התרבות העירוני נתניה', 'Hall' => { 'DoorsAmount' => 0, 'Image2Width' => 0, 'He' => { 'Info' => '', 'Address' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'היכל התרבות העירוני נתניה' }, 'ImageHeight' => 0, 'Shelter' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Lift' => 0, 'Gangways' => 0, 'Mazgan' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', נתניה', 'MapaLink' => '', 'Incline' => 0, 'Longitude' => undef, 'Ru' => { 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Нетания', 'Guide' => '', 'Address' => '', 'Info' => '' }, 'Pit' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Ramp' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'IsPseudoHall' => 1, 'ID' => 1687, 'Parking' => 0, 'Active' => 1, 'CityID' => 22, 'Latitude' => undef, 'PseudoHallID' => 0, 'MainHallID' => undef, 'SeatsAmount' => 0, 'Distance' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Kasher' => 0, 'Stairs' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'RowsAmount' => 0 }, 'ShowsQty' => 24, 'ID' => 1687 }, { 'Hall' => { 'Pit' => 1, 'Ru' => { 'Name' => 'Матнас Дора Нетания', 'Guide' => '', 'Address' => 'ул. Нахум, 35', 'Info' => '' }, 'Cafeteria' => 0, 'RightToLeft' => 1, 'Ramp' => 0, 'Parking' => 0, 'ID' => 118, 'IsPseudoHall' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'CityID' => 22, 'Active' => 1, 'Latitude' => '32.3009928', 'SeatsAmount' => 424, 'MainHallID' => undef, 'Distance' => 2, 'Stairs' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'Kasher' => 0, 'RowsAmount' => 12, 'ImageWidth' => 600, 'Plan2InFlash' => 1, 'He' => { 'Address' => 'רח' נחום 35', 'Info' => '', 'Name' => 'מתנ''ס דורה נתניה', 'Guide' => '' }, 'DoorsAmount' => 2, 'Image2Width' => 600, 'ImageHeight' => 372, 'Shelter' => 0, 'Image2Height' => 372, 'Mazgan' => 2, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x7400x%u05E0%u05EA%u05E0%u05D9%u05D4x%u05E0%u05D7%u05D5%u05DDx35%2C&UserEarthX=136949&UserEarthY=1189783&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'PlanInFlash' => 1, 'GoogleMapAddress' => 'מתנ"ס רמת ידין דורה, נתניה, ישראל', 'Lift' => 0, 'Gangways' => 2, 'Incline' => 2, 'Longitude' => '34.8598411' }, 'ShowsQty' => 1, 'ID' => 118, 'Name' => 'מתנ''ס דורה נתניה' } ], 'ID' => 22 }, { 'Halls' => [ { 'Name' => 'היכל התרבות החדש עכו', 'Hall' => { 'ImageHeight' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Image2Width' => 0, 'He' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'היכל התרבות החדש עכו', 'Info' => 'תשומת לבכם, לפי הנחיית האולם, הדלתות האולם ייסגרו עם תחילת האירוע והמאחרים יופנו לשורות האחרונות על פי הנחיות הסדרן ועל בסיס מקום פנוי בלבד.
 • לא יינתן פיצוי בגין איחור לאירוע.', 'Address' => 'רח' גיבורי סיני 24' }, 'Image2Height' => 0, 'Shelter' => 0, 'Incline' => 2, 'Lift' => 2, 'Gangways' => 2, 'Mazgan' => 2, 'PlanInFlash' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.928829, 35.075580', 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05D0%u05D5%u05D3%u05D9%u05D8%u05D5%u05E8%u05D9%u05D5%u05DD%20%u05D0%u05D9%u05D3%u05D9%u05EA%20%u05D5%u05D5%u05DC%u05E4%u05E1%u05D5%u05DF%26psik%3B%20%u05E2%u05DB%u05D5%5Dxx157400x1259349%2C&UserEarthX=157424&UserEarthY=1259310&UserMapZoom=250&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Longitude' => '35.07558', 'Pit' => 0, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут а-хадаш Акко', 'Info' => 'Обратите внимание, что по правилам зала опоздавших впускают на незанятые места только на дальние ряды, а не в соответствии с приобретенными билетами.
 • Зал не дает компенсации опоздавшим.', 'Address' => 'ул. Гиборей Синай, 24' }, 'IsPseudoHall' => 0, 'ID' => 639, 'Parking' => 3, 'Cafeteria' => 0, 'RightToLeft' => 1, 'Ramp' => 2, 'MainHallID' => undef, 'SeatsAmount' => 610, 'CityID' => 53, 'Active' => 1, 'Latitude' => '32.928829', 'PseudoHallID' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Kasher' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'Stairs' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'RowsAmount' => 21, 'Distance' => 0 }, 'ShowsQty' => 1, 'ID' => 639 } ], 'Name' => 'עכו', 'ID' => 53 }, { 'Halls' => [ { 'ID' => 457, 'Hall' => { 'ImageHeight' => 0, 'DoorsAmount' => 4, 'Image2Width' => 0, 'He' => { 'Address' => 'רח' חטיבה תשע 15', 'Info' => 'לתשומת לבכם, לפי הנחיית האולם, מאחרים יופנו ליציע עליון (שורות: 24-26), ללא אפשרות הושבה בלמקומות שרכשו.
 • איחור של 25 דקות ומעלה לא יאפשר כניסה לאולם.', 'Name' => 'היכל התרבות עפולה', 'Guide' => '' }, 'Image2Height' => 0, 'Shelter' => 0, 'Incline' => 2, 'Lift' => 0, 'Gangways' => 3, 'Mazgan' => 2, 'MapaLink' => 'https://www.google.com/maps/preview#!q=%D7%97%D7%98%D7%99%D7%91%D7%94+%D7%AA%D7%A9%D7%A2+15%2C+%D7%A2%D7%A4%D7%95%D7%9C%D7%94%2C+%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C&data=!1m4!1m3!1d4328!2d35.2886096!3d32.6134169!4m15!2m14!1m13!1s0x151c53c5af26e2db%3A0xa8abdb4ab669e59d!3m8!1m3!1d26081603!2d-95.677068!3d37.0625!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!4m2!3d32.6134195!4d35.2886009', 'GoogleMapAddress' => '32.613534, 35.288414', 'PlanInFlash' => 0, 'Longitude' => '35.288414', 'Pit' => 1, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Афула', 'Info' => 'Обратите внимание, что по правилам зала опоздавших впускают на незанятые места на дальние ряды (24-26), а не в соответствии с приобретенными билетами.
 • Опоздавших на 25 минут и более не пустят в зал.', 'Address' => 'ул. Хатива Тейша, 15' }, 'IsPseudoHall' => 0, 'ID' => 457, 'Parking' => 2, 'Cafeteria' => 2, 'RightToLeft' => 1, 'Ramp' => 0, 'MainHallID' => undef, 'SeatsAmount' => 643, 'CityID' => 54, 'Active' => 1, 'Latitude' => '32.613534', 'PseudoHallID' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Kasher' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'Stairs' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'RowsAmount' => 24, 'Distance' => 2 }, 'ShowsQty' => 9, 'Name' => 'היכל התרבות עפולה' } ], 'Name' => 'עפולה', 'ID' => 54 }, { 'Halls' => [ { 'Name' => 'הטרקלין - מתחם תרבות פרדס חנה', 'ID' => 2073, 'ShowsQty' => 2, 'Hall' => { 'Image2Height' => 0, 'Shelter' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Image2Width' => 0, 'He' => { 'Address' => 'רח' דרך פיק"א', 'Info' => '', 'Name' => 'הטרקלין - מתחם תרבות פרדס חנה', 'Guide' => '' }, 'Longitude' => '34.981037', 'Incline' => 0, 'Lift' => 0, 'Gangways' => 0, 'Mazgan' => 2, 'PlanInFlash' => 0, 'MapaLink' => '', 'GoogleMapAddress' => '32.472950, 34.981037', 'IsPseudoHall' => 0, 'Parking' => 3, 'ID' => 2073, 'Cafeteria' => 0, 'Ramp' => 2, 'RightToLeft' => 0, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Address' => 'Дерех Пика', 'Guide' => '', 'Name' => 'а-Траклин — Митхам тарбут Пардес-Хана' }, 'Pit' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Stairs' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Kasher' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Distance' => 0, 'MainHallID' => undef, 'SeatsAmount' => 220, 'CityID' => 55, 'Active' => 1, 'Latitude' => '32.47295', 'PseudoHallID' => 0 } }, { 'Hall' => { 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'Центр сценических искусств Пардес-Хана', 'Info' => '', 'Address' => 'ул. а-Ботним 54' }, 'Pit' => 0, 'ID' => 588, 'Parking' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Ramp' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'MainHallID' => undef, 'SeatsAmount' => 411, 'Active' => 1, 'CityID' => 55, 'Latitude' => '32.472264', 'PseudoHallID' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Stairs' => 0, 'Kasher' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'RowsAmount' => 14, 'ImageWidth' => 0, 'Distance' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Image2Width' => 0, 'He' => { 'Address' => 'רח' הבוטנים 54', 'Info' => '', 'Name' => 'מרכז אומנויות הבמה פרדס חנה', 'Guide' => '' }, 'Image2Height' => 0, 'Shelter' => 0, 'Incline' => 0, 'Lift' => 0, 'Gangways' => 1, 'Mazgan' => 2, 'PlanInFlash' => 0, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05DE%u05E8%u05DB%u05D6%20%u05D0%u05D5%u05DE%u05E0%u05D5%u05D9%u05D5%u05EA%20%u05D4%u05D1%u05DE%u05D4%20%u05E2%27%27%u05E9%20%u05DE%u05E9%u05D4%20%u05DE%u05D0%u05D9%u05E8%26psik%3B%20%u05E4%u05E8%u05D3%u05E1%20%u05D7%u05E0%u05D4%20%u05DB%u05E8%u05DB%u05D5%u05E8%5Dxx147409x1208747%2C&UserEarthX=147502&UserEarthY=1208545&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'GoogleMapAddress' => '32.472264, 34.970051', 'Longitude' => '34.970051' }, 'ShowsQty' => 2, 'ID' => 588, 'Name' => 'מרכז אומנויות הבמה פרדס חנה' } ], 'Name' => 'פרדס חנה', 'ID' => 55 }, { 'ID' => 8, 'Halls' => [ { 'ID' => 1749, 'ShowsQty' => 12, 'Hall' => { 'DoorsAmount' => 0, 'Image2Width' => 0, 'He' => { 'Name' => 'אולם גולדה פתח תקוה', 'Guide' => '', 'Address' => 'אריה בראון 3, במתחם תיכון גולדה', 'Info' => '' }, 'ImageHeight' => 0, 'Shelter' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Lift' => 2, 'Gangways' => 1, 'Mazgan' => 2, 'PlanInFlash' => 0, 'MapaLink' => '', 'GoogleMapAddress' => '32.103528, 34.877104', 'Incline' => 2, 'Longitude' => '34.877104', 'Pit' => 0, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'Зал Гольда Петах-Тиква', 'Info' => '', 'Address' => 'ул. Арие Браун, 3, на территории тихона Гольда' }, 'Cafeteria' => 2, 'RightToLeft' => 1, 'Ramp' => 2, 'ID' => 1749, 'IsPseudoHall' => 0, 'Parking' => 0, 'CityID' => 8, 'Active' => 1, 'Latitude' => '32.103528', 'PseudoHallID' => 0, 'MainHallID' => undef, 'SeatsAmount' => 400, 'Distance' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'Kasher' => 0, 'Stairs' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'RowsAmount' => 14 }, 'Name' => 'אולם גולדה פתח תקוה' }, { 'ID' => 1791, 'ShowsQty' => 26, 'Hall' => { 'ImageHeight' => 0, 'He' => { 'Address' => '', 'Info' => '', 'Name' => 'היכל התרבות פתח תקווה', 'Guide' => '' }, 'Image2Width' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Shelter' => 0, 'Incline' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'MapaLink' => '', 'GoogleMapAddress' => ', פתח תקווה', 'Mazgan' => 0, 'Gangways' => 0, 'Lift' => 0, 'Longitude' => undef, 'Pit' => 0, 'Ru' => { 'Address' => '', 'Info' => '', 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Петах-Тиква', 'Guide' => '' }, 'Parking' => 0, 'ID' => 1791, 'IsPseudoHall' => 1, 'RightToLeft' => 0, 'Ramp' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'MainHallID' => undef, 'PseudoHallID' => 0, 'Latitude' => undef, 'Active' => 1, 'CityID' => 8, 'RowsAmount' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Kasher' => 0, 'Stairs' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Distance' => 0 }, 'Name' => 'היכל התרבות פתח תקווה' }, { 'Hall' => { 'Gangways' => 0, 'Lift' => 2, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x7900x%u05E4%u05EA%u05D7%20%u05EA%u05E7%u05D5%u05D5%u05D4x%u05E9%u05DE%u05D5%u05D0%u05DC%20%u05D4%u05E0%u05D2%u05D9%u05D3x8%2C&UserEarthX=140641&UserEarthY=1167624&UserMapZoom=250&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'GoogleMapAddress' => 'שמואל הנגיד 7, פתח תקוה', 'PlanInFlash' => 0, 'Mazgan' => 2, 'Incline' => 1, 'Longitude' => '34.8706162', 'Image2Width' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'He' => { 'Address' => 'רח' שמואל הנגיד 7', 'Info' => '', 'Name' => 'מועדון הגולה פתח תקווה', 'Guide' => '' }, 'ImageHeight' => 0, 'Shelter' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Latitude' => '32.1893661', 'Active' => 1, 'CityID' => 8, 'PseudoHallID' => 0, 'MainHallID' => undef, 'SeatsAmount' => 200, 'Distance' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Stairs' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Kasher' => 1, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Address' => 'Ул. Шмуэль а-Нагид, 7', 'Guide' => '', 'Name' => 'Клуб а-Гула Петах-Тиква' }, 'Pit' => 1, 'Ramp' => 2, 'RightToLeft' => 0, 'Cafeteria' => 2, 'ID' => 855, 'IsPseudoHall' => 0, 'Parking' => 3 }, 'ShowsQty' => 2, 'ID' => 855, 'Name' => 'מועדון הגולה פתח תקווה' }, { 'Name' => 'שרת פתח תקווה', 'ShowsQty' => 3, 'Hall' => { 'Pit' => 1, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Address' => 'ул. а-Алия а-Шния 1 (в здании муниципалитета)', 'Guide' => '', 'Name' => 'Шарет Петах-Тиква' }, 'Ramp' => 1, 'RightToLeft' => 0, 'Cafeteria' => 2, 'IsPseudoHall' => 0, 'Parking' => 4, 'ID' => 79, 'PseudoHallID' => 0, 'Latitude' => '32.087587', 'CityID' => 8, 'Active' => 1, 'SeatsAmount' => 364, 'MainHallID' => undef, 'Distance' => 2, 'ImageWidth' => 600, 'RowsAmount' => 20, 'SeatsOnMap' => 1, 'Kasher' => 0, 'Stairs' => 2, 'Plan2InFlash' => 1, 'He' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'שרת פתח תקווה', 'Info' => '', 'Address' => 'העלייה השנייה 1 (בניין העירייה)' }, 'Image2Width' => 600, 'DoorsAmount' => 2, 'ImageHeight' => 714, 'Shelter' => 0, 'Image2Height' => 714, 'PlanInFlash' => 1, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05E2%u05D9%u05E8%u05D9%u05D9%u05EA%20%u05E4%u05EA%u05D7%20%u05EA%u05E7%u05D5%u05D5%u05D4%26psik%3B%20%u05E4%u05EA%u05D7%20%u05EA%u05E7%u05D5%u05D5%u05D4%5Dxx139609x1166077%2C&UserEarthX=139384&UserEarthY=1166089&UserMapZoom=250&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'GoogleMapAddress' => '32.087587, 34.888287', 'Mazgan' => 2, 'Gangways' => 2, 'Lift' => 2, 'Incline' => 1, 'Longitude' => '34.888287' }, 'ID' => 79 }, { 'Name' => 'תיאטרון המסילה - פתח תקווה', 'Hall' => { 'Image2Width' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'He' => { 'Info' => '', 'Address' => 'רח' האחים בכר 3', 'Guide' => '', 'Name' => 'תיאטרון המסילה - פתח תקווה' }, 'ImageHeight' => 0, 'Shelter' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Gangways' => 0, 'Lift' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.096741, 34.880191', 'MapaLink' => '', 'PlanInFlash' => 0, 'Mazgan' => 2, 'Incline' => 2, 'Longitude' => '34.880191', 'Ru' => { 'Address' => 'ул. а-Ахим Бахар, 3', 'Info' => '', 'Name' => 'Театр а-Месиля -Петах-Тиква', 'Guide' => '' }, 'Pit' => 0, 'RightToLeft' => 1, 'Ramp' => 2, 'Cafeteria' => 0, 'ID' => 2048, 'IsPseudoHall' => 0, 'Parking' => 2, 'Latitude' => '32.096741', 'CityID' => 8, 'Active' => 1, 'PseudoHallID' => 0, 'MainHallID' => undef, 'SeatsAmount' => 313, 'Distance' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'RowsAmount' => 13, 'ImageWidth' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'Stairs' => 0, 'Kasher' => 0 }, 'ShowsQty' => 2, 'ID' => 2048 } ], 'Name' => 'פתח תקווה' }, { 'Halls' => [ { 'Name' => 'היכל התרבות מתנ''ס קדימה‏‎', 'ID' => 374, 'ShowsQty' => 4, 'Hall' => { 'Longitude' => '34.911003', 'Incline' => 2, 'Mazgan' => 2, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05E7%u05D3%u05D9%u05DE%u05D4%5Dxx141829x1186892%2C&UserEarthX=141851&UserEarthY=1186815&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'PlanInFlash' => 1, 'GoogleMapAddress' => '32.275292, 34.911003', 'Lift' => 0, 'Gangways' => 2, 'Image2Height' => 449, 'Shelter' => 0, 'ImageHeight' => 449, 'He' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'היכל התרבות מתנ''ס קדימה‏‎', 'Info' => '', 'Address' => 'שד' יצחק בן צבי 61' }, 'DoorsAmount' => 4, 'Image2Width' => 600, 'Kasher' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'Stairs' => 0, 'ImageWidth' => 600, 'RowsAmount' => 15, 'Plan2InFlash' => 1, 'Distance' => 2, 'SeatsAmount' => 396, 'MainHallID' => undef, 'PseudoHallID' => 0, 'CityID' => 23, 'Active' => 1, 'Latitude' => '32.275292', 'Parking' => 2, 'IsPseudoHall' => 0, 'ID' => 374, 'Cafeteria' => 0, 'Ramp' => 0, 'RightToLeft' => 1, 'Pit' => 0, 'Ru' => { 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Матнас Кадима', 'Guide' => '', 'Address' => 'пр. Ицхак Бен Цви 61', 'Info' => '' } } } ], 'Name' => 'קדימה', 'ID' => 23 }, { 'ID' => 66, 'Halls' => [ { 'Hall' => { 'Incline' => 2, 'Lift' => 2, 'Gangways' => 3, 'Mazgan' => 2, 'GoogleMapAddress' => '31.867439, 34.801411', 'MapaLink' => 'https://www.google.co.il/maps/place/%D7%94%D7%92%D7%91%D7%A2%D7%94+%D7%91%D7%91%D7%A8%D7%A0%D7%A8%E2%80%AD/@31.8708953,34.801949,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x1502b764f6bd7259:0x2dd9e273d003509d!8m2!3d31.8708953!4d34.8041377', 'PlanInFlash' => 1, 'Longitude' => '34.801411', 'ImageHeight' => 542, 'DoorsAmount' => 4, 'Image2Width' => 600, 'He' => { 'Name' => 'אולם המופעים גבעת ברנר', 'Guide' => '', 'Address' => 'קיבוץ גבעת ברנר', 'Info' => '' }, 'Image2Height' => 542, 'Shelter' => 0, 'MainHallID' => undef, 'SeatsAmount' => 664, 'Active' => 1, 'CityID' => 66, 'Latitude' => '31.867439', 'PseudoHallID' => 0, 'Plan2InFlash' => 1, 'SeatsOnMap' => 1, 'Stairs' => 2, 'Kasher' => 0, 'ImageWidth' => 600, 'RowsAmount' => 20, 'Distance' => 2, 'Pit' => 1, 'Ru' => { 'Name' => 'Концертный зал Гиват-Бренер', 'Guide' => '', 'Address' => 'киббуц Гиват-Бренер', 'Info' => '' }, 'ID' => 175, 'IsPseudoHall' => 0, 'Parking' => 3, 'Cafeteria' => 2, 'RightToLeft' => 1, 'Ramp' => 2 }, 'ShowsQty' => 14, 'ID' => 175, 'Name' => 'אולם המופעים גבעת ברנר' } ], 'Name' => 'קיבוץ גבעת ברנר' }, { 'Halls' => [ { 'Name' => 'היכל התרבות מנשה בגן שמואל', 'ID' => 312, 'ShowsQty' => 6, 'Hall' => { 'Incline' => 2, 'Lift' => 0, 'Gangways' => 3, 'Mazgan' => 2, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05D0%u05D5%u05DC%u05DD%20%u05DE%u05D5%u05E4%u05E2%u05D9%u05DD%26psik%3B%20%u05D2%u05DF%20%u05E9%u05DE%u05D5%u05D0%u05DC%5Dxx145737x1206570%2C&UserEarthX=145638&UserEarthY=1206485&UserMapZoom=250&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'PlanInFlash' => 1, 'GoogleMapAddress' => '32.452967, 34.952124', 'Longitude' => '34.952124', 'ImageHeight' => 333, 'DoorsAmount' => 4, 'Image2Width' => 600, 'He' => { 'Address' => 'ד.נ. חפר', 'Info' => 'לתשומת לבכם, לפי הנחיית האולם, המאחרים יופנו למקומות הישיבה הפנויים בהיכל.', 'Name' => 'היכל התרבות מנשה בגן שמואל', 'Guide' => '' }, 'Image2Height' => 333, 'Shelter' => 0, 'MainHallID' => undef, 'SeatsAmount' => 842, 'Active' => 1, 'CityID' => 87, 'Latitude' => '32.452967', 'PseudoHallID' => 0, 'Plan2InFlash' => 1, 'Kasher' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'Stairs' => 2, 'RowsAmount' => 28, 'ImageWidth' => 600, 'Distance' => 2, 'Pit' => 1, 'Ru' => { 'Address' => 'Д.Н. Хэфер', 'Info' => 'Обратите внимание, что по правилам зала опоздавших впускают на незанятые места в зале, а не в соответствии с приобретенными билетами', 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Минаше в Ган-Шмуэль', 'Guide' => '' }, 'IsPseudoHall' => 0, 'ID' => 312, 'Parking' => 3, 'Cafeteria' => 2, 'Ramp' => 2, 'RightToLeft' => 1 } } ], 'Name' => 'קיבוץ גן שמואל', 'ID' => 87 }, { 'ID' => 72, 'Name' => 'קיבוץ יגור', 'Halls' => [ { 'ShowsQty' => 16, 'Hall' => { 'Ru' => { 'Info' => 'Обратите внимание, что по правилам зала опоздавших впускают на крайние незанятые места, а не в соответствии с приобретенными билетами.', 'Address' => 'Киббуц Ягур', 'Guide' => '', 'Name' => 'Яд ле-Магиним Ягур' }, 'Pit' => 1, 'ID' => 203, 'Parking' => 3, 'IsPseudoHall' => 0, 'RightToLeft' => 1, 'Ramp' => 2, 'Cafeteria' => 2, 'SeatsAmount' => 1016, 'MainHallID' => undef, 'PseudoHallID' => 0, 'Latitude' => '32.742992', 'Active' => 1, 'CityID' => 72, 'RowsAmount' => 19, 'ImageWidth' => 0, 'Kasher' => 0, 'Stairs' => 1, 'SeatsOnMap' => 1, 'Plan2InFlash' => 0, 'Distance' => 2, 'ImageHeight' => 0, 'He' => { 'Info' => 'לתשומת לבכם, לפי הנחיית האולם המאחרים יופנו למקומות הפנויים בצדדים ואין להקים את היושבים בכדי להגיע למקומם במהלך המופע.', 'Address' => 'קיבוץ יגור', 'Guide' => '', 'Name' => 'יד למגינים יגור' }, 'Image2Width' => 0, 'DoorsAmount' => 4, 'Image2Height' => 0, 'Shelter' => 0, 'Incline' => 2, 'PlanInFlash' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.742992, 35.074040', 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05D1%u05D9%u05EA%20%u05EA%u05E8%u05D1%u05D5%u05EA%20%u05D9%u05D3%20%u05DC%u05DE%u05D2%u05D9%u05E0%u05D9%u05DD%26psik%3B%20%u05D9%u05D2%u05D5%u05E8%5Dxx157217x1238699%2C&UserEarthX=157053&UserEarthY=1238747&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Mazgan' => 2, 'Gangways' => 4, 'Lift' => 1, 'Longitude' => '35.07404' }, 'ID' => 203, 'Name' => 'יד למגינים יגור' } ] }, { 'ID' => 118, 'Halls' => [ { 'Name' => 'אולם המופעים יפעת', 'Hall' => { 'Cafeteria' => 0, 'Ramp' => 2, 'RightToLeft' => 1, 'ID' => 550, 'IsPseudoHall' => 0, 'Parking' => 2, 'Ru' => { 'Address' => 'Израэльская долина, Киббуц Ифат', 'Info' => '', 'Name' => 'Концертный зал Ифат', 'Guide' => '' }, 'Pit' => 0, 'Distance' => 0, 'Plan2InFlash' => 1, 'Stairs' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'Kasher' => 0, 'ImageWidth' => 600, 'RowsAmount' => 19, 'Active' => 1, 'CityID' => 118, 'Latitude' => '32.675299', 'PseudoHallID' => 0, 'MainHallID' => undef, 'SeatsAmount' => 696, 'Shelter' => 0, 'Image2Height' => 515, 'DoorsAmount' => 3, 'Image2Width' => 600, 'He' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'אולם המופעים יפעת', 'Info' => '', 'Address' => 'עמק יזרעאל, קיבוץ יפעת' }, 'ImageHeight' => 515, 'Longitude' => '35.223953', 'Lift' => 2, 'Gangways' => 1, 'Mazgan' => 2, 'GoogleMapAddress' => '32.675299, 35.223953', 'PlanInFlash' => 1, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x0134x%u05D9%u05E4%u05E2%u05EAxx%2C&UserEarthX=171197&UserEarthY=1231400&UserMapZoom=250&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Incline' => 0 }, 'ShowsQty' => 10, 'ID' => 550 } ], 'Name' => 'קיבוץ יפעת' }, { 'ID' => 142, 'Halls' => [ { 'ShowsQty' => 3, 'Hall' => { 'Lift' => 0, 'Gangways' => 0, 'Mazgan' => 2, 'GoogleMapAddress' => 'אולם בן ציון - קיבוץ כנרת, כנרת, ישראל', 'PlanInFlash' => 1, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05D1%u05D9%u05EA%20%u05EA%u05E8%u05D1%u05D5%u05EA%20%u05D1%u05D9%u05EA%20%u05D1%u05DF%20%u05E6%u05D9%u05D5%u05DF%26psik%3B%20%u05DB%u05D9%u05E0%u05E8%u05EA%20%u05E7%u05D1%u05D5%u05E6%u05D4%5Dxx203131x1235479%2C&UserEarthX=203050&UserEarthY=1235577&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Incline' => 0, 'Longitude' => '35.565242', 'DoorsAmount' => 0, 'Image2Width' => 600, 'He' => { 'Info' => '', 'Address' => 'קיבוץ כינרת', 'Guide' => '', 'Name' => 'בן-ציון כינרת' }, 'ImageHeight' => 645, 'Shelter' => 0, 'Image2Height' => 645, 'CityID' => 142, 'Active' => 1, 'Latitude' => '32.723787', 'PseudoHallID' => 0, 'MainHallID' => undef, 'SeatsAmount' => 791, 'Distance' => 2, 'Plan2InFlash' => 1, 'Stairs' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'Kasher' => 0, 'ImageWidth' => 600, 'RowsAmount' => 26, 'Pit' => 0, 'Ru' => { 'Address' => 'Киббуц Кинерет', 'Info' => '', 'Name' => 'Бен-Цион Кинерет', 'Guide' => '' }, 'Cafeteria' => 0, 'Ramp' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'ID' => 739, 'Parking' => 0, 'IsPseudoHall' => 0 }, 'ID' => 739, 'Name' => 'בן-ציון כינרת' } ], 'Name' => 'קיבוץ כינרת' }, { 'Halls' => [ { 'Name' => 'הספריה העירונית קריית אונו', 'ShowsQty' => 2, 'Hall' => { 'Image2Height' => 0, 'Shelter' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Image2Width' => 0, 'He' => { 'Name' => 'הספריה העירונית קריית אונו', 'Guide' => '', 'Address' => 'רח' המייסדים 5', 'Info' => '' }, 'Longitude' => '34.8579287', 'Incline' => 0, 'Lift' => 0, 'Gangways' => 0, 'Mazgan' => 2, 'MapaLink' => 'http://goo.gl/maps/xR02w', 'GoogleMapAddress' => 'המייסדים 5, קרית אונו', 'PlanInFlash' => 0, 'Parking' => 2, 'ID' => 1092, 'IsPseudoHall' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Ramp' => 2, 'RightToLeft' => 0, 'Pit' => 0, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'Городская библиотека Кирьят Оно', 'Info' => '', 'Address' => 'Ул. а-Меясдим 5' }, 'Plan2InFlash' => 0, 'Kasher' => 0, 'Stairs' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Distance' => 0, 'MainHallID' => undef, 'SeatsAmount' => 120, 'CityID' => 69, 'Active' => 1, 'Latitude' => '32.0563564', 'PseudoHallID' => 0 }, 'ID' => 1092 }, { 'ID' => 1546, 'ShowsQty' => 10, 'Hall' => { 'Pit' => 0, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Address' => 'ул. Шломо а-Мелех, 38', 'Guide' => '', 'Name' => 'Арт-подвал Кирьят-Оно' }, 'IsPseudoHall' => 0, 'ID' => 1546, 'Parking' => 2, 'RightToLeft' => 0, 'Ramp' => 1, 'Cafeteria' => 0, 'SeatsAmount' => 28, 'MainHallID' => undef, 'PseudoHallID' => 0, 'Latitude' => '32.054894', 'Active' => 1, 'CityID' => 69, 'ImageWidth' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Kasher' => 0, 'Stairs' => 2, 'SeatsOnMap' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Distance' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'He' => { 'Info' => '', 'Address' => 'רח' שלומו המלך 38', 'Guide' => '', 'Name' => 'מרתף אמנותי קרית אונו' }, 'Image2Width' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Shelter' => 2, 'Incline' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.054894, 34.862965', 'MapaLink' => '', 'PlanInFlash' => 0, 'Mazgan' => 2, 'Gangways' => 0, 'Lift' => 0, 'Longitude' => '34.862965' }, 'Name' => 'מרתף אמנותי קרית אונו' } ], 'Name' => 'קרית אונו', 'ID' => 69 }, { 'ID' => 39, 'Halls' => [ { 'Hall' => { 'Incline' => 0, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x2630x%u05E7%u05E8%u05D9%u05EA%20%u05D2%u05EAx%u05E9%u05D1%u05D8%u05D9%20%u05D9%u05E9%u05E8%u05D0%u05DCx%2C&UserEarthX=128328&UserEarthY=1113867&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'PlanInFlash' => 0, 'GoogleMapAddress' => '31.609598, 34.775479', 'Mazgan' => 0, 'Gangways' => 0, 'Lift' => 0, 'Longitude' => '34.775479', 'ImageHeight' => 0, 'He' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'היכל התרבות קרית גת', 'Info' => '', 'Address' => 'שד' העצמאות 1' }, 'Image2Width' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Shelter' => 0, 'SeatsAmount' => 626, 'MainHallID' => undef, 'PseudoHallID' => 0, 'Latitude' => '31.609598', 'CityID' => 39, 'Active' => 1, 'ImageWidth' => 0, 'RowsAmount' => 21, 'Kasher' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'Stairs' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Distance' => 0, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Кирьят-Гат', 'Info' => '', 'Address' => 'пр. а-Ацмаут 1' }, 'Pit' => 0, 'Parking' => 0, 'ID' => 655, 'IsPseudoHall' => 0, 'RightToLeft' => 1, 'Ramp' => 2, 'Cafeteria' => 0 }, 'ShowsQty' => 9, 'ID' => 655, 'Name' => 'היכל התרבות קרית גת' } ], 'Name' => 'קרית גת' }, { 'ID' => 59, 'Name' => 'קרית מוצקין', 'Halls' => [ { 'Hall' => { 'Image2Width' => 600, 'DoorsAmount' => 9, 'He' => { 'Address' => 'רח' החשמונאים 79', 'Info' => '', 'Name' => 'אמפי חי פארק קריית מוצקין', 'Guide' => '' }, 'ImageHeight' => 326, 'Shelter' => 0, 'Image2Height' => 326, 'Gangways' => 4, 'Lift' => 1, 'MapaLink' => '', 'PlanInFlash' => 1, 'GoogleMapAddress' => '32.846411, 35.081256', 'Mazgan' => 0, 'Incline' => 2, 'Longitude' => '35.081256', 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'Амфитеатр Кирьят Моцкин', 'Info' => '', 'Address' => 'ул. а-Хашмонаим, 79' }, 'Pit' => 1, 'RightToLeft' => 1, 'Ramp' => 0, 'Cafeteria' => 2, 'Parking' => 3, 'IsPseudoHall' => 0, 'ID' => 1925, 'Latitude' => '32.846411', 'CityID' => 59, 'Active' => 1, 'PseudoHallID' => 0, 'MainHallID' => undef, 'SeatsAmount' => 2537, 'Distance' => 4, 'Plan2InFlash' => 1, 'ImageWidth' => 600, 'RowsAmount' => 26, 'SeatsOnMap' => 1, 'Kasher' => 0, 'Stairs' => 2 }, 'ShowsQty' => 1, 'ID' => 1925, 'Name' => 'אמפי חי פארק קריית מוצקין' }, { 'ShowsQty' => 4, 'Hall' => { 'Parking' => 0, 'ID' => 849, 'IsPseudoHall' => 0, 'Ramp' => 0, 'RightToLeft' => 1, 'Cafeteria' => 0, 'Pit' => 1, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'Эшколь а-Пайс Кирьят-Моцкин', 'Info' => '', 'Address' => 'ул. Дакар 11' }, 'Plan2InFlash' => 1, 'ImageWidth' => 600, 'RowsAmount' => 9, 'SeatsOnMap' => 1, 'Kasher' => 0, 'Stairs' => 0, 'Distance' => 0, 'MainHallID' => undef, 'SeatsAmount' => 196, 'Latitude' => '32.841732', 'CityID' => 59, 'Active' => 1, 'PseudoHallID' => 0, 'Image2Height' => 403, 'Shelter' => 0, 'ImageHeight' => 403, 'Image2Width' => 600, 'DoorsAmount' => 0, 'He' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'אשכול הפיס קריית מוצקין', 'Info' => '', 'Address' => 'רח' דקר 11' }, 'Longitude' => '35.083536', 'Incline' => 0, 'Gangways' => 0, 'Lift' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.841732, 35.083536', 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x8200x%u05E7%u05E8%u05D9%u05EA%20%u05DE%u05D5%u05E6%u05E7%u05D9%u05DFx%u05D3%u05E7%u05E8x11%2C&UserEarthX=158158&UserEarthY=1249645&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'PlanInFlash' => 1, 'Mazgan' => 2 }, 'ID' => 849, 'Name' => 'אשכול הפיס קריית מוצקין' }, { 'Name' => 'היכל התיאטרון קריית מוצקין', 'ID' => 1683, 'Hall' => { 'Shelter' => 0, 'Image2Height' => 0, 'He' => { 'Info' => '', 'Address' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'היכל התיאטרון קריית מוצקין' }, 'DoorsAmount' => 0, 'Image2Width' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Longitude' => undef, 'Mazgan' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', קרית מוצקין', 'MapaLink' => '', 'PlanInFlash' => 0, 'Lift' => 0, 'Gangways' => 0, 'Incline' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Ramp' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'ID' => 1683, 'Parking' => 0, 'IsPseudoHall' => 1, 'Ru' => { 'Name' => 'Гехаль а-Театрон Кирьят-Моцкин', 'Guide' => '', 'Address' => '', 'Info' => '' }, 'Pit' => 0, 'Distance' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Kasher' => 0, 'Stairs' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'CityID' => 59, 'Active' => 1, 'Latitude' => undef, 'SeatsAmount' => 0, 'MainHallID' => undef }, 'ShowsQty' => 32 } ] }, { 'Halls' => [ { 'Name' => 'מתנ''ס קרית מלאכי', 'ShowsQty' => 1, 'Hall' => { 'Cafeteria' => 1, 'RightToLeft' => 0, 'Ramp' => 2, 'ID' => 885, 'Parking' => 2, 'IsPseudoHall' => 0, 'Pit' => 0, 'Ru' => { 'Address' => 'пр. Бен-Гурион 38', 'Info' => '', 'Name' => 'Матнас Кирьят-Малахи', 'Guide' => '' }, 'Distance' => 0, 'Plan2InFlash' => 1, 'Stairs' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'Kasher' => 0, 'RowsAmount' => 18, 'ImageWidth' => 600, 'CityID' => 162, 'Active' => 1, 'Latitude' => '31.730202', 'PseudoHallID' => 0, 'MainHallID' => undef, 'SeatsAmount' => 397, 'Shelter' => 0, 'Image2Height' => 461, 'DoorsAmount' => 0, 'Image2Width' => 600, 'He' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'מתנ''ס קרית מלאכי', 'Info' => '', 'Address' => 'שד' בן גוריון 38' }, 'ImageHeight' => 461, 'Longitude' => '34.746996', 'Lift' => 0, 'Gangways' => 0, 'Mazgan' => 2, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x1034x%u05E7%u05E8%u05D9%u05EA%20%u05DE%u05DC%u05D0%u05DB%u05D9x%u05E9%u05D3%u05E8%u05D5%u05EA%20%u05D3%u05D5%u05D3%20%u05D1%u05DF%20%u05D2%u05D5%u05E8%u05D9%u05D5%u05DFx38%2C&UserEarthX=125762&UserEarthY=1126494&UserMapZoom=250&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'PlanInFlash' => 1, 'GoogleMapAddress' => 'מתנ"ס קרית מלאכי', 'Incline' => 2 }, 'ID' => 885 } ], 'Name' => 'קרית מלאכי', 'ID' => 162 }, { 'Name' => 'ראש העין', 'Halls' => [ { 'Name' => 'היכל התרבות העירוני ראש-העין', 'ID' => 1854, 'Hall' => { 'Image2Height' => 0, 'Shelter' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Image2Width' => 0, 'He' => { 'Name' => 'היכל התרבות העירוני ראש-העין', 'Guide' => '', 'Address' => 'רח' מרבד הקסמים 10', 'Info' => 'לתשומת לבכם, לפי הנחיית האולם, המאחרים יופנו לכניסת מאחרים, הישיבה על בסיס מקום פנוי.
 • לילדים מתחת לגיל שנתיים לא תותר כניסה למופעים.
 • לא תתאפשר כניסה לעגלות.' }, 'Longitude' => '34.946771', 'Incline' => 0, 'Lift' => 0, 'Gangways' => 0, 'Mazgan' => 2, 'GoogleMapAddress' => '32.097760, 34.946771', 'MapaLink' => '', 'PlanInFlash' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'Parking' => 2, 'ID' => 1854, 'Cafeteria' => 0, 'RightToLeft' => 1, 'Ramp' => 2, 'Ru' => { 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут а-ирони Рош а-Айн', 'Guide' => '', 'Address' => 'ул. Мербад а-ксамим 10', 'Info' => 'Обратите внимание, что по правилам зала опоздавших впускают на незанятые места, а не в соответствии с приобретенными билетами
 • Дети младше 2-х лет в зал не допускаются.
 • Запрещается вносить в зал детские коляски.' }, 'Pit' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'Kasher' => 0, 'Stairs' => 0, 'RowsAmount' => 19, 'ImageWidth' => 0, 'Distance' => 0, 'MainHallID' => undef, 'SeatsAmount' => 608, 'Active' => 1, 'CityID' => 24, 'Latitude' => '32.09776', 'PseudoHallID' => 0 }, 'ShowsQty' => 5 }, { 'Name' => 'קונסרבטוריון ראש-העין - אולם סימפוניה', 'Hall' => { 'ImageHeight' => 0, 'He' => { 'Info' => '', 'Address' => 'רח' זכריה משה 9', 'Guide' => '', 'Name' => 'קונסרבטוריון ראש-העין - אולם סימפוניה' }, 'DoorsAmount' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Shelter' => 0, 'Incline' => 0, 'Mazgan' => 2, 'PlanInFlash' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.097891, 34.944200', 'MapaLink' => '', 'Lift' => 0, 'Gangways' => 0, 'Longitude' => '34.9442', 'Pit' => 0, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'Консерватория Рош а-Айн — Зал Симфония', 'Info' => '', 'Address' => 'ул. Захария Моше 9' }, 'IsPseudoHall' => 0, 'ID' => 1975, 'Parking' => 3, 'Cafeteria' => 0, 'RightToLeft' => 1, 'Ramp' => 2, 'SeatsAmount' => 207, 'MainHallID' => undef, 'PseudoHallID' => 0, 'Active' => 1, 'CityID' => 24, 'Latitude' => '32.097891', 'SeatsOnMap' => 1, 'Kasher' => 0, 'Stairs' => 0, 'RowsAmount' => 14, 'ImageWidth' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Distance' => 0 }, 'ShowsQty' => 1, 'ID' => 1975 } ], 'ID' => 24 }, { 'ID' => 4, 'Name' => 'ראשון לציון', 'Halls' => [ { 'Name' => 'בית העם ראשון לציון', 'ShowsQty' => 2, 'Hall' => { 'Ru' => { 'Address' => 'ул. Задаль, 3', 'Info' => '', 'Name' => 'Бейт а-Ам Ришон ле-Цион', 'Guide' => '' }, 'Pit' => 0, 'Parking' => 0, 'ID' => 461, 'IsPseudoHall' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Ramp' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'SeatsAmount' => 100, 'MainHallID' => undef, 'PseudoHallID' => 0, 'CityID' => 4, 'Active' => 1, 'Latitude' => '31.9636516', 'Stairs' => 0, 'Kasher' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Distance' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'He' => { 'Address' => 'רח' זד"ל 3', 'Info' => '', 'Name' => 'בית העם ראשון לציון', 'Guide' => '' }, 'DoorsAmount' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Shelter' => 0, 'Incline' => 0, 'Mazgan' => 0, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x8300x%u05E8%u05D0%u05E9%u05D5%u05DF%20%u05DC%u05E6%u05D9%u05D5%u05DFx%u05D6%u05D3%27%27%u05DCx3%2C&UserEarthX=131707&UserEarthY=1152353&UserMapZoom=250&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'PlanInFlash' => 0, 'GoogleMapAddress' => 'זד"ל 3, ראשון לציון', 'Lift' => 0, 'Gangways' => 0, 'Longitude' => '34.8050549' }, 'ID' => 461 }, { 'Name' => 'בית יד לבנים ראשון לציון', 'Hall' => { 'Stairs' => 0, 'Kasher' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'RowsAmount' => 8, 'ImageWidth' => 600, 'Plan2InFlash' => 1, 'Distance' => 2, 'SeatsAmount' => 249, 'MainHallID' => undef, 'PseudoHallID' => 0, 'CityID' => 4, 'Active' => 1, 'Latitude' => '31.9618807', 'Parking' => 0, 'ID' => 71, 'IsPseudoHall' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Ramp' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Ru' => { 'Address' => 'ул. Ахад а-Ам, 20', 'Info' => '', 'Name' => 'Яд ле-Баним Ришон ле-Цион', 'Guide' => '' }, 'Pit' => 1, 'Longitude' => '34.8073574', 'Incline' => 0, 'Mazgan' => 2, 'GoogleMapAddress' => 'בית יד לבנים, ראשון לציון, ישראל', 'PlanInFlash' => 1, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x8300x%u05E8%u05D0%u05E9%u05D5%u05DF%20%u05DC%u05E6%u05D9%u05D5%u05DFx%u05D0%u05D7%u05D3%20%u05D4%u05E2%u05DDx20%2C&UserEarthX=131936&UserEarthY=1152179&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Lift' => 0, 'Gangways' => 2, 'Image2Height' => 445, 'Shelter' => 0, 'ImageHeight' => 445, 'He' => { 'Info' => '', 'Address' => 'רח' אחד העם 20', 'Guide' => '', 'Name' => 'בית יד לבנים ראשון לציון' }, 'DoorsAmount' => 2, 'Image2Width' => 600 }, 'ShowsQty' => 2, 'ID' => 71 }, { 'ShowsQty' => 35, 'Hall' => { 'Ru' => { 'Name' => 'Гехаль Меир ле-Тарбут Ришон ле-Цион', 'Guide' => '', 'Address' => '', 'Info' => '' }, 'Pit' => 0, 'ID' => 1700, 'IsPseudoHall' => 1, 'Parking' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Ramp' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'MainHallID' => undef, 'SeatsAmount' => 0, 'CityID' => 4, 'Active' => 1, 'Latitude' => undef, 'PseudoHallID' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Stairs' => 0, 'Kasher' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Distance' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Image2Width' => 0, 'He' => { 'Address' => '', 'Info' => '', 'Name' => 'היכל מאיר ניצן לתרבות ולאמנות ראשון לציון', 'Guide' => '' }, 'Image2Height' => 0, 'Shelter' => 0, 'Incline' => 0, 'Lift' => 0, 'Gangways' => 0, 'Mazgan' => 0, 'MapaLink' => '', 'GoogleMapAddress' => ', ראשון לציון', 'PlanInFlash' => 0, 'Longitude' => undef }, 'ID' => 1700, 'Name' => 'היכל מאיר ניצן לתרבות ולאמנות ראשון לציון' }, { 'ID' => 68, 'ShowsQty' => 8, 'Hall' => { 'Cafeteria' => 1, 'RightToLeft' => 1, 'Ramp' => 2, 'ID' => 68, 'Parking' => 2, 'IsPseudoHall' => 0, 'Pit' => 1, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Address' => 'ул. Ротшильд, 60, угол ул. Жаботински', 'Guide' => '', 'Name' => 'Мофет Ришон ле-Цион' }, 'Distance' => 2, 'SeatsOnMap' => 1, 'Stairs' => 2, 'Kasher' => 0, 'RowsAmount' => 16, 'ImageWidth' => 600, 'Plan2InFlash' => 1, 'PseudoHallID' => 0, 'Active' => 1, 'CityID' => 4, 'Latitude' => '31.964426', 'SeatsAmount' => 362, 'MainHallID' => undef, 'Shelter' => 0, 'Image2Height' => 598, 'He' => { 'Name' => 'מופ''ת ראשון לציון', 'Guide' => '', 'Address' => 'רח' רוטשילד 60, פינת ז'בוטינסקי', 'Info' => '' }, 'DoorsAmount' => 2, 'Image2Width' => 600, 'ImageHeight' => 598, 'Longitude' => '34.799322', 'Mazgan' => 2, 'GoogleMapAddress' => '31.964426, 34.799322', 'PlanInFlash' => 1, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x8300x%u05E8%u05D0%u05E9%u05D5%u05DF%20%u05DC%u05E6%u05D9%u05D5%u05DFx%u05E8%u05D5%u05D8%u05E9%u05D9%u05DC%u05D3x60%2C&UserEarthX=131190&UserEarthY=1152386&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Lift' => 1, 'Gangways' => 2, 'Incline' => 2 }, 'Name' => 'מופ''ת ראשון לציון' }, { 'Hall' => { 'Longitude' => undef, 'Incline' => 0, 'Gangways' => 0, 'Lift' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', ראשון לציון', 'PlanInFlash' => 0, 'MapaLink' => '', 'Mazgan' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Shelter' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Image2Width' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'He' => { 'Info' => '', 'Address' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'סינמה סיטי ראשון לציון' }, 'Plan2InFlash' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Kasher' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Stairs' => 0, 'Distance' => 0, 'MainHallID' => undef, 'SeatsAmount' => 0, 'Latitude' => undef, 'Active' => 1, 'CityID' => 4, 'PseudoHallID' => 0, 'Parking' => 0, 'ID' => 1702, 'IsPseudoHall' => 1, 'RightToLeft' => 0, 'Ramp' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Pit' => 0, 'Ru' => { 'Name' => 'Синема-Сити Ришон ле-Цион', 'Guide' => '', 'Address' => '', 'Info' => '' } }, 'ShowsQty' => 1, 'ID' => 1702, 'Name' => 'סינמה סיטי ראשון לציון' }, { 'Name' => 'קניון הזהב', 'ID' => 2086, 'ShowsQty' => 1, 'Hall' => { 'SeatsAmount' => 500, 'MainHallID' => undef, 'PseudoHallID' => 0, 'CityID' => 4, 'Active' => 1, 'Latitude' => '31.990631', 'Stairs' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Kasher' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Distance' => 0, 'Ru' => { 'Name' => 'Каньон а-Заав', 'Guide' => '', 'Address' => 'ул. Давид Сахаров, 21, второй этаж', 'Info' => 'Войти можно через входы Париж и Лондон' }, 'Pit' => 0, 'Parking' => 2, 'IsPseudoHall' => 0, 'ID' => 2086, 'Cafeteria' => 0, 'Ramp' => 2, 'RightToLeft' => 0, 'Incline' => 0, 'Mazgan' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'MapaLink' => '', 'GoogleMapAddress' => '31.990631, 34.774815', 'Lift' => 2, 'Gangways' => 0, 'Longitude' => '34.774815', 'ImageHeight' => 0, 'He' => { 'Info' => 'ניתן להכניס מהכניסות פריז ולונדון', 'Address' => 'רח' דוד סחרוב 21, קומה 2', 'Guide' => '', 'Name' => 'קניון הזהב' }, 'DoorsAmount' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Shelter' => 0 } } ] }, { 'Name' => 'רחובות', 'Halls' => [ { 'Hall' => { 'Image2Height' => 0, 'Shelter' => 2, 'ImageHeight' => 0, 'He' => { 'Info' => '', 'Address' => 'רח' אברבנאל 7', 'Guide' => '', 'Name' => 'אודיטוריום מרכז מורשת יהדות תימן וקהילות ישראל' }, 'Image2Width' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Longitude' => '34.816013', 'Incline' => 0, 'GoogleMapAddress' => '31.887033, 34.816013', 'MapaLink' => '', 'PlanInFlash' => 0, 'Mazgan' => 2, 'Gangways' => 1, 'Lift' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'Parking' => 3, 'ID' => 1499, 'RightToLeft' => 1, 'Ramp' => 2, 'Cafeteria' => 1, 'Pit' => 0, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'Аудиториум центра еврейского наследия Йемена и общин Израиля', 'Info' => '', 'Address' => 'ул. Абарбанель, 7' }, 'ImageWidth' => 0, 'RowsAmount' => 8, 'Kasher' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'Stairs' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Distance' => 0, 'SeatsAmount' => 248, 'MainHallID' => undef, 'PseudoHallID' => 0, 'Latitude' => '31.887033', 'CityID' => 25, 'Active' => 1 }, 'ShowsQty' => 3, 'ID' => 1499, 'Name' => 'אודיטוריום מרכז מורשת יהדות תימן וקהילות ישראל' }, { 'Name' => 'בית העם רחובות - היכל התרבות רחובות', 'Hall' => { 'PseudoHallID' => 0, 'CityID' => 25, 'Active' => 1, 'Latitude' => '31.896544', 'SeatsAmount' => 781, 'MainHallID' => undef, 'Distance' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'Kasher' => 0, 'Stairs' => 0, 'RowsAmount' => 23, 'ImageWidth' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Pit' => 0, 'Ru' => { 'Info' => 'Обратите внимание, что по правилам зала опоздавших впускают на незанятые места на балконе, а не в соответствии с приобретенными билетами.
 • Если есть антракт, во время него можно пересесть на приобретенные места.
 • Дети младше 2-х лет в зал не допускаются.
 • Запрещается вносить в зал детские коляски.', 'Address' => 'ул. Яаков 48', 'Guide' => '', 'Name' => 'Бейт а-ам — Гехаль а-Тарбут Реховот' }, 'Cafeteria' => 0, 'Ramp' => 2, 'RightToLeft' => 0, 'ID' => 2024, 'Parking' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'Mazgan' => 2, 'MapaLink' => '', 'GoogleMapAddress' => '31.896544, 34.816659', 'PlanInFlash' => 0, 'Lift' => 0, 'Gangways' => 2, 'Incline' => 2, 'Longitude' => '34.816659', 'He' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'בית העם רחובות - היכל התרבות רחובות', 'Info' => 'לתשומת לבכם, לפי הנחיית האולם, המאחרים יופנו ליציע על בסיס מקום פנוי ויתפסו את מקומותיהם רק בהפסקה, במידה ויש.
 • הכניסה להיכל היא מגיל שנתיים ומעלה בלבד!
 • לא ניתן להכניס עגלות.', 'Address' => 'רח' יעקוב 48' }, 'DoorsAmount' => 0, 'Image2Width' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Shelter' => 0, 'Image2Height' => 0 }, 'ShowsQty' => 24, 'ID' => 2024 }, { 'Name' => 'מכון ויצמן למדע רחובות', 'ID' => 1698, 'ShowsQty' => 2, 'Hall' => { 'RowsAmount' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Stairs' => 0, 'Kasher' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Distance' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'MainHallID' => undef, 'PseudoHallID' => 0, 'Latitude' => undef, 'CityID' => 25, 'Active' => 1, 'ID' => 1698, 'Parking' => 0, 'IsPseudoHall' => 1, 'Ramp' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Pit' => 0, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'Исследовательский центр Вайцман Реховот', 'Info' => '', 'Address' => '' }, 'Longitude' => undef, 'Incline' => 0, 'MapaLink' => '', 'GoogleMapAddress' => ', רחובות', 'PlanInFlash' => 0, 'Mazgan' => 0, 'Gangways' => 0, 'Lift' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Shelter' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'He' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'מכון ויצמן למדע רחובות', 'Info' => '', 'Address' => '' }, 'Image2Width' => 0, 'DoorsAmount' => 0 } } ], 'ID' => 25 }, { 'Name' => 'רמלה', 'Halls' => [ { 'Name' => 'היכל התרבות רמלה', 'ShowsQty' => 1, 'Hall' => { 'Shelter' => 0, 'Image2Height' => 470, 'DoorsAmount' => 0, 'Image2Width' => 600, 'CombinedName' => 'Концерты Гехаль а-Тарбут Рамле', 'He' => { 'Name' => 'היכל התרבות רמלה', 'Guide' => '', 'Address' => 'שד' חיים ויצמן 9', 'Info' => '' }, 'ImageHeight' => 470, 'Longitude' => '34.8663685', 'Lift' => 0, 'Gangways' => 0, 'Mazgan' => 2, 'PlanInFlash' => 1, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05D4%u05D9%u05DB%u05DC%20%u05D4%u05EA%u05E8%u05D1%u05D5%u05EA%26psik%3B%20%u05E8%u05DE%u05DC%u05D4%5Dxx137414x1148472%2C&UserEarthX=137487&UserEarthY=1148619&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'GoogleMapAddress' => 'חיים ויצמן 9, רמלה', 'Incline' => 2, 'Cafeteria' => 0, 'Ramp' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'ID' => 582, 'Parking' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'Ru' => { 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Рамле', 'Guide' => '', 'Address' => 'Пр. Вайцман, 9', 'Info' => '' }, 'Pit' => 0, 'Distance' => 0, 'Plan2InFlash' => 1, 'Kasher' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'Stairs' => 0, 'ImageWidth' => 600, 'RowsAmount' => 19, 'CityID' => 26, 'Active' => 1, 'Latitude' => '31.9300851', 'PseudoHallID' => 0, 'MainHallID' => undef, 'SeatsAmount' => 625 }, 'ID' => 582 } ], 'ID' => 26 }, { 'ID' => 27, 'Halls' => [ { 'Name' => 'Salon De Tango', 'ShowsQty' => 1, 'Hall' => { 'PseudoHallID' => 0, 'Latitude' => '32.084349', 'CityID' => 27, 'Active' => 1, 'SeatsAmount' => 80, 'MainHallID' => undef, 'Distance' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Stairs' => 0, 'Kasher' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Ru' => { 'Info' => 'есть платная городская парковка', 'Address' => 'ул. Жаботински, 43', 'Guide' => '', 'Name' => 'Salon De Tango' }, 'Pit' => 1, 'Ramp' => 1, 'RightToLeft' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'ID' => 2051, 'Parking' => 1, 'IsPseudoHall' => 0, 'MapaLink' => '', 'PlanInFlash' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.084349, 34.808456', 'Mazgan' => 2, 'Gangways' => 0, 'Lift' => 0, 'Incline' => 0, 'Longitude' => '34.808456', 'He' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'Salon De Tango', 'Info' => 'חנייה עירונית בתשלום', 'Address' => 'רח' זאב ז'בוטינסקי 43' }, 'Image2Width' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Shelter' => 2, 'Image2Height' => 0 }, 'ID' => 2051 }, { 'Name' => 'תיאטרון היהלום רמת גן', 'ShowsQty' => 18, 'Hall' => { 'Longitude' => '34.802498', 'Incline' => 2, 'Mazgan' => 2, 'MapaLink' => 'https://maps.google.co.il/maps?q=%D7%AA%D7%99%D7%90%D7%98%D7%A8%D7%95%D7%9F+%D7%94%D7%99%D7%94%D7%9C%D7%95%D7%9D,+%D7%A8%D7%9E%D7%AA+%D7%92%D7%9F&hl=iw&ie=UTF8&ll=32.084111,34.804419&spn=0.007654,0.014259&sll=31.769012,35.215706&sspn=0.00768,0.014259&oq=%D7%AA%D7%99%D7%90%D7%98%D7%A8%D7%95%D7%9F+%D7%94%D7%99%D7%94%D7%9C%D7%95%D7%9D&hq=%D7%AA%D7%99%D7%90%D7%98%D7%A8%D7%95%D7%9F+%D7%94%D7%99%D7%94%D7%9C%D7%95%D7%9D,+%D7%A8%D7%9E%D7%AA+%D7%92%D7%9F&t=m&z=17', 'PlanInFlash' => 1, 'GoogleMapAddress' => '32.084880, 34.802498', 'Lift' => 2, 'Gangways' => 2, 'Image2Height' => 536, 'Shelter' => 0, 'ImageHeight' => 536, 'He' => { 'Address' => 'רח' היצירה 3', 'Info' => 'לתשומת לבכם, לפי הנחיית האולם המאחרים יופנו למקומות פנויים, לא יישמרו מקומות לאחר תחילת המופע.', 'Name' => 'תיאטרון היהלום רמת גן', 'Guide' => '' }, 'DoorsAmount' => 6, 'Image2Width' => 600, 'Stairs' => 2, 'SeatsOnMap' => 1, 'Kasher' => 0, 'ImageWidth' => 600, 'RowsAmount' => 16, 'Plan2InFlash' => 1, 'Distance' => 2, 'SeatsAmount' => 550, 'MainHallID' => undef, 'PseudoHallID' => 0, 'Active' => 1, 'CityID' => 27, 'Latitude' => '32.08488', 'Parking' => 4, 'ID' => 186, 'IsPseudoHall' => 0, 'Cafeteria' => 2, 'Ramp' => 2, 'RightToLeft' => 1, 'Ru' => { 'Address' => 'район Биржи, ул. Ецира, 3', 'Info' => 'Обратите внимание, что по правилам зала опоздавших впускают на незанятые места. Места в соответствии с приобретенными билетами за опоздавшими не сохраняются.', 'Name' => 'Театр а-Яалом Рамат-Ган', 'Guide' => '' }, 'Pit' => 1 }, 'ID' => 186 }, { 'Name' => 'תיאטרון רמת ג', 'ID' => 1695, 'Hall' => { 'Pit' => 0, 'Ru' => { 'Address' => '', 'Info' => '', 'Name' => 'Театр Рамат-Ган', 'Guide' => '' }, 'IsPseudoHall' => 1, 'ID' => 1695, 'Parking' => 0, 'Ramp' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'MainHallID' => undef, 'PseudoHallID' => 0, 'Latitude' => undef, 'CityID' => 27, 'Active' => 1, 'RowsAmount' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Kasher' => 0, 'Stairs' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Distance' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'He' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'תיאטרון רמת ג', 'Info' => '', 'Address' => '' }, 'Image2Width' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Shelter' => 0, 'Incline' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', רמת גן', 'MapaLink' => '', 'PlanInFlash' => 0, 'Mazgan' => 0, 'Gangways' => 0, 'Lift' => 0, 'Longitude' => undef }, 'ShowsQty' => 3 } ], 'Name' => 'רמת גן' }, { 'Halls' => [ { 'Name' => 'סינמה סיטי גלילות רמת השרון', 'ID' => 1692, 'Hall' => { 'Shelter' => 0, 'Image2Height' => 0, 'He' => { 'Address' => '', 'Info' => '', 'Name' => 'סינמה סיטי גלילות רמת השרון', 'Guide' => '' }, 'DoorsAmount' => 0, 'Image2Width' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Longitude' => undef, 'Mazgan' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', רמת השרון', 'PlanInFlash' => 0, 'MapaLink' => '', 'Lift' => 0, 'Gangways' => 0, 'Incline' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Ramp' => 0, 'IsPseudoHall' => 1, 'Parking' => 0, 'ID' => 1692, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Address' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'Синема Сити Глилот Рамат а-Шарон' }, 'Pit' => 0, 'Distance' => 0, 'Kasher' => 0, 'Stairs' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Active' => 1, 'CityID' => 28, 'Latitude' => undef, 'SeatsAmount' => 0, 'MainHallID' => undef }, 'ShowsQty' => 16 } ], 'Name' => 'רמת השרון', 'ID' => 28 }, { 'ID' => 29, 'Halls' => [ { 'ID' => 180, 'ShowsQty' => 13, 'Hall' => { 'SeatsAmount' => 310, 'MainHallID' => undef, 'PseudoHallID' => 0, 'Latitude' => undef, 'CityID' => 29, 'Active' => 1, 'ImageWidth' => 0, 'RowsAmount' => 13, 'Kasher' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'Stairs' => 2, 'Plan2InFlash' => 0, 'Distance' => 2, 'Pit' => 0, 'Ru' => { 'Name' => 'Гехал а-Тарбут Бейт яд ле-Баним Раанана', 'Guide' => '', 'Address' => 'ул. Ахуза, 147', 'Info' => '' }, 'ID' => 180, 'Parking' => 2, 'IsPseudoHall' => 1, 'RightToLeft' => 0, 'Ramp' => 2, 'Cafeteria' => 2, 'Incline' => 2, 'PlanInFlash' => 0, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x8700x%u05E8%u05E2%u05E0%u05E0%u05D4x%u05D0%u05D7%u05D5%u05D6%u05D4x147%2C&UserEarthX=138055&UserEarthY=1176458&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'GoogleMapAddress' => 'אחוזה 147, רעננה', 'Mazgan' => 2, 'Gangways' => 2, 'Lift' => 2, 'Longitude' => undef, 'ImageHeight' => 0, 'He' => { 'Name' => 'היכל התרבות בית יד לבנים רעננה', 'Guide' => '', 'Address' => 'רח' אחוזה 147', 'Info' => '' }, 'Image2Width' => 0, 'DoorsAmount' => 1, 'Image2Height' => 0, 'Shelter' => 0 }, 'Name' => 'היכל התרבות בית יד לבנים רעננה' }, { 'Name' => 'המשכן למוסיקה ואמנויות רעננה', 'Hall' => { 'SeatsAmount' => 0, 'MainHallID' => undef, 'PseudoHallID' => 0, 'Latitude' => undef, 'Active' => 1, 'CityID' => 29, 'ImageWidth' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Stairs' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Kasher' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Distance' => 0, 'Pit' => 0, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'Центр сценических искусств Раанана', 'Info' => '', 'Address' => '' }, 'Parking' => 0, 'ID' => 1691, 'IsPseudoHall' => 1, 'Ramp' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Incline' => 0, 'MapaLink' => '', 'PlanInFlash' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', רעננה', 'Mazgan' => 0, 'Gangways' => 0, 'Lift' => 0, 'Longitude' => undef, 'ImageHeight' => 0, 'He' => { 'Address' => '', 'Info' => '', 'Name' => 'המשכן למוסיקה ואמנויות רעננה', 'Guide' => '' }, 'Image2Width' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Shelter' => 0 }, 'ShowsQty' => 2, 'ID' => 1691 }, { 'ID' => 2091, 'ShowsQty' => 1, 'Hall' => { 'Mazgan' => 2, 'GoogleMapAddress' => '32.185995, 34.859681', 'MapaLink' => '', 'PlanInFlash' => 0, 'Lift' => 0, 'Gangways' => 0, 'Incline' => 0, 'Longitude' => '34.859681', 'He' => { 'Info' => '', 'Address' => 'רח' עציון 48', 'Guide' => '', 'Name' => 'מרכז פיס למוסיקה - הסלון הקאמרי' }, 'DoorsAmount' => 0, 'Image2Width' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Shelter' => 0, 'Image2Height' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Active' => 1, 'CityID' => 29, 'Latitude' => '32.185995', 'SeatsAmount' => 90, 'MainHallID' => undef, 'Distance' => 0, 'Kasher' => 0, 'Stairs' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'Мерказ Пайс ле-Музыка — а-Салон а-Камери', 'Info' => '', 'Address' => 'ул. Ацион, 48' }, 'Pit' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Ramp' => 2, 'Parking' => 2, 'IsPseudoHall' => 0, 'ID' => 2091 }, 'Name' => 'מרכז פיס למוסיקה - הסלון הקאמרי' }, { 'Hall' => { 'SeatsAmount' => 0, 'MainHallID' => undef, 'PseudoHallID' => 0, 'Active' => 1, 'CityID' => 29, 'Latitude' => undef, 'Kasher' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Stairs' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Distance' => 0, 'Ru' => { 'Address' => '', 'Info' => '', 'Name' => 'Кинотеатр Лев Раанана', 'Guide' => '' }, 'Pit' => 0, 'IsPseudoHall' => 1, 'ID' => 1689, 'Parking' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Ramp' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Incline' => 0, 'Mazgan' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', רעננה', 'MapaLink' => '', 'Lift' => 0, 'Gangways' => 0, 'Longitude' => undef, 'ImageHeight' => 0, 'He' => { 'Name' => 'קולנוע לב רעננה', 'Guide' => '', 'Address' => '', 'Info' => '' }, 'DoorsAmount' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Shelter' => 0 }, 'ShowsQty' => 1, 'ID' => 1689, 'Name' => 'קולנוע לב רעננה' } ], 'Name' => 'רעננה' }, { 'ID' => 71, 'Halls' => [ { 'Name' => 'אודיטוריום שהם', 'Hall' => { 'Cafeteria' => 2, 'RightToLeft' => 0, 'Ramp' => 0, 'ID' => 491, 'Parking' => 3, 'IsPseudoHall' => 0, 'Ru' => { 'Name' => 'Аудиториум Шоам', 'Guide' => '', 'Address' => 'пр. Эмек Аялон 47, угол ул. а-Хошен', 'Info' => '' }, 'Pit' => 0, 'Distance' => 0, 'Plan2InFlash' => 1, 'Kasher' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'Stairs' => 0, 'RowsAmount' => 21, 'ImageWidth' => 600, 'CityID' => 71, 'Active' => 1, 'Latitude' => '31.99984', 'PseudoHallID' => 0, 'MainHallID' => undef, 'SeatsAmount' => 511, 'Shelter' => 0, 'Image2Height' => 697, 'DoorsAmount' => 0, 'Image2Width' => 600, 'He' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'אודיטוריום שהם', 'Info' => '', 'Address' => 'שד' עמק איילון 47, פינת רח' החושן' }, 'ImageHeight' => 697, 'Longitude' => '34.945533', 'Lift' => 1, 'Gangways' => 0, 'Mazgan' => 2, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05DE%u05E8%u05DB%u05D6%20%u05D0%u05D5%u05DE%u05E0%u05D5%u05D9%u05D5%u05EA%20%u05D4%u05D1%u05DE%u05D4%20%u05E2%27%27%u05E9%20%u05E1%u05D9%u05DE%u05D9%20%u05D5%u05D9%u05E6%u05D7%u05E7%20%u05D1%u05DF%20%u05D8%u05D0%u05D8%u05D0%26psik%3B%20%u05E9%u05D5%u05D4%u05DD%5Dxx144993x1156324%2C&UserEarthX=145024&UserEarthY=1156302&UserMapZoom=250&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'PlanInFlash' => 1, 'GoogleMapAddress' => '31.999840, 34.945533', 'Incline' => 0 }, 'ShowsQty' => 5, 'ID' => 491 } ], 'Name' => 'שוהם' }, { 'ID' => 1, 'Halls' => [ { 'Name' => 'אודיטוריום רוזין תל אביב', 'ID' => 264, 'Hall' => { 'Ru' => { 'Info' => '', 'Address' => 'ул. Дразнер, 2 «алеф», Рамат Авив Гимель', 'Guide' => '', 'Name' => 'Аудиториум Розин Тель-Авив' }, 'Pit' => 1, 'IsPseudoHall' => 0, 'ID' => 264, 'Parking' => 2, 'Cafeteria' => 2, 'Ramp' => 0, 'RightToLeft' => 1, 'MainHallID' => undef, 'SeatsAmount' => 364, 'Active' => 1, 'CityID' => 1, 'Latitude' => '32.1269413', 'PseudoHallID' => 0, 'Plan2InFlash' => 1, 'SeatsOnMap' => 1, 'Kasher' => 0, 'Stairs' => 2, 'ImageWidth' => 600, 'RowsAmount' => 12, 'Distance' => 2, 'ImageHeight' => 405, 'DoorsAmount' => 4, 'Image2Width' => 600, 'He' => { 'Info' => '', 'Address' => 'רח' דרזנר 2 א' רמת אביב ג'', 'Guide' => '', 'Name' => 'אודיטוריום רוזין תל אביב' }, 'Image2Height' => 405, 'Shelter' => 0, 'Incline' => 0, 'Lift' => 0, 'Gangways' => 2, 'Mazgan' => 2, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x5000x%u05EA%u05DC%20%u05D0%u05D1%u05D9%u05D1%20%u05D9%u05E4%u05D5x%u05D9%u05D7%u05D9%u05D0%u05DC%20%u05D3%u05D1%20%u05D3%u05E8%u05D6%u05E0%u05E8x2%2C&UserEarthX=131821&UserEarthY=1170489&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'PlanInFlash' => 1, 'GoogleMapAddress' => 'מתנ"ס רוזין, תל אביב יפו, ישראל', 'Longitude' => '34.8039627' }, 'ShowsQty' => 4 }, { 'Name' => 'אוניברסיטת תל-אביב - אודיטוריום ע''ש סמולרש', 'ShowsQty' => 5, 'Hall' => { 'Latitude' => '32.11062', 'CityID' => 1, 'Active' => 1, 'PseudoHallID' => 0, 'MainHallID' => undef, 'SeatsAmount' => 1161, 'Distance' => 2, 'Plan2InFlash' => 1, 'RowsAmount' => 29, 'ImageWidth' => 600, 'SeatsOnMap' => 1, 'Kasher' => 0, 'Stairs' => 2, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'Тель-Авивский университет — Аудиториум «Смоларш»', 'Info' => 'При входе на территорию Тель-Авивского университета необходимо показать документ, удостоверяющий личность.', 'Address' => 'ул. д-р Джордж Вайс, ворота 4' }, 'Pit' => 1, 'RightToLeft' => 1, 'Ramp' => 2, 'Cafeteria' => 2, 'IsPseudoHall' => 0, 'ID' => 471, 'Parking' => 4, 'Gangways' => 4, 'Lift' => 2, 'PlanInFlash' => 1, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05D0%u05D5%u05DC%u05DD%20%u05E1%u05DE%u05D5%u05DC%u05E8%u05E9%26psik%3B%20%u05EA%u05DC%20%u05D0%u05D1%u05D9%u05D1%20%u05D9%u05E4%u05D5%5Dxx131693x1168635%2C&UserEarthX=131630&UserEarthY=1168600&UserMapZoom=250&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'GoogleMapAddress' => '32.110620, 34.803364', 'Mazgan' => 2, 'Incline' => 2, 'Longitude' => '34.803364', 'Image2Width' => 600, 'DoorsAmount' => 4, 'He' => { 'Address' => 'ד"ר ג'ורג' וייז', 'Info' => 'בכניסה למתחם אוניברסיטת תל אביב חובה להציג תעודה מזהה.', 'Name' => 'אוניברסיטת תל-אביב - אודיטוריום ע''ש סמולרש', 'Guide' => '' }, 'ImageHeight' => 888, 'Shelter' => 0, 'Image2Height' => 888 }, 'ID' => 471 }, { 'Name' => 'אמפיתאטרון עזריאלי תל אביב', 'ShowsQty' => 3, 'Hall' => { 'Plan2InFlash' => 1, 'ImageWidth' => 600, 'RowsAmount' => 13, 'SeatsOnMap' => 1, 'Stairs' => 2, 'Kasher' => 0, 'Distance' => 2, 'MainHallID' => undef, 'SeatsAmount' => 404, 'Latitude' => '32.074643', 'Active' => 1, 'CityID' => 1, 'PseudoHallID' => 0, 'Parking' => 4, 'ID' => 51, 'IsPseudoHall' => 0, 'Ramp' => 2, 'RightToLeft' => 1, 'Cafeteria' => 2, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Address' => 'Угол дерех Менахем Бегин (Дерех Петах-Тиква) и Гиват а-Тахмошет, торговый центр Азриели', 'Guide' => '', 'Name' => 'Амфитеатр Мерказ Азриэли Тель-Авив' }, 'Pit' => 1, 'Longitude' => '34.79187', 'Incline' => 2, 'Gangways' => 2, 'Lift' => 2, 'GoogleMapAddress' => '32.074643, 34.791870', 'MapaLink' => '', 'PlanInFlash' => 1, 'Mazgan' => 1, 'Image2Height' => 495, 'Shelter' => 0, 'ImageHeight' => 495, 'Image2Width' => 600, 'DoorsAmount' => 3, 'He' => { 'Address' => 'פינת גבעת התחמושת ודרך מנחם בגין (דרך פתח תקוה)', 'Info' => '', 'Name' => 'אמפיתאטרון עזריאלי תל אביב', 'Guide' => '' } }, 'ID' => 51 }, { 'ID' => 1608, 'ShowsQty' => 1, 'Hall' => { 'Image2Height' => 0, 'Shelter' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Image2Width' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'He' => { 'Info' => '', 'Address' => 'רח' מנחם בגין 98', 'Guide' => '', 'Name' => 'ביה"ס למשחק של ענת ברזילאי תל אביב' }, 'Longitude' => '34.788062', 'Incline' => 0, 'Gangways' => 0, 'Lift' => 0, 'MapaLink' => '', 'GoogleMapAddress' => '32.069364, 34.788062', 'PlanInFlash' => 0, 'Mazgan' => 2, 'IsPseudoHall' => 0, 'ID' => 1608, 'Parking' => 1, 'Ramp' => 1, 'RightToLeft' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Ru' => { 'Address' => 'ул. Менахем Бегин, 98', 'Info' => '', 'Name' => 'Школа актерского мастерства Анат Бразилай Тель-Авив', 'Guide' => '' }, 'Pit' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Stairs' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Kasher' => 0, 'Distance' => 0, 'MainHallID' => undef, 'SeatsAmount' => 49, 'Latitude' => '32.069364', 'CityID' => 1, 'Active' => 1, 'PseudoHallID' => 0 }, 'Name' => 'ביה"ס למשחק של ענת ברזילאי תל אביב' }, { 'Name' => 'בית הבאר - תל אביב', 'ID' => 1948, 'ShowsQty' => 1, 'Hall' => { 'Shelter' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Image2Width' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'He' => { 'Info' => '', 'Address' => 'דרך שלמה 6', 'Guide' => '', 'Name' => 'בית הבאר - תל אביב' }, 'ImageHeight' => 0, 'Longitude' => '34.760635', 'Gangways' => 0, 'Lift' => 0, 'MapaLink' => '', 'GoogleMapAddress' => '32.054537, 34.760635', 'PlanInFlash' => 0, 'Mazgan' => 2, 'Incline' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Ramp' => 1, 'Cafeteria' => 0, 'ID' => 1948, 'Parking' => 4, 'IsPseudoHall' => 0, 'Pit' => 0, 'Ru' => { 'Name' => 'Бейт а-Бар — Тель-Авив', 'Guide' => '', 'Address' => 'Дерех Шломо, 6', 'Info' => '' }, 'Distance' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Stairs' => 0, 'Kasher' => 0, 'Latitude' => '32.054537', 'Active' => 1, 'CityID' => 1, 'PseudoHallID' => 0, 'MainHallID' => undef, 'SeatsAmount' => 30 } }, { 'Name' => 'בית החייל תל אביב', 'ID' => 5, 'ShowsQty' => 20, 'Hall' => { 'Image2Width' => 600, 'CombinedName' => 'Концерты Бейт а-Хаяль Тель-Авив', 'DoorsAmount' => 4, 'He' => { 'Info' => 'יש לקחת בחשבון שבמקום קיימת בעית החניה, נא להגיע הרבה יותר מוקדם לפני המופע.
 • אין כניסת מאחרים עד הפסקה במידה וקיימת.', 'Address' => 'רח' ויצמן 60', 'Guide' => '', 'Name' => 'בית החייל תל אביב' }, 'ImageHeight' => 670, 'Shelter' => 0, 'Image2Height' => 670, 'Gangways' => 3, 'Lift' => 1, 'GoogleMapAddress' => '32.090399, 34.790830', 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x5000x%u05EA%u05DC%20%u05D0%u05D1%u05D9%u05D1%20%u05D9%u05E4%u05D5x%u05D5%u05D9%u05D9%u05E6%u05DE%u05DFx60%2C&UserEarthX=130381&UserEarthY=1166370&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'PlanInFlash' => 1, 'Mazgan' => 2, 'Incline' => 2, 'Longitude' => '34.79083', 'Pit' => 1, 'Ru' => { 'Name' => 'Бейт а-Хаяль Тель-Авив', 'Guide' => '', 'Address' => 'ул. Вайцман, 60', 'Info' => 'Примите во внимание, что на месте существует проблема с парковкой и необходимо прибыть задолго до мероприятия.
 • Опоздавшие в зал не допускаются до антракта, если он есть.' }, 'Ramp' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Cafeteria' => 2, 'ID' => 5, 'IsPseudoHall' => 0, 'Parking' => 4, 'Latitude' => '32.090399', 'CityID' => 1, 'Active' => 1, 'PseudoHallID' => 0, 'MainHallID' => undef, 'SeatsAmount' => 896, 'Distance' => 2, 'Plan2InFlash' => 1, 'RowsAmount' => 25, 'ImageWidth' => 600, 'Kasher' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'Stairs' => 2 } }, { 'ID' => 1706, 'ShowsQty' => 33, 'Hall' => { 'IsPseudoHall' => 1, 'ID' => 1706, 'Parking' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Ramp' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Pit' => 0, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Address' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'Бейт-Ционей Америка Тель-Авив' }, 'Plan2InFlash' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Stairs' => 0, 'Kasher' => 0, 'Distance' => 0, 'MainHallID' => undef, 'SeatsAmount' => 0, 'Latitude' => undef, 'Active' => 1, 'CityID' => 1, 'PseudoHallID' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Shelter' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Image2Width' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'He' => { 'Name' => 'בית ציוני אמריקה תל אביב', 'Guide' => '', 'Address' => '', 'Info' => '' }, 'Longitude' => undef, 'Incline' => 0, 'Gangways' => 0, 'Lift' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', תל אביב-יפו', 'MapaLink' => '', 'PlanInFlash' => 0, 'Mazgan' => 0 }, 'Name' => 'בית ציוני אמריקה תל אביב' }, { 'ID' => 270, 'ShowsQty' => 1, 'Hall' => { 'Incline' => 0, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x5000x%u05EA%u05DC%20%u05D0%u05D1%u05D9%u05D1%20%u05D9%u05E4%u05D5x%u05D1%u05E8%u05E7%u05D5%u05D1%u05D9%u05E5%27x4%2C&UserEarthX=130009&UserEarthY=1165060&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'GoogleMapAddress' => 'ברקוביץ 4, פינת וייצמן, תל אביב-יפו', 'PlanInFlash' => 1, 'Mazgan' => 2, 'Gangways' => 2, 'Lift' => 0, 'Longitude' => '34.7883795', 'ImageHeight' => 651, 'He' => { 'Address' => 'רח' ברקוביץ 4, פינת רח' וייצמן', 'Info' => '', 'Name' => 'בית שלום עליכם תל אביב-יפו', 'Guide' => '' }, 'Image2Width' => 600, 'DoorsAmount' => 0, 'Image2Height' => 651, 'Shelter' => 0, 'SeatsAmount' => 242, 'MainHallID' => undef, 'PseudoHallID' => 0, 'Latitude' => '32.0783845', 'CityID' => 1, 'Active' => 1, 'RowsAmount' => 14, 'ImageWidth' => 600, 'SeatsOnMap' => 1, 'Kasher' => 0, 'Stairs' => 2, 'Plan2InFlash' => 1, 'Distance' => 0, 'Ru' => { 'Address' => 'ул. Беркович, 4, угол ул. Вайцман', 'Info' => '', 'Name' => 'Бейт Шалом-Алейхем Тель-Авив-Яффо', 'Guide' => '' }, 'Pit' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'Parking' => 0, 'ID' => 270, 'RightToLeft' => 1, 'Ramp' => 1, 'Cafeteria' => 0 }, 'Name' => 'בית שלום עליכם תל אביב-יפו' }, { 'Name' => 'בניין מגורים', 'ID' => 2085, 'Hall' => { 'ImageWidth' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Kasher' => 0, 'Stairs' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Distance' => 0, 'SeatsAmount' => 20, 'MainHallID' => undef, 'PseudoHallID' => 0, 'Latitude' => '32.067462', 'Active' => 1, 'CityID' => 1, 'IsPseudoHall' => 0, 'Parking' => 0, 'ID' => 2085, 'RightToLeft' => 0, 'Ramp' => 1, 'Cafeteria' => 0, 'Ru' => { 'Address' => 'ул. Бен Авигдор, 2', 'Info' => 'Платная стоянка в окрестностях.', 'Name' => 'Жилое здание', 'Guide' => '' }, 'Pit' => 0, 'Longitude' => '34.787315', 'Incline' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.067462, 34.787315', 'MapaLink' => '', 'Mazgan' => 2, 'Gangways' => 0, 'Lift' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Shelter' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'He' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'בניין מגורים', 'Info' => 'חניון בתשלום בסביבה.', 'Address' => 'רח' בן אביגדור 2' }, 'Image2Width' => 0, 'DoorsAmount' => 0 }, 'ShowsQty' => 1 }, { 'Name' => 'גני התערוכה תל אביב', 'ID' => 1707, 'Hall' => { 'Shelter' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Image2Width' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'He' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'גני התערוכה תל אביב', 'Info' => '', 'Address' => '' }, 'ImageHeight' => 0, 'Longitude' => undef, 'Gangways' => 0, 'Lift' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', תל אביב-יפו', 'MapaLink' => '', 'Mazgan' => 0, 'Incline' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Ramp' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Parking' => 0, 'ID' => 1707, 'IsPseudoHall' => 1, 'Pit' => 0, 'Ru' => { 'Address' => '', 'Info' => '', 'Name' => 'Ганей Тааруха Тель-Авив', 'Guide' => '' }, 'Distance' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Kasher' => 0, 'Stairs' => 0, 'Latitude' => undef, 'Active' => 1, 'CityID' => 1, 'PseudoHallID' => 0, 'MainHallID' => undef, 'SeatsAmount' => 0 }, 'ShowsQty' => 1 }, { 'Name' => 'גני יהושע - אמפיתאטרון וואהל תל אביב', 'ID' => 227, 'ShowsQty' => 2, 'Hall' => { 'IsPseudoHall' => 0, 'ID' => 227, 'Parking' => 4, 'Cafeteria' => 2, 'RightToLeft' => 1, 'Ramp' => 0, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'Амфитеатр Воаль Тель-Авив', 'Info' => '', 'Address' => 'пр. Роках, Ганей Иеошуа, вход со стороны пр. Роках, напротив Мерказ а-Яридим' }, 'Pit' => 1, 'Kasher' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'Stairs' => 2, 'RowsAmount' => 14, 'ImageWidth' => 600, 'Plan2InFlash' => 1, 'Distance' => 4, 'SeatsAmount' => 941, 'MainHallID' => undef, 'PseudoHallID' => 0, 'Active' => 1, 'CityID' => 1, 'Latitude' => '32.099004', 'Image2Height' => 370, 'Shelter' => 0, 'ImageHeight' => 370, 'He' => { 'Address' => 'שד' רוקח ,גני יהושע, כניסה מש' רוקח מול מרכז הירידים', 'Info' => '', 'Name' => 'גני יהושע - אמפיתאטרון וואהל תל אביב', 'Guide' => '' }, 'DoorsAmount' => 4, 'Image2Width' => 600, 'Longitude' => '34.808187', 'Incline' => 2, 'Mazgan' => 1, 'PlanInFlash' => 1, 'GoogleMapAddress' => '32.099004, 34.808187', 'MapaLink' => '', 'Lift' => 1, 'Gangways' => 4 } }, { 'Name' => 'האנגר 11', 'ID' => 2072, 'ShowsQty' => 1, 'Hall' => { 'Longitude' => '34.774334', 'Lift' => 2, 'Gangways' => 2, 'Mazgan' => 2, 'MapaLink' => '', 'GoogleMapAddress' => '32.098361, 34.774334', 'PlanInFlash' => 0, 'Incline' => 0, 'Shelter' => 0, 'Image2Height' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Image2Width' => 0, 'He' => { 'Address' => 'רח' נמל תל אביב 35', 'Info' => '', 'Name' => 'האנגר 11', 'Guide' => '' }, 'ImageHeight' => 0, 'Distance' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Stairs' => 0, 'Kasher' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'ImageWidth' => 0, 'RowsAmount' => 42, 'CityID' => 1, 'Active' => 1, 'Latitude' => '32.098361', 'PseudoHallID' => 0, 'MainHallID' => undef, 'SeatsAmount' => 2146, 'Cafeteria' => 0, 'RightToLeft' => 1, 'Ramp' => 2, 'IsPseudoHall' => 0, 'ID' => 2072, 'Parking' => 4, 'Pit' => 0, 'Ru' => { 'Name' => 'Ангар 11', 'Guide' => '', 'Address' => 'ул. Намаль Тель-Авив 35', 'Info' => '' } } }, { 'ID' => 23, 'Hall' => { 'Lift' => 2, 'Gangways' => 0, 'Mazgan' => 2, 'GoogleMapAddress' => '32.098361, 34.774334', 'PlanInFlash' => 0, 'MapaLink' => 'https://maps.google.co.il/maps?q=%D7%A0%D7%9E%D7%9C+%D7%AA%D7%9C+%D7%90%D7%91%D7%99%D7%91+35,+%D7%AA%D7%9C+%D7%90%D7%91%D7%99%D7%91+%D7%99%D7%A4%D7%95,+%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C&hl=iw&ie=UTF8&sll=31.406252,35.081816&sspn=8.723694,16.907959&oq=%D7%A0%D7%9E%D7%9C+%D7%AA%D7%9C+%D7%90%D7%91%D7%99%D7%91+35,+%D7%AA%D7%9C+%D7%90%D7%91%D7%99%D7%91+%D7%99%D7%A4%D7%95,+%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C&hnear=%D7%A0%D7%9E%D7%9C+%D7%AA%D7%9C+%D7%90%D7%91%D7%99%D7%91+35,+%D7%AA%D7%9C+%D7%90%D7%91%D7%99%D7%91+%D7%99%D7%A4%D7%95&t=m&z=17', 'Incline' => 0, 'Longitude' => '34.774334', 'DoorsAmount' => 0, 'Image2Width' => 0, 'He' => { 'Address' => 'רח' נמל תל אביב 35', 'Info' => '', 'Name' => 'האנגר 11 תל אביב', 'Guide' => '' }, 'ImageHeight' => 0, 'Shelter' => 0, 'Image2Height' => 0, 'CityID' => 1, 'Active' => 1, 'Latitude' => '32.098361', 'PseudoHallID' => 0, 'MainHallID' => undef, 'SeatsAmount' => 2590, 'Distance' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Stairs' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Kasher' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Pit' => 0, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'Ангар 11 Тель-Авив', 'Info' => '', 'Address' => 'ул. Намаль Тель-Авив 35' }, 'Cafeteria' => 0, 'Ramp' => 2, 'RightToLeft' => 1, 'Parking' => 4, 'ID' => 23, 'IsPseudoHall' => 0 }, 'ShowsQty' => 1, 'Name' => 'האנגר 11 תל אביב' }, { 'Name' => 'הודנא בר', 'ID' => 2089, 'ShowsQty' => 1, 'Hall' => { 'Gangways' => 0, 'Lift' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'MapaLink' => '', 'GoogleMapAddress' => '32.058113, 34.767092', 'Mazgan' => 0, 'Incline' => 0, 'Longitude' => '34.767092', 'Image2Width' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'He' => { 'Address' => 'רח' אברבנאל 13', 'Info' => '', 'Name' => 'הודנא בר', 'Guide' => '' }, 'ImageHeight' => 0, 'Shelter' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Latitude' => '32.058113', 'Active' => 1, 'CityID' => 1, 'PseudoHallID' => 0, 'MainHallID' => undef, 'SeatsAmount' => 45, 'Distance' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Stairs' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Kasher' => 0, 'Pit' => 0, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'Hoodna Bar', 'Info' => '', 'Address' => 'ул. Абарбанал 13' }, 'Ramp' => 1, 'RightToLeft' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'ID' => 2089, 'Parking' => 1 } }, { 'ShowsQty' => 5, 'Hall' => { 'MainHallID' => undef, 'SeatsAmount' => 0, 'Latitude' => undef, 'Active' => 1, 'CityID' => 1, 'PseudoHallID' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Stairs' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Kasher' => 0, 'Distance' => 0, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Address' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Тель-Авив' }, 'Pit' => 0, 'Parking' => 0, 'ID' => 1705, 'IsPseudoHall' => 1, 'RightToLeft' => 0, 'Ramp' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Incline' => 0, 'Gangways' => 0, 'Lift' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', תל אביב-יפו', 'MapaLink' => '', 'PlanInFlash' => 0, 'Mazgan' => 0, 'Longitude' => undef, 'ImageHeight' => 0, 'Image2Width' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'He' => { 'Name' => 'היכל התרבות תל אביב', 'Guide' => '', 'Address' => '', 'Info' => '' }, 'Image2Height' => 0, 'Shelter' => 0 }, 'ID' => 1705, 'Name' => 'היכל התרבות תל אביב' }, { 'Name' => 'היכל ספורט מנורה מבטחים - יד אליהו', 'Hall' => { 'MainHallID' => undef, 'SeatsAmount' => 7637, 'Active' => 1, 'CityID' => 1, 'Latitude' => '32.061269', 'PseudoHallID' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Stairs' => 2, 'Kasher' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'RowsAmount' => 30, 'ImageWidth' => 0, 'Distance' => 0, 'Pit' => 1, 'Ru' => { 'Name' => 'Дворец спорта Менора Мивтахим', 'Guide' => '', 'Address' => 'ул. Игаль Алон', 'Info' => '' }, 'IsPseudoHall' => 0, 'Parking' => 2, 'ID' => 2038, 'Cafeteria' => 2, 'Ramp' => 2, 'RightToLeft' => 1, 'Incline' => 2, 'Lift' => 2, 'Gangways' => 7, 'Mazgan' => 2, 'GoogleMapAddress' => '32.061269, 34.791474', 'PlanInFlash' => 0, 'MapaLink' => '', 'Longitude' => '34.791474', 'ImageHeight' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Image2Width' => 0, 'He' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'היכל ספורט מנורה מבטחים - יד אליהו', 'Info' => '', 'Address' => 'רח' יגאל אלון' }, 'Image2Height' => 0, 'Shelter' => 0 }, 'ShowsQty' => 1, 'ID' => 2038 }, { 'Name' => 'המנזר הארמני בנמל יפו', 'Hall' => { 'Longitude' => '34.7519855', 'Mazgan' => 2, 'PlanInFlash' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.055161,34.751979', 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05EA%u05DC%20%u05D0%u05D1%u05D9%u05D1%20%u05D9%u05E4%u05D5%5Dxx126710x1162501%2C&UserEarthX=126896&UserEarthY=1162423&UserMapZoom=250&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Lift' => 0, 'Gangways' => 0, 'Incline' => 0, 'Shelter' => 0, 'Image2Height' => 0, 'He' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'המנזר הארמני בנמל יפו', 'Info' => '', 'Address' => 'רציף העלייה השנייה 3' }, 'DoorsAmount' => 0, 'Image2Width' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Distance' => 0, 'Kasher' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Stairs' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'CityID' => 1, 'Active' => 1, 'Latitude' => '32.0550516', 'SeatsAmount' => 160, 'MainHallID' => undef, 'Cafeteria' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Ramp' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'ID' => 579, 'Parking' => 1, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'Армянский монастырь в порту Яффо', 'Info' => '', 'Address' => 'ул. Рациф а-Алия а-Шния, 3' }, 'Pit' => 0 }, 'ShowsQty' => 1, 'ID' => 579 }, { 'ShowsQty' => 12, 'Hall' => { 'SeatsAmount' => 0, 'MainHallID' => undef, 'PseudoHallID' => 0, 'Latitude' => undef, 'CityID' => 1, 'Active' => 1, 'RowsAmount' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Stairs' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Kasher' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Distance' => 0, 'Pit' => 0, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'Бейт а-Опера Тель-Авив', 'Info' => '', 'Address' => '' }, 'IsPseudoHall' => 1, 'ID' => 1704, 'Parking' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Ramp' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Incline' => 0, 'MapaLink' => '', 'PlanInFlash' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', תל אביב-יפו', 'Mazgan' => 0, 'Gangways' => 0, 'Lift' => 0, 'Longitude' => undef, 'ImageHeight' => 0, 'He' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'המשכן לאמנויות הבמה תל אביב', 'Info' => '', 'Address' => '' }, 'Image2Width' => 0, 'CombinedName' => 'הופעות המשכן לאמנויות הבמה תל אביב', 'DoorsAmount' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Shelter' => 0 }, 'ID' => 1704, 'Name' => 'המשכן לאמנויות הבמה תל אביב' }, { 'ShowsQty' => 2, 'Hall' => { 'He' => { 'Address' => '', 'Info' => '', 'Name' => 'הקונסרבטוריון הישראלי למוסיקה תל אביב', 'Guide' => '' }, 'Image2Width' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Shelter' => 0, 'Image2Height' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', תל אביב-יפו', 'MapaLink' => '', 'Mazgan' => 0, 'Gangways' => 0, 'Lift' => 0, 'Incline' => 0, 'Longitude' => undef, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'Консерватория Тель-Авив', 'Info' => '', 'Address' => '' }, 'Pit' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Ramp' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Parking' => 0, 'ID' => 1742, 'IsPseudoHall' => 1, 'PseudoHallID' => 0, 'Latitude' => undef, 'CityID' => 1, 'Active' => 1, 'SeatsAmount' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Distance' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Stairs' => 0, 'Kasher' => 0, 'Plan2InFlash' => 0 }, 'ID' => 1742, 'Name' => 'הקונסרבטוריון הישראלי למוסיקה תל אביב' }, { 'ID' => 1464, 'ShowsQty' => 1, 'Hall' => { 'Ru' => { 'Name' => 'а-Театрон а-Патуах Тель-Авив-Яффо', 'Guide' => '', 'Address' => 'ул. Менахем Бегин, 98, школа катерского мастерства Анат Бразилаи', 'Info' => '' }, 'Pit' => 0, 'ID' => 1464, 'Parking' => 1, 'IsPseudoHall' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Ramp' => 1, 'RightToLeft' => 0, 'SeatsAmount' => 50, 'MainHallID' => undef, 'PseudoHallID' => 0, 'Active' => 1, 'CityID' => 1, 'Latitude' => '32.069532', 'Stairs' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Kasher' => 0, 'RowsAmount' => 5, 'ImageWidth' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Distance' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'He' => { 'Name' => 'התיאטרון הפתוח תל אביב-יפו', 'Guide' => '', 'Address' => 'רח' מנחם בגין 98, בית הספר למשחק של ענת ברזילי', 'Info' => '' }, 'DoorsAmount' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Shelter' => 0, 'Incline' => 0, 'Mazgan' => 2, 'MapaLink' => '', 'PlanInFlash' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.069532, 34.788069', 'Lift' => 2, 'Gangways' => 0, 'Longitude' => '34.788069' }, 'Name' => 'התיאטרון הפתוח תל אביב-יפו' }, { 'Name' => 'מוזיאון ארץ ישראל תל אביב', 'ShowsQty' => 26, 'Hall' => { 'He' => { 'Info' => '', 'Address' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'מוזיאון ארץ ישראל תל אביב' }, 'DoorsAmount' => 0, 'Image2Width' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Shelter' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Mazgan' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'MapaLink' => '', 'GoogleMapAddress' => ', תל אביב-יפו', 'Lift' => 0, 'Gangways' => 0, 'Incline' => 0, 'Longitude' => undef, 'Ru' => { 'Name' => 'Музей Эрец-Исраэль Тель-Авив', 'Guide' => '', 'Address' => '', 'Info' => '' }, 'Pit' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Ramp' => 0, 'Parking' => 0, 'IsPseudoHall' => 1, 'ID' => 1711, 'PseudoHallID' => 0, 'CityID' => 1, 'Active' => 1, 'Latitude' => undef, 'SeatsAmount' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Distance' => 0, 'Stairs' => 0, 'Kasher' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Plan2InFlash' => 0 }, 'ID' => 1711 }, { 'Name' => 'מוזיאון תל-אביב לאמנות', 'ID' => 1721, 'Hall' => { 'ImageHeight' => 0, 'He' => { 'Address' => '', 'Info' => '', 'Name' => 'מוזיאון תל-אביב לאמנות', 'Guide' => '' }, 'Image2Width' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Shelter' => 0, 'Incline' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', תל אביב-יפו', 'MapaLink' => '', 'Mazgan' => 0, 'Gangways' => 0, 'Lift' => 0, 'Longitude' => undef, 'Ru' => { 'Name' => 'Тель-Авивский музей', 'Guide' => '', 'Address' => '', 'Info' => '' }, 'Pit' => 0, 'Parking' => 0, 'ID' => 1721, 'IsPseudoHall' => 1, 'RightToLeft' => 0, 'Ramp' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'MainHallID' => undef, 'PseudoHallID' => 0, 'Latitude' => undef, 'Active' => 1, 'CityID' => 1, 'RowsAmount' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Stairs' => 0, 'Kasher' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Distance' => 0 }, 'ShowsQty' => 39 }, { 'Name' => 'מועדון Gray תל אביב', 'ID' => 1920, 'ShowsQty' => 4, 'Hall' => { 'Longitude' => '34.782006', 'Incline' => 0, 'Gangways' => 0, 'Lift' => 2, 'GoogleMapAddress' => '32.075088, 34.782006', 'MapaLink' => '', 'PlanInFlash' => 0, 'Mazgan' => 2, 'Image2Height' => 0, 'Shelter' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Image2Width' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'He' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'מועדון Gray תל אביב', 'Info' => 'לתשומת לבכם, לפי הנחיית האולם, לא מובטחת הכניסה למאחרים.
 • לא יהא החזר כספי ו/או פיצוי בגין התשלום ששולם עבור הכרטיסים היה ולא תתאפשר כניסה למאחרים.
 • למקומות נגישים לכיסאות גלגלים יש ליצור קשר עם המשרדים מועדון Gray.', 'Address' => 'רחוב אבן גבירול 30 (מתחם צוותא בלונדון מיניסטור)' }, 'Plan2InFlash' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Kasher' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Stairs' => 0, 'Distance' => 0, 'MainHallID' => undef, 'SeatsAmount' => 350, 'Latitude' => '32.075088', 'Active' => 1, 'CityID' => 1, 'PseudoHallID' => 0, 'Parking' => 4, 'IsPseudoHall' => 0, 'ID' => 1920, 'Ramp' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Pit' => 0, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'Бар Gray Тель-Авив', 'Info' => 'Обратите внимание, что по правилам зала для опоздавших, вход не гарантируется.
 • Возврат средств и/или компенсация оплаты за билеты не производится.
 • По поводу мест, доступных для инвалидных колясок, обращайтесь в офисы Grey Club.', 'Address' => 'ул. Ибн Гвироль 30 (здание Цавта)' } } }, { 'Name' => 'מועדון בר גיורא תל אביב', 'ID' => 771, 'Hall' => { 'SeatsOnMap' => 0, 'Stairs' => 0, 'Kasher' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Distance' => 0, 'SeatsAmount' => 150, 'MainHallID' => undef, 'PseudoHallID' => 0, 'CityID' => 1, 'Active' => 1, 'Latitude' => '32.075088', 'IsPseudoHall' => 0, 'Parking' => 4, 'ID' => 771, 'Cafeteria' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Ramp' => 2, 'Ru' => { 'Address' => 'ул. Ибн Гвироль 30 (здание Цавта), -1 этаж', 'Info' => 'Обратите внимание, что по правилам зала для опоздавших, вход не гарантируется.
 • Возврат средств и/или компенсация оплаты за билеты не производится. Вход с 18 лет и старше или в сопровождении и под наблюдением взрослого. Начало концерта примерно через 45 минут после открытия дверей.', 'Name' => 'Клуб Бар-Гиора Тель-Авив', 'Guide' => '' }, 'Pit' => 0, 'Longitude' => '34.782006', 'Incline' => 0, 'Mazgan' => 2, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x5000x%u05EA%u05DC%20%u05D0%u05D1%u05D9%u05D1%20%u05D9%u05E4%u05D5x%u05D1%u05E8%20%u05D2%u05D9%u05D5%u05E8%u05D0x%2C&UserEarthX=128980&UserEarthY=1164849&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'GoogleMapAddress' => '32.075088, 34.782006', 'PlanInFlash' => 0, 'Lift' => 2, 'Gangways' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Shelter' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'He' => { 'Address' => 'רחוב אבן גבירול 30 (מתחם צוותא בלונדון מיניסטור) קומה מינוס 1', 'Info' => 'לתשומת לבכם, לפי הנחיית האולם, לא מובטחת הכניסה למאחרים למופע.
 • לא יהא החזר כספי ו/או פיצוי בגין התשלום ששולם עבור הכרטיסים היה ולא תתאפשר כניסה למאחרים. הכניסה לבר מגיל 18 ומעלה אלא בליווי ובהשגחת מבוגר. תחילת המופע כ-45 דק' לאחר פתיחת הדלתות.', 'Name' => 'מועדון בר גיורא תל אביב', 'Guide' => '' }, 'DoorsAmount' => 0, 'Image2Width' => 0 }, 'ShowsQty' => 3 }, { 'ShowsQty' => 1, 'Hall' => { 'Image2Height' => 0, 'Shelter' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'He' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'מועדון הוואנה מיוזיק קלאב תל אביב-יפו', 'Info' => '', 'Address' => 'רח' יגאל אלון, 126' }, 'DoorsAmount' => 2, 'Image2Width' => 0, 'Longitude' => '34.795569', 'Incline' => 0, 'Mazgan' => 2, 'GoogleMapAddress' => '32.074314, 34.795569', 'MapaLink' => '', 'PlanInFlash' => 0, 'Lift' => 0, 'Gangways' => 2, 'ID' => 1803, 'IsPseudoHall' => 0, 'Parking' => 4, 'Cafeteria' => 0, 'Ramp' => 2, 'RightToLeft' => 0, 'Ru' => { 'Name' => 'Havana music club Тель-Авив-Яффо', 'Guide' => '', 'Address' => 'ул. Игаль Алон, 126', 'Info' => '' }, 'Pit' => 0, 'Stairs' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Kasher' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Distance' => 2, 'SeatsAmount' => 120, 'MainHallID' => undef, 'PseudoHallID' => 0, 'CityID' => 1, 'Active' => 1, 'Latitude' => '32.074314' }, 'ID' => 1803, 'Name' => 'מועדון הוואנה מיוזיק קלאב תל אביב-יפו' }, { 'ID' => 394, 'ShowsQty' => 1, 'Hall' => { 'Plan2InFlash' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Kasher' => 0, 'Stairs' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Distance' => 0, 'MainHallID' => undef, 'SeatsAmount' => 550, 'CityID' => 1, 'Active' => 1, 'Latitude' => '32.076892', 'PseudoHallID' => 0, 'ID' => 394, 'Parking' => 2, 'IsPseudoHall' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Ramp' => 0, 'Pit' => 0, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'Клуб Заппа Тель-Авив-Яффо', 'Info' => '', 'Address' => 'Дерех Менахем Бегин, 144, территория Мидатон' }, 'Longitude' => '34.792629', 'Incline' => 0, 'Lift' => 0, 'Gangways' => 0, 'Mazgan' => 2, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x5000x%u05EA%u05DC%20%u05D0%u05D1%u05D9%u05D1%20%u05D9%u05E4%u05D5x%u05E8%u05D0%u05D5%u05DC%20%u05D5%u05DC%u05E0%u05D1%u05E8%u05D2x24%2C&UserEarthX=134961&UserEarthY=1168764&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=1&PNGLayers=', 'PlanInFlash' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.076892, 34.792629', 'Image2Height' => 0, 'Shelter' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Image2Width' => 0, 'CombinedName' => 'Концерты Клуб Заппа Тель-Авив-Яффо', 'He' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'מועדון זאפה תל אביב-יפו', 'Info' => '', 'Address' => 'רח' דרך מנחם בגין 144, מתחם מידטאון' } }, 'Name' => 'מועדון זאפה תל אביב-יפו' }, { 'Name' => 'מועדון סטנדאפ פקטורי תל אביב', 'ID' => 1217, 'Hall' => { 'Ru' => { 'Address' => 'ул. Швиль а-Мерец 5', 'Info' => 'Места в клубе за столиками и у барной стойки.
 • Рассадка в порядке прибытия на месте в день мероприятия
 • Вход с 18 лет при предъявлении удостоверения личности (или в сопровождении родителя).', 'Name' => 'Клуб Стенд-ап Фактори Тель-Авив', 'Guide' => '' }, 'Pit' => 0, 'ID' => 1217, 'Parking' => 3, 'IsPseudoHall' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Ramp' => 2, 'RightToLeft' => 0, 'MainHallID' => undef, 'SeatsAmount' => 120, 'Active' => 1, 'CityID' => 1, 'Latitude' => '32.0511196', 'PseudoHallID' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Kasher' => 0, 'Stairs' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Distance' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Image2Width' => 0, 'He' => { 'Name' => 'מועדון סטנדאפ פקטורי תל אביב', 'Guide' => '', 'Address' => 'רח' שביל המרץ 5', 'Info' => 'הישיבה במועדון היא סביב שולחנות ועל הבר (אין התחייבות לישיבה בשולחן או בשולחן לבד).
 • סידור הישיבה נקבע על ידי צוות המקום ולפי סדר ההגעה.
 • הכניסה מגיל 18 בהצגת תעודה מזהה (או בליווי הורה מלווה).' }, 'Image2Height' => 0, 'Shelter' => 0, 'Incline' => 0, 'Lift' => 0, 'Gangways' => 0, 'Mazgan' => 2, 'PlanInFlash' => 0, 'MapaLink' => '', 'GoogleMapAddress' => 'שביל המרץ 5, תל אביב, ישראל', 'Longitude' => '34.7724113' }, 'ShowsQty' => 22 }, { 'Name' => 'מועדון קאמל קומדי קלאב תל אביב-יפו', 'ID' => 920, 'Hall' => { 'ImageHeight' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Image2Width' => 0, 'He' => { 'Address' => 'רח' אלנבי 128', 'Info' => 'הכניסה מגיל 18 בלבד בהצגת תעודה', 'Name' => 'מועדון קאמל קומדי קלאב תל אביב-יפו', 'Guide' => '' }, 'Image2Height' => 0, 'Shelter' => 0, 'Incline' => 0, 'Lift' => 0, 'Gangways' => 0, 'Mazgan' => 2, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x5000x%u05EA%u05DC%20%u05D0%u05D1%u05D9%u05D1%20%u05D9%u05E4%u05D5x%u05E0%u05D7%u05DC%u05EA%20%u05D1%u05E0%u05D9%u05DE%u05D9%u05DFx52%2C&UserEarthX=128583&UserEarthY=1163428&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'PlanInFlash' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.062348, 34.773243', 'Longitude' => '34.773243', 'Pit' => 0, 'Ru' => { 'Name' => 'Клуб Камель комеди клаб Тель-Авив-Яффо', 'Guide' => '', 'Address' => 'ул. Аленби, 128', 'Info' => 'Вход только для достигших 18 лет по предъявлению удостоверения личности.' }, 'ID' => 920, 'IsPseudoHall' => 0, 'Parking' => 0, 'Cafeteria' => 2, 'RightToLeft' => 0, 'Ramp' => 1, 'MainHallID' => undef, 'SeatsAmount' => 120, 'CityID' => 1, 'Active' => 1, 'Latitude' => '32.062348', 'PseudoHallID' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Kasher' => 0, 'Stairs' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Distance' => 0 }, 'ShowsQty' => 7 }, { 'ID' => 354, 'ShowsQty' => 18, 'Hall' => { 'Shelter' => 0, 'Image2Height' => 0, 'DoorsAmount' => 1, 'Image2Width' => 0, 'He' => { 'Name' => 'מועדון שבלול', 'Guide' => '', 'Address' => 'קרליבך 23', 'Info' => 'לתשומת לבכם, לפי הנחיית האולם, למאחרים לא מובטחת כניסה ו/או החזר כספי.' }, 'ImageHeight' => 0, 'Longitude' => '34.782994', 'Lift' => 0, 'Gangways' => 0, 'Mazgan' => 2, 'GoogleMapAddress' => '32.068313, 34.782994', 'PlanInFlash' => 0, 'MapaLink' => 'https://maps.google.com/maps?q=%D7%A0%D7%9E%D7%9C+%D7%AA%D7%9C+%D7%90%D7%91%D7%99%D7%91+46,+%D7%AA%D7%9C+%D7%90%D7%91%D7%99%D7%91+%D7%99%D7%A4%D7%95,+%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C&ie=UTF8&t=m&hnear=%D7%A0%D7%9E%D7%9C+%D7%AA%D7%9C+%D7%90%D7%91%D7%99%D7%91+46,+%D7%AA%D7%9C+%D7%90%D7%91%D7%99%D7%91+%D7%99%D7%A4%D7%95,+%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C&z=16', 'Incline' => 0, 'Cafeteria' => 2, 'Ramp' => 2, 'RightToLeft' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'Parking' => 4, 'ID' => 354, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'Клуб Шаблюль', 'Info' => 'Обратите внимание, что по правилам зала, опоздавшим не гарантируется вход и/или возврат средств.', 'Address' => 'ул. Карлибах, 23' }, 'Pit' => 0, 'Distance' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Stairs' => 0, 'Kasher' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Active' => 1, 'CityID' => 1, 'Latitude' => '32.068313', 'PseudoHallID' => 0, 'MainHallID' => undef, 'SeatsAmount' => 120 }, 'Name' => 'מועדון שבלול' }, { 'ID' => 241, 'Hall' => { 'Shelter' => 0, 'Image2Height' => 547, 'Image2Width' => 600, 'DoorsAmount' => 5, 'He' => { 'Info' => '', 'Address' => 'חניון בית דני. לאחר מכן - מרכז דוהל רח' התקווה 76', 'Guide' => '', 'Name' => 'מרכז דוהל' }, 'ImageHeight' => 547, 'Longitude' => '34.786784', 'Gangways' => 3, 'Lift' => 2, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x5000x%u05EA%u05DC%20%u05D0%u05D1%u05D9%u05D1%20%u05D9%u05E4%u05D5x%u05D4%u05EA%u05E7%u05D5%u05D5%u05D4x76%2C&UserEarthX=130271&UserEarthY=1161870&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'PlanInFlash' => 1, 'GoogleMapAddress' => '32.049449, 34.786784', 'Mazgan' => 2, 'Incline' => 2, 'RightToLeft' => 0, 'Ramp' => 2, 'Cafeteria' => 2, 'Parking' => 2, 'IsPseudoHall' => 0, 'ID' => 241, 'Pit' => 1, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Address' => 'Ханьон Бейт Данай. Далее Мерказ Дуль - ул. а-Тиква, 76', 'Guide' => '', 'Name' => 'Зал «Дуль»' }, 'Distance' => 2, 'Plan2InFlash' => 1, 'RowsAmount' => 20, 'ImageWidth' => 600, 'SeatsOnMap' => 1, 'Stairs' => 2, 'Kasher' => 0, 'Latitude' => '32.049449', 'Active' => 1, 'CityID' => 1, 'PseudoHallID' => 0, 'MainHallID' => undef, 'SeatsAmount' => 620 }, 'ShowsQty' => 6, 'Name' => 'מרכז דוהל' }, { 'ShowsQty' => 12, 'Hall' => { 'Longitude' => '34.762777', 'PlanInFlash' => 1, 'GoogleMapAddress' => '32.051234, 34.762777', 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x5000x%u05EA%u05DC%20%u05D0%u05D1%u05D9%u05D1%20%u05D9%u05E4%u05D5x%u05E9%u05D0%u05E8%u05D9%u05EA%20%u05D9%u05E9%u05E8%u05D0%u05DCx10%2C&UserEarthX=127575&UserEarthY=1162249&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Mazgan' => 2, 'Gangways' => 2, 'Lift' => 0, 'Incline' => 2, 'Shelter' => 0, 'Image2Height' => 566, 'He' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'מרכז המוסיקה תל-אביב יפו', 'Info' => '', 'Address' => 'רח' שארית ישראל 10' }, 'Image2Width' => 600, 'DoorsAmount' => 4, 'ImageHeight' => 566, 'Distance' => 2, 'RowsAmount' => 13, 'ImageWidth' => 600, 'Stairs' => 2, 'Kasher' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'Plan2InFlash' => 1, 'PseudoHallID' => 0, 'Latitude' => '32.051234', 'CityID' => 1, 'Active' => 1, 'SeatsAmount' => 394, 'MainHallID' => undef, 'RightToLeft' => 1, 'Ramp' => 2, 'Cafeteria' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'ID' => 272, 'Parking' => 2, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'Центр музыки Тель-Авив Яффо', 'Info' => '', 'Address' => 'ул. Шеарит Исраэль, 10, около стадиона Блюмфилд' }, 'Pit' => 1 }, 'ID' => 272, 'Name' => 'מרכז המוסיקה תל-אביב יפו' }, { 'Name' => 'מרכז סוזן דלל תל אביב', 'ShowsQty' => 9, 'Hall' => { 'Incline' => 0, 'Lift' => 0, 'Gangways' => 0, 'Mazgan' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', תל אביב-יפו', 'MapaLink' => '', 'Longitude' => undef, 'ImageHeight' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Image2Width' => 0, 'He' => { 'Info' => '', 'Address' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'מרכז סוזן דלל תל אביב' }, 'Image2Height' => 0, 'Shelter' => 0, 'MainHallID' => undef, 'SeatsAmount' => 0, 'Active' => 1, 'CityID' => 1, 'Latitude' => undef, 'PseudoHallID' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Kasher' => 0, 'Stairs' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Distance' => 0, 'Pit' => 0, 'Ru' => { 'Address' => '', 'Info' => '', 'Name' => 'Центр Сюзан Даляль Тель-Авив', 'Guide' => '' }, 'IsPseudoHall' => 1, 'Parking' => 0, 'ID' => 1722, 'Cafeteria' => 0, 'Ramp' => 0, 'RightToLeft' => 0 }, 'ID' => 1722 }, { 'Name' => 'מרכז ענב לתרבות תל אביב', 'ID' => 205, 'Hall' => { 'Pit' => 1, 'Ru' => { 'Address' => 'ул. Ибн Гвироль, 71', 'Info' => '', 'Name' => 'Культурный центр Эйнав Тель-Авив', 'Guide' => '' }, 'ID' => 205, 'Parking' => 4, 'IsPseudoHall' => 0, 'Cafeteria' => 2, 'RightToLeft' => 1, 'Ramp' => 0, 'SeatsAmount' => 314, 'MainHallID' => undef, 'PseudoHallID' => 0, 'CityID' => 1, 'Active' => 1, 'Latitude' => '32.082174', 'SeatsOnMap' => 1, 'Kasher' => 0, 'Stairs' => 2, 'ImageWidth' => 600, 'RowsAmount' => 13, 'Plan2InFlash' => 1, 'Distance' => 2, 'ImageHeight' => 539, 'He' => { 'Info' => '', 'Address' => 'רח' אבן גבירול 71', 'Guide' => '', 'Name' => 'מרכז ענב לתרבות תל אביב' }, 'DoorsAmount' => 4, 'Image2Width' => 600, 'Image2Height' => 539, 'Shelter' => 0, 'Incline' => 2, 'Mazgan' => 2, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x5000x%u05EA%u05DC%20%u05D0%u05D1%u05D9%u05D1%20%u05D9%u05E4%u05D5x%u05D0%u05D1%u05DF%20%u05D2%u05D1%u05D9%u05E8%u05D5%u05DCx30%2C&UserEarthX=129545&UserEarthY=1164740&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'PlanInFlash' => 1, 'GoogleMapAddress' => '32.082174, 34.780477', 'Lift' => 2, 'Gangways' => 2, 'Longitude' => '34.780477' }, 'ShowsQty' => 5 }, { 'Name' => 'סטודיו למשחק מנחם בגין 98 תל אביב', 'ShowsQty' => 1, 'Hall' => { 'Image2Height' => 0, 'Shelter' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Image2Width' => 0, 'He' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'סטודיו למשחק מנחם בגין 98 תל אביב', 'Info' => '', 'Address' => 'דרך מנחם בגין, 98, קומה 3' }, 'Longitude' => '34.78805', 'Incline' => 2, 'Lift' => 2, 'Gangways' => 1, 'Mazgan' => 2, 'MapaLink' => '', 'GoogleMapAddress' => '32.069395, 34.788050', 'PlanInFlash' => 0, 'Parking' => 1, 'ID' => 1513, 'IsPseudoHall' => 0, 'Cafeteria' => 2, 'RightToLeft' => 0, 'Ramp' => 1, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'Театральная Студия Менахем Бегин 98 Тель-Авив', 'Info' => '', 'Address' => 'дерех Менахем Бегин, 98, 3 этаж' }, 'Pit' => 1, 'Plan2InFlash' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'Stairs' => 2, 'Kasher' => 0, 'RowsAmount' => 4, 'ImageWidth' => 0, 'Distance' => 1, 'MainHallID' => undef, 'SeatsAmount' => 58, 'CityID' => 1, 'Active' => 1, 'Latitude' => '32.069395', 'PseudoHallID' => 0 }, 'ID' => 1513 }, { 'Name' => 'פסגות זאפה בפארק גני יהושוע - תל אביב-יפו', 'Hall' => { 'DoorsAmount' => 0, 'Image2Width' => 0, 'He' => { 'Address' => 'שד' רוקח 100', 'Info' => 'תחת כיפת שמים.', 'Name' => 'פסגות זאפה בפארק גני יהושוע - תל אביב-יפו', 'Guide' => '' }, 'ImageHeight' => 0, 'Shelter' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Lift' => 0, 'Gangways' => 0, 'Mazgan' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.102445, 34.811616', 'MapaLink' => '', 'Incline' => 0, 'Longitude' => '34.811616', 'Ru' => { 'Address' => 'Пр. Роках, 100', 'Info' => 'Под открытым небом.', 'Name' => 'Псагот Заппа бэ-Парк Ганей Иехошуа — Тель-Авив-Яффо', 'Guide' => '' }, 'Pit' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'RightToLeft' => 1, 'Ramp' => 2, 'Parking' => 4, 'IsPseudoHall' => 0, 'ID' => 2042, 'CityID' => 1, 'Active' => 1, 'Latitude' => '32.102445', 'PseudoHallID' => 0, 'MainHallID' => undef, 'SeatsAmount' => 1322, 'Distance' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'Kasher' => 0, 'Stairs' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'RowsAmount' => 35 }, 'ShowsQty' => 1, 'ID' => 2042 }, { 'Name' => 'קאנטרי גורן גולדשטיין - תל אביב יפו', 'ID' => 2034, 'ShowsQty' => 4, 'Hall' => { 'Longitude' => '34.774593', 'Incline' => 0, 'Lift' => 0, 'Gangways' => 0, 'Mazgan' => 2, 'GoogleMapAddress' => '32.045452, 34.774593', 'MapaLink' => '', 'PlanInFlash' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Shelter' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Image2Width' => 0, 'He' => { 'Name' => 'קאנטרי גורן גולדשטיין - תל אביב יפו', 'Guide' => '', 'Address' => 'רח' 3383', 'Info' => '' }, 'Plan2InFlash' => 0, 'Kasher' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Stairs' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Distance' => 0, 'MainHallID' => undef, 'SeatsAmount' => 300, 'Active' => 1, 'CityID' => 1, 'Latitude' => '32.045452', 'PseudoHallID' => 0, 'Parking' => 2, 'ID' => 2034, 'IsPseudoHall' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Ramp' => 2, 'RightToLeft' => 0, 'Ru' => { 'Address' => 'ул. 3383', 'Info' => '', 'Name' => 'Кантри Горен Голдштейн — Тель-Авив-Яффо', 'Guide' => '' }, 'Pit' => 0 } }, { 'Hall' => { 'ImageHeight' => 0, 'Image2Width' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'He' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'קולנוע לב תל אביב', 'Info' => '', 'Address' => '' }, 'Image2Height' => 0, 'Shelter' => 0, 'Incline' => 0, 'Gangways' => 0, 'Lift' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', תל אביב-יפו', 'MapaLink' => '', 'Mazgan' => 0, 'Longitude' => undef, 'Pit' => 0, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'Кинотеатр Лев Тель-Авив', 'Info' => '', 'Address' => '' }, 'ID' => 1710, 'Parking' => 0, 'IsPseudoHall' => 1, 'Ramp' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'MainHallID' => undef, 'SeatsAmount' => 0, 'Latitude' => undef, 'Active' => 1, 'CityID' => 1, 'PseudoHallID' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Kasher' => 0, 'Stairs' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Distance' => 0 }, 'ShowsQty' => 1, 'ID' => 1710, 'Name' => 'קולנוע לב תל אביב' }, { 'Name' => 'רחוב מרזוק ועזר 2 - תל אביב יפה', 'ShowsQty' => 1, 'Hall' => { 'PseudoHallID' => 0, 'Latitude' => '32.055119', 'Active' => 1, 'CityID' => 1, 'SeatsAmount' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Distance' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Stairs' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Kasher' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Ru' => { 'Name' => 'Улица Марзук ве-Эйзер, 2 — Тель-Авив-Яффо', 'Guide' => '', 'Address' => 'Улица Марзук ве-Эйзер, 2, рядом с часовой башней', 'Info' => '' }, 'Pit' => 0, 'Ramp' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Parking' => 0, 'ID' => 1924, 'IsPseudoHall' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.055119, 34.756771', 'PlanInFlash' => 0, 'MapaLink' => '', 'Mazgan' => 0, 'Gangways' => 0, 'Lift' => 0, 'Incline' => 0, 'Longitude' => '34.756771', 'He' => { 'Info' => '', 'Address' => 'רחוב מרזוק ועזר 2 ליד ככר השעון', 'Guide' => '', 'Name' => 'רחוב מרזוק ועזר 2 - תל אביב יפה' }, 'Image2Width' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Shelter' => 0, 'Image2Height' => 0 }, 'ID' => 1924 }, { 'Hall' => { 'Mazgan' => 2, 'PlanInFlash' => 0, 'MapaLink' => '', 'GoogleMapAddress' => '32.065614, 34.789245', 'Lift' => 0, 'Gangways' => 0, 'Incline' => 2, 'Longitude' => '34.789245', 'He' => { 'Address' => 'רח' בית אלפא 13', 'Info' => '', 'Name' => 'תיאטרון אלפא תל אביב', 'Guide' => '' }, 'DoorsAmount' => 0, 'Image2Width' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Shelter' => 0, 'Image2Height' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'CityID' => 1, 'Active' => 1, 'Latitude' => '32.065614', 'SeatsAmount' => 85, 'MainHallID' => undef, 'Distance' => 0, 'Kasher' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Stairs' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Address' => 'ул. Бейт Альфа 13', 'Guide' => '', 'Name' => 'Театр Альфа Тель-Авив' }, 'Pit' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Ramp' => 1, 'Parking' => 4, 'IsPseudoHall' => 0, 'ID' => 1192 }, 'ShowsQty' => 12, 'ID' => 1192, 'Name' => 'תיאטרון אלפא תל אביב' }, { 'Name' => 'תיאטרון בית ליסין תל אביב - דיזנגוף', 'ID' => 1734, 'Hall' => { 'Incline' => 0, 'Mazgan' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', תל אביב-יפו', 'PlanInFlash' => 0, 'MapaLink' => '', 'Lift' => 0, 'Gangways' => 0, 'Longitude' => undef, 'ImageHeight' => 0, 'He' => { 'Info' => '', 'Address' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'תיאטרון בית ליסין תל אביב - דיזנגוף' }, 'DoorsAmount' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Shelter' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'MainHallID' => undef, 'PseudoHallID' => 0, 'Active' => 1, 'CityID' => 1, 'Latitude' => undef, 'SeatsOnMap' => 0, 'Kasher' => 0, 'Stairs' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Distance' => 0, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'Театр Бейт Лесин Тель-Авив — Дизенгоф', 'Info' => '', 'Address' => '' }, 'Pit' => 0, 'Parking' => 0, 'ID' => 1734, 'IsPseudoHall' => 1, 'Cafeteria' => 0, 'Ramp' => 0, 'RightToLeft' => 0 }, 'ShowsQty' => 43 }, { 'Name' => 'תיאטרון גשר תל אביב', 'ID' => 1610, 'ShowsQty' => 21, 'Hall' => { 'RowsAmount' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Stairs' => 0, 'Kasher' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Distance' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'MainHallID' => undef, 'PseudoHallID' => 0, 'Latitude' => undef, 'CityID' => 1, 'Active' => 1, 'IsPseudoHall' => 1, 'ID' => 1610, 'Parking' => 0, 'Ramp' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Address' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'Театр Гешер Тель-Авив' }, 'Pit' => 0, 'Longitude' => undef, 'Incline' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'MapaLink' => '', 'GoogleMapAddress' => ', תל אביב-יפו', 'Mazgan' => 0, 'Gangways' => 0, 'Lift' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Shelter' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'He' => { 'Info' => '', 'Address' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'תיאטרון גשר תל אביב' }, 'Image2Width' => 0, 'DoorsAmount' => 0 } }, { 'ID' => 2074, 'Hall' => { 'ImageHeight' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Image2Width' => 0, 'He' => { 'Address' => 'רח' אילת 11', 'Info' => 'החניה בדרך אילת 19
 • להגברת קול לליקויי שמיעה ניתן לקבל אוזניות תמורת פקדון של תעודה מזהה.
 • לא תותר כניסת מאחרים', 'Name' => 'תיאטרון גשר תל אביב - אולם האנגר', 'Guide' => '' }, 'Image2Height' => 0, 'Shelter' => 2, 'Incline' => 0, 'Lift' => 0, 'Gangways' => 0, 'Mazgan' => 2, 'GoogleMapAddress' => '32.057234, 34.761619', 'PlanInFlash' => 0, 'MapaLink' => '', 'Longitude' => '34.761619', 'Ru' => { 'Info' => 'Стоянка на ул. Дерех Эйлат 19.
 • Для слабослышащих предусмотрены наушники (иврит), которые можно получить под залог удостоверения личности.
 • Опоздавшие зрители в зал не допускаются', 'Address' => 'ул. Эйлат, 11', 'Guide' => '', 'Name' => 'Театр Гешер Тель-Авив — Ангар' }, 'Pit' => 0, 'ID' => 2074, 'Parking' => 1, 'IsPseudoHall' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'RightToLeft' => 1, 'Ramp' => 2, 'MainHallID' => undef, 'SeatsAmount' => 124, 'CityID' => 1, 'Active' => 1, 'Latitude' => '32.057234', 'PseudoHallID' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Stairs' => 2, 'Kasher' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'RowsAmount' => 7, 'ImageWidth' => 0, 'Distance' => 0 }, 'ShowsQty' => 1, 'Name' => 'תיאטרון גשר תל אביב - אולם האנגר' }, { 'Hall' => { 'Distance' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Kasher' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'Stairs' => 2, 'RowsAmount' => 12, 'ImageWidth' => 0, 'Active' => 1, 'CityID' => 1, 'Latitude' => '32.056123', 'PseudoHallID' => 0, 'MainHallID' => undef, 'SeatsAmount' => 438, 'Cafeteria' => 2, 'RightToLeft' => 0, 'Ramp' => 2, 'ID' => 1929, 'IsPseudoHall' => 0, 'Parking' => 2, 'Pit' => 1, 'Ru' => { 'Info' => 'Обратите внимание, что по правилам зала опоздавших впускают на незанятые места только на дальние ряды, а не в соответствии с приобретенными билетами.', 'Address' => 'пр. Иерушалаим, 7, Яффо', 'Guide' => '', 'Name' => 'Театр Гешер Тель-Авив — Зал Нога' }, 'Longitude' => '34.760122', 'Lift' => 1, 'Gangways' => 0, 'Mazgan' => 2, 'GoogleMapAddress' => '32.056123, 34.760122', 'MapaLink' => '', 'PlanInFlash' => 0, 'Incline' => 2, 'Shelter' => 2, 'Image2Height' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Image2Width' => 0, 'He' => { 'Address' => 'שד' ירושלים 7-9, יפו', 'Info' => 'שימו לב, מאחרים יושבו על בסיס מקום פנוי רק בשורות האחרונות ולא במקומות שרכשו.', 'Name' => 'תיאטרון גשר תל אביב - אולם נגה', 'Guide' => '' }, 'ImageHeight' => 0 }, 'ShowsQty' => 1, 'ID' => 1929, 'Name' => 'תיאטרון גשר תל אביב - אולם נגה' }, { 'Name' => 'תיאטרון דוואי', 'ID' => 2069, 'Hall' => { 'Plan2InFlash' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Stairs' => 0, 'Kasher' => 0, 'Distance' => 0, 'MainHallID' => undef, 'SeatsAmount' => 65, 'Latitude' => '32.055423', 'Active' => 1, 'CityID' => 1, 'PseudoHallID' => 0, 'ID' => 2069, 'IsPseudoHall' => 0, 'Parking' => 1, 'Ramp' => 1, 'RightToLeft' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Pit' => 0, 'Ru' => { 'Address' => 'Ул. Францос 12', 'Info' => '', 'Name' => 'Театр Давай', 'Guide' => '' }, 'Longitude' => '34.763567', 'Incline' => 0, 'Gangways' => 0, 'Lift' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.055423, 34.763567', 'MapaLink' => '', 'Mazgan' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Shelter' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Image2Width' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'He' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'תיאטרון דוואי', 'Info' => '', 'Address' => 'רח' פראנצויז 12' } }, 'ShowsQty' => 8 }, { 'ShowsQty' => 15, 'Hall' => { 'Longitude' => undef, 'Incline' => 0, 'Mazgan' => 0, 'MapaLink' => '', 'PlanInFlash' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', תל אביב-יפו', 'Lift' => 0, 'Gangways' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Shelter' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'He' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'תיאטרון הבימה תל אביב', 'Info' => '', 'Address' => '' }, 'DoorsAmount' => 0, 'Image2Width' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Stairs' => 0, 'Kasher' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Distance' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'MainHallID' => undef, 'PseudoHallID' => 0, 'CityID' => 1, 'Active' => 1, 'Latitude' => undef, 'ID' => 1717, 'IsPseudoHall' => 1, 'Parking' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Ramp' => 0, 'Pit' => 0, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'Театр Габима Тель-Авив', 'Info' => '', 'Address' => '' } }, 'ID' => 1717, 'Name' => 'תיאטרון הבימה תל אביב' }, { 'ID' => 414, 'Hall' => { 'Latitude' => '32.102715', 'Active' => 1, 'CityID' => 1, 'PseudoHallID' => 0, 'MainHallID' => undef, 'SeatsAmount' => 100, 'Distance' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'RowsAmount' => 8, 'Kasher' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Stairs' => 0, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'Театр а-Парк — Парк а-Яркон Тель-Авив', 'Info' => 'В Театре а-Парк в случае неблагоприятных погодных условий надувные аттракционы не будут работать.
 • В Театре а-Парк вход на атракции возможен за полчаса до спектакля и полчаса после него.', 'Address' => 'пр. Роках, Ганей-Иеошуа' }, 'Pit' => 0, 'Ramp' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'ID' => 414, 'Parking' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'Gangways' => 0, 'Lift' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.102715, 34.807748', 'MapaLink' => 'https://maps.google.com/maps?saddr=%D7%9B%D7%91%D7%99%D7%A9+%D7%9C%D7%90+%D7%99%D7%93%D7%95%D7%A2&hl=iw&ie=UTF8&sll=32.100835,34.798111&sspn=0.008234,0.016512&geocode=FbbS6QEdwxsTAg&mra=mr&t=m&z=17', 'Mazgan' => 0, 'Incline' => 0, 'Longitude' => '34.807748', 'Image2Width' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'He' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'תיאטרון הפארק - פארק הירקון תל אביב', 'Info' => 'הכניסה והשימוש במתקני המתחם תתאפשר כחצי שעה לפני המועד ועוד כחצי שעה לאחר סיומו.
 • במידה ומזג האויר לא יאפשר לא יפעלו המתקנים.', 'Address' => 'שד' רוקח, גני יהושע' }, 'ImageHeight' => 0, 'Shelter' => 0, 'Image2Height' => 0 }, 'ShowsQty' => 8, 'Name' => 'תיאטרון הפארק - פארק הירקון תל אביב' }, { 'Name' => 'תיאטרון הקאמרי תל אביב', 'ID' => 1609, 'ShowsQty' => 29, 'Hall' => { 'ImageHeight' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Image2Width' => 0, 'He' => { 'Name' => 'תיאטרון הקאמרי תל אביב', 'Guide' => '', 'Address' => 'רח' ליאונרדו דה וינצ'י 30 פינת שד' שאול המלך 19', 'Info' => '' }, 'Image2Height' => 0, 'Shelter' => 2, 'Incline' => 0, 'Lift' => 0, 'Gangways' => 0, 'Mazgan' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.076754, 34.784731', 'MapaLink' => '', 'PlanInFlash' => 0, 'Longitude' => '34.784731', 'Pit' => 0, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Address' => 'ул. Леонардо Давинчи, 30, угол Шауль а-Мелех', 'Guide' => '', 'Name' => 'Камерный театр Тель-Авив' }, 'IsPseudoHall' => 1, 'Parking' => 0, 'ID' => 1609, 'Cafeteria' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Ramp' => 0, 'MainHallID' => undef, 'SeatsAmount' => 0, 'CityID' => 1, 'Active' => 1, 'Latitude' => '32.076754', 'PseudoHallID' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Stairs' => 0, 'Kasher' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Distance' => 0 } }, { 'Name' => 'תיאטרון מלנקי - אולם מולטימדיה ו-VR', 'ShowsQty' => 2, 'Hall' => { 'ID' => 2040, 'IsPseudoHall' => 0, 'Parking' => 1, 'Ramp' => 2, 'RightToLeft' => 1, 'Cafeteria' => 0, 'Pit' => 0, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'Театр Маленький — Мультимедийный и VR зал', 'Info' => '', 'Address' => 'ул. Бейт-Овед 8, первый этаж' }, 'Plan2InFlash' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Kasher' => 0, 'Stairs' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Distance' => 0, 'MainHallID' => undef, 'SeatsAmount' => 40, 'Latitude' => '32.064179', 'CityID' => 1, 'Active' => 1, 'PseudoHallID' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Shelter' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Image2Width' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'He' => { 'Name' => 'תיאטרון מלנקי - אולם מולטימדיה ו-VR', 'Guide' => '', 'Address' => 'רח' בית עובד 8, קומה קרקע', 'Info' => '' }, 'Longitude' => '34.7871', 'Incline' => 0, 'Gangways' => 0, 'Lift' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.064179, 34.787100', 'MapaLink' => '', 'PlanInFlash' => 0, 'Mazgan' => 2 }, 'ID' => 2040 }, { 'Hall' => { 'Pit' => 0, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Address' => 'ул. Хома ве-Мигдаль, 32, входной этаж', 'Guide' => '', 'Name' => 'Театр Маленький Тель-Авив' }, 'ID' => 1766, 'IsPseudoHall' => 0, 'Parking' => 0, 'Ramp' => 2, 'RightToLeft' => 1, 'Cafeteria' => 0, 'SeatsAmount' => 48, 'MainHallID' => undef, 'PseudoHallID' => 0, 'Latitude' => '32.06423', 'Active' => 1, 'CityID' => 1, 'ImageWidth' => 0, 'RowsAmount' => 5, 'Stairs' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'Kasher' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Distance' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'He' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'תיאטרון מלנקי תל אביב', 'Info' => '', 'Address' => 'רח' חומה ומגדל 32, קומת קרקע' }, 'Image2Width' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Shelter' => 0, 'Incline' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.064230, 34.787011', 'MapaLink' => '', 'PlanInFlash' => 0, 'Mazgan' => 2, 'Gangways' => 0, 'Lift' => 0, 'Longitude' => '34.787011' }, 'ShowsQty' => 5, 'ID' => 1766, 'Name' => 'תיאטרון מלנקי תל אביב' }, { 'ID' => 535, 'Hall' => { 'Gangways' => 0, 'Lift' => 0, 'PlanInFlash' => 1, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05DE%u05E8%u05DB%u05D6%20%u05E0%u05D0%20%u05DC%u05D2%u05E2%u05EA%26psik%3B%20%u05EA%u05DC%20%u05D0%u05D1%u05D9%u05D1%20%u05D9%u05E4%u05D5%5Dxx126576x1162298%2C&UserEarthX=126752&UserEarthY=1162276&UserMapZoom=250&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'GoogleMapAddress' => '32.052992, 34.750356', 'Mazgan' => 2, 'Incline' => 2, 'Longitude' => '34.750356', 'Image2Width' => 600, 'DoorsAmount' => 0, 'He' => { 'Info' => '', 'Address' => 'רח' רציף העלייה השנייה, ליד בית מיומנה, נמל יפו', 'Guide' => '', 'Name' => 'תיאטרון נא לגעת תל אביב' }, 'ImageHeight' => 671, 'Shelter' => 0, 'Image2Height' => 671, 'Latitude' => '32.052992', 'CityID' => 1, 'Active' => 1, 'PseudoHallID' => 0, 'MainHallID' => undef, 'SeatsAmount' => 330, 'Distance' => 0, 'Plan2InFlash' => 1, 'RowsAmount' => 21, 'ImageWidth' => 600, 'SeatsOnMap' => 1, 'Kasher' => 0, 'Stairs' => 0, 'Pit' => 0, 'Ru' => { 'Name' => 'Театр На Лагаат Тель-Авив', 'Guide' => '', 'Address' => 'порт Яффо, ул. Рациф а-Алия а-Шния, рядом с Бейт-Миюмана', 'Info' => '' }, 'Ramp' => 2, 'RightToLeft' => 0, 'Cafeteria' => 2, 'ID' => 535, 'IsPseudoHall' => 0, 'Parking' => 0 }, 'ShowsQty' => 3, 'Name' => 'תיאטרון נא לגעת תל אביב' }, { 'ShowsQty' => 3, 'Hall' => { 'Ramp' => 2, 'RightToLeft' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'Parking' => 0, 'ID' => 2078, 'Ru' => { 'Name' => 'Театрон Нико Нитай', 'Guide' => '', 'Address' => 'ул. Тель-Агиборим, 5', 'Info' => '' }, 'Pit' => 0, 'Distance' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Stairs' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Kasher' => 0, 'Latitude' => '32.041362', 'Active' => 1, 'CityID' => 1, 'PseudoHallID' => 0, 'MainHallID' => undef, 'SeatsAmount' => 70, 'Shelter' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Image2Width' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'He' => { 'Name' => 'תיאטרון ניקו ניתאי', 'Guide' => '', 'Address' => 'רח' תל גיבורים 5', 'Info' => '' }, 'ImageHeight' => 0, 'Longitude' => '34.770042', 'Gangways' => 0, 'Lift' => 0, 'MapaLink' => '', 'GoogleMapAddress' => '32.041362, 34.770042', 'PlanInFlash' => 0, 'Mazgan' => 2, 'Incline' => 0 }, 'ID' => 2078, 'Name' => 'תיאטרון ניקו ניתאי' }, { 'ID' => 1719, 'Hall' => { 'Distance' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Kasher' => 0, 'Stairs' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Latitude' => undef, 'CityID' => 1, 'Active' => 1, 'SeatsAmount' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Ramp' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Parking' => 0, 'IsPseudoHall' => 1, 'ID' => 1719, 'Pit' => 0, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Address' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'Театр Тмуна Тель-Авив' }, 'Longitude' => undef, 'PlanInFlash' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', תל אביב-יפו', 'MapaLink' => '', 'Mazgan' => 0, 'Gangways' => 0, 'Lift' => 0, 'Incline' => 0, 'Shelter' => 0, 'Image2Height' => 0, 'He' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'תיאטרון תמונע תל אביב', 'Info' => '', 'Address' => '' }, 'Image2Width' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'ImageHeight' => 0 }, 'ShowsQty' => 14, 'Name' => 'תיאטרון תמונע תל אביב' } ], 'Name' => 'תל אביב-יפו' }, { 'ID' => 102, 'Halls' => [ { 'ShowsQty' => 3, 'Hall' => { 'Gangways' => 0, 'Lift' => 0, 'PlanInFlash' => 1, 'MapaLink' => '', 'GoogleMapAddress' => '32.249829, 34.917738', 'Mazgan' => 2, 'Incline' => 0, 'Longitude' => '34.917738', 'Image2Width' => 600, 'DoorsAmount' => 0, 'He' => { 'Address' => 'רח' הדקל 30', 'Info' => '', 'Name' => 'היכל התרבות מתנ''ס תל מונד', 'Guide' => '' }, 'ImageHeight' => 446, 'Shelter' => 0, 'Image2Height' => 446, 'Latitude' => '32.249829', 'Active' => 1, 'CityID' => 102, 'PseudoHallID' => 0, 'MainHallID' => undef, 'SeatsAmount' => 382, 'Distance' => 0, 'Plan2InFlash' => 1, 'ImageWidth' => 600, 'RowsAmount' => 14, 'SeatsOnMap' => 1, 'Kasher' => 0, 'Stairs' => 0, 'Pit' => 0, 'Ru' => { 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут матнас Тель-Монд', 'Guide' => '', 'Address' => 'ул. а-Декель, 30', 'Info' => '' }, 'RightToLeft' => 0, 'Ramp' => 2, 'Cafeteria' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'ID' => 451, 'Parking' => 0 }, 'ID' => 451, 'Name' => 'היכל התרבות מתנ''ס תל מונד' } ], 'Name' => 'תל מונד ' } ] };
 • אולמות תיאטרון ואולמות מופעים

  אופקים
  היכל התרבות מתנ''ס אופקים

  השקד 626, אופקים

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  אור עקיבא
  היכל התרבות ע''ש אלכס מאייר אור עקיבא

  כל האירועים באולם

  איירפורט סיטי
  היכל התרבות איירפורט סיטי

  רח' הגלבוע 4, קרית שדה התעופה, איירפורט סיטי

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  אילת
  תיאטראות אילת

  שד' התמרים 1, בקניון הים האדום, אילת

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  אריאל
  אשכול הפיס אריאל

  רח' דרך אפרתה 28, אריאל

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  פאב המקום של אבא - אריאל

  רח' מדצה 2, קאנטרי קלאב אריאל, אריאל

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  אשדוד
  בית יד לבנים אשדוד

  רובע הסיטי, רח' הבנים, אשדוד

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  המשכן לאמנויות הבמה אשדוד

  דרך ארץ 1, אשדוד

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מרכז מונארט לאמנויות אשדוד

  רח' דרך ארץ 8, אשדוד

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מתנ''ס דיונה אשדוד

  רח' קק"ל 90, אשדוד

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  סינמה סיטי אשדוד

  כל האירועים באולם

  אשקלון
  אשכול הפיס אשקלון

  רח' יצחק בן צבי 2, אשקלון, אשקלון

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  היכל התרבות אשקלון

  רח' הנשיא 82, אשקלון

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מרכז מופעים וכנסים בינלאומי אשקלון

  כל האירועים באולם

  מתנ''ס וולדנברג אשקלון

  כל האירועים באולם

  באר שבע
  מרכז צעירים באר שבע

  הרצל 12 העיר העתיקה, באר שבע, באר שבע

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  משכן אמנויות הבמה באר שבע

  כל האירועים באולם

  סינמה סיטי באר שבע

  כל האירועים באולם

  קונסרבטוריון באר שבע

  דרך המשחררים 10, באר שבע

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  בית שמש
  היכל הפיס לתרבות בית שמש

  רח' מורדי הגיטאות 13, בית שמש

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  בת ים
  היכל התרבות בת ים

  רח' סמטת אופיר 3, רמת יוסף, בת ים

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  גבעת שמואל
  אולם התרבות מתנ''ס גבעת שמואל

  רח' נחום 1, גבעת שמואל

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  גבעתיים
  תיאטרון גבעתיים

  כל האירועים באולם

  גני תקווה
  מרכז הבמה גני תקווה

  כל האירועים באולם

  הוד השרון
  בית מקומי לתרבות - הוד השרון

  רח' יהושע בן גמלא 26, הוד השרון

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  הדוב הירוק - פארק אקולוגי הוד השרון

  דרך הים, הוד השרון

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  הרצליה
  היכל אמנויות הבמה הרצליה

  כל האירועים באולם

  היכל בעיר הרצליה

  רח' בן גוריון 5, הרצליה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מתחם ארנה הרצליה

  רח' השונית 2, קניון ארנה הרצליה, הרצליה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מתנ"ס יד התשעה - הרצליה

  רח' רביבים 14, הרצליה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  זכרון יעקב
  מוזיאון העלייה הראשונה זכרון יעקוב

  רח' הנדיב 2, זכרון יעקב

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מרכז אמנויות מלון יוקרה אלמא זכרון יעקוב

  כל האירועים באולם

  חדרה
  Friends חדרה

  שד' רוטשילד 27, בנין ההסתדרות, חדרה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  היכל התרבות חדרה - אולם רנה שני

  רח' רמב"ם 39, חדרה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  חולון
  מדיטק חולון

  כל האירועים באולם

  מרכז שטיינברג חולון

  גבעת התחמושת 21, קרית שרת, חולון

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  תיאטרון חולון

  כל האירועים באולם

  חיפה
  בית אבא חושי חיפה

  רח' אבא הלל סילבר, 71, חיפה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  בית הגפן חיפה

  שד' הציונות 33, חיפה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  בית נגלר חיפה

  שד' בן צבי 14 קריית חיים, חיפה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מוזיאון טיקוטין לאמנות יפנית חיפה - אודיטוריום רפאל

  שד' הנשיא 89, חיפה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מועדון זאפה חיפה

  דרך משה פלימן 4, חיפה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מרכז הקונגרסים חיפה - אולם אורן

  קדושי יאסי, מול קניון חיפה, חיפה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מרכז קריגר לאמנויות הבמה חיפה

  רח' אליהו חכים 6, כרמל צרפתי, חיפה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מרכז רפפורט - אולם האודיטוריום חיפה

  מרכז הכרמל שד' הנשיא 138, חיפה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מרכז רפפורט חיפה - אולם רפפורט

  מרכז הכרמל שד' הנשיא 138, חיפה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מתנ''ס הדר חיפה - אולם ביתנו

  כל האירועים באולם

  סינמטק חיפה

  שד' הנשיא 142, חיפה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  תיאטרון הצפון חיפה

  רח' ביילינסון 41 קריית חיים, חיפה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  תיאטרון חיפה

  כל האירועים באולם

  טבריה
  היכל התרבות יד שטרית טבריה

  רח' ביאליק 13, טבריה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  יבנה
  היכל התרבות יבנה

  שד' דואני, פינת ז'בוטינסקי, יבנה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  יהוד
  היכל התרבות מופת יהוד

  רח' סעדיה חתוכה 25, יהוד

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מועדון Gray יהוד

  רח' החרושת 2, יהוד

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  יקנעם
  תיאטרון יקנעם

  רח' האלונים 11, יקנעם

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  ירושלים
  המרכז למוסיקה ירושלים

  שכ' משכנות שאננים, ירושלים

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  לב סמדר ירושלים

  רח' לויד ג'ורג' 4, המושבה הגרמנית, ירושלים

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מנזר רטיסבון

  רח' שמואל הנגיד 26, ירושלים

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מרכז התרבויות ירושלים - אולם הרמוניה

  רח' כורש 1, ירושלים

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מרכז ז'ראר בכר ירושלים

  כל האירועים באולם

  סדנאות האמנים - גג

  רח' האומן 26, תלפיות, ירושלים

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  תיאטרון ירושלים לאמנויות הבמה

  כל האירועים באולם

  כפר סבא
  הוט סינמה כפר סבא אושילנד - אולם 18

  רח' עתיר ידע 4, מתחם אושילנד, כפר סבא

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  היכל התרבות כפר סבא

  כל האירועים באולם

  סינמה סיטי כפר סבא - אולם 1

  רח' ויצמן 207, מתחם G מעל לשופרסל דיל, כפר סבא

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  כרמיאל
  היכל התרבות ע''ש נרקן כרמיאל

  נשיאי ישראל, כרמיאל

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  לטרון
  מוזיאון יד לשריון לטרון

  כל האירועים באולם

  מגדל העמק
  מתנ''ס מגדל העמק

  רח' יזרעאל 5, מגדל העמק

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מודיעין
  היכל התרבות מודיעין מכבים רעות

  כל האירועים באולם

  מועדון הגריי מודיעין

  רח' דם המכבים 69, מודיעין

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  סטודיו למשחק ותיאטרון על הבמה מודיעין

  רח' לב העיר 2, קניון עזריאלי, קומת כניסה, מודיעין

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מועצה אזורית עמק המעיינות
  אולם הקימרון

  מועצה אזורית עמק המעיינות, מועצה אזורית עמק המעיינות

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מועצה האזורית חוף הכרמל
  היכל התרבות חוף הכרמל - אולם מוזה

  בקרבת מועצה איזורית חוף הכרמל, הפניה הראשונה אחרי כרם מהר"ל, מועצה האזורית חוף הכרמל

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מועצה האיזורית דרום השרון
  אולם דיוואן D-one

  כביש 40/5 - מזרחית לצומת ירקון, מועצה האיזורית דרום השרון

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מועצה האיזורית דרום השרון - צומת הירקון
  היכל התרבות דרום השרון

  מועצה איזורית דרום, השרון ליד מושב נווה ירק, בין כפר-סבא והוד-השרון, מועצה האיזורית דרום השרון - צומת הירקון

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מועצה מקומית פרדסיה
  אולם התרבות הרעות

  רח' האחווה 1, מועצה מקומית פרדסיה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מושב שבי ציון
  פאב הפרה שבי ציון

  בצד שמאל של רח' דרך הים, מושב שבי ציון

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מנזר בית ג'מל
  מנזר בית ג'מל

  סמוך לבית שמש, מנזר בית ג'מל

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מעלה אדומים
  היכל התרבות מעלה אדומים

  דרך מדבר יהודה 8, מעלה אדומים

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מעלות
  היכל התרבות מעלות תרשיחא

  קהילת יהדות צרפת 1, מעלות

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  נהריה
  היכל התרבות נהריה

  דרך העצמאות 7, נהריה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  נוף הגליל (נצרת עילית)
  מרכז התרבות ברקוביץ' נצרת עילית

  דרך החטיבות 4, נוף הגליל (נצרת עילית)

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מתנ''ס ברקוביץ' נצרת עילית

  שדרות מעלה יצחק 4, בניין ליד קניון הישן, נוף הגליל (נצרת עילית)

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  נס ציונה
  היכל התרבות נס ציונה

  רח' השיריון 1, נס ציונה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  משכן הפיס נס ציונה

  רח' ישראל שמיד 26, נס ציונה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  נתיבות
  היכל התרבות נתיבות

  רח' הגפן 1, נתיבות

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  נתניה
  אודיטוריום ע"ש אריק איינשטיין נתניה

  בני ברמן 6, נתניה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  אודיטוריום קריית השרון ע''ש ספי ריבלין נתניה

  רח' טום לנטוס 31, נתניה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  אשכול הפיס נתניה

  שדרות גולדה מאיר, 101, נתניה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  היכל התרבות העירוני נתניה

  כל האירועים באולם

  מתנ''ס דורה נתניה

  רח' נחום 35, נתניה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  עכו
  היכל התרבות החדש עכו

  רח' גיבורי סיני 24, עכו

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  עפולה
  היכל התרבות עפולה

  רח' חטיבה תשע 15, עפולה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  פרדס חנה
  הטרקלין - מתחם תרבות פרדס חנה

  רח' דרך פיק"א, פרדס חנה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מרכז אומנויות הבמה פרדס חנה

  רח' הבוטנים 54, פרדס חנה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  פתח תקווה
  אולם גולדה פתח תקוה

  אריה בראון 3, במתחם תיכון גולדה, פתח תקווה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  היכל התרבות פתח תקווה

  כל האירועים באולם

  מועדון הגולה פתח תקווה

  רח' שמואל הנגיד 7, פתח תקווה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  שרת פתח תקווה

  העלייה השנייה 1 (בניין העירייה), פתח תקווה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  תיאטרון המסילה - פתח תקווה

  רח' האחים בכר 3, פתח תקווה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  קדימה
  היכל התרבות מתנ''ס קדימה‏‎

  שד' יצחק בן צבי 61, קדימה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  קיבוץ גבעת ברנר
  אולם המופעים גבעת ברנר

  קיבוץ גבעת ברנר, קיבוץ גבעת ברנר

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  קיבוץ גן שמואל
  היכל התרבות מנשה בגן שמואל

  ד.נ. חפר, קיבוץ גן שמואל

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  קיבוץ יגור
  יד למגינים יגור

  קיבוץ יגור, קיבוץ יגור

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  קיבוץ יפעת
  אולם המופעים יפעת

  עמק יזרעאל, קיבוץ יפעת, קיבוץ יפעת

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  קיבוץ כינרת
  בן-ציון כינרת

  קיבוץ כינרת, קיבוץ כינרת

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  קרית אונו
  הספריה העירונית קריית אונו

  רח' המייסדים 5, קרית אונו

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מרתף אמנותי קרית אונו

  רח' שלומו המלך 38, קרית אונו

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  קרית גת
  היכל התרבות קרית גת

  שד' העצמאות 1, קרית גת

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  קרית מוצקין
  אמפי חי פארק קריית מוצקין

  רח' החשמונאים 79, קרית מוצקין

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  אשכול הפיס קריית מוצקין

  רח' דקר 11, קרית מוצקין

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  היכל התיאטרון קריית מוצקין

  כל האירועים באולם

  קרית מלאכי
  מתנ''ס קרית מלאכי

  שד' בן גוריון 38, קרית מלאכי

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  ראש העין
  היכל התרבות העירוני ראש-העין

  רח' מרבד הקסמים 10, ראש העין

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  קונסרבטוריון ראש-העין - אולם סימפוניה

  רח' זכריה משה 9, ראש העין

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  ראשון לציון
  בית העם ראשון לציון

  רח' זד"ל 3, ראשון לציון

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  בית יד לבנים ראשון לציון

  רח' אחד העם 20, ראשון לציון

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  היכל מאיר ניצן לתרבות ולאמנות ראשון לציון

  כל האירועים באולם

  מופ''ת ראשון לציון

  רח' רוטשילד 60, פינת ז'בוטינסקי, ראשון לציון

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  סינמה סיטי ראשון לציון

  כל האירועים באולם

  קניון הזהב

  רח' דוד סחרוב 21, קומה 2, ראשון לציון

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  רחובות
  אודיטוריום מרכז מורשת יהדות תימן וקהילות ישראל

  רח' אברבנאל 7, רחובות

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  בית העם רחובות - היכל התרבות רחובות

  רח' יעקוב 48, רחובות

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מכון ויצמן למדע רחובות

  כל האירועים באולם

  רמלה
  היכל התרבות רמלה

  שד' חיים ויצמן 9, רמלה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  רמת גן
  Salon De Tango

  רח' זאב ז'בוטינסקי 43, רמת גן

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  תיאטרון היהלום רמת גן

  רח' היצירה 3, רמת גן

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  תיאטרון רמת ג

  כל האירועים באולם

  רמת השרון
  סינמה סיטי גלילות רמת השרון

  כל האירועים באולם

  רעננה
  היכל התרבות בית יד לבנים רעננה

  כל האירועים באולם

  המשכן למוסיקה ואמנויות רעננה

  כל האירועים באולם

  מרכז פיס למוסיקה - הסלון הקאמרי

  רח' עציון 48, רעננה

  כל האירועים באולם